Розпорядження голови обласної державної адміністрації 20. 01. 2015 №14 В. Гунчик положення про відділ інформаційної політики волинської обласної державної адміністраціїСкачати 137.58 Kb.
Дата конвертації27.04.2016
Розмір137.58 Kb.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови

обласної державної адміністрації

20.01.2015 № 14

В.ГУНЧИК

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВІДДІЛ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ.
1. Відділ інформаційної політики Волинської обласної державної адміністрації (далі – відділ) утворюється головою Волинської обласної державної адміністрації, входить до її складу і в межах області забезпечує виконання покладених на цей підрозділ завдань.
2. Відділ підпорядкований голові облдержадміністрації.
3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства інформаційної політики України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, цим положенням та іншими нормативними актами.
4. Відділ відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства інформаційної політики України, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) сприяє висвітленню засобами масової інформації діяльності Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади;

3) забезпечує висвітлення у засобах масової інформації завдань, передбачених в актах органів державної влади вищого рівня;

4) виконує розпорядження та доручення голови облдержадміністрації;

5) розробляє проекти розпоряджень голови облдержадміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації повноважень у сфері інформаційної політики;

6) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

7) бере участь у підготовці звітів голови облдержадміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;

8) аналізує та прогнозує розвиток процесів у медіаполі області, розглядає питання, пов’язані з реалізацією інформаційної політики, готує інформаційно-аналітичні матеріали та подає відповідні пропозиції голові облдержадміністрації;

9) організовує оперативне висвітлення діяльності голови обласної державної адміністрації як ключової фігури виконавчої гілки влади в області зокрема та керівництва загалом;

10) забезпечує процес комунікації керівництва облдержадміністрації з представниками засобів масової інформації;

11) організовує та готує коментарі керівництва облдержадміністрації з актуальних питань соціально-економічного ти суспільно-поличного розвитку області для засобів масової інформації;

12) організовує та проводить за участі голови облдержадміністрації, його першого заступника та решти заступників «прямі ефіри» на телебаченні, радіо чи інтернет-ресурсах, «прямих ліній» – у редакціях газет;

13) запрошує представників засобів масової інформації на заходи, що відбуваються за участі керівництва облдержадміністрації;

14) здійснює збір інформації щодо поточної діяльності, а також щодо ключових досягнень структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій;

15) організовує інформаційний супровід та оперативне висвітлення діяльності керівництва облдержадміністрації;

16) виконує інші функції відповідно до доручень голови облдержадміністрації і покладених на управління завдань;

17) розробляє і здійснює заходи, спрямовані на розвиток інформаційного простору та інформаційної інфраструктури області, впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, становлення основних засад інформаційного суспільства;

18) вносить пропозиції щодо визначення пріоритетів державної політики у сфері інформації;

19) здійснює інформаційне, аналітичне та організаційне забезпечення впровадження державної інформаційної політики;

20) сприяє становленню основних засад інформаційного суспільства;

21) вживає у межах своїх повноважень заходів для забезпечення розвитку і функціонування української мови у сфері інформації;

22) сприяє створенню системи суспільного телерадіомовлення;

23) бере участь у розробленні та виконанні грантових, інвестиційних програм розвитку сфери інформації;

24) розробляє та здійснює заходи, спрямовані на зміцнення матеріально-технічної бази державних і комунальних засобів масової інформації;

25) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

26) створює та забезпечує умови для здійснення заходів щодо розвитку інформаційного простору;

27) сприяє реалізації конституційного права громадян на свободу слова та безперешкодній діяльності засобів масової інформації;

28) сприяє безперешкодній діяльності засобів масової інформації та утвердженню свободи слова;

29) готує щоденні інформаційні стрічки новин – їх розміщення на офіційному сайті облдержадміністрації та здійснює розсилки новин для регіональних, всеукраїнських та міжнародних засобів масової інформації, забезпечує інформаційне наповнення офіційного сайту обласної державної адміністрації та оприлюднення в мережі Інтернет інформації про суспільно-політичний, соціально-економічний, культурний, науково-технічний розвиток області та держави в цілому;

30) здійснює моніторинг обласних, всеукраїнських та міжнародних засобів масової інформації щодо оцінки діяльності місцевих та державних органів влади, а також щодо основних проблем області;

31) забезпечує розгляд запитів засобів масової інформації;

32) готує відповіді на усні та письмові інформаційні запити на інформацію;

33) надає методичну і практичну допомогу іншим структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям з питань, що належать до компетенції відділу;

34) готує матеріали (у тому числі й для засобів масової інформації) з питань, що належать до компетенції відділу, а також сприяє їх подальшому оприлюдненню;

35) проводить моніторинг дотримання засобами масової інформації законодавства з питань, що належать до компетенції відділу;

36) готує проекти договорів із засобами масової інформації про висвітлення діяльності облдержадміністрації;

37) координує місцеві програми підтримки засобів масової інформації;

38) здійснює акредитацію засобів масової інформації;

39) готує інформаційні повідомлення для розміщення на Урядовому порталі;

40) підтримує робочі контакти з головними редакторами українських та обласних засобів масової інформації, керівниками телерадіокомпаній, інформаційних агентств, у тому числі й тих, що працюють у мережі Інтернет, а також корпунктами іноземних засобів масової інформації, прес-службами органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, правоохоронних та силових структур;

41) готує в межах повноважень інформаційно-аналітичні матеріали (прес-релізи та прес-анонси) до брифінгів, прес-конференцій, засідань за круглим столом, що проводяться в облдержадміністрації;

42) організовує інформаційні заходи: прес-конференції, брифінги, підходи до преси тощо;

43) забезпечує інформаційний супровід під час проведення публічних заходів (засідань, колегій, нарад тощо);

44) створює іміджеві фото-, відео- та друковані матеріали, а також здійснює координацію іміджевих та інформаційних кампаній у напрямку створення та розповсюдження друкованої, аудіо- та відеопродукції, яка сприяє популяризації дій представників місцевих та державних органів влади;

45) готує власний повноцінний телепродукт для періодичної трансляції місцевими телекомпаніями;

46) аналізує оприлюднені в засобах масової інформації матеріали з питань, що належать до його компетенції, готує у разі необхідності відповідні роз’яснення або спростування;

47) надає місцевим засобам масової інформації методичну, організаційну, практичну та консультаційну допомогу з питань, що належать до його компетенції;

48) бере участь в організації міжнародних заходів, пов’язаних з діяльністю у сфері інформації;

49) сприяє підвищенню кваліфікації працівників інформаційної сфери;

50) вносить пропозиції щодо відзначення державними нагородами України представників інформаційної сфери та громадськості;

51) аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку в інформаційному полі у межах області та вживає заходів до усунення недоліків;

52) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

53) забезпечує прозорість та відкритість у діяльності органів виконавчої влади області;

54) упроваджує на території області засади державної політики у сфері інформації задля забезпечення вільного доступу громадян до інформації, повного задоволення потреб населення в інформації;

55) бере участь у формуванні в інформаційному просторі позитивного іміджу Волинської області;

56) забезпечує ефективну взаємодію з центральними, місцевими та зарубіжними засобами масової інформації, формує діалогові відносини із громадськістю шляхом висвітлення діяльності органів виконавчої влади у медіа;

57) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

58) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

59) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку області;

60) вносить пропозиції щодо проекту бюджету Волинської області;

61) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

62) бере участь у підготовці заходів щодо розвитку області;

63) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації;

64) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

65) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

66) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

67) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

68) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

69) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

70) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

71) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

72) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

73) забезпечує захист персональних даних.

5. Відділ для здійснення повноважень та виконання визначених завдань має право:

1) в установленому порядку:

- позачергово одержувати від заступників голови облдержадміністрації, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформаційні та інші матеріали, а від органів статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

- вносити пропозиції щодо удосконалення роботи облдержадміністрації в інформаційному полі;

- користуватися інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікації, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами облдержадміністрації;

- скликати наради, організовувати семінари з питань, що належать до його компетенції;

- вносити пропозиції щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства з питань, що належать до його компетенції;

2) залучати спеціалістів інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням із їх керівниками), представників об’єднань громадян, а також вчених та фахівців для вирішення питань, що належать до його компетенції;

3) бути присутнім на засіданнях колегій облдержадміністрації та обласної ради, сесіях обласної ради, зустрічах, семінарах, конференціях, круглих столах, нарадах голови облдержадміністрації, інших заходах;

4) вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу;

5) займатися проектною діяльністю.
6. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними підрозділами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
7. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою облдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу.
8. Начальник відділу:

1) здійснює керівництво структурним підрозділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

2) визначає ступінь відповідальності працівників;

3) затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи адміністрації;

5) вживає заходи щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

6) звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії облдержадміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегій питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;

12) подає на затвердження голови облдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою облдержадміністрації кошторису відділу;

14) здійснює добір кадрів;

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;

16) подає на затвердження голові облдержадміністрації положення про відділ, видає в межах своїх повноважень накази і контролює їх виконання;

17) затверджує положення про структурні підрозділи, функціональні обов’язки працівників відділу;

18) призначає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників відділу, здійснює їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

19) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

20) скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

21) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

22) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

23) працює з документами, що висвітлюють плани територіальної оборони, заходи, стан підготовки до виконання завдань територіальної оборони зони; працює з планами територіальної оборони;

24) здійснює інші повноваження, визначені законом.

9. Накази начальника відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою обласної державної адміністрації.

10. У разі відсутності начальника відділу його обов’язки покладаються на одного з головних спеціалістів відділу.

11. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання відділу визначає голова облдержадміністрації в межах відповідних бюджетних призначень.

12. Штатний розпис та кошторис відділу затверджує голова обласної державної адміністрації за пропозицією начальника відділу відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.


13. Бухгалтерський облік, складання фінансової і бюджетної звітності відділу ведеться відділом фінансово-господарського забезпечення апарату облдержадміністрації.
14. Відділ інформаційної політики є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка