Розділ XVI машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковідтворювальна апаратура, апаратура для запису або відтворення телевізійного зображення І звуку, їх частини та приладдя приміткиСторінка1/49
Дата конвертації26.04.2016
Розмір8.34 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   49


РОЗДІЛ XVI

МАШИНИ, ОБЛАДНАННЯ ТА МЕХАНІЗМИ; ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ; ЇХ ЧАСТИНИ; ЗВУКОЗАПИСУВАЛЬНА ТА ЗВУКОВІДТВОРЮВАЛЬНА АПАРАТУРА,
АПАРАТУРА ДЛЯ ЗАПИСУ АБО ВІДТВОРЕННЯ ТЕЛЕВІЗІЙНОГО ЗОБРАЖЕННЯ І ЗВУКУ, ЇХ ЧАСТИНИ ТА ПРИЛАДДЯ

Примітки:
1. Цей розділ не включає:

(а) стрічки транспортерні або паси приводні або бельтинг з пластмасових матеріалів, зазначених у групі 39, або з вулканізованої гуми (товарна позиція 4010), а також інші вироби для використання в механічному обладнанні або в механічних чи електричних пристроях або для інших технічних цілей з вулканізованої гуми, крім твердої гуми (товарна позиція 4016);

(b) вироби з натуральної або композиційної шкіри (товарна позиція 4205) або вироби з хутра (товарна позиція 4303), які використовуються в механічному обладнанні або в механічних пристроях або для інших технічних цілей;

(c) бобіни, котушки, шпулі, конусні бобіни, осердя, барабани та інші аналогічні носії з різних матеріалів (наприклад, класифіковані у групах 39, 40, 44 або 48 або Розділі ХV);

(d) карти перфоровані для жакардових або аналогічних машин (наприклад, класифіковані у групах 39 або 48 чи Розділі XV);

(e) паси приводні або стрічки транспортерні з текстильних матеріалів (товарна позиція 5910) або інші вироби з текстильних матеріалів для технічного застосування (товарна позиція 5911);

(f) дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння (натуральне, штучне або реконструйоване) товарних позицій 7102 — 7104, або вироби, повністю виготовлені з цього каміння (товарна позиція 7116), крім неоправлених оброблених сапфірів та алмазів для голок звукознімачів (товарна позиція 8522);

(g) частини загального призначення, зазначені у Примітці 2 до Розділу ХV, з недорогоцінних металів (Розділ XV) або аналогічні вироби з полімерних матеріалів (групи 39);

(h) бурильні труби (товарна позиція 7304);

(ij) нескінченні стрічки з металевого дроту або смуги (Розділ XV);

(k) вироби групи 82 або 83;

(l) вироби Розділу XVII;

(m) вироби групи 90;

(n) годинники всіх видів або інші вироби групи 91;

(o) взаємозамінні інструменти товарної позиції 8207 або щітки, які є складовими частинами машин (товарна позиція 9603), а також аналогічні змінні інструменти, що класифікуються відповідно до матеріалу, з якого вироблена їх робоча частина (наприклад, у групах 40, 42, 43, 45, 59 або у товарній позиції 6804 або 6909);

(p) вироби групи 95; або

(q) стрічки для друкарських машинок або аналогічні стрічки у котушках або касетах, або без них (класифікуються відповідно до матеріалу, з якого вони вироблені, або у товарній позиції 9612, якщо вони просочені чорнилом або оброблені іншим засобом для отримання відбитків).

2. За умови додержання положень Примітки 1 цього Розділу і Примітки 1 до груп 84 і 85 частини машин (крім частин виробів товарних позицій 8484, 8544, 8545, 8546 або 8547) повинні класифікуватися згідно з такими правилами:

(а) частини, що є виробами, включеними до будь-якої товарної позиції групи 84 або 85 (крім товарних позицій 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8487, 8503, 8522, 8529, 8538 та 8548), у всіх випадках повинні класифікуватися у відповідних для них товарних позиціях;

(b) інші частини, призначені тільки або головним чином для одного типу машин чи для ряду машин тієї самої товарної позиції (включаючи машини товарної позиції 8479 або 8543), класифікуються разом з цими машинами або включаються до товарних позицій 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522 і 8529 або 8538 відповідно. Проте частини, призначені однаково для використання головним чином з виробами товарної позиції 8517 і з виробами товарних позицій 8525 — 8528, класифікуються у товарній позиції 8517;

(c) всі інші частини класифікуються у товарних позиціях 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 або 8538, відповідно або, залежно від окремого випадку, або, крім цього, у товарній позиції 8487 чи 8548.

До товарної позиції 8424 не включаються:

(a) фарбоструминні друкарські машини (товарна позиція 8443); або

(b) водоструминні різальні машини (товарна позиція 8456).

3. Комбіновані машини (комбайни), які складаються з двох або більше машин, що становлять єдиний агрегат, та інші машини, призначені виконувати дві або декілька доповнюючих або не пов’язаних між собою різних функцій, повинні класифікуватися за тією машиною, або основною функцією, яка є головною у цьому виробі, якщо в контексті не зазначене інше.

4 У разі якщо машина (включаючи комбінацію машин) складається з окремих комплектуючих вузлів (незалежно від того, розміщені вони окремо чи з'єднані між собою трубопроводами, трансмісійними механізмами, електричними кабелями або іншими пристроями), призначених для забезпечення одночасного виконання чітко визначених функцій, що включені до однієї з товарних позицій групи 84 або 85, таку машину потрібно класифікувати у товарній позиції, що відповідає визначеній функції.

5. У примітках до цього розділу термін “машина” включає будь-які машини, обладнання, механізми, установки, апарати або пристрої, наведені у товарних позиціях групи 84 або 85.

Додаткові примітки :

1. Інструменти, необхідні для складання або обслуговування машин, повинні розглядатися разом з цими машинами, якщо вони імпортуються разом з ними. Така сама процедура поширюється на взаємозамінні інструменти, що імпортуються разом з машинами, якщо вони становлять частину звичайного обладнання машин і, як правило, подаються разом з ними.

2. За вимогою митних органів декларант повинен надати для підтвердження відомостей, заявлених в декларації, ілюстрований документ (наприклад, інструкції, проспекти, листи з каталогу, фотографію), який містить опис машини, її призначення та головні характеристики, а у разі незібраної або розібраної машини – схему збірки та перелік вмісту різних вантажних місць.

3. Згідно із заявою декларанта та за умови дотримання вимог, що встановлюються компетентними органами, положення 2 (а) основних правил інтерпретації класифікації товарів в УКТЗЕД також застосовуються до машин, які надходять у окремих часткових відправленнях.Додаткова примітка України:

У цьому розділі термін “для промислового складання моторних транспортних засобів” застосовується лише до товарів, які використовуються у промисловому виробництві моторних транспортних засобів товарних позицій 8701  8705, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Загальні положення
(I) Загальний зміст цього розділу
(А) За умови додержання деяких винятків, наведених у примітках та до цього розділу, і групам 84 та 85, і, крім товарів, більш докладно описаних в інших розділах, цей розділ охоплює все механічне та електричне обладнання, механізми, установки, апарати і пристрої та їхні частини, а також певні апарати та установки, що не є ні механічними, ні електричними (такі, як котли і котельні, фільтрувальні установки та ін.), та частини таких пристроїв і установок.
До цього розділу не включаються:
(а) котушки, шпулі, бобіни, барабани та ін., виконані з будь-якого матеріалу (класифіковані за матеріалом, з якого виготовлені). Проте ткацькі навої не повинні розглядатися як бобіни, шпулі або аналогічні опорні деталі і включаються до товарної позиції 8448;
(b) частини загального призначення, як визначено в Примітці 2 до Розділу XV, такі як кручений дріт, троси, канати, плетені шнури, ланцюги, болти, ґвинти і пружини з чорних металів (товарна позиція 7312, 7315, 7318 або 7320), та аналогічні вироби з інших недорогоцінних металів (групи 74 – 76 та 78 – 81), замки товарної позиції 8301, арматура і кріплення для дверей, вікон і т.п. товарної позиції 8302. Аналогічні товари з пластмас також не включаються до цього розділу а включаються до групи 39;
(c) змінні інструменти товарної позиції 8207; інші аналогічні змінні інструменти класифікуються відповідно до матеріалу, з якого виготовлена їхня робоча частина (наприклад, у групі 40 (ґума), у групі 42 (шкіра), у групі 43 (хутро), у групі 45 (пробка) або в групі 59 (текстильні матеріали) або в товарній позиції 6804 (абразиви та ін.), або в товарній позиції 6909 (кераміка) та ін.);
(d) інші вироби групи 82 (наприклад, інструменти, наконечники інструментів, ножі, різальні леза, неелектричні машинки для стрижки волосся та певні механічні пристрої для домашнього користування) і вироби групи 83;
(e) вироби Розділу XVII;
(f) вироби Розділу XVIII;
(g) зброя і боєприпаси (група 93);
(h) обладнання і пристрої, що мають властивості іграшок, ігор чи спортивного інвентарю, та їхні ідентифіковані частини і приладдя (включаючи неелектричні двигуни, але крім насосів рідинних та обладнання для фільтрування або очищення рідин чи газів, яке включається до товарної позиції 8413 або 8421, відповідно, і також крім електродвигунів, електричних трансформаторів та пристроїв дистанційного радіокерування, які входять до товарної позиції 8501, 8504 або 8526, відповідно), які придатні для використання переважно в іграшках, іграх чи спортивному інвентарю (група 95);
(ij) щітки, використовувані як частини машин (товарна позиція 9603).
(B) Взагалі товари цього розділу можуть бути з будь-якого матеріалу. У переважній більшості випадків вони з недорогоцінних металів, але до цього розділу також включається певне обладнання з інших матеріалів (наприклад, насоси повністю з пластмаси) та частини з пластмаси, дерева, дорогоцінних металів і т.п.
Проте до цього розділу не включаються:
(а) транспортерні стрічки або привідні паси або бельтинг з пластмас (група 39); вироби з незатверділої вулканізованої ґуми, наприклад, транспортерні стрічки або привідні паси чи бельтинг (товарна позиція 4010), ґумові шини та покришки, труби та ін. (товарні позиції 4011 – 4013) та шайби і т.п. (товарна позиція 4016);
(b) вироби зі шкіри чи композиційної шкіри (наприклад, гонки для ткацьких верстатів) (товарна позиція 4205) або з хутра (товарна позиція 4303);
(c) текстильні вироби, наприклад, транспортерні стрічки або привідні паси (товарна позиція 5910), повстяні прокладки або полірувальні диски (товарна позиція 5911);
(d) певні товари з кераміки групи 69 (див. Загальні положення до груп 84 та 85);
(e) певні товари зі скла групи 70 (див. Загальні положення до груп 84 та 85);
(f) вироби, повністю виготовлені з дорогоцінного чи напівдорогоцінного каміння (природного, штучного чи реконструйованого) (товарна позиція 7102, 7103, 7104 або 7116), крім неоправлених оброблених сапфірів чи алмазів для голок звукознімачів (товарна позиція 8522);
(g) безперервні стрічки з металевого дроту або штаби (смуги) (Розділ XV).
(II) Частини

(Примітка 2 до цього розділу)
Загалом частини, придатні для використання переважно в конкретних машинах чи апаратах (включаючи машини та апарати товарної позиції 8479 або 8543) або в групах машин чи апаратів тієї самої товарної позиції, включаються до тієї самої товарної позиції, що і машини чи апарати, крім винятків, зазначених у пункті 1 вище. Проте для таких частин виділені самостійні товарні позиції:
(А) Частини двигунів товарної позиції 8407 або 8408 (товарна позиція 8409).
(B) Частини обладнання товарних позицій 8425 – 8430 (товарна позиція 8431).
(C) Частини текстильних машин товарних позицій 8444 – 8447 (товарна позиція 8448).
(D) Частини верстатів товарних позицій 8456 – 8465 (товарна позиція 8466).
(E) Частини конторських машин товарних позицій 8469 – 8472 (товарна позиція 8473).
(F) Частини машин товарної позиції 8501 чи 8502 (товарна позиція 8503).
(G) Частини пристроїв товарних позицій 8519 – 8521 (товарна позиція 8522).
(H) Частини пристроїв товарних позицій 8525 – 8528 (товарна позиція 8529).
(IJ) Частини пристроїв товарної позиції 8535, 8536 або 8537 (товарна позиція 8538).
Зазначені вище правила не стосуються частин, які самі утворюють виріб, охоплений однією з товарних позицій цього розділу (крім товарних позицій 8487 та 8548); вони у всіх випадках включаються до відповідних товарних позицій, навіть якщо вони спеціально призначені для роботи як частина конкретної машини. Зокрема, це стосується таких частин:
(1) Насоси і компресори (товарні позиції 8413 та 8414).
(2) Фільтрувальне обладнання та пристрої товарної позиції 8421.
(3) Машини і пристрої для підіймання і переміщення (товарна позиція 8425, 8426, 8428 чи 8486).
(4) Крани, клапани, вентилі і т.п. (товарна позиція 8481).
(5) Кулькові чи роликові підшипники і поліровані сталеві кульки з допуском, що не перевищує 1 % або 0,05 мм, залежно від того, що менше (товарна позиція 8482).
(6) Трансмісійні вали, кривошипи, корпуси підшипників, підшипники ковзання, зубчасті колеса і зубчасті передачі (включаючи фрикційні передачі, коробки передач та інші редукційні механізми), маховики, шківи і блоки шківів, муфти та пристрої для з’єднання валів (товарна позиція 8483).
(7) Прокладки та аналогічні з’єднання товарної позиції 8484.
(8) Двигуни електричні товарної позиції 8501.
(9) Електричні трансформатори та інші машини і пристрої товарної позиції 8504.
(10) Електричні акумулятори, зібрані в пакет батарей (товарна позиція 8507).
(11) Електричні нагрівальні опори (товарна позиція 8516).
(12) Електричні конденсатори (товарна позиція 8532).
(13) Електрична апаратура для комутації, захисту і т.п. електричних кіл (перемикачі, запобіжники, з’єднувальні коробки та ін.) (товарні позиції 8535 та 8536).
(14) Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні щити та інша апаратура для керування або розподілу електричного струму (товарна позиція 8537).
(15) Лампи товарної позиції 8539.
(16) Лампи і трубки електронні товарної позиції 8540, діоди, транзистори та ін. товарної позиції 8541.
(17) Електровуглі (наприклад, вугільні електроди дугових ламп, вугільні електроди та вугільні щітки) (товарна позиція 8545).
(18) Ізолятори з будь-якого матеріалу (товарна позиція 8546).
(19) Арматура ізолювальна для електричних машин та ін. товарної позиції 8547.
Інші частини, розпізнавані як такі, але не призначені переважно для використання в конкретній машині чи класі машин (наприклад, які можуть бути загальними для декількох машин, включених у різні товарні позиції), включаються до товарної позиції 8487 (якщо вони неелектричні) або до товарної позиції 8548 (якщо вони електричні), якщо вони не виключені вищенаведеними положеннями.
Вищенаведені положення щодо класифікації частин, не стосуються частин товарів, включених до товарної позиції 8484 (прокладки і т.п.), 8544 (ізольовані проводи), 8545 (вугільні електроди), 8546 (ізолятори) або 8547 (трубки електроізоляційні); взагалі такі частині класифікуються в групах, що відповідають матеріалу, з якого вони виготовлені.
Частини машин класифікуються в цьому розділі незалежно від того, остаточно готові вони для використання чи ні. Проте чорнові поковки з чорних металів включаються до товарної позиції 7207.
III. Допоміжні пристрої

(див. Правила 2 а) та 3 б) Основних правил інтерпретації Класифікації товарів і Примітки 3 та 4 до цього розділу)
Допоміжні прилади та апаратура (наприклад, манометри, термометри, рівнеміри або інші вимірювальні чи контрольні прилади, лічильники продукції, перемикачі з годинниковим механізмом, панелі керування, автоматичні регулятори), подані разом з машиною чи апаратом, яким вони зазвичай належать, класифікуються з цією машиною чи апаратом, якщо вони спеціально спроектовані для вимірювання, контролю, керування або регулювання однією конкретною машиною чи апаратом (які можуть бути комбінацією машин (див. пункт VI нижче) або функціональним блоком (див. пункт VII нижче)). Проте допоміжні прилади та апаратура, розроблені для вимірювання, контролю, керування або регулювання декількома машинами (одного чи різних типів), включаються до товарних позицій, які відповідають цим товарам.
IV. Незавершені машини

(див. Правило 2 а) Основних правил інтерпретації Класифікації товарів)
У цьому розділі будь-яке згадування машини або пристрою стосується не лише завершеної машини, але і незавершеної машини (тобто складеної з набору частин, повністю настільки, що вона вже має основні суттєві ознаки завершеної машини). Так машина, в якій не вистачає лише маховика, плити опори, каландрових валків, держаків та ін., класифікується в тій самій товарній позиції, як машина, а не в будь-якій окремій товарній позиції, призначеній для частин. Аналогічно машина чи пристрій, яка зазвичай містить електродвигун (наприклад, електромеханічний ручний інструмент товарної позиції 8467), включається до товарної позиції, яка стосується відповідної завершеної машини, навіть якщо вона подана без цього двигуна.
V. Не складені машини

(див. Правило 2 а) Основних правил інтерпретації Класифікації товарів)
Для зручності транспортування багато машин і пристроїв транспортуються в не складеному вигляді. Хоча фактично товари в цьому випадку являють собою набір частин, вони класифікуються як відповідна машина, а не в будь-якій окремій товарній позиції, що відноситься до частин. Те ж стосується і до незавершених машин, які мають ознаки завершеної машини (див. пункт IV вище) і поданим у розібраному вигляді (див. також у цьому зв'язку Загальні положення до груп 84 та 85). Проте не складені компоненти в кількості, яка перевищує необхідну для завершеної машини або для незавершеної машини, які мають характеристики завершеної машини, класифікуються в товарних позиціях, що відповідають цим товарам.
VI. Багатофункціональні машини і комбіновані машини (комбайни)

(Примітка 3 до цього розділу)
Загалом багатофункціональні машини класифікуються за основною функцією цієї машини.
До багатофункціональних машин, наприклад, відносяться металорізальні верстати, в яких використовується змінний інструмент, який дозволяє виконувати різні операції обробки (наприклад, фрезерування, розточення, притирання).
Якщо неможливо визначити основну функцію і якщо, як передбачено в Примітці 3 до цього розділу, у контексті не зазначено інше, слід застосовувати Правило 3 в) Основних правил інтерпретації класифікації товарів; це, зокрема, стосується багатофункціональних машин, які потенційно можуть бути розглянуті в товарних позиціях 8425 – 8430, у товарних позиціях 8458 –8463 або в товарних позиціях 8469 – 8472.
Комбіновані машини (комбайни), які складаються з двох або більше машин чи пристроїв різного типу, об'єднаних у єдиний агрегат, які послідовно або одночасно виконують роздільні (різні) функції, які в цілому доповнюють одна одну, і описуваних у різних товарних позиціях Розділу XVI, також класифікуються за основною функцією комбінованої машини (комбайна).
Нижче наводяться приклади таких комбінованих машин (комбайнів): друкарські машини з допоміжною машиною для утримання паперу (товарна позиція 8443); машина для виготовлення картонних коробок, об'єднана з допоміжною машиною для друкування написів і простих малюнків (товарна позиція 8441); промислові печі, об'єднані з пристроями для підіймання і переміщення (товарна позиція 8417 або 8514); машина для виробництва сигарет, об'єднана з допоміжною пакувальною машиною (товарна позиція 8478).
Для цілей вищенаведених положень беруться машини різних типів, призначені для стикування один з одним для утворення єдиного цілого, умонтовані одна в одну або встановлені одна на одну, або встановлені на загальну основу чи раму, або змонтовані в загальному корпусі.
Комплекти машин не повинні розглядатися як призначені для стикування один з одним для утворення єдиного цілого, крім тих випадків, коли машини спеціально сконструйовані для постійного стикування одна з одною або кріплення до загальної основи, рами, корпусу та ін. Це виключає комплекти, які мають тимчасову природу або які зазвичай не вмонтовані в комбіновану машину.
Опори, рами чи корпуси можуть бути оснащені колесами так, що комбінована машина може переміщатися в процесі використання, за умови, що вона тим самим не набуває відмітних ознак виробу (наприклад, транспортного засобу), більш конкретно охопленого окремою товарною позицією Класифікації.
Підлоги, бетонні основи, стіни, перегородки, стелі та ін., навіть спеціально призначені для розміщення машин чи установок, не повинні розглядатися як загальна основа, яка з'єднує такі машини чи установки в єдине ціле.
Примітку 3 до Розділу XVI не слід застосовувати, якщо комбінована машина включається як така до відповідної товарної позиції, наприклад, деякі типи установок для кондиціювання повітря (товарна позиція 8415).
Слід пам'ятати, що багатоцільові машини (наприклад, верстати, здатні обробляти метали та інші матеріали, чи діропробивні машини, так само застосовувані в паперової, текстильної, шкіряної, пластмасової та ін. галузях промисловості) повинні класифікуватися відповідно до положень Примітки 7 до групи 84.
VII. Функціональні блоки

(Примітка 4 до цього розділу)
Ця примітка застосовується, коли машина (включаючи комбінацію машин) складається з окремих компонентів, які призначені для спільного виконання чітко визначеної функції, охопленою однією з товарних позицій групи 84 або, більш часто, групи 85. Тоді це єдине ціле повинне включатися до товарної позиції, що відповідає цій функції, незалежно від того, чи розташовані ці компоненти (для зручності або за іншими причинами) окремо чи з'єднані трубопроводами (по яких тече повітря, стиснутий газ, олива та ін.), трансмісійними пристроями, електричними кабелями чи іншими пристроями.
Для цілей цієї примітки вираз “призначені для спільного виконання чітко визначеної функції” стосується лише тих машин і комбінацій машин, які необхідні для виконання функції, специфічної для функціонального блоку в цілому, і тому не містить у собі машини чи пристрої, що виконують допоміжні функції і не впливають на функції системи в цілому.
Нижче наводяться приклади функціональних блоків цього типу, які відповідають змісту Примітки 4 до цього розділу:
1. Гідравлічні системи, які складаються з гідравлічної силової установки (що включає в себе гідравлічний насос, електричний двигун, розподільні клапани і маслобак), гідравлічних циліндрів, труб або шлангів, що з'єднують ці циліндри з гідравлічною силовою установкою (товарна позиція 8412).
2. Холодильне обладнання, що складається з компонентів, які не складені разом для утворення єдиного цілого, а з'єднані трубопроводами, по яких циркулює холодоагент (товарна позиція 8418).
3. Зрошувальні системи, що складаються з поста керування, до якого входять фільтри, інжектори, водоміри і т.п., підземні розподільні та відвідні лінії, і поверхнева мережа (товарна позиція 8424).
4. Доїльні установки з окремими компонентами (вакуумний насос, пульсатор, склянки і ємкості (відра)), з'єднаними шлангами або трубопроводами (товарна позиція 8434).
5. Пивоварне обладнання, що включає, серед іншого (inter alia), вирощувальні машини чи машини для пророщування, машини для подрібнювання солоду, заторні чани, фільтрпреси (товарна позиція 8438). Допоміжні установки (наприклад, розливальні машини, маркувально-друкарські машини) до цієї товарної позиції, проте, не включаються і повинні класифікуватися в товарних позиціях, що відповідають цим товарам.
6. Системи сортування пошти, що складаються, власне кажучи, з кодуючих установок, канальних систем попереднього сортування, проміжних сортувальних машин і машин остаточного сортування і керовані в цілому машиною для автоматичної обробки інформації (обчислювальною машиною) (товарна позиція 8472).
7. Асфальтові заводи, що містять роздільні компоненти, такі як подавальні бункери, конвеєри, сушарки, віброгрохоти, змішувачі, накопичувальні бункери, і блоки керування, розміщені поруч один з одним (товарна позиція 8474).
8. Обладнання для складання електричних ламп розжарювання, компоненти якого з'єднані один з одним конвеєрами та яке містить устаткування для термообробки скла, насоси і блоки перевірки ламп (товарна позиція 8475).
9. Зварювальне устаткування, що містить зварювальну головку або кліщі з трансформатором, генератором або випрямлячем для подавання струму (товарна позиція 8515).
10. Портативні радіотелефони та пов`язані з ним ручні мікрофони (товарна позиція 8517).
11. Радіолокаційна апаратура з пов'язаними з нею блоками живлення, підсилювачами і т.п. (товарна позиція 8526).
12. Супутникові телевізійні приймальні системи, які складаються з приймача, параболічного антенного відбивача, пристрою повороту для відбивача, фідера (хвилеводу), поляризатора, малошумного пристрою (МШП) перетворення частоти “вниз“ та інфрачервоного пристрою дистанційного керування (товарна позиція 8528).
13. Системи охоронної сигналізації, які містять, наприклад, джерело інфрачервоного випромінювання, фотоелемент і дзвоник (товарна позиція 8531).
Слід зазначити, що компоненти, які не підпадають під дію Примітки 4 до Розділу XVI, включаються до відповідних товарних позицій. Це застосовується, наприклад, до замкнутих систем відео нагляду, які складаються з комбінації різної кількості телевізійних камер і відео моніторів, приєднаних коаксіальними кабелями до контролера, перемикачів, аудіоплат/ресиверів і, можливо, машин автоматичної обробки інформації (для збереження інформації) та/або відеомагнітофонів (для запису зображення).
(VIII) Мобільне устаткування
Щодо саморушних або інших мобільних машин див. Пояснення до товарних позицій, які включають ці машини (наприклад, машини та обладнання для підіймання та переміщення товарних позицій 8425 – 8428 і землерийне обладнання товарних позицій 8429 та 8430), та примітки до груп і Пояснення до товарних позицій Розділу XVII.
(IX) Лабораторне обладнання та апарати
Обладнання та апарати, що відносяться до типу, охоплюваному цим розділом, включаються до цього розділу, навіть якщо вони спеціально призначені для використання в лабораторіях або у поєднанні з науковими чи вимірювальними приладами, за умови, що вони не являють собою непромислову демонстраційну апаратуру (товарна позиція 9023) або вимірювальні, контрольні та інші прилади групи 90. Наприклад, невеликі печі, дистиляційні установки, дробарки, мішалки, електричні трансформатори і конденсатори, використовувані в лабораторіях, включаються до цього розділу.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   49


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка