Селидівська загальноосвітня школа і-іііст.№2Скачати 328.6 Kb.
Дата конвертації02.05.2016
Розмір328.6 Kb.
#34144
ТипПрограма
Селидівська загальноосвітня школа І-ІІІст.№2


Погоджено:
Затверджено:

Заступник директора

Директор школи

_______________О.В. Оліферук
________________О.В.Корчагіна

1 семестр

«_____» ___________ 201_


1 семестр

«_____» ___________ 201_2 семестр

«_____»____________201_

______________

2 семестр

«_____»_____________201_

________________
Календарно-тематичний план

на 2014 – 2015 навчальний рік
ВЛАСНА СПРАВА (ОСНОВИ МАЛОГО БІЗНЕСУ)

для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Рівень А - 70 годин, рівень В - 105 годин

Автор Горленко Г.О.


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Головна мета пропонованої навчальної програми «Власна спра­ва» - через практичну ігрову навчальну діяльність (моделюючі вправи) ознайомити учнів з технологією заснування власної справи і дати початкові знання про управління бізнесом.

Програма охоплює чотири взаємопов'язані розділи, матеріали яких дозволяють учням послідовно засвоїти всі необхідні кроки для здійснення підприємницької діяльності - від моменту прийнят­тя рішення про започаткування власного бізнесу до ліквідації влас­ної справи, коли її місія вже виконана.

Програма розрахована на 70 годин (рівень А), 105 годин (рі­вень В).І частина - Розділ і «Вступ до підприємництва» і Розділ II «Як заснувати власну справу» розраховані на 35 годин, і передбача­ють засвоєння навичок:

  • вибору виду підприємницької діяльності та організаційно-правових форм ведення бізнесу;

  • вивчення ринкового середовища, в якому буде здійснювати­ся підприємницька діяльність;

  • визначення обсягу необхідних виробничих і фінансових ре­сурсів для започаткування бізнесу;

  • розробки необхідних статутних та установчих документів;

  • документів для державної реєстрації.

розділ III «Функціонування бізнесу» і Розділ IV «Життєвий цикл товару» розраховані на 35 годин і формують відповідні знання та початкові навички:

- управління виробництвом, фінансами, персоналом;- обчислення початкових і поточних витрат та вибору методів ціноутворення:

  • вибору каналів та методів просування товарів до споживача;

  • вміння користуватися послугами організацій та установ, що обслуговують бізнесові структури;

  • здійснення процедури ліквідації власної справи.

ОРІЄНТОВНЕ ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

Зміст теми

Кількість годин

рівень А

70год

рівень В

105 год

Розділ 1. Вступ до підприємництва
12

21

1. Підприємець та його роль у ринковій економші
3

6

2. Які бувають підприємницькі структури?
4

7

3. Як стати власником ?
4

7

Тематичне оцінювання
І

1

Розділ II. Як заснувати власну справу
22

29

4. Перші кроки майбутнього підприємця
10

14
Тематичне оцінювання
15. Державна реєстрація і початок бізнесу
10

14

Тематичне оцінювання
1

1

Розділ III. Функціонування бізнесу
31

47

6. Виробнича діяльність підприємницьких структур
7

9

7. Економіка бізнесу
5

9

Тематичне оцінювання
1

1

8. Комерційна діяльність
4

6

9. Фінанси та облік
5

8

Тематичне оцінювання
1

1

10. Управління бізнесом (Основи менеджменту)
5

9

11. Система обслуговування бізнесу
2

4

Тематичне оцінювання
1
Розділ IV. Життєвий цикл бізнесу
5

8

12. Реорганізація та ліквідація власної справи
4

6

Узагальнення, повторення та підсумкове оцінювання
1

1

«Власна справа» 10 клас (1 година на тиждень)

ПРОГРАМА

Зміст теми

Учні аналізують і роблять висновки:


Розділ 1. Вступ до підприємництва

12 годин

дата

Тема 1. Підприємець та його роль у ринковій економіці (3 год)


Учні розглядають питання, Д/з1.1. Хто такий підприємець?

Спільне та відмінне у поняттях підприємець, бізнесмен, комерсант, менеджер, новатор, господар, власник, спекулянт.
• працювати зі словниками та нормативними документами1.2. Закон України «Про підприємництво». Хто може здійснювати підприємницьку діяльність в Україні? Головна умова здійснення підприємницької діяльності — державна реєстрація.

Практична робота №1. Ознайомлення із Законом України «Про підприємництво»


Які види діяльності заборонені для здійснення приватним підприємцям? Обмеження у здійсненні певних видів підп. діял.1.3. Зміст підприємницької діяльності. Мета підприємницької діяльності. Функції підприємця. Роль підприємницької діяльності у розвитку економіки.

• функції підприємця;

• характерні риси підприємця;

• права, обов'язки підприємця

Тема 2. Які бувають підприємницькі структури? (4 год)
4
2.1. Підприємство як організаційна основа бізнесу. Закон України «Про підприємства в Україні».

Підприємства за видами діяльності: виробниче, комерційне, фінансове, посередницьке, страхове.Вміти розпізнавати:

види підприємств за формами власності, організ.-правовою формою.5
2.2. Підприємства за розміром: малі, середні, великі.

Практична робота №2. Ознайомлення із Законом України «Про підприємства в Україні»

• про переваги та недоліки різних видів підприємств;

6
2.3. Підприємства за організаційно-правовою

формою: індивідуальне володіння, партнерства,

корпоративні підприємства.


• про причини поширення певних видів підприємств у

певних галузях економіки України;7
2.4. Об'єднання підприємців. Господарські товариства. Закон України «Про господарські товариства.

• про проблеми розвитку окремих видів підприємств.

Тема 3. Як стати власником? (4 год)

8
3.1. Історична сутність основ власності. Закон України

«Про власність». Право власності. Суб'єкти та об'єкти власності. Власники та співвласники. Форми власності. Індивідуальна та сімейна власність.• приклади об'єктів та суб'єктів власності;

• приклади форм власності;
9
3.2. Підприємства за формою власності: приватні, колективні, державні. Практична робота №3. Ознайомлення із Законом України «Про власність»

• роль приватної власності у підприємницькій діяльності;


10
3.3. Індивідуальне підприємство. Сімейне

підприємство. Акціонерна форма співволодіння. Спільна власність партнерів.• про переваги і недоліки індивідуального та спільного володіння бізнесом

113.4. Як стати власником бізнесу: успадкувати, купити, заснувати власну справу. Франчайзинг.• зробити свідомий вибір на користь певної форми

власності при заснуванні бізнесу.12
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ, ВМІНЬ. НАВИЧОК УЧНІВ З РОЗДІЛУ І (1 год)

Розділ II. Як заснувати власну справу? 22 години


Тема 4. Перші кроки майбутнього підприємця (11 год)

13
4.1. Вибір виду підприємницької діяльності.

Підприємницька ідея.• інновацій пошук сфери підприємниц. діяльності;

14
4.2. Попит і пропозиція. Криві попиту і пропозиції.

Побудова графіків.


15
4.3. Визначення кола майбутніх споживачів продукції і послуг. Вивчення обсягу майбутнього попиту. Порядок проведення маркетингового дослідження.

різноманітні групи споживачів за певними критеріями; етапи дослідження ринку споживачів;

16
4.4. Вивчення конкурентів. Технологія визначення переваг продукції над продукцією конкурентів.

види діяльності та продукції (послуг) місцевих підприємств; продукцію та послуги

конкурентів17
4.5.Вибір місця розташування.

Конкурентоспроможність власної продукції.• критерії вибору місця розташування;

18
4.6. Види податків.

Які податки доведеться сплачувати?
• про переваги та недоліки різних методів оподаткування

бізнесу, розмір податкових платежів19
4.7. Ресурси, що потрібні для початку бізнесу: приміщення, обладнання, персонал. Обчислення одноразових початкових витрат.

складати окремі розділи бізнес-плану;• одноразові початкові витрати;


20
4.8. Де знайти кошти для початку бізнесу? Оформлення

прохання про надання позики (кредиту).• скласти прохання про надання позики.

21
4.9. Практична робота №4.

Обчислення розміру податкових відрахувань.розмір податкових платежів


22
4.10. Практичнаробота№5.

Обчислення плати за кредит.інноваційний пошук сфери підприємницької діяльності;

23
4.11. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ, ВМІНЬ. НАВИЧОК УЧНІВ З ТЕМИ
Тема 5. Державна реєстрація і початок бізнесу (11 год)

24
5.1. Вибір назви. Фірмовий стиль. Товарний знак.


Зробити свій логотип

25
5.2. Вибір організаційно-правової форми бізнесу. Розробка установчих документів. Протокол зборів засновників.


Скласти протокол зборів

26
5.3. Установчий договір. Статут.


Розробити свій устав

27
5.4. Державна реєстрація. Державні установи, що здійснюють реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності. Перелік документів, що подаються для реєстрації. Плата за реєстрацію.

причини відмови органів влади у реєстрації

28
5.5. Реєстрація в державній податковій адміністрації і органах статистики. Відповідальність у випадку функціонування без держреєстрації.

про можливі перешкоди при реєстрації та шляхи їх подолання

29
5.6. Ліцензування виду діяльності. Вимоги до суб'єкта підприємницької діяльності. Плата за ліцензію.

Конспект

30
5.7. Відкриття рахунку в банку. Як обрати банк?

підготувати документи для відкриття рахунку в банку;

31
5.8. Виготовлення печаток, штампів.

Розробити ескіз своєї печатки та штампу

32
5.9. Практична робота № 6. Визначення переліку установчих документів для різних організаційно-правових форм бізнесу.

визначити за нормативними документами розмір плати за реєстрацію, ліцензування

33
5.10. Практична робота №7. Заповнення зразків бланків для реєстрації суб'єкту підприємницької діяльності фізичної особи.

Допрацювати висновки , заповнення зразків бланків

34
5.11. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ, ВМІНЬ. НАВИЧОК УЧНІВ З ТЕМИ35
УЗАГАЛЬНЕННЯ, ПОВТОРЕННЯ ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ


(1 год)

«Власна справа» 11 клас (2години на тиждень)

І семестр

Зміст теми

Учні аналізують і роблять висновки:


Розділ 1. Вступ до підприємництва

12 годин

дата

Тема 1. Підприємець та його роль у ринковій економіці (3 год)


Учні розглядають питання, Д/з
1

1.1. Хто такий підприємець?

Спільне та відмінне у поняттях підприємець, бізнесмен, комерсант, менеджер, новатор, господар, власник, спекулянт.
• працювати зі словниками та нормативними документами
2

1.2. Закон України «Про підприємництво». Хто може здійснювати підприємницьку діяльність в Україні? Головна умова здійснення підприємницької діяльності — державна реєстрація.

Практична робота №1. Ознайомлення із Законом України «Про підприємництво»


Які види діяльності заборонені для здійснення приватним підприємцям? Обмеження у здійсненні певних видів підп. діял.
3

1.3. Зміст підприємницької діяльності. Мета підприємницької діяльності. Функції підприємця. Роль підприємницької діяльності у розвитку економіки.

• функції підприємця;

• характерні риси підприємця;

• права, обов'язки підприємця

Тема 2. Які бувають підприємницькі структури? (4 год)
4
2.1. Підприємство як організаційна основа бізнесу. Закон України «Про підприємства в Україні».

Підприємства за видами діяльності: виробниче, комерційне, фінансове, посередницьке, страхове.Вміти розпізнавати:

види підприємств за формами власності, організ.-правовою формою.5
2.2. Підприємства за розміром: малі, середні, великі.

Практична робота №2. Ознайомлення із Законом України «Про підприємства в Україні»

• про переваги та недоліки різних видів підприємств;

6
2.3. Підприємства за організаційно-правовою

формою: індивідуальне володіння, партнерства,

корпоративні підприємства.


• про причини поширення певних видів підприємств у

певних галузях економіки України;7
2.4. Об'єднання підприємців. Господарські товариства. Закон України «Про господарські товариства.

• про проблеми розвитку окремих видів підприємств.

Тема 3. Як стати власником? (4 год)

8
3.1. Історична сутність основ власності. Закон України

«Про власність». Право власності. Суб'єкти та об'єкти власності. Власники та співвласники. Форми власності. Індивідуальна та сімейна власність.• приклади об'єктів та суб'єктів власності;

• приклади форм власності;
9
3.2. Підприємства за формою власності: приватні, колективні, державні. Практична робота №3. Ознайомлення із Законом України «Про власність»

• роль приватної власності у підприємницькій діяльності;


10
3.3. Індивідуальне підприємство. Сімейне

підприємство. Акціонерна форма співволодіння. Спільна власність партнерів.• про переваги і недоліки індивідуального та спільного володіння бізнесом

113.4. Як стати власником бізнесу: успадкувати, купити, заснувати власну справу. Франчайзинг.• зробити свідомий вибір на користь певної форми

власності при заснуванні бізнесу.12
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ, ВМІНЬ. НАВИЧОК УЧНІВ З РОЗДІЛУ І (1 год)

Розділ II. Як заснувати власну справу? 22 години


Тема 4. Перші кроки майбутнього підприємця (11 год)

13
4.1. Вибір виду підприємницької діяльності.

Підприємницька ідея.• інновацій пошук сфери підприємниц. діяльності;

14
4.2. Попит і пропозиція. Криві попиту і пропозиції.

Побудова графіків.


15
4.3. Визначення кола майбутніх споживачів продукції і послуг. Вивчення обсягу майбутнього попиту. Порядок проведення маркетингового дослідження.

різноманітні групи споживачів за певними критеріями; етапи дослідження ринку споживачів;

16
4.4. Вивчення конкурентів. Технологія визначення переваг продукції над продукцією конкурентів.

види діяльності та продукції (послуг) місцевих підприємств; продукцію та послуги

конкурентів17
4.5.Вибір місця розташування.

Конкурентоспроможність власної продукції.• критерії вибору місця розташування;

18
4.6. Види податків.

Які податки доведеться сплачувати?
• про переваги та недоліки різних методів оподаткування

бізнесу, розмір податкових платежів19
4.7. Ресурси, що потрібні для початку бізнесу: приміщення, обладнання, персонал. Обчислення одноразових початкових витрат.

складати окремі розділи бізнес-плану;• одноразові початкові витрати;


20
4.8. Де знайти кошти для початку бізнесу? Оформлення

прохання про надання позики (кредиту).• скласти прохання про надання позики.

21
4.9. Практична робота №4.

Обчислення розміру податкових відрахувань.розмір податкових платежів


22
4.10. Практичнаробота№5.

Обчислення плати за кредит.інноваційний пошук сфери підприємницької діяльності;

23
4.11. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ, ВМІНЬ. НАВИЧОК УЧНІВ З ТЕМИ
Тема 5. Державна реєстрація і початок бізнесу (11 год)

24
5.1. Вибір назви. Фірмовий стиль. Товарний знак.


Зробити свій логотип

25
5.2. Вибір організаційно-правової форми бізнесу. Розробка установчих документів. Протокол зборів засновників.


Скласти протокол зборів

26
5.3. Установчий договір. Статут.


Розробити свій устав

27
5.4. Державна реєстрація. Державні установи, що здійснюють реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності. Перелік документів, що подаються для реєстрації. Плата за реєстрацію.

причини відмови органів влади у реєстрації

28
5.5. Реєстрація в державній податковій адміністрації і органах статистики. Відповідальність у випадку функціонування без держреєстрації.

про можливі перешкоди при реєстрації та шляхи їх подолання

29
5.6. Ліцензування виду діяльності. Вимоги до суб'єкта підприємницької діяльності. Плата за ліцензію.

Конспект

30
5.7. Відкриття рахунку в банку. Як обрати банк?

підготувати документи для відкриття рахунку в банку;

31
5.8. Виготовлення печаток, штампів.

Розробити ескіз своєї печатки та штампу

32
5.9. Практична робота № 6. Визначення переліку установчих документів для різних організаційно-правових форм бізнесу.

визначити за нормативними документами розмір плати за реєстрацію, ліцензування

33
5.10. Практична робота №7. Заповнення зразків бланків для реєстрації суб'єкту підприємницької діяльності фізичної особи.

Допрацювати висновки , заповнення зразків бланків

34
5.11. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ, ВМІНЬ. НАВИЧОК УЧНІВ З ТЕМИІІ СЕМЕСТР

Розділ III. Функціонування бізнесу 31 година

Тема 6. Виробнича діяльність підприємницьких структур (7 год)

35
6.1. Технології виробництва. Поняття «технологія», «технологічний процес», «безвідходні технології», «ресурсозберігаючі технології».

про ефективність застосування новітніх технологій у виробничому процесі;

36
6.2. Технічна безпека виробництва. Створення безпечних умов праці, діяльність органів державного контролю за безпекою праці.

«техніка безпеки», «охорона праці»,

37
6.3. Постачальники сировини та матеріалів для виробництва. Товарно-матеріальні запаси. Необхідність товарно-матеріальних запасів для безперервного процесу виробництва.

«товарно-матеріальні запаси»,

38
6.4. Договірні відносини. Практична робота №8. Складання тексту договору про поставку сировини і матеріалів.

Скласти висновок до практичної роботи

39
6.5. Якість товарів та послуг. Державні стандарти якості, дотриманням державних стандартів. Державні органи контролю за якістю товарів та послуг

«стандарти якості» Навести приклади за темою

40
6.6. Показники виробничої діяльності: обсяг випущеної продукції, обсяг реалізованої продукції.

«продукція випущена», «продукція відвантажена», «продукція реалізована».

41
6.7. Вирішення задач з теми « Виробнича діяльність підприємницьких структур».

Повідомлення, конспект

Тема 7. Економіка бізнесу (6 год)

42
7.1. Витрати виробництва.

Початкові, капітальні й поточні витрати. Постійні та змінні витрати виробництва.«фіксовані, змінні, загальні витрати

виробництва», економічний зміст витрат виробництва43
7.2. Собівартість продукції.

«початкові, капітальні й поточні

витрати


44
7.3. Вибір ціни продукції

(послуги). Види цін, скидки, надбавки до ціни.
» • вибір методів ціноутворення

45
7.4. Дохід, прибуток. Практична робота №9. Визначення моменту появи прибутку.

• всі види прибутку підприємця;


46
7.5. Показники ефективності виробництва: рентабельність

виробництва, рентабельність продукції, продуктивність

праці.


визначення точки беззбитковості виробництва;

• про ефективність
47
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ, ВМІНЬ. НАВИЧОК УЧНІВ З ТЕМИ
Тема 8. Комерційна діяльність (4 год)


48
8.1. Канали просування товарів до споживача. Гуртова та роздрібна торгівля. Фірмові магазини.

' вибір каналів просування власної продукції до

споживача;49
8.2. Кредити. Види кредитів. Кредиторська заборгованість. Споживчий кредит. Практична робота 10. Розрахунок розміру плати за продаж товару в кредит.

• обчислити доходи від продажу товарів у кредит;


50
8.3. Реклама товарів та послуг. Необхідність реклами. Види реклами. Розробка реклами. Планування рекламної кампанії.

• спланувати власну рекламну кампанію;

51
8.4 Сервісне обслуговування.

Гарантії якості. Після продажне обслуговування.конспект

Тема 9. Фінанси та облік (6 год)


52
9.1. Облік виконаних робіт, наданих послуг та виробленої

продукції, грошових потоків. Необхідність обліку. Організація обліку.«бухгалтерський облік», «баланс доходів

і витрат»,53
9.2. Розрахунки з клієнтами за реалізовану продукцію, надані послуги, виконані роботи. Дебіторська заборгованість.

• скласти спрощений баланс доходів і витрат;


54
9.3. Оренда. Лізинг. Орендна плата.

• укласти угоду про оренду.

55
9.4. Страхування майна, відвантаженої продукції.


обґрунтувати необхідність страхування майна, продукції.

56
9.5. Практична робота 11. Баланс доходів та витрат

57
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ, ВМІНЬ. НАВИЧОК УЧНІВ З ТЕМИ
Тема 10. Управління бізнесом (Основи менеджменту) (5 год)


58
10.1. Поняття організації. Місія організації.. Функції управління: планування, організація, мотивація, контроль.


«структура управління», «функції управління»,

59
10.2. Бізнес-план як інструмент підприємницької діяльності. Практична робота №12. Побудова схеми організаційної структури управління власного бізнесу.

• вибір відповідної структури управління для власного бізнесу;

60
10.3. Організаційна структура управління: функціональний та вертикальний розподіл праці між працівниками підприємства.

• побудувати просту структуру управління власною справою;


61
10.4. Персонал підприємства. Посадові обов'язки. Вимоги до кваліфікації, досвіду роботи. Прийом на роботу. Трудовий контракт. Види заробітної плати.

• засоби морального та матеріального заохочення.


62
10.5. Контроль за роботою персоналу. Необхідність контролю. Кодекс Законів України "Про працю". Матеріальне та моральне стимулювання працівників. Створення відповідного мікроклімату в колективі.

• розробити посадові інструкції для окремих

категорій працівників;
Тема 11. Система обслуговування бізнесу(3 год)


63
11.1. Консалтингові фірми. Юридичні консультації. Адвокати. Арбітражні суди. Аудиторські фірми. Використання ЕОМ в бізнесі. Комп'ютерні мережі.

• скласти картотеку даних про місцеві фірми, що

можуть надати професійну консультацію чи допомогу.64
11.2. Державна підтримка підприємництва. Служби зайнятості та агенції з працевлаштування.

Конспект, підготувати проект

65
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ, ВМІНЬ. НАВИЧОК УЧНІВ З ТЕМИ

Захист проекту


Розділ IV. Життєвий цикл бізнесу 5 години


Тема 12. Реорганізація та ліквідація власної справи (5 год)


66
12.1. Життєвий цикл підприємства: створення,

розвиток, реорганізація, ліквідація.67
12.2. Реорганізація підприємства. Причини реорганізації. Процедура реорганізації.

68
12.3. Причини ліквідації підприємства. Процедура

ліквідації підприємства.69
12.4. Банкрутство. Причини банкрутства. Процедура

банкрутства.


70
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ, ВМІНЬ. НАВИЧОК УЧНІВ З ТЕМИ
Каталог: Files -> downloadcenter
downloadcenter -> Методичні рекомендації для дистанційного та індивідуального навчання факультативного курсу для 10-11 класів
downloadcenter -> Перекази і легенди Звягельщини
downloadcenter -> Доповідна записка «Про особливості реалізації нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти в 1-3 класах загальноосвітніх навчальних закладів»
downloadcenter -> Анотація. У статті розглянуто основні технології навчання, які використовують учителі Нововолинської гімназії в рамках проведення дослідно-експериментальної роботи, що забезпечують ефективність сучасного уроку. Ключові слова
downloadcenter -> Головне управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації Державний навчальний заклад «Звенигородський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів»
downloadcenter -> Розвиток пізнавальної активності і самостійності учнів на уроках початкових класів
downloadcenter -> План роботи комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла садок) №158 комбінованого типу Харківської міської ради»
downloadcenter -> «Креативність на уроках виробничого навчання»

Скачати 328.6 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка