Розпорядження голови облдержадміністрації «Про встановлення тарифів на зубне протезування, що надають лікувально-профілактичні державні і комунальні заклади охорони здоров’я Миколаївської області»Скачати 129.78 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір129.78 Kb.
Аналіз регуляторного впливу
проекту розпорядження голови облдержадміністрації

«Про встановлення тарифів на зубне протезування, що надають лікувально-профілактичні державні і комунальні заклади охорони здоров’я Миколаївської області».
1. Визначення проблеми та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин
Опис проблеми, яку передбачається реалізувати шляхом державного регулювання:

На даний час тарифи на надання стоматологічної допомоги затверджені розпорядженням голови облдержадміністрації від 04.12.2009р № 455-р «Про встановлення тарифів на зубне протезування, що надають лікувально-профілактичні державні і комунальні заклади охорони здоров’я Миколаївської області» не актуальні і не покривають затратні матеріали та виплату заробітної плати працівникам.

У зв’язку з тим, що підрозділи закладів охорони здоров’я Миколаївської області, які надають стоматологічні послуги, знаходяться на повному госпрозрахунку і фінансуються за рахунок коштів спеціального фонду, надходження якого формуються за рахунок коштів, отриманих від надання платних ортопедичних стоматологічних послуг населенню, з метою недопущення зупинення діяльності цих підрозділів виникла необхідність у прийнятті нового регуляторного акту «Про встановлення тарифів на зубне протезування, що надають лікувально-профілактичні державні і комунальні заклади охорони здоров’я Миколаївської області».

Відсутність економічно обґрунтованих тарифів на надання стоматологічної допомоги на госпрозрахункових засадах ставить під загрозу функціонування госпрозрахункових відділень та кабінетів закладів охорони здоров’я, що не дає можливості права вибору лікувальної установи мешканцями області та призведе до скорочення медичних працівників.

Функціонування госпрозрахункового відділення в закладах охорони здоров’я області забезпечить населення Миколаївської області якісною і кваліфікованою стоматологічною допомогою, що буде надаватися кваліфікованими фахівцями. Крім того, запровадження тарифів дасть змогу залучити додаткові кошти, які будуть направлені на поліпшення надання медичної стоматологічної допомоги із застосуванням (за бажанням пацієнтів) сучасних матеріалів, які не ввійшли до Переліку лікарських засобів, дозволених до закупівлі за бюджетні кошти.

Надання стоматологічної допомоги проводиться відповідно до наказу Міністерства охорони здоров`я України від 28.12.2002 року № 507 „Про затвердження нормативів надання медичної допомоги та показників якості медичної допомоги”.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у прийнятті нового регуляторного акту «Про встановлення тарифів на зубне протезування, що надають лікувально-профілактичні державні і комунальні заклади охорони здоров’я Миколаївської області».

2. Цілі державного регулювання
Головною метою прийняття розпорядження є виконання нормативно-правової бази щодо надання якісних послуг населенню державними і комунальними лікувально-профілактичними закладами області, а саме: проведення стоматологічної допомоги за економічно обґрунтованими тарифами.

Надання платних медичних послуг в умовах скорочення фінансування видатків на утримання закладів охорони здоров’я є одним із джерел збільшення надходжень, які будуть використані на заходи, пов’язані з виконанням основних функцій лікувальних закладів, які не забезпечені, або частково забезпечені асигнуваннями загального фонду бюджету.

Платні послуги, що надаються населенню області, є додатковими послугами лікувально-профілактичних закладів і здійснюються окремо від основної діяльності закладів.

Для функціонування на ринку послуг в умовах конкуренції з недержавними стоматологічними кабінетами, державні і комунальні заклади повинні використовувати найновітніші світові досягнення з метою успішного вирішення питань діагностики, лікування, протезування і профілактики стоматологічних захворювань. Високий професіоналізм лікарів-стоматологів ортопедів та зубних техніків, володіння сучасними технологіями виготовлення зубних ортопедичних протезів , необхідний рівень матеріально-технічного забезпечення – а саме ці показники гарантують надання якісної ортопедичної стоматологічної допомоги населенню Миколаївської області.

Всі кошти, які підрозділи отримують від надання платних стоматологічних послуг, зараховуються до спеціального фонду і використовуються на заходи, пов’язані з організацією надання послуг та утриманням відділення і закладу в цілому.

Регульовані тарифи торкаються тільки тих медичних послуг, що надаються лікувально-профілактичними державними і комунальними закладами охорони здоров'я, з використанням сучасних стоматологічних матеріалів, нових методик та розширенням переліку платних послуг при наданні стоматологічної допомоги пацієнтам.


3. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання
Законодавчі акти, які стосуються цієї сфери, це: статті 2, 22 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, стаття 18 Основ законодавства України „Про охорону здоров’я”, постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 „Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)”, від 17 вересня 1996 року № 1138 „Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти”.
4. Визначення та оцінка прийнятих альтернативних способів досягнення цілей, аргументація переваг обраного способу


Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів/аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження чинного нормативного акту
Економічно необґрунтовані тарифи

Прийняття нового нормативного акту

1.Забезпечує надання якісної, кваліфікованої стоматологічної допомоги населенню області закладами охорони здоров'я.

1.Забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики.

2.Забезпечує фінансове утримання закладів (підрозділів) охорони здоров'я
5. Опис механізму і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми, шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 „Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)” обласна державна адміністрація регулює тарифи на платні послуги, що надають госпрозрахункові підрозділи закладів охорони здоров’я. Регульовані тарифи стосуються тільки тих медичних послуг, що надаються лікувально-профілактичними державними та комунальними закладами охорони здоров’я.
Ефективність способів досягнення цілей

Регулювання тарифів стримує ріст цін на ринку медичних послуг, у конкуренції з приватними стоматологічними структурами, та забезпечить надання якісних стоматологічних послуг за обґрунтованими тарифами.

Під час оприлюднення регуляторного акту на офіційному веб-сайті облдержадміністрації всі зацікавлені особи матимуть змогу обговорення, надання зауважень і пропозицій.
6. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта
Однією з найбільш актуальних проблем в Україні є стан здоров’я населення, в т.ч. його складової – стоматологічного здоров'я.

Нормативні акти стосовно запровадження засад стоматологічного здоров'я населення, організації стоматологічної допомоги та управління стоматологічною галуззю застаріли і у сучасних умовах не дозволяють реалізувати необхідні організаційні та лікувально-профілактичні заходи.

В умовах сучасної соціально-економічної ситуації в Україні держава не в змозі повністю фінансувати всі видатки, пов'язані з діяльністю галузі, тому, запровадження даного регуляторного акту сприятиме реалізації новітніх технологій, використовуючи їх для ранньої діагностики, профілактики і ефективного лікування системних стоматологічних захворювань, мінімалізує вплив захворювань стоматологічного та щелепно-лицевого походження на загальне здоров’я і психосоціальний розвиток, зосереджуючи сили на популяризації стоматологічного здоров’я серед населення, яке в найбільшій мірі страждає від указаних станів і захворювань. Забезпечить доступність у повному обсязі для всіх верств населення існуючих видів стоматологічної допомоги з запровадженням сучасних технологій профілактики та лікування шляхом створення єдиного медичного простору, що забезпечить ефективну взаємодію стоматологічних закладів різних форм власності. Запровадження нових моделей господарювання дозволить зменшити фінансовий тиск на загальний бюджет закладу та отримати додаткові кошти для запровадження заходів первинної та вторинної профілактики і диспансеризації населення області.
Оцінка впливу основних факторів на дію акта
Підвищення рівня соціального становища суспільства

Особливістю стоматологічних захворювань є висока поширеність та інтенсивність ураження зубо-щелепної системи, одночасність розвитку декількох самостійних видів патології (каріозне ураження зубів, захворювання пародонту, зубо-щелепні аномалії і деформації), хронічна прогресуюча течія патологічних процесів, які приводять до формування хронічної одонтогенної інфекції та як наслідок, до втрати зубів. Порушення функції жування при втраті зубів є причиною виникнення патологій шлунково-кишкового тракту, а порушення мовотворення та косметичні дефекти можуть бути причиною професійної непридатності, що призводить до виникнення психопатологічних станів. Тому, запобігання розвитку стоматологічних захворювань, підвищення ефективності їх лікування – це розв’язання не тільки медичної, а і важливої соціально-економічної проблеми, актуальність яка постійно зростає. На думку спеціалістів-стоматологів вживання механічно, термічно та хімічно оброблених продуктів харчування, заміна грудного вигодовування дітей на штучне сприяє підвищенню ураженості зубів, пародонта, виникненню зубощелепних деформацій.


Надання якісної медичної послуги
З метою надання якісних медичних послуг лікувально-стоматологічними підрозділами закладів охорони здоров'я необхідно здійснювати контроль за рівнем та якістю надання медичних послуг, досліджувати ступень задоволення пацієнтів медичними послугами, виділяти кошти на підготовку медичного персоналу, впроваджувати нові сучасні технології діагностики та лікування із застосуванням (за бажанням пацієнтів) сучасних матеріалів, оновлювати матеріальну базу закладів охорони здоров'я. Здійснення цих завдань можливо при достатній кількості коштів, які будуть отриманні при наданні платних медичних послуг і після покриття першочергових потреб, спрямовуватись на придбання та удосконалення матеріально-технічної бази і підвищення якості послуг.
Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта
Реалізація розпорядження не потребує додаткових матеріальних витрат, крім проведення заходів щодо інформування населення через засоби масової інформації.
7. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття розпорядження
Прийняття цього регуляторного акту дасть змогу лікувальним закладам залучати кошти на організацію надання стоматологічної допомоги і утримувати госпрозрахункові відділення. Впровадження економічно обґрунтованих тарифів сприятиме розширенню напрямків розвитку стоматологічної допомоги із застосуванням нових сучасних технологій діагностики та лікування, що поліпшить якість надання медичних послуг.
8. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, зокрема розрахунок очікуваних вигод та витрат суб’єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта
Опис прогнозованих вигод та витрат від регулювання, яке запроваджується


Сфера впливу

Вигоди

Витрати

1

2

3

Місцева влада

Дотримання вимог чинного законодавства стосовно процедури прийняття регуляторного акту, забезпечення надання якісних медичних послуг.

Оприлюднення регуляторного акту у засобах масової інформації.

Лікувальний заклад

Збільшення надходжень до спеціального фонду, які будуть спрямовані на покриття витрат, пов’язаних із наданням стоматологічної допомоги, та на заходи, які потрібні для виконання основних функцій лікувальних закладів і які не забезпечені, або частково забезпечені асигнуваннями із загального фонду бюджету.

-


Сфера впливу

Вигоди

Витрати

1

2

3

Населення

Прозорість, забезпечення економічно обґрунтованого рівня тарифів, підвищення якості медичних послуг та зменшення часу на їх проведення за рахунок інтенсифікації та оптимізації проведення діагностичних досліджень, підвищення професіоналізму медичного персонал.

-


Розрахунок прогнозованих вигод та витрат від регулювання, яке запроваджується (вибірково)


Найменування

2009р.

Очікувані надходження при затверджені проекту розпорядження,

1.Виготовлено ортопедичних протезів, кількість

7200

7200

2. Середньовиважена вартість послуги без ПДВ, грн

104,5

198,5


9. Визначення показників результативності регуляторного акта

Статистичні показники
1. Кількість виготовлених ортопедичних стоматологічних протезів за місяць:

- знімних;

- штамповано-паяних незнімних.

- суцільно литих незнімних


Прогнозні значення статистичних і фінансових показників діяльності закладу


Назва показника

Кількість, одиниць

Сума надходжень,

тис. грн.

Виготовлення ортопедичних протезів за місяць (базове значення), у т.ч.

600

188,0

- знімні

175

38,5

- штамповано-паяні незнімні

290

30,5

- суцільнолиті незнімні

135

119,0

Виготовлення ортопедичних протезів за рік (базове значення), у т.ч.

7200

2256,0

- знімні

2100

462,0

- штамповано-паяні незнімні

3480

366,0

- суцільнолиті незнімні

1620

1428,0

Введення платних послуг дозволить направляти кошти на профілактичні програми, інвестування коштів в новітні технології та обладнання, підвищувати якість роботи за рахунок впровадження економічних важелів управління службою.
10. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту
Відстеження результативності регуляторного акту здійснюватиметься шляхом аналізу статистичних і фінансових показників діяльності закладів.
Строки проведення відстеження

Базове відстеження – до набрання актом чинності.

Повторне відстеження – не пізніше двох років після набрання актом чинності (за результатами якого можливо порівняти базове та повторне відстеження).
Реалізація регуляторного акту не потребує додаткових витрат із бюджету. Впровадження тарифів на надання стоматологічної допомоги, дозволить отримувати власні надходження, які будуть спрямовані до спеціального фонду і стануть надзвичайно цінним підґрунтям для діяльності закладів охорони здоров`я в умовах нестабільної економічної та соціальної ситуації.

Начальник управління охорони здоров’яоблдержадміністрації М.О.Капуста
„______”______________2015р.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка