С. М. Павлюк // «Європейська інтеграція та міжнародна безпека туризму» : [Текст] : Зб матер міжнар наук практ конф. (Львів, 22 квітня 2015 р.) / Міністрество освіти і науки України, Львівський інститут економСкачати 76.54 Kb.
Дата конвертації25.04.2016
Розмір76.54 Kb.
#16308
Павлюк С. М. Інвестиційний потенціал рекреаційно-туристичного господарства в контексті транскордонної співпраці (на прикладі Верховинського району Івано-Франківської області)/ С.М. Павлюк // «Європейська інтеграція та міжнародна безпека туризму» : [Текст] : Зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 22 квітня 2015 р.) / Міністрество освіти і науки України, Львівський інститут економіки і туризму. — Львів : ЛІЕТ, 2015. - С. 195-199.


УДК: 338.486.332.1 (477.86)

Павлюк Світлана Миколаївна

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОГО ГОСПОДАРСТВА В КОНТЕКСТІ ТРАНСКОРДОННОЇ СПІВПРАЦІ (НА ПРИКЛАДІ ВЕРХОВИНСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Аспірант

Розглянуто рекреаційно-туристичне господарство, яке покращується завдяки сприятливому інвестиційному середовищу, сприяє розвитку супутніх галузей, особливо сільського господарства, сфери послуг, транспорту, поліпшує економічне становище завдяки надходженням до бюджету та позитивно впливає на благоустрій місцевих громад.

Ключові слова: рекреаційно-туристичне господарство, рекреація, туризм, інвестиції, види туризму, інвестиційний потенціал, транскордонна співпраця.

S. Pavliyk INVESTMENT POTENTIAL OF RECREATIONAL AND TOURISM INDUSTRY IN THE CONTEXT OF CROSS-BORDER COOPERATION (AS BASED ON THE EXAMPLE OF VERKHOVYNA, IVANO-FRANKIVSK REGION)

The situation in recreation and tourism field has been considered, which can be improved due to a favorable investment environment. It stipulates the development of related fields, especially agriculture, service infrastructure, transport. Having positive effect on the state of the economy it brings improvement to the life of local communities.

Keywords: recreational and tourism industry, recreation, tourism, investment, a types of tourism, investment potential, cross-border cooperation.

Особливої уваги заслуговує механізм формування інвестиційного клімату в галузі рекреації та туризму. Процес формування інвестиційного потенціалу повинен враховувати якомога більше чинників. Зокрема інвестиційний потенціал або інвестиційна місткість галузі визначається сумою об’єктивних передумов для інвестицій, яка залежить від різноманітності об’єктів інвестування, а також від економічного становища країни, регіону, області. На регіональному рівні інвестиційний потенціал рекреаційно-туристичного господарства визначається насиченістю території рекреаційними ресурсами, розвитком матеріально-технічної бази, рівнем доходів населення та споживчим попитом [5].

Ефективна регіональна інвестиційна політика передбачає використання бюджетних інвестицій, як засобу створення первинних умов для залучення капіталу у пріоритетні галузі, зокрема рекреаційно-туристичну. Таким шляхом можна реалізовувати важливі для певних територій проекти. Перспективною формою співпраці між владою та недержавним сектором можуть стати угоди про довгострокову взаємодію між підприємствами, інвесторами та відповідними органами місцевого самоврядування. Підписання інвестиційних контрактів, створення спільних підприємств, врахування пропозицій інвесторів під час розробки місцевих програм розвитку сприятиме тісній взаємодії і взаємному пристосуванні до умов внутрішнього та міжнародного інвестиційного ринку. Процес залучення і реалізації інвестицій, особливо іноземних супроводжується зростанням вимог до якості інвестиційних проектів, що пропонуються інвестору. Іноземні інвестори постійно звертають увагу на гостроту проблеми, яка рішуче висувається. Важливим завданням та каталізатором прискорення припливу капіталу є прозорість прийняття рішень, тобто розгляд всіх проектів на зборах з представниками влади, громадських організацій, зацікавленими підприємцями, адміністраторами проектів [2].

Особливу увагу слід звернути на галузеву координацію інвестиційної діяльності. Координація інвестиційних проектів у рекреаційно-туристичному господарстві – це детальне вивчення та раціональне використання інвестиційного потенціалу рекреаційно-туристичного комплексу, науково обґрунтована інтеграція інвестиційних ресурсів для досягнення стратегічної мети інвестування та забезпечення практичної реалізації інвестиційних проектів різного розміру, спрямованості і масштабу [4].

Наявний потенціал розвитку рекреації та туризму, якщо його використовувати раціонально, в умовах кожного регіону створює наступні переваги: інвестиційні надходження і додаткові прибутки; модернізація туристичної інфраструктури; впровадження інноваційних проектів; збереження історико-культурної та етнічної самобутності; вирішення проблем навколишнього середовища. Підтримка транскордонної співпраці прикордонних територій є інструментом соціально-економічного розвитку та пом’якшує територіальні диспропорції [6].

Івано-Франківська область має надзвичайно вигідне транспортно-географічне положення, оскільки виступає проміжною ланкою між регіонами України та країнами Європейського Союзу. Державний кордон з Румунією протяжністю 45 км, та близькість розташування до державного кордону з Польщею зумовлюють обмін між прикордонними регіонами цих країн. Спільні проекти сприяють підвищенню економічної спроможності та інвестиційної привабливості місцевих громад, розташованих по обидва боки українсько-румунського кордону.

Яскравим прикладом слугує інвестиційний проект ,,Місцевий розвиток та передумови відкриття пункту пропуску та будівництва автодороги через румунсько-український державний кордон в межах населених пунктів Шибене (с.Зелене) Верховинського району Івано-Франківської області та Поеніле-де-Суб-Мунте повіту Марамуреш Румунія, що зареєстрований у Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України. Будівництво дороги міжнародного значення є тим першим основним кроком для перспективного розвитку прилеглих територій. Це перший проект з Румунією, інші в основному з Польщею. Завдяки проекту проводитиметься будівництво придорожньої інфраструктури, закладів розміщення. Пункти переходу в с. Явірник Верховинського району, особливо піші, матимуть велике значення для гірського пішохідного туризму. Що в свою чергу прискорить облаштування кемпінгових містечок, привалів. Крім того проектуватимуться інші перспективні ідеї в рекреаційно-туристичній галузі, особливо в сільському туризмі, який в європейських країнах вийшов на якісно новий рівень розвитку – екологічний. Все більшою популярністю користуються місцевості, які завдяки своїй віддаленості залишаються самобутніми. Це природні ландшафти, пейзажі, які тісно пов’язані з історією та культурою регіону. Природно-заповідний фонд, загальнодержавні та регіональні заказники, пам’ятки природи регіонального та місцевого значення, які мають особливу вагомість для збереження та відновлення природних компонентів окремих комплексів і підтримання екологічного балансу, унікальні природні об’єкти наукового та культурно-естетичного значення. Спільне використання мережі туристичних маршрутів розрахованих на різну цільову аудиторію сприятиме забезпеченню культурно-освітньої та виховної функції туризму; для іноземних відвідувачів – з просвітницькою метою формування бачення про країну, суспільні особливості території відпочинку[1].

Відзначимо, що Верховинський район – це єдиний район Івано-Франківської області, територія якого повністю знаходиться в межах гірських споруд Українських Карпат та межує з Румунією. Система розселення Верховинського району сформована сільськими поселеннями (42), які підпорядковані 21 сільській раді та смт Верховина. Всі населені пункти мають статус ,,гірських населених пунктів”. Економічно вигідною є лісова промисловість та фермерські господарства. Тому з розвитком рекреаційно-туристичного господарства збільшиться кількість робочих місць в районі. Одночасно необхідність інфраструктури сприятиме реконструкції існуючих і прокладенню нових транспортних та інженерно-технічних комунікацій.

Найсприятливішими природними умовами для створення гірськолижних курортів характеризується центральна та північна частина району – це території Бистрецької, Замагорської, Кривопільської, Буковецької сільських рад та Верховинської селищної ради. Завдяки інвестиціям освоюватимуться нові та відбудеться відновлення інфраструктури вже освоєних гірськолижних зон. Встановлення підйомників та облаштування лижних трас дозволило б підвищити завантаженість окремих закладів (наприклад лікувально-оздоровчого комплексу ,,Верховина” до 70% у зимовий період, приватні садиби сільського туризму). Добре було б оснастити гірськолижні траси ретраками та сніговими пушками, для продовження лижного сезону. Створюють привабливість та зацікавленість проекти будівництва рекреаційно-туристичних комплексів на території Бистрецької, Красницької та Зеленської сільських рад.

У межах цієї території спостерігається найбільша висота снігового покриву. Схили гір мають сприятливі спуски для слаломних трас.

На базі мінеральних джерел с.Буркут ідеальним було б будівництво водолікарні, яка функціонувала на поч. ХХ ст.

Верховинський район забезпечений потенціалом для культурно-пізнавального, етнографічного туризму. Майже в кожному селі є етнографічні музеї, музеї-кімнати, приватні музеї. Найбільшим є регіональний етнографічний музей ,,Гуцульщина” в смт Верховина, в якому представлені експозиції народних майстрів гірської місцевості. Літературно-меморіальний музей І.Франка, музей М.Грушевського в с. Криворівня. Відзначимо, що особливої цікавості заслуговує окрема автентична гуцульська культура, традиції якої передаються з покоління до покоління.

Приваблює гама свят від Різдва до Андрія, з театралізованими дійствами коляди, вечорниць, ворожінь. У зв’язку з цим туристичні поїздки слід планувати відповідно до місцевого календаря – прив’язувати до народних свят (Різдва Христового, Великодня, Зелених свят, Івана Купала та ін.), коли народний побут та традиції найбільш яскраво виражені.

Крім того, на базі Верховинського коледжу туризму і готельного господарства та філії обласного Центру туризму і краєзнавства учнівської молоді навчаються майбутні фахівці у галузі туризму [3].Беручи до уваги наявну структуру розвитку рекреаційно-туристичного господарства Верховинського району, а також конкретні позиції сусідніх районів і держав, пріоритетними видами туризму є: культурно-пізнавальний, етнографічний, оздоровчо-спортивний, транзитний. Розвиток яких підвищує інвестиційну привабливість району, дозволяє розробляти спільні проекти з місцевими громадами сусідніх держав. В майбутньому транскордонна співпраця дасть змогу спільно розвиватися і вдосконалюватися.

Список літератури

  1. Гетьман В.І. Екотуризм чи екологічний туризм: теорія і реальність / Гетьман В.І. // Рідна природа. – 2002. – № 3. – С.43-45.

  2. Кравців В.С. Рекреаційна політика у Карпатському регіоні: принципи формування, шляхи реалізації. — / В. С. Кравців, В. К. Євдокименко, М. М. Габрель та ін. Чернівці: Прут, 1995. — 72 с.

  3. Івано-Франківщина туристична. Туристична карта схема Івано-Франківської області/ Матеріали Головного управління з питань туризму, євроінтеграції, зовнішніх зв’язків та інвестицій Івано-Франківської облдержадміністрації.

  4. Рекреаційно-туристичне природокористування в Східноєвропейському регіоні : сучасний стан і перспективи: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (21-23 жовтня 2010 року). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 206 с.

  5. Стафійчук В.І. Рекреалогія. Навчальний посібник / В.І. Стафійчук. – К. : Альтерпрес, 2006. – 264 с.

  6. Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні: монографія / К. Кілінська, Н. Аніпко, Н. Андрусяк та ін.; відп. ред. К.Й. Кілінська. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 248 с.

Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> О. А. Поцулко психологія управління навчально-методичний комплекс для студентів заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організації»
123456789 -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет
123456789 -> Євген Бойко, Володимир Шпортій
123456789 -> Навчальний посібник Укладачі: Н. Г. Матейчук, О. П. Степаненко чну 2014 ббк 88. 8

Скачати 76.54 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка