Семінар «Інформаційна підтримка школи», м. Рівне, 19 березня 2013 рСторінка1/5
Дата конвертації13.04.2016
Розмір0.94 Mb.
#5325
  1   2   3   4   5
Семінар «Інформаційна підтримка школи», м. Рівне, 19 березня 2013 р.
ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА ШКОЛИ:

З ДОСВІДУ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНО-ШКІЛЬНИХ БІБЛІОТЕК (ПШБ) РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Березнівська ЦСПШБ1
Діяльність бібліотек Березнівської ЦСПШБ на допомогу інформаційному забезпеченню школи
З 2002 року бібліотеки Березнівщини працюють в умовах об’єднання публічних і шкільних бібліотек. Упорядковано мережу бібліотечних закладів району. До реорганізації в районі функціонувало 27 публічних бібліотек та 39 шкільних, нині функціонує 46 публічно-шкільних бібліотек системи. Шкільні бібліотеки стали структурними підрозділами бібліотек-філій. У ряді населених пунктів, де функціонували лише шкільні бібліотеки, а публічні були відсутні, створено публічно-шкільні бібліотеки, які обслуговують представників різних вікових категорій сільських громад. ЦСПШБ формує єдиний бібліотечний фонд шляхом злиття фондів публічних і шкільних бібліотек, в тому числі і підручників.

Проведена велика робота щодо об’єднання інформаційних ресурсів бібліотек, інвентаризації фондів філій, скоординовано передплату періодичних видань. Районний відділ освіти замовляє, фінансує, розподіляє підручники згідно з навчальними планами для шкіл району. ЦРБ налагодила облік, обробку та доставку підручників, навчальної літератури в бібліотеки системи.

Об’єднання дало поштовх до інформатизації бібліотек, підключення їх до Інтернету. За допомогою електронного типового каталогу навчальної літератури, створеного Рівненською обласною універсальною бібліотекою, здійснюється облік, списання, розподіл підручників шкіл. Можливим стало залучення комп’ютерної техніки сільських загальноосвітніх шкіл на основі угод між централізованою системою та навчальним закладом. Таким чином бібліотекарі отримали можливість використовувати 103 АРМ.

Фонди бібліотек системи поповнюються документами на електронних носіях. Фонд ЕР становить 1513 документів – це видання навчальної та пізнавальної тематики (аудіо-книги, конструктори уроків), твори класичної вітчизняної та зарубіжної літератури, сучасних авторів.

Інноваційною стала діяльність книгозбірень із створення власних веб-сайтів, тематичних електронних ресурсів. Нині сільські бібліотеки пропонують освітні ресурси, краєзнавчі матеріали через власні веб-сторінки.

Робота в умовах об’єднання сприяла укріпленню партнерських зв’язків закладів культури та освіти в напрямку забезпечення навчально-виховного процесу, розширилися функції бібліотек щодо інформаційної допомоги школам.

Сформувалися передумови для створення медіа-центрів, призначенихзабезпечувати вільний доступ користувачів до освітніх ресурсів. У 2006-2008 рокахв Березнівській ЦСПШБ була реалізована районна бібліотечна програма „Корпорація бібліотечних медіа-центрів”. ЇЇ мета – створення корпоративного регіонального інформаційно-освітнього медіа-середовища, яке сприяє формуванню та творчій самореалізацїї особистості, запровадженню інноваційних освітніх технологій в навчально-виховний процес, підвищенню професійного рівня педагогів.

Створення і розвиток медіа-центрів на базі 10 бібліотек системи, як ядра інформаційної служби, дало можливість підвищити поінформованість та освіченість вчителів, покращити успішність учнів, підготовку їх до життя в умовах інформаційного суспільства, забезпечило інтеграцію освітніх ресурсів Березнівщини у світовий освітній простір.

Станом на 01.01.2013 року комп’ютеризовано 27 бібліотек, (з них - 20 шкільних абонементів), 26 бібліотек підключені до мережі Інтернет, (з них -19 шкільних абонементів), що дає можливість учням розширити свої знання у засвоєнні навчальних предметів, вчителям застосовувати нові технології в навчанні; проводити віртуальні уроки, презентації, тренінги; навчання користувачів основам комп’ютерної грамотності.

Сьогодні „Медіа-світ Березнівщини” пропонує ресурси на допомогу навчально-виховному процесу, педагогічний досвід, краєзнавчі матеріали, тематичні бази даних, електронний каталог (http://berezne.libr.rv.ua/. Завдяки АБІС ІРБІС 64/128 значно полегшилась та покращилась робота бібліотек. Зникла потреба створювати окремий електронний каталог кожної бібліотеки. Користувачі бібліотек мають доступ до зведеного електронного каталогу, який містить бази даних книг, навчальної літератури, електронних ресурсів, періодичних видань, повнотекстові бази «Краєзнавство» (історії населених пунктів, біографії відомих людей, фольклор, духовність краю, етнографія, культурно-освітні роботи, сільське господарство, туризм), «На допомогу навчально-виховному процесу» (реферати, твори за шкільною програмою 5-11 класи з української та всесвітньої літератури). Матеріали використовуються для проведення уроків, виховних годин, презентацій, бесід з народознавства.

В умовах інноваційних змін в галузі освіти оперативним джерелом інформації є методична періодика, зокрема, комплект газет «Шкільний світ». Усі видання комплекту описуються бібліотекарями корпорації медіа-центрів, які експортуються іншим бібліотекам корпоративного об’єднання області.

Бібліотечні працівники беруть участь у педагогічних радах, ознайомлюють педколективи з новими надходженнями документів на різних носіях: традиційних і електронних; готують інформаційні списки і вивішують їх в учительських кімнатах. Проводяться виступи бібліотекарів на батьківських зборах. Спільно з педагогічним колективом бібліотеки беруть участь у проведенні предметних тижнів, надають допомогу у підготовці і проведенні виховних заходів, класних годин. До послуг педагогів та учнів у бібліотеках формуються тематичні папки, матеріали яких допомагають у проведенні уроків та позакласних заходів.Для полегшення пошуку інформації в мережі Інтернет розробляються рекомендаційні покажчики сайтів для вчителів та учнів.

Бібліотеки надають допомогу в підготовці до шкільних, районних та Всеукраїнських олімпіад, проведенні першого уроку, останнього дзвінка, інших шкільних заходів. Спільно з педагогічним колективом беруть участь у проведенні предметних тижнів, педагогічних семінарів та практикумів. Позитивним є досвід завідувачки бібліотеки-філії Березнівської гімназії В.С.Дзюбак, яка у 2011 році взяла участь у роботі семінару «Стратегії управління закладом освіти в умовах формування інформаційного суспільства», проведеного на базі цього навчального закладу. Вона ознайомила присутніх з роботою медіа-центру Березнівської гімназії. Бібліотекар готує вебліографічні покажчики «В портфель вчителю», «В портфель учню», «Школярику» з гіперпосиланнями, які використовують учні та вчителі за допомогою шкільної локальної комп’ютерної мережі. З питанням «Робота бібліотеки в системі формування стійкого інтересу до знань, розширення світогляду учнів» завідуюча бібліотекою виступає на педагогічних радах, а також проводить заняття для педагогів з пошуку інформації в автоматизованій бібліотечній системі «ІРБІС 128».

Щороку до Дня знань в районній бібліотеці проводиться День відкритих дверей «На гостину до бібліотеки», в рамках якого проходять різноманітні заходи: екскурсії, акції, бесіди, вікторини, віртуальні подорожі, конкурси.

Бібліотечні працівники структурних підрозділів районної бібліотеки формують електронні версії творів місцевих авторів на СD та розповсюджують їх серед бібліотек-філій. З метою урізноманітнення форм організації навчально-виховного процесу районна бібліотека організовує пересувні виставки інформаційних ресурсів. У січні місяці 2013 року підготовлена пересувна виставка «Твої помічники в навчанні».

Масова робота ПШБ – це складова системи виховної роботи школи. Окремою її ланкою є формування основ бібліотечно-бібліографічної грамотності учнів.Бібліотекарі спільно з класними керівниками складають координаційні плани занять з виховання інформаційної культури учнів 1-9 класів. Районною бібліотекою розроблені методичні рекомендації щодо організації проведення бібліотечно-бібліографічних занять.

На період літніх канікул бібліотеки розробляють окремі координаційні плани співпраці із загальноосвітніми та дошкільними закладами. Бібліотекарі складають програми літніх читань для школярів. Увагу дошкільників, молодших школярів та підлітків привертає діяльність бібліотечних кінозалів. Перегляди відбуваються раз на тиждень, але діти з великим задоволенням приходять частіше.

Бібліотеки системи є осередками дозвілля і особистісного спілкування, психологічного розвантаження учнів. Свій вільний час учні Березнівської школи-інтернату люблять проводити у бібліотеці-філії, адже вони навчаються і проживають в закладі цілодобово. Діти люблять читати, мають можливість переглядати мультфільми у бібліотеці, слухати аудіо-казки. З метою розвитку розумових здібностей дітей тут діє клуб інтелектуальних ігор «Ерудит». Його члени беруть участь в обласних змаганнях ерудитів. Бібліотека школи-інтернату представляє власні електронні ресурси на веб-сторінціhttp://berezne.libr.rv.ua/agro-tech/index.htm, яка на сьогодні є невід’ємною частиною іміджу навчального закладу. Вчителі школи-інтернату діляться своїм досвідом на сайті «Освітній навігатор».

Книгозбірні стали центрами краєзнавчої роботи. Завідувачка ПШБ с.Друхів активно залучає своїх користувачів – учнів 7-9 класів до пошуково-дослідницької роботи. Їм допомагає педагог-організатор школи Савчук Н.О. Результатом спільних зусиль став електронний ресурс «Село моє, для мене ти єдине».

З метою формування в учнів патріотизму, виробленню практичних навичок пошуково-дослідницької роботи, вдосконаленню навчально-виховного процесу з 2012 року завідуюча ПШБ-філією с.Бронне розпочала роботу по облаштуванню історико-краєзнавчої кімнати у приміщенні місцевої ЗОШ. Крім юних краєзнавців та бібліотечного працівника в організації музею беруть участь вчителі та батьки.

Бібліотечні працівники ЦРБ та районної бібліотеки для дітей, як методичних центрів, беруть участь у секційних засіданнях серпневої конференції педагогів, щорічно проводять районні семінари бібліотечних працівників. Під час цих заходів висвітлювались питання «Робота бібліотекиз інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу», «Роль і місце інформаційного центру бібліотеки у навчально-виховному процесі» тощо.

Поєднуючи традиційні та інноваційні форми роботи, бібліотечні працівники працюють над тим, щоб заохочувати учнів до читання, формувати особистість з високим рівнем інформаційної культури, розвивати вміння і навички пошуку інформації, стимулювати вчителів до використання наявних в бібліотеці інформаційних ресурсів.Володимирецька ЦСПШБ
Бібліотека на допомогу школі
У час змін і модернізації до бібліотеки йде новий користувач із новими цілями і потребами. Змінюються шкільні програми і зростає рівень запитів учнів та вчителів.

Публічно-шкільна бібліотека села Стара Рафалівка Володимирецької ЦСПШБ – важливий осередок інформаційної підтримки школи та сприяння виховному процесу.

Пріоритетним напрямком її діяльності є інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу.

Бібліотечне обслуговування здійснює завідувачка ПШБ – Карпач Ганна Кирилівна.

До послуг користувачів - фонд бібліотеки на традиційних та електронних носіях загальною кількістю 14002 примірники. Важливе місце у ньому займають 19 назв періодичних видань. Серед них – серія газет «Шкільний світ»: «Географія в школі», «Вісник навчальної літератури», «Історія та правознавство», «Трудове навчання», «Соціальний педагог» , «Біологія». Ці видання є додатковими матеріалами у пошуку інформації , яка відсутня в підручниках з навчальних предметів.

Бібліотека одна із перших в районі, в 2006 році, розпочала впровадження комп’ютерних технологій. З 2008 року вона – учасник районного проекту «Медіа-центри в структурі централізованої системи публічно-шкільних бібліотек», який об’єднав 6 бібліотек ЦСПШБ. Проект був реалізований на грант Володимирецької районної ради.

У результаті в ПШБ Стара Рафалівка створено медіа-центр. Він обладнаний наступними технічними засобами: 2 комп’ютери з підключенням до Інтернету, багатофункціональний пристрій, DVD-програвач,телевізор, цифрова фотокамера, веб-камера. Доступ до всесвітньої мережі значно розширив можливості книгозбірні; змінилися форми і методи обслуговування користувачів.У своїй діяльності медіа-центр поєднує функції традиційної бібліотеки та сучасного інформаційного центру, який забезпечує вільний доступ користувачам до потрібної інформації.

На основі читацьких запитів було розроблено основні напрямки діяльності бібліотеки на допомогу навчальному процесу в школі:  • створення фактографічних, повнотекстових, бібліографічних електронних баз даних «Книги», «Підручники» , «Краєзнавство», «Періодика», «Краєзнавчі книги»;

  • формування медіатеки з навчальними ресурсами на СD-дисках (мультимедійні уроки, творчі здобутки вчителів, учнів, вікторини, розвиваючі ігри, матеріали краєзнавчого характеру).

Бібліографічні бази даних спростовують роботу в пошуку інформації для проведення семінарів, педагогічних рад, надають можливість оперативно зробити аналіз укомплектованості підручниками, підготувати тематичні списки літератури, списки нових надходжень до бібліотеки, виконувати інформаційні запити читачів.

Наповнюються новими матеріалами повнотекстові тематичні електронні бази даних «Легенди рідного краю», «Творчість юних», «На допомогу навчальному процесу», «Трансполіська магістраль», «Вчителю біології», «Цікава наука географія», «Гетьмани України», «Кожен край має звичай».

Щоквартально бібліотекою організовуються презентації путівника освітніх Інтернет-ресурсів – веб-сайту «Освітній навігатор» (http://navigator.rv.ua/ ) для педагогів, учнів школи. Проведено Дні інформації «Інноваційні технології – шлях до удосконалення освітнього процесу», «Учасникам незалежного оцінювання знань».

Повнотекстова електронна база даних з питань краєзнавства включає матеріали «Історія села Стара Рафалівка», «Спогади Андрія Цибульського «Страшний день села Стара Рафалівка 14 жовтня 1943 року», «Павло Тетеря- історична постать нашого краю», «Духовна святиня Полісся- Святомиколаївська церква села Стара Рафалівка: сторінки історії, художньо-естетичні особливості, вплив на духовно-культурне життя краю», «Спогади Ганни Сидорук: «Трагедія містечка Стара Рафалівка у роки Великої Вітчизняної війни», «Спогади ІсадораЛекельбаума про життя єврейської громади села Стара Рафалівка», «Замкова гора».

Веб-сторінка бібліотеки, розміщена на сайті ЦСПШБ (http://volodymirec.libr.rv.ua/silskiPSHB/St%20Rafalivka/StRafalivka.htm) представляє матеріали наступної тематики: «Історія села», «Історія бібліотеки», «Перлина Полісся», «Учителю», «Таланти наших читачів», «Малятам-дошкільнятам», «Учням».

Музейна експозиція «Збереження історичних пам’яток народу», створена у книгозбірні стала місцем проведення краєзнавчих читань «Відомі земляки краю», «Краєзнавчі традиції краю», історичних заходів «Цікаве з минулого» , вечорів пам’яті «…А пам'ять спогад береже», вшанування сільських ветеранів. Під час екскурсій односельці захоплено слухають бібліотекаря, роздивляються експонати, цікавляться історією свого краю. Учні використовують матеріали музею при написанні рефератів, виконанні домашніх завдань з предметів шкільної програми. Тут організовуються зустрічі з місцевими авторами. Цікаво пройшла презентація книги Михайла Кобилянського «Люблю я Полісся», Івана Сидорчика «Ромейки».

Бібліотека допомагає в пошуку інформації дітям, які займаються за програмами Малої Академії наук. Підготовлено методичні поради «Поради юному науковцю» щодо роботи з літературою, інформацією під час підготовки манівських робіт. Апробацію манівських робіт читачів Олени Єржикевич, Людмили Ткач проведено на базі публічно-шкільної бібліотеки. Матеріали музейної експозиції використано читачкою Оленою Гандзюр при підготовці наукової роботи «Бахова гора: історія розповідає» .

Готуються рекомендаційні списки літератури для учнів – членів факультативів, гуртків, обдарованих дітей, учасників олімпіад. Ці списки складаються за книгою попередніх замовлень, яка має назву «У вас питання - у нас відповідь» і охоче використовуються читачами.

З метою виховання інформаційної культури для учнів проводяться заняття з основ бібліотечно-бібліографічної грамотності. З часу підключення бібліотеки до мережі Інтернет до програми курсу «Основи інформаційної культури» було включено теми «Ресурси мережі Інтернет»,«Інформаційно-пошукові системи». При вивченні цих тем читачі дізнаються про нові нетрадиційні носії інформації та особливості роботи з ними, адреси електронних бібліотек, корисні посилання , освітні сайти на допомогу навчальному процесу. Оволодіння такими вміннями дозволяє учням скоротити витрати часу на виконання домашніх завдань, підвищити якість знань.

Особливе місце в роботі бібліотеки займає робота спрямована на оптимізацію навчально-виховного процесу через тісний контакт з вчителями-предметниками. Бібліотека організовує комплексні заходи, що сприяють засвоєнню шкільної програми, стимулюють потяг школярів до знань, вчать самостійно мислити і аналізувати.

Бібліотекар здійснює систематичне інформування вчителів про нові документи в галузі освіти, матеріали викладання предметів, методики сучасного уроку, нові підручники та новинки літератури. Ця інформація подається в інформаційних списках нових надходжень, які вивішуються в учительській кімнаті, пропонується увазі вчителів на засіданнях методичних об’єднань, педрад, на виробничих нарадах.

Традиційно спільними зусиллями школи і бібліотеки проводяться предметні тижні. Наприклад, протягом Тижня біології відбувся цикл заходів: біологічна гра «Ерудит», фотоконкурс «В об’єктиві – фото натураліста», книжкова виставка «Знай, люби, бережи», екологічна гра «Учись природу шанувати», віртуальна подорож «Ця цікава наука біологія», віртуальний урок «Рослини-мандрівники», «Лікарські рослини рідного краю».

Захоплюють школярів заходи з використанням ресурсів мережі Інтернет: віртуальна мандрівка „Музеями України”, „Мандруємо разом Європою”, віртуальні уроки „Українські композитори”, „Рідкісні і зникаючі рослини”, „Цікаві історичні постаті”, „Шеренга видатних хіміків”, веб-подорож„Шляхами географічних відкриттів”, „Мандрівка в історію чисел”, віртуальна екскурсія до Музею іграшки (м. Київ).

Щоб полегшити учням навігацію у морі ресурсів, складаються вебліографічні списки „Корисні ресурси варті уваги” ( фізика, математика, хімія, біологія), „Ми та освіта” (астрономія, біологія, хімія, географія), „Пізнай світ разом з нами”, „Великі катастрофи землі”, „Українська мова у минулому і тепер”, „Віртуальний світ тварин” , „Про що не розповів шкільний підручник”.

Інтернет став незамінним помічником у пошуку текстів книг, які відсутні у фонді бібліотеки. З цією метою застосовуються ресурси українських та російських електронних бібліотек.

Читачі використовують можливості медіа-центру для свого дозвілля, спілкування в соціальних мережах, перегляду фільмів та мультфільмів, скайп-спілкування.

Бібліотека організовує електронні презентації нових надходжень, тематичні перегляди з питань навчання, педагогіки, організації дозвілля читачів.

Сьогодні у Старорафалівській публічно-шкільній бібліотеці створено умови для всебічного розвитку дітей, підвищенню професійної компетентності вчителів, формуванню інформаційної культури та самостійної активності читачів.


Зав. методичним відділом Володимирецької

центральної районної бібліотеки Г. Швирид

Гощанська ЦСПШБ
Інформаційна підтримка школи Гощанською централізованою системою публічно-шкільних бібліотек.
До складу Гощанської ЦСПШБ входять 32 бібліотеки: центральна районна, центральна районна дитяча, 30 публічно-шкільних. Їх послугами користуються 10448 осіб. З них – 5055 (48.3%) – учні місцевих шкіл.

До послуг користувачів - бібліотечний фонд 461,4 тис. прим., з яких – 68,8 тис. прим. - підручники. У 2012 році бібліотеки системи отримали 4,0 тис. документів, в тому числі підручників – 1,4 тис. прим. Спонсорську допомогу в поповненні фондів надали: А.О. Юхименко – перший заступник голови обласної державної адміністрації, представництво Хмельницької АЕС, місцеві літератори.

ЦРБ, ЦРДБ та 12 публічно-шкільних бібліотек філій забезпечені комп’ютерами. З початку 2012 року книгозбірні працюють над автоматизацією бібліотечних процесів за допомогою програми ІРБІС: створенням електронних каталогів та бази даних «Користувач».

Свої ресурси представляють користувачам веб-сайти ЦРБ та ЦРДБ, блог «Бібліочиталка», веб-сторінки ПШБФ сс. Бабин, Бочаниця, Посягва, Тучин, Красносілля, Бугрин. До послуг користувачів електронні ресурси на СD в кількості 120 прим.

Інформаційне обслуговування педагогічних колективів та учнів проводиться відповідно специфіки навчально-виховного процесу шкіл, завдань, що стоять перед навчальними закладами в поточному році. Бібліотеки надають вчителям необхідну інформацію про нові технології в навчанні та вихованні, програми, варіанти підручників, методичні рекомендації, інструкції, положення, матеріали про вітчизняний досвід.

Серед учнів особлива увага приділяється членам секції МАНу, гуртків, творчих об’єднань, факультативів, органів самоврядування.

Інформуючи користувачів про нові надходження у бібліотеках розкрито книжкові виставки «Панорама знань», «Педагогічні інновації», «На допомогу вчителю», «Реформа школи: проблеми, пошуки, досвід», «Бібліотека і шкільна освіта», «Сходинки до знань»; створені інформаційні папки-досьє за темами: «Інноваційні технології – шлях до удосконалення освітнього процесу», «На допомогу навчально – виховному процесу», «Про що не розповів шкільний підручник», «Використай для написання творів».

Бібліотеки сіл Бугрин, Посягва, Малинівка, Пустомити, Вільгір, Красносілля, Курозвани, Симонів, Синів, Тучин налагодили співпрацю з вчителями-предметниками. Традиційним стало проведення предметних днів, тижнів і тижнів шкільного підручника.

ПШБФ с. Бочаниця допомагає вчителям-предметникам у підвищенні їхньої кваліфікації та професійної майстерності. З цією метою для них створено буклети під назвою: «Корисні ресурси Інтернет – навчальному процесу» та «Адреси сучасних електронних бібліотек». Проведено віртуальні уроки для школярів «У світ книги – через комп’ютер», уроки практикуми «Шукай мене на сайті». Доступ до мережі Інтернет дозволяє бібліотеці компенсувати відсутність потрібних підручників та методичної літератури.

Книгозбірня с. Дорогобуж має досвід організації предметних тижнів:«У світі математики», «ЇЇ величність хімія»; «Мандруємо з вчителем географії» та тренінгів: «Щоб навчатись було легко»; «Гендерна соціалізація молоді»; «Стосунки рівності і поваги». На допомогу вивченню української та зарубіжної літератур представлено виставки-портрети: «Я винен тим, що – українець» (з нагоди 75-річниці від дня народження В. Стуса); «Терновий вінок Бориса Грінченка» (до 150 річниці від дня народження); „Всесвітній мандрівник” (до дня народження Жюля Верна). Оформлені виставки-перегляди: «Творчий учитель і сучасний урок», «Готуємось до екзаменів», «Періодичні видання на допомогу навчанню». Традиційними стали інформаційні хвилинки: «Рекомендуємо до уроку».

Щоб стимулювати вчителів і учнів до використання інформаційних ресурсів ПШБФ с. Горбаків знайомить їх з матеріалами на сайтах «Освітній Навігатор», «Історична Волинь». Бере участь в серпневих нарадах, де інформує вчителів про освітні ресурси бібліотеки, знайомить з новими надходженнями підручників, методичних посібників. У бібліотеці оформлено інформаційну папку «Освіта» в якій представлені матеріали електронних ресурсів «Дошкільна освіта», «На допомогу вчителю», «Сайти для вчителів». У бібліотеці діє учнівський європейський клуб «Співдружність». Через різноманітні форми діяльності клубу діти встановлюють контакти з ровесниками в Інтернеті, навчаються працювати в команді, поглиблюють свої знання про Європейський Союз.

У практику роботи ПШБФ с. Посягва увійшли такі інноваційні форми як електронні презентації, інтерактивні ігри, віртуальні мандрівки на теми: «Квітка-райдуга», «Інтернет як джерело інформації», «На острові скарбів», «Музейна кімната історії села Посягва», «Історія книги», «Мандрівка книжковим містом», «Книга вчить, як на світі жить», «Країна, якої немає на карті».

У Бугринській публічно-шкільній бібліотеці-філії ресурси Інтернету використовуються для довідок різної тематики, пошуку творів, рефератів, повідомлень, які за бажанням користувачів можуть бути роздруковані чи записані на електронні носії. Розпочата робота зі створення школи комп’ютерної грамотності учнів.

Значну інформаційну підтримку навчально-виховному процесу надає майстерня дитячої ілюстрації «Мальована книга», що вже рік діє в ПШБФ с. Майків.

По закінченні навчального року бібліотеки системи організовують цікаве і змістовне дозвілля дітей. Розроблені районні програми літніх читань «Країна Читалія на планеті Літо», «Канікули в країні Читалії».

Районна дитяча бібліотека реалізувала проект «Канікули + Бібліотек@». Він був запланований на шкільні канікули: зимові – програма «Зимові фантазії», весняні – «Дитина читає – Україна процвітає», літні – «В дитячої книги не має канікул», осінні – «Арт-майдан запрошує».

Для наймолодших користувачів цією бібліотекою розроблено проект «Турагенція Крох@», що поєднує традиційні форми роботи та комп’ютерні технології. У рамках проекту – цикл ігрових мандрівок п’ятьма континентами світу. Подорож Європою містить слайдову презентацію «Європа стає ближчою», гру «Євродартс», країнознавчу гру-мандрівку «Галопом по Європі». Мандрівка Азією передбачає слайдову презентацію «Шовковий шлях», гру «Азіатські фанти», відвідування мультсалону. Похід Африкою містить слайдову презентацію «Африканське сафарі», розважальну гру «Поклик джунглів». Подорож по Америці представлена слайдовою презентацією «Вікно в Америку», грою «В гостях у Чингачгука», віртуальним калейдоскопом «Стежками Майя». Австралією мандрували за допомогою слайдової презентації «Материк-заповідник», гри-показухи «Відгадай тваринку», віртуальної гри-розмальовки «Кольорові кенгуру». Антарктиду вивчали під час слайдової презентації «Снігове королівство», гри-вікторини «Умка запрошує друзів», відвідування мультсалону.

Методичний центр спрямовує свою діяльність на поширення кращого досвіду бібліотек України у бібліотеках-філіях системи. Систематично проводиться аналіз діяльності ПШБ, надається консультативна допомога бібліотечним закладам інших відомств, що працюють з педагогічним колективом, школярами. Проводяться заходи щодо підвищення фахової кваліфікації бібліотечних працівників.

В. о. директора Гощанської ЦСПШБ

Н. В. Січкарук

Демидівська ЦСПШБ


Каталог: data -> files -> n.volyan
n.volyan -> Вербець Марія Тарасівна, директор Комунального закладу «Рівненська обласна бібліотека для молоді»
files -> Виконання Плану роботи дпі у м. Червонограді гу міндоходів у Львівській області
files -> Державна фіскальна служба україни лист 20. 01. 2015 №1519/7/99-99-19-03-03-17
files -> Метабібліографічні ресурси України: сучасний стан та напрями вдосконалення в електронному середовищі
files -> С. В. Осауленко „ " грудня 2013 року затверджую начальник гу міндоходів в Одеській області О. В. Чернобай „ " грудня 2013 року План роботи
n.volyan -> «Нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та Інтернету у бібліотеці»
n.volyan -> Міністерство культури України Управління культури І туризму Рівненської облдержадміністрації Громадська Рада директорів обласних центрів народної творчості кз «Рівненський обласний центр народної творчості» рор згадаємо всіх поіменно
n.volyan -> Збірник сценаріїв тематичних культурно-мистецьких заходів до державних свят та пам’ятних дат
n.volyan -> День спільних цінностей та традицій європейських народів


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка