Розрахунок витрат на розробку модифікованого алгоритму 77Сторінка1/13
Дата конвертації10.09.2017
Розмір0.82 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Зміст

Анотація 2

Abstract 3

Аннотация 4

Вступ 5


1 Загальні відомості 8

1.1 Історія створення та розвитку Bluetooth 8

1.2 Принцип роботи bluetooth 10

1.3 Принципи побудови і функціонування 14

1.4 Особливості розробки під ОС Android 21

1.5 Вибір напрямку та обґрунтування задач дослідження 25

2 Техніко-економічне обґрунтування доцільності розробки методу синхронізації даних в реальному часі з використанням технології bluetooth 27

2.1 Суть технічної проблеми що виникла 27

2.2 Огляд сучасних аналогів 27

2.3 Проведення розрахунків, що підтверджують економічну доцільність технічної розробки 30

2.4 Прогнозування величини попиту 34

2.5 Розробка цінової політики 35

2.6 Висновки щодо техніко-економічного обґрунтування доцільності розробки 35

3 Розробка алгоритмічного та програмного забезпечення 37

3.1 Архітектури передачі данних 37

3.2 Архітектури збереження і управління даними 38

3.3 Алгоритми синхронізації 39

3.4 Реалізація алгоритму 43

3.5 Реалізація графічної частини 50

3.6 Збереження даних 61

3.7 Вибір середовища програмування 63

3.8 Висновки до розділу 70

4. Економічний розділ 72

4.1 Технологічний аудит проведених досліджень та розробленого 72

модифікованого алгоритму 72

4.2 Розрахунок витрат на розробку модифікованого алгоритму 77

4.3 Оцінювання наукових та комерційних результатів розробленого нами модифікованого алгоритму 83

Висновки 87

Література 89

Додатки 96

Анотація


У даній дипломній роботі розглянуто методи синхронізації даних в реальному часі з використанням технології bluetooth. Зроблено перелік можливих алгоритмів розв’язання проблеми та розроблено 3 підходи для її вирішення. Серед них обрано найоптимальніший та найменш ресурсозатратний.

Здійснено техніко-економічне обґрунтування розробленого программного продукту, проведено обрахунок собівартості розробки та економічний ефект від її впровадження.

В результаті роботи створено ігровий додаток на платформі Android із застосуванням алгоритмів синхронізації даних в реальному часі.

Abstract


In this degree work it was examined the methods of synchronizing data in real time using the bluetooth technology. It was made the list of possible algorithms for solving this problem and the three approaches to resolve it were developed. The best and the most resource effective among them was selected.

It was made the software developed product, the cost price calculation designing and the economic effect of its introduction were taken.

As a result, the gaming app on the Android platform using algorithms for data synchronization in real time was created.

Аннотация


В данной дипломной работе рассмотрены методы синхронизации данных в реальном времени с использованием технологии bluetooth. Сделано перечень возможных алгоритмов решения проблемы и разработаны 3 подхода для ее решения. Среди них выбран оптимальный и наименее ресурсозатратный.

Осуществлено технико-экономическое обоснование разработанного программного продукта, проведенио расчет себестоимости разработки и экономический эффект от ее внедрения.

В результате работы создано игровое приложение на платформе Android с применением алгоритмов синхронизации данных в реальном времени.


Вступ


Актуальність теми. На сьогоднішній час, у зв'язку з інтенсивним розвитком цифрових технологій, все більшої актуальності набувають бездротові мережі передачі інформації. Засновані вони на передачі цифрових даних по радіоканалу.

Зі збільшенням кількості мобільних користувачів мережі з'явилася необхідність в обміні інформацією та в оперативному отриманні даних ними. Тому відбувається інтенсивне виникнення технологій бездротового зв'язку.

Для того, щоб скористатися перевагами безпровідної технології Bluetooth, необов'язково купувати нові пристрої. Всілякі адаптери безпровідного зв'язку зі вбудованими модулями Bluetooth дозволяють зв'язувати між собою найрізноманітніші електронні пристрої.

Можна оснастити ноутбук безпровідною технологією Bluetooth, просто купивши відповідний Bluetooth-адаптер, який може бути виконаний у вигляді додаткового зовнішнього пристрою, що підключається через USB-порт або у вигляді РС-карты. Подібні рішення дозволяють здійснювати безпровідне з'єднання декількох пристроїв.

Ідея закладена в технічних вимогах Bluetooth полягає в тому, аби замінити дроти, що зв'язують пристрої, однією радіолінією ближньої дії. У 2006 році 80 відсотків мобільних телефонів булозабезпечено чіпами Bluetooth, які можуть забезпечувати безпровідний зв'язок з іншими пристроями Bluetooth: ноутбуками, принтерами і іншими цифровими пристроями.

В даний час технологія bluetooth успішно застосовується для бездротових з'єднань різних електронних пристроїв між собою в різних поєднаннях: ноутбуків, мобільних телефонів, телефонних гарнітур, PDA, принтерів, комп'ютерних клавіатур і мишей, а також цифрових фотоапаратів і навіть відеокамер. Найбільшого поширення набула бездротова зв'язка «мобільний телефон-гарнітура», що дозволяє, зокрема, водіям використовувати мобільні телефони, не відриваючи рук від керма.

Bluetooth чіпи почали широко використовуватись у спортивному одязі. Так кілька датчиків та bluetooth чіп зашиті у кросівок можуть контролювати активність власника і передавати ці дані на підключений пристрій. За такою ж схемою працюють нові напульсники.

Проте все ще існує проблема завадозахищеності при передавання даних.

Метою дипломного проекту є підвищення швидкості та надійності синхронізації між двома пристроями на операційній системі Android, які передають дані по технології bluetooth.

Об’єкт дослідження  процес передавання даних по Bluetooth.

Предмет дослідження  синхронізація даних на кількох пристроях в реальному часі.

Методи дослідження: consistency maintenance algorithms, консервативні та оптимістичні алгоритми синхронізації даних, DeadReckoning.

Наукова новизна одержаних результатів:  • Удосконалено метод для синхронізації даних в клієнт-серверній архітектурі, який використовує оптимістичні методи синхронізації даних, що дає змогу передавати меншу кількість інформації.

  • Запропоновано модифікований метод, який дає змогу підвищити швидкодію та завадозахищеність відносно існуючих методів завдяки використанню прогностичних алгоритмів на стороні клієнта та збереженню станів даних на стороні серверного додатку.

Практичне значення одержаних результатів:

  • Створені моделі, алгоритми і програмні засоби можуть бути використані при вирішенні практичних задач, які потребують синхронізації даних в реальному часі, наприклад передавання даних між bluetooth гарнітурою та телефоном, керування розумним годинником, багатокористувацькі ігри.

Апробація результатів роботи: За тематикою роботи подана на ХІІ міжнародну науково-практичну конференцію «Контроль і управління в складних системах. КУСС – 2014» та рекомендована до публікації як стаття в фаховому журналі «Інформаційні технології і комп’ютерна інженерія» стаття «Оптимізація обробки великої кількості відеоданих в мобільних платформах» [1].

Також результати роботи були заслухані і обговорені на двох наукових семінарах кафедри АІВТ. Результати теоретичних і експериментальних досліджень рекомендовані до впровадження у НВП «Спільна Справа».

Також результати роботи були заслухані і обговорені на двох наукових семінарах кафедри АІВТ. Результати теоретичних і експериментальних досліджень рекомендовані до впровадження у НВП «Спільна Справа».  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка