С. О. Телешун І. В. Валентюк Інститут державної служби та місцевого самоврядування – базова складова в системи професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядуванняСкачати 50.67 Kb.
Дата конвертації27.04.2016
Розмір50.67 Kb.
#22261
С.О.Телешун

І.В.Валентюк
Інститут державної служби та місцевого самоврядування базова складова в системи професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування
Розбудова Української держави, забезпечення гідного рівня життя її громадян суттєво залежать від ефективності функціонування системи державного управління та місцевого самоврядування в цілому та її основи – корпусу державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, зокрема. Висококваліфіковані кадри, від професіоналізму та компетентності яких залежить функціонування не лише органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, а й суспільства в цілому відіграють провідну роль у підвищенні конкурентоспроможності держави. Саме на корпус державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування покладається відповідальне завдання щодо проведення системних реформ, забезпечення стабільності у суспільстві та підвищення рівня життя громадян.

Демократичне реформування України, модернізація економіки вимагають залучення потужного інтелектуального потенціалу для інтенсифікації розвитку систем державного управління та місцевого самоврядування. Сьогодні очевидно, що головною метою державного управління й місцевого самоврядування має бути досягнення оптимального рівня формування й використання управлінського потенціалу країни для забезпечення інтересів держави та потреб населення. Тільки включення дієвих механізмів впливу інтелектуальних ресурсів може інтенсифікувати розвиток державного управління, що, у свою чергу, сприятиме переходу до ринкової економіки [1].

На виконання стратегічних нормативно-правових актів, спрямованих на подальший розвиток України, у 2012 році розпочата робота щодо модернізації Національної академії державного управління при Президентові України (далі – Національна академія) [2, 5]. Потужним імпульсом для розвитку Національної академії стало створення Інституту державної служби та місцевого самоврядування (далі – Інститут), який є головним навчально-науковим центром із забезпечення підготовки осіб, що перебувають на посадах державної служби та служби в органах місцевого самоврядування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра за спеціальностями галузі знань “Державне управління” [3, 4].

Передумовою сворення Інституту була потреба у вирішенні завдань формування та запровадження цілісної практико-орієнтованої системи навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, спроможних надавати якісні управлінські послуги в різних сферах суспільного життя та приймати управлінські рішення.

Місією Інституту є професійна підготовка висококваліфікованих кадрів для державного управління та місцевого самоврядування; генерування нових знань, їх поширення та підготовка конкурентоздатних управлінців; впровадження стандартів галузі знань “Державне управління”.

Особливістю навчального процесу в Інституті є випереджаючий характер змісту навчання з урахуванням перспектив розвитку суспільства та держави, вдосконалення структури, завдань і функцій її органів; сприяння у межах своєї компетенції реалізації державної політики з реформи державного управління та місцевого самоврядування; впровадження позитивного іноземного досвіду у процес підготовки професійних кадрів для системи державного управління та місцевого самоврядування тощо.

Інститут здійснює підготовку магістрів державного управління за спеціальностями:

“Державне управління”;

“Електронне урядування”;

“Державне управління у сфері національної безпеки”;

“Публічна політика та управління”;

“Парламентаризм та парламентська діяльність”;

“Державне управління у сфері освіти”;

“Державне управління у сфері охорони здоров’я”;

“Регіональне управління”;

“Місцеве самоврядування”.

Основною конкурентною перевагою Інституту державної служби та місцевого самоврядування є здійснення координуючої діяльності в системі Національної академії у сфері організації науково-методичного супроводу навчального процесу; формування практико-орієнтованого змісту навчання, розробка основних напрямів наукових досліджень та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.

Головна особливість Інституту державної служби та місцевого самоврядування Національної академії олягає не лише в унікальності спеціальностей та навчальних дисциплін, а й у високому рівні майстерності професорсько-викладацького складу навчального закладу: тут працюють не просто науковці-теоретики, а фахівці, які мають практичний досвід роботи в центральних та місцевих органах влади.Серед них - державні службовці, політичні експерти та аналітики, фахівці у галузі публічної політики та управління, національної безпеки, фахівці у сфері освіти, охорони здоров’я, парламентської діяльності, електронного урядування, місцевого самоврядування та регіонального управління. З метою забезпечення практико орієнтованого навчання до викладання дисциплін залучаються провідні науковці і практики державного управління та місцевого самоврядування.

Визначальне місце в процесі підготовки фахівців з державного управління Інституту державної служби та місцевого самоврядування Національної академії проходження стажування в органах державної влади, як на місцевому, так і на центральному рівнях, а також систематична участь слухачів Національної академії у проведенні конференцій, круглих столів та інших публічних заходів ініційованих керівництвом навчального закладу.

Інститут державної служби та місцевого самоврядування Національної академії веде активну співпрацю з органами державної влади та місцевого самоврядування, насамперед в контексті здійснення належної профорієнтаційної роботи.

Запровадження демократичних професійних стандартів у сфері державного управління та місцевого самоврядування України потребує формування якісно нової підготовки державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування, спроможних працювати на засадах патріотизму, порядності, публічності, прозорості в інтересах держави. Вирішення цього завдання неможливе без удосконалення існуючої загальнонаціональної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державно-управлінських кадрів, яка дозволить цілеспрямовано та ефективно нарощувати демократичний кадровий потенціал органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
Список використаних джерел
1. Державна кадрова політика в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку / наук. доп. / за заг. ред. д-ра наук з держ. упр., проф. Ю. В. Ковбасюка. – К. : НАДУ, 2012. – 72 с.

2. Модернізація України – наш стратегічний вибір : Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України. – К., 2011. – 416 с. – Режим доступу : www.president.gov.ua

3. Питання реформування Національної академії державного управління при Президентові України : Указ Президента України від 9.12.2011, № 1110/2011 : Офіц. текст. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1110/2011

4. Про деякі питання діяльності Національної академії державного управління при Президентові України : Указ Президента України від 14.08.2012 № 471/2012 : Офіц. текст. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/471/20125. Програма економічних реформ на 2010-2014 рр. “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”. Офіційне інтернет-представництво Президента України. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/docs/Programa_reform_ FINAL_1.pdf
Каталог: upr fundament doslidzhen -> DocLib21
DocLib21 -> Розділ 7 “міжнародна співпраця у контексті розвитку інституційної спроможності національної академії” до наукової доповіді “Інституційне забезпечення кадрової політики у публічному управлінні: місія
DocLib21 -> Актуальні проблеми управлінської освіти в умовах глобалізації
DocLib21 -> Державне управління
DocLib21 -> Інституційне забезпечення кадрової політики у державному управлінні : становлення та розвиток
DocLib21 -> Матеріали до наукової доповіді
DocLib21 -> Інституційне забезпечення кадрової політики у державному управлінні : становлення та розвиток
DocLib21 -> Національна академія державного управління при президентові україни інституційне забезпечення кадрової політики у публічному управлінні: місія
DocLib21 -> Висновки та практичні рекомендації
DocLib21 -> Системні зміни у закон

Скачати 50.67 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал