Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №, наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України №Скачати 72.31 Kb.
Дата конвертації30.04.2016
Розмір72.31 Kb.
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Національної комісії,

що здійснює державне регулювання

у сфері ринків фінансових послуг

_______________________ № _____,
наказ Міністерства аграрної

політики та продовольства України


_______________________ № _____Інструкція


по заповненню Акта визначення врожайності соняшнику, застрахованого з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування, біологічним методом (страховий продукт 1)

I. Загальні положення
1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення Акта визначення врожайності соняшнику, застрахованого з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування, біологічним методом (страховий продукт 1) (далі – Акт).
2. Акт оформляється страховиком або уповноваженою ним особою після проведення процедур із врегулювання збитків та визначення врожайності застрахованого соняшнику.
3. Акт оформлюється в полі. В нього заносяться всі отримані в результаті врегулювання дані.
II. Порядок заповнення реквізитної частини Акта
При заповненні Акта необхідно дотримуватися таких правил:
1) у графі „Акт № ___” зазначається порядковий номер Акта.
Нумерація повинна забезпечувати чітку ідентифікацію Акта в інформаційних базах страховика;
2) у графі „Дата визначення врожайності” повинна бути вписана дата визначення врожайності у форматі: дд.мм.рррр, де дд – число місяця цифрами, мм – місяць цифрами, рррр – рік цифрами;
3) у графі „Культура (назва)” вписується культура - соняшник, що страхується.
4) у графі „Загальна площа посіву застрахованого соняшнику, га” зазначається загальна застрахована площа соняшнику згідно з Договором;
5) у графі „Найменування страховика” зазначається повне найменування страховика;
6) у графі „№ Договору” проставляється номер Стандартного договору страхування майбутнього врожаю соняшнику з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1) (далі – Договір) відповідно до встановлених у страховика чи в Аграрному страховому пулі України порядку нумерації договорів, по якому проводиться визначення врожайності;
7) у графі „Найменування страхувальника” вказується повне найменування виробника сільськогосподарської продукції;
8) у графі „Місцезнаходження, телефон/факс, е-mail:” вказується контактна інформація виробника сільськогосподарської продукції.

III. Інформація, яка зазначається в розділ І Акта „Визначення кількості рослин
1. У графі „№ поля” вказується ідентифікаційний номер поля, який є номером (назвою) поля (ділянки) згідно з прийнятим у виробника сільськогосподарської продукції обліком земель. У разі відсутності номера поля поле ідентифікується як ”б/н”, тобто без номера.
2. У графі ”Назва сорту/гібриду” вписується назва сорту або гібриду соняшнику.
3. У графі „Площа поля, га” вказується площа поля (у гектарах).
4. У графі „Кадастровий номер або координати меж територій глобальної системи позиціонування (GPS – супутникової системи навігації) та/або меж територій в Світовій геодезичній системі координат WGS-84” вказуються координати поля (ділянки). При цьому у графах „N” та „E” зазначається, що це кадастровий номер або в якій системі (GPS або WGS-84) визначені координати поля.
5. У графі „Кількість дослідних рослин на 10 м2” записується середня кількість рослин на 10 м2 поля. Окремо зазначаються у відповідних колонках ширина посіву міжряддя культури в см – колонка «Міжряддя, см» , та довжина дослідної ділянки, м. – колонка «Довжина дослідної ділянки, м».

6. У графі „Сума всіх рослин за пробами, шт.” записується сума всіх рослин з усіх зроблених проб.


7. У графі „Середня кількість рослин на пробу, шт. (гр. 6/кількість проб)” записується кількість рослин, яка вираховується шляхом діленням суми всіх рослин за пробами (графа 6) на кількість зроблених проб.
8. У графі „Середня кількість рослин на 1м2, шт. (гр. 7/10)” вписується результат ділення середньої кількості рослин на пробу (графа 7) на число 10. Оскільки отримана кількість рослин була із 10 м2, ділення на число 10 дозволяє вираховувати необхідний показник на 1 м2.

IV. Інформація, яка зазначається в розділ ІI Акта „ Визначення ваги зерна та фактичної біологічної врожайності”
1 У графі „№ поля” вказується ідентифікаційний номер поля, який є номером (назвою) поля (ділянки) згідно з прийнятим у виробника cільськогосподарської продукції обліком земель. У разі відсутності номера поля поле ідентифікується як ”б/н”, тобто без номера.
2. У графі „Вага зерна кошика соняшнику з дослідних рослин, грам” вписується вага зерна з кошиків соняшника за пробами. Так, наприклад, страховик відбирає і зважує усе зерно з трьох дослідних рослин, і паралельно в цей час страхувальник так само робить зважування зерна також з трьох рослин у кожній пробі, результати заносяться до таблиці (графи 2-7).
3. У графі „ Сума ваги зерна кошиків з досліджених рослин, грам” записується сума ваги зерна із стручків з усіх проб.
4. У графі „Середня вага зерна з 1 рослини, грам (гр. 8/кількість проб)” записується результат ділення сума ваги зерна соняшника з кошиків за усіма пробами (графа 8) на кількість проб.
5. У графі „Вага зерна з 1 м2, грам (гр. 9 х гр. 8 розділу І Акта)” записується результат множення середньої ваги зерна соняшника з 1 рослини (графа 8) на середню кількість рослин на 1 м2 (графа 8 розділу І Акта).
6. У графі „Вологість, %” зазначається середній показник вологості, визначений для зерна соняшнику з усіх проб рослин із поля.
7. У графі „Втрата ваги зерна по вологості, грам (гр. 10 показник втрати ваги по вологості у % /100) (*дивитись довідкову таблицю по втраті ваги)” записується результат множення ваги зерна з 1 м2 (графа 10) на відповідний показник втрати ваги по вологості у % довідкової таблиці втрати ваги соняшника по вологості, поділений на 100.
8. У графі „Коригувальний коефіцієнт” зазначається, що слід використовувати встановлений коригувальний коефіцієнт 0,95.
9. У графі „Фактор конверсії (ц/га)” зазначається, що слід використовувати встановлений фактор конверсії 0,1 ц/га.

10. У графі „Врожайність, ц/га ((гр. 10 – гр. 12) гр. 13 гр. 14)” зазначається показник врожайності кожного окремого поля згідно з результатами визначення врожайності соняшнику відповідно до послідовності розрахунків, закладених у Акті.


11. У графі „Відсоток збитків від незастрахованих ризиків, %**” зазначається відсоток збитку від незастрахованих ризиків, визначений експертом та занесений до таблиці „** Відсоток збитків від незастрахованих ризиків”.
12. У графі „Врожайність для розрахунку збитку, ц/га (гр. 15 (1 + гр. 16/100))” зазначається показник врожайності для розрахунку збиту згідно з результатами визначення врожайності соняшнику відповідно до послідовності розрахунків, закладених у Акті.
13. У таблиці „** Відсоток збитків від незастрахованих ризиків” виконавцем визначення врожайності (при наявності) заноситься інформація про незастраховані ризики, які знизили врожайність культури. Розрахований відсоток зниження врожайності заноситься у графу 16 розділу ІІ Акта. Цифри вказуються у відсотках. У разі ушкодження посівів застрахованої культури, де спостерігається дія незастрахованих ризиків (порушення технології вирощування культури, в тому числі високий рівень забур’яненості, ушкодження шкідниками, ураження хворобами) та застрахованих ризиків, експерт повинен якомога точніше визначити ступінь зниження врожайності з основних ризиків. У цьому випадку страхове відшкодування виплачується тільки за збиток, спричинений застрахованими ризиками. Рекомендується визначати відсоток дії незастрахованих ризиків як співвідношення фактичної врожайності на полі, де спостерігається високий рівень забур’яненості, пошкодження врожаю шкідниками чи хворобами, до фактичної врожайності на полі, де дія незастрахованих ризиків на врожай відсутня.
V. Інформація, яка зазначається в розділ ІІI Акта „Коментарі виконавця визначення врожайності”
У розділі „Коментарі виконавця визначення врожайності” за потреби може бути наведено опис загальної ситуації на полях, відзначено наявність бур’янів, шкідників або ознак ушкодження рослин шкідниками. Також зазначаються основні аспекти процедури визначення врожайності виконавцем, важливі аспекти, що були виявленні під час виконання таких робіт, тощо.

Директор департаменту методології,

стандартів регулювання та нагляду

за фінансовими установами

Нацкомфінпослуг В.Г. Логвіновський
Директор Департаменту фінансово-

кредитної політики та бухгалтерського

обліку Мінагрополітики України Б.Р. Ахіджанов


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка