Розрахунок коригування, складений особою, яка реалізує пальне, до акцизної накладної, що видана отримувачу пального платникові акцизного податку, підлягає реєстрації в Реєстрі



Скачати 71.03 Kb.
Дата конвертації27.04.2016
Розмір71.03 Kb.
#22996
ТипРозрахунок


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від р. № 



ПОРЯДОК
ведення Єдиного реєстру акцизних накладних





1. Цей Порядок визначає механізм внесення відомостей, що містяться у акцизній накладній та/або розрахунку коригування до акцизної накладної (далі - розрахунок коригування), до Єдиного реєстру акцизних накладних (далі - Реєстр), звіряння даних, що містяться у виданих платникам акцизного податку - отримувачам пального акцизній накладній та/або розрахунку коригування, з відомостями, які містяться у Реєстрі.

Подання акцизної накладної та/або розрахунку коригування ДФС в електронній формі здійснюється відповідно до Порядку підготовки і подання податкових документів в електронній формі засобами телекомунікаційного зв'язку, затвердженого в установленому порядку.

2. Внесення відомостей, що містяться в акцизній накладній та/або розрахунку коригування, до Реєстру (далі – реєстрація) здійснюється шляхом подання протягом операційного дня зазначених документів в електронній формі ДФС із використанням електронного цифрового підпису та внесення відповідних відомостей до Реєстру.

Операційний день триває з 8 до 19 години.

3. Реєстрації підлягають усі акцизні накладні та/або розрахунки коригування (у тому числі ті, що складаються отримувачу пального, що не є платником акцизного податку та відсутній у Реєстрі платників акцизного податку з реалізації пального).

Розрахунок коригування, складений особою, яка реалізує пальне, до акцизної накладної, що видана отримувачу пального – платникові акцизного податку, підлягає реєстрації в Реєстрі:

особою, яка реалізує пальне, якщо передбачається збільшення обсягів реалізованого пального або коригування показників у підсумку не змінює обсягу реалізованого пального;

отримувачем пального, якщо передбачається зменшення обсягів реалізованого пального.

Розрахунок коригування, складений платником податку до акцизних накладних з реалізації пального неплатникам акцизного податку або складений за іншими операціями, ніж реалізація пального отримувачам пального, підлягає реєстрації у Реєстрі таким платником податку.

4. Платник податку, який реалізує пальне, складає акцизні накладні та/або розрахунки коригування у форматі (відповідно до стандарту), затвердженому в установленому порядку, з використанням спеціалізованого програмного забезпечення.

Після складення акцизної накладної та/або розрахунку коригування в електронній формі на них накладається електронний цифровий підпис посадових осіб платника податку у такому порядку: першим – електронний цифровий підпис головного бухгалтера (бухгалтера) або електронний цифровий підпис керівника; другим – електронний цифровий підпис, що є аналогом відбитка печатки платника податку (за наявності).

За відсутності у платника податку посади бухгалтера, електронні цифрові підписи посадових осіб платника податку накладаються у такому порядку: першим – електронний цифровий підпис керівника; другим – електронний цифровий підпис, що є аналогом відбитка печатки платника податку (за наявності).

Платник податку, що є фізичною особою - підприємцем, накладає електронний цифровий підпис у такому порядку: першим – електронний цифровий підпис керівника (фізичної особи - підприємця); другим – електронний цифровий підпис, що є аналогом відбитка печатки платника податку (за наявності).

Під час реєстрації розрахунку коригування отримувачем пального у випадках, передбачених абзацом четвертим пункту 3 цього Порядку, платник податку, що реалізує пальне, після складення розрахунку коригування накладає електронний цифровий підпис відповідно до абзаців другого - четвертого цього пункту та надсилає такий розрахунок отримувачу пального, який накладає на нього власний електронний цифровий підпис у порядку, передбаченому для платника податку, що реалізує пальне.

Для делегування права підпису акцизної накладної та/або розрахунку коригування іншій посадовій особі, платник податку отримує засоби електронного цифрового підпису в акредитованих центрах сертифікації ключів для такої особи та подає контролюючому органу за місцем реєстрації посилені сертифікати електронного цифрового підпису зазначеної особи. Електронні цифрові підписи посадових осіб платника податку накладаються у такому порядку: першим – електронний цифровий підпис посадової особи, якій делеговано право підпису акцизної накладної та/або розрахунку коригування; другим – електронний цифровий підпис, що є аналогом відбитка печатки платника податку (за наявності).

5. Після накладення електронного цифрового підпису платник податку здійснює шифрування акцизної накладної та/або розрахунку коригування в електронній формі та надсилає їх ДФС засобами телекомунікаційного зв'язку з урахуванням вимог Законів України "Про електронний цифровий підпис" та "Про електронні документи та електронний документообіг". Примірник акцизної накладної та/або розрахунку коригування в електронній формі зберігається у платника податку.

6. Після надходження до ДФС акцизної накладної та/або розрахунку коригування в електронній формі здійснюється їх розшифрування, перевіряється електронний цифровий підпис, визначається відповідність електронного документа формату (стандарту), затвердженому в установленому порядку, та за відсутності причин для відмови проводиться їх реєстрація.

7. Для підтвердження прийняття акцизної накладної та/або розрахунку коригування до реєстрації платникові податку, який здійснює реєстрацію, видається квитанція в електронній формі, у якій вказуються реквізити зазначених документів, відповідність електронного документа формату (стандарту), затвердженому в установленому порядку, результати перевірки електронного цифрового підпису, інформація про платника податку, що реалізує пальне, дата і час прийняття, реєстраційний номер.

Квитанція, на яку накладається електронний цифровий підпис ДФС, підлягає шифруванню та надсилається засобами телекомунікаційного зв'язку платникові податку, який здійснює реєстрацію. Примірник квитанції в електронній формі зберігається у ДФС.

8. Причиною відмови у прийнятті акцизної накладної та/або розрахунку коригування до реєстрації є:

1) наявність помилок під час заповнення акцизної накладної та/або розрахунку коригування;

2) відсутність у Реєстрі відомостей, що містяться в акцизній накладній, яка коригується;

3) факт реєстрації акцизної накладної та/або розрахунку коригування з такими ж реквізитами;

4) порушення вимог щодо наявності обсягу пального, обчисленого відповідно до пункту 232.3 статті 232 Податкового кодексу України;

5) порушення вимог, установлених пунктом 231.1 статті 231 Податкового кодексу України.

Квитанція, на яку накладається електронний цифровий підпис ДФС, підлягає шифруванню та надсилається протягом операційного дня платникові податку засобами телекомунікаційного зв'язку. Примірник квитанції в електронній формі зберігається в ДФС.

9. Датою та часом подання акцизної накладної та/або розрахунку коригування в електронній формі ДФС є дата та час, зазначені у квитанції про прийняття (підтвердження реєстрації) або неприйняття.

10. Квитанція, що підтверджує факт реєстрації акцизної накладної та/або розрахунку коригування, надсилається протягом операційного дня платникові податку.

Якщо протягом операційного дня не надіслано квитанції про прийняття або неприйняття, такі акцизна накладна та/або розрахунок коригування вважаються зареєстрованими у Реєстрі.

11. Якщо платник податку надіслав ДФС кілька примірників однієї акцизної накладної, розрахунку коригування, то зареєстрованою (зареєстрованим) вважається документ, щодо якого прийнято рішення про внесення до бази даних і надійшла квитанція, що підтверджує факт прийняття.

12. З метою отримання інформації, що міститься у Реєстрі, платник податку складає запит за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення в електронному вигляді у форматі (відповідно до стандарту), затвердженому в установленому порядку, та надсилає засобами телекомунікаційного зв'язку до ДФС.

На запит платника податку щодо надання інформації, яка міститься у Реєстрі, безоплатно видається:

витяг із Реєстру про акцизну накладну та/або розрахунок коригування;

повідомлення про реєстрацію акцизної накладної та/або розрахунку коригування і акцизну накладну та/або розрахунок коригування в електронній формі.

13. Запит щодо надання відомостей про акцизні накладні та/або розрахунки коригування з Реєстру складається у форматі (відповідно до стандарту), затвердженому в установленому порядку, за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення.

На запит накладаються електронні цифрові підписи посадових осіб платника податку у порядку, передбаченому абзацами другим - четвертим пункту 5 Порядку.

14. Запит платника податку в електронній формі підлягає шифруванню та надсилається ДФС засобами телекомунікаційного зв'язку з урахуванням вимог Законів України "Про електронний цифровий підпис" та "Про електронні документи та електронний документообіг". Примірник запиту в електронній формі зберігається у платника податку.

15. ДФС після надходження запиту в електронній формі проводить його розшифрування, перевіряє електронний цифровий підпис, визначає відповідність електронного документа формату (стандарту), затвердженому в установленому порядку.

У разі виявлення невідповідності електронного документа формату (стандарту), затвердженому в установленому порядку, платникові податку надсилається квитанція із зазначенням причини.

16. ДФС здійснює пошук зазначеної у запиті акцизної накладної та/або розрахунку коригування та складає витяг з Реєстру, у якому вказуються відомості щодо акцизної накладної та/або розрахунку коригування. Зазначений витяг надсилається платникові податку не пізніше операційного дня, що настає за днем надходження запиту.



На витяг накладається електронний підпис ДФС, який після шифрування надсилається на електронну адресу, зазначену в запиті платника податку.


_____________________________________________________________________________
Каталог: data -> normativ -> 000 -> 001
001 -> Наказ першого заступника керівника Антитерористичного центру при Службі
001 -> Затверджено наказ Міністерства фінансів України
001 -> Державна фіскальна служба України 4
001 -> Порядок формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків
001 -> Наказ Міністерства фінансів України 28. 11. 2012 n 1236
001 -> Наказ Міністерства фінансів України 28 грудня 2015 року №1204
001 -> Інструкція з оформлення органами доходів І зборів матеріалів про адміністративні правопорушення
001 -> Пояснювальна записка до проекту наказу Міністерства фінансів України Про затвердження Порядку подання повідомлень про
001 -> Порядок обліку осіб, які здійснюють операції з товарами I. Загальні положення
001 -> Класифікатор причин нещасного випадку

Скачати 71.03 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:




База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка