Сьогодні створюється нова школа, де учень повноцінно живе, проектує своє майбутнє, свій шлях, враховуючи власні можливості, ставлячи перед собою завдання самовдосконалення, самовиховання, самоосвітиСкачати 64.51 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір64.51 Kb.

Сучасний стан міжнародних зв’язків України в різноманітних сферах життєдіяльності, вихід її у європейський та світовий простори, нові політичні, соціально-економічні та культурні реалії вимагають певних трансформацій у галузі навчання іноземних мов, статус яких у нашій країні має тенденцію до постійного зростання.

Сьогодні створюється нова школа, де учень повноцінно живе, проектує своє майбутнє, свій шлях, враховуючи власні можливості, ставлячи перед собою завдання самовдосконалення, самовиховання, самоосвіти. При цьому особливого значення набуває креативність особистості, її здатність до творчого нестандартного мислення, вміння ефективно вирішувати складні проблеми власної життєдіяльності.

Такі якості можуть бути сформовані у процесі спеціально організованих педагогічних впливів в системі освіти, яка сама є креативною, прагне до творчого вирішення проблем через використання сучасних інноваційних технологій для досягнення визначеної мети.

Зараз вчителів турбує проблема суспільної пасивності більшості школярів. Захоплення комп’ютерними іграми призводить до зниження інтересу до здобуття знань, зменшення активності учнів на уроці та в позаурочній діяльності.

На практиці буває важко визначити чіткі межі між різними методами навчання: вони перетинаються, доповнюють один одного, складаються в систему прийомів, за допомогою яких вчитель і учні реалізують поставлені цілі.

Вже 4 роки я працюю вчителем англійської мови та активно впроваджую різні методи навчання, експериментую, ставлю перед собою нові цілі та завдання. (слайд 1, 2)

(Слайд 3) Проблема, над якою я працюю, звучить так: “Розвиток комунікативних здібностей на основі сучасних педагогічних технологій”

Моїм повсякденним девізом є слова видатного вченого Яна Амоса Коменського: (Слайд 4) «Сократа вихваляли за те, що, маючи можливість займати громадську посаду і бути корисним своїй Батьківщині, він вважав за краще служити вихованню юнацтва, заявляючи, що більш корисний державі той, хто зробить багатьох здатними управляти державою, ніж той, хто управлятиме нею сам».

(Слайд 5)

На своїх уроках я враховую особливості учнівської аудиторії з метою максимальної ефективності процесу навчання.

При плануванні своїх уроків я враховую те, що будь – який метод навчання має забезпечувати:  • Активну участь учнів у процесі навчання

  • Встановлення зворотного зв’язку в системі « педагог – учень»

  • Можливість застосування набутих навичок і знань в реальному житті

  • Розвиток цільових навичок поведінки ( самостійної творчої діяльності)

  • Мотивацію учнів до підвищення ефективності своєї діяльності на заняттях і в реальних ситуаціях

  • Можливість отримувати знання на груповому та індивідуальному рівнях

(Слайд) На своїх уроках розвиваю 8 інтелектуальних здібностей учнів:

*Розкутість, невимушеність;

*Гнучкість, мислення, здатність змінити свою думку;

*Оригінальність, нестереотипність;

*Точність у відпрацьовуванні кожної деталі;

*Цікавість;

*Швидке орієнтування у складній ситуації;

*Уява і фантазія;

*Почуття комфорту поміж складного і незвичного.

(Слайд) Як учитель прагну розвивати критичне та творче мислення через взаємодію всіх видів мовленнєвої діяльності та навчити дітей аналізувати матеріал, висловлювати і відстоювати свою думку.

(Слайд) Під комунікативними здібностями учнів мається на увазі не лише вміння усно виловлювати свої думки. Комунікативним можна вважати і письмо, і слухання, і читання.

Учень, який навчається за комунікативним методом, повинен вміти правильно оформити та написати листа, в усній та письмовій формі висловити свою думку, зрозуміти почутий чи прочитаний матеріал. Тому саме комунікативний метод нині вважається самим досконалим при навчанні іноземної мови.

(Слайд) На уроках англійської мови для досягнення якнайвищого рівня володіння мовою використовую наступні технології навчання:

Вже декілька років я впроваджую на своїх уроках педагогічні та інтерактивні технології.

Інтерактивні методи навчання передбачають фронтальну роботу учнів та роботу малими групами. Найбільш ефективні результати можна отримати під час організації роботи учнів групами по 2-3 учні.


Що стосується роботи в малих групах, то на власному досвіді можу сказати, що таким чином учні вчаться не лише англійській мові, а і співпраці один з одним. Під час роботи в парах намааюся ділити учнів різними способами, наприклад, сильного та слабкого учнів, або тих учнів, які нещодавно посварилися. Інколи поділ на групи буває за таким принципом: беру словоспоучення чи слова, які вчилися на попередньому уроці і розрізаю його. Учні повинні знайти половину свого аркушика. Таким чином утворюються пари, які працюють над завданням.

Практика показала, що при використанні на уроках інтерактивних методів навчання учні запам’ятовують матеріал майже повністю. Поліпшується не тільки запам’ятовування матеріалу, але і його ідентифікація, використання у повсякденному житті. Використання інтерактивних методів навчання у малих групах сприяє розвитку комунікабельності, співробітництву, умінню відстоювати свою точку зору, йти на компроміси та ін..

Інтерактивні методи навчання на уроках англійської мови виховують особистість і готують її до реального життя.

Під час використання "Мозкового штурму" учасники, аналізуючи певні ситуації, вчаться критично ставитись до наявних фактів, розмежовувати основні і другорядні обставини, аналізувати, приймати рішення, також зникає страх виявитись "смішним", висловитись невдало і вивільнюється творчість, креативність думки.

На уроках іноземної мови розвиток критичного мислення допоможе учасникам ширше застосовувати усне та писемне мовлення, автоматизувати навички говоріння та письма.

Мета: надати учасникам змогу вільно включатись в обговорення проблеми і виходити з неї.

Також серед методів і прийомів, що сприяють розвитку навичок критичного мислення школярів на уроках іноземої мови варто зазначити: 1) метод конкретної ситуації, орієнтований на розвиток та вдосконалення аналітичних здібностей, розвиток в учнів уміння спілкуватись, формулювати власну думку, самостійно приймати рішення;

2) усні, письмові, візуальні чи інші презентації. Дають можливість виявити глибину знань про проблему і продемонструвати здатність мислити критично та логічно.

На уроках англійської мови досить часто використовую вправу «Асоціативний кущ». Даний вид діяльності допомагає учням пригадати вивчену лексику теми і потренувати писемне мовлення.

Активно використовую вправу «Незакінчені речення». Наприклад, кожен клас вивчає тему «Велика Британія». Тому при вивченні даної теми я завжди вчу учнів автоматично закінчувати речення, які допомагають учням навіть приготувати усне або письмове повідомлення за даною темою. Це, наприклад, такі речення:

London is…

Great Britain consists of …

There are many…

The highest mountain…

У старших класах при уведенні в іншомовну атмосферу або під час фізкультхвилинки використовую такий тип вправи, коли учні повинні з’єднати слова з першої та другої колонок. Наприклад: з’єднати слово з перекладом, столицю та країну, першу і другу частину прислів’я.

Однією з найулюбленіших вправ є «Правдиві та неправдиві твердження». Даний тип вправ використовую при аудіюванні та читанні тексту.

«Заповни пропуски в реченні» - даний тип вправ використовую при вивченні граматичних явищ.

Такі форми роботи дозволяють встановити партнерські стосунки між дорослими і дітьми, розвивати в них потребу в навчанні, здійснювати особистісно-орієнтований педагогічний процес при вивченні іноземної мови.

(Слайд) Серед навчальних досягнень учнів можна виділити участь учнів у всеукраїнському конкурсі англійської мови «Гринвіч». В 2012-2013 н.р. у конкурсі взяло участь 8 учнів, в 2013-2014 н.р. у конкурсі вже прийняли участь 9 учнів. У 2012-2013 н.р. учениця 8 класу Щебетюк М. стала учасницею районної олімпіади з англійської мови.

(Слайд) Всі учні школи приймають активну участь у позакласній роботі з англійської мови. Це і розгадування кросвордів, і змагання, і захист проектів, і брейн-ринги.

Підбиваючи підсумки, можна сказати, що автор досвіду намагається відновити у своїй роботі природний шлях оволодіння мовними та мовленнєвими компетенціями у реальних умовах своєї учительської практики.

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка