Розділ VІ. Акцизний податокСторінка1/5
Дата конвертації24.04.2016
Розмір0.71 Mb.
#14449
  1   2   3   4   5


Розділ VІ. Акцизний податок


Стаття 1. Визначення термінів

У цьому розділі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

1.1) аваль – вексельне поручительство, згідно з яким банк бере на себе відповідальність перед векселедержателем за виконання векселедавцем оплати податкового векселя, яке оформляється шляхом проставлення гарантійного напису банку на кожному примірнику податкового векселя;

1.2) акцизний податок – непрямий податок на споживання окремих видів товарів (продукції), визначених цим Кодексом як підакцизні, що включається до ціни таких товарів (продукції);

1.3) акцизний склад – спеціально обладнані приміщення на обмеженій території (далі – приміщення), розташовані на митній території України, де під контролем постійних представників органу державної податкової служби розпорядник акцизного складу провадить свою господарську діяльність шляхом вироблення, оброблення (перероблення), змішування, розливу, пакування, фасування, зберігання, одержання чи видачі спирту етилового, горілки та лікеро-горілчаних виробів;

1.4) алкогольні напої – продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 1,2 відсотка об'ємних одиниць, які зазначені у товарних позиціях 2204, 2205, 2206, 2208 згідно з УКТ ЗЕД;

1.5) біоетанол – спирт етиловий зневоджений, який виготовлений з біомаси для використання як біопалива та належить до товарної позиції 2207 згідно з УКТ ЗЕД;

1.6) векселедавець – суб'єкт господарювання – виробник, який одержує спирт етиловий з акцизного складу для переробки на іншу підакцизну продукцію або для виробництва продукції, зазначеної у статті 15 та 19 цього розділу;

1.7) векселедержатель – орган державної податкової служби за місцем реєстрації векселедавця;

1.8) виноробна продукція – вина виноградні натуральні, вина натуральні кріплені, шампанські, ігристі, газовані, вермути, бренді, сусло виноградне та інші виноматеріали, коньяки, інші алкогольні напої з винограду, плодів та ягід;

1.9) газ природний горючий – природна суміш вуглеводнів різної будови. До нього належать гази добуті з газових родовищ, нафтові попутні гази а також гази, добуті з газоконденсатних родовищ, які класифікуються згідно з УКТ ЗЕД в товарній підпозиції 27 11 11 як гази природні скраплені (зріджені) та в товарній підпозиції 27 11 21 як гази природні в газоподібному стані;

1.10) добавки на основі біоетанолу - біокомпоненти моторного палива, отримані шляхом синтезу із застосуванням біоетанолу або змішуванням біоетанолу з органічними сполуками та паливом, одержаними з вуглеводневої сировини, в яких вміст біоетанолу відповідає вимогам нормативних документів та які належать до біопалива;

1.11) електрична енергія (активна) - енергоносій, який виступає на ринку як товар, що відрізняється від інших товарів особливими споживчими якостями та фізико-технічними характеристиками (одночасність виробництва та споживання, неможливість складування, повернення, переадресування), які визначають необхідність регулювання та регламентації використання такого товару;

1.12) електроенергія, вироблена з відтворювальних джерел, – це електроенергія, першоджерелом якої є сонячна енергія, енергія вітру, води, біомаси;

1.13) кузови, що використовувалися для транспортних засобів, визначених у товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД – кузови, які вже були встановлені на транспортних засобах або з моменту виготовлення яких минуло більше одного року;

1.14) максимальні роздрібні ціни – ціни, встановлені на підакцизні товари (продукцію) з урахуванням усіх видів податків (зборів), за якими здійснюється продаж підакцизних товарів (продукції) у роздрібній торгівлі. Максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) встановлюються виробниками або імпортерами товарів (продукції) шляхом декларування таких цін у порядку, встановленому цим Кодексом;

1.15) марка акцизного податку – спеціальний знак для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, віднесений до документів суворого обліку, захищений від підроблення голографічними захисними елементами, який підтверджує сплату акцизного податку, легальність ввезення та реалізації на території України цих виробів;

1.16) маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів – наклеювання марки акцизного податку на пляшку (упаковку) алкогольного напою чи пачку (упаковку) тютюнового виробу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України щодо виробництва, зберігання та продажу марок акцизного податку;

1.17) мінімальне акцизне податкове зобов’язання – мінімальна величина податкового зобов’язання з сплати акцизного податку з сигарет, виражена у твердій сумі за 1000 штук сигарет одного найменування, реалізованих (переданих) на митній території України чи ввезених на митну територію України;

1.18) паливо моторне сумішеве - види палива, отримані в результаті змішування палива, одержаного з нафтової сировини, з біоетанолом та добавками на основі біоетанолу, біодизелю або іншими біокомпонентами, вміст яких відповідає вимогам нормативних документів на паливо моторне сумішеве;

1.19) підакцизні товари (продукція) – товари за кодами згідно з УКТ ЗЕД, на які цим Кодексом встановлено ставки акцизного податку;

1.20) пиво - насичений діоксидом вуглецю пінистий напій, отриманий під час бродіння охмеленого сусла пивними дріжджами, будь-який товар, що містить суміш пива з неалкогольними напоями; що належить до товарної групи УКТ ЗЕД за кодом 2203;

1.21) плата за марки акцизного податку – плата, що вноситься вітчизняними виробниками та імпортерами алкогольних напоїв і тютюнових виробів за покриття витрат з виробництва, зберігання та реалізації марок акцизного податку. Розмір плати за марки акцизного податку встановлюється Кабінетом Міністрів України;

1.22) податковий вексель, авальований банком (податкова розписка)


(далі – податковий вексель), – простий вексель, авальований банком, що видається векселедавцем до отримання з акцизного складу спирту етилового і є забезпеченням виконання ним зобов'язання сплатити суму акцизного податку у строк, визначений пунктами 15.1 та 19.3 статті 15 та 19 цього розділу;

1.23) податковий пост – пост, що утворюється на території підприємств, де виробляються продукти з використанням підакцизних товарів, на які встановлено нульову ставку податку, що визначені у статті 20 цього розділу. На податковому посту здійснюють постійний безпосередній контроль постійні представники органу державної податкової служби за місцем його розташування;

1.24) податок, платник податку, оподаткування, ставка податку – акцизний податок, платник акцизного податку, обкладання акцизним податком, ставка акцизного податку;

1.25) постійний представник (представники) органу державної податкової служби на акцизному складі – посадова особа органу державної податкової служби за місцем розташування акцизного складу, призначена наказом цього органу, яка здійснює постійний безпосередній контроль за дотриманням установленого порядку виробництва, оброблення (перероблення), змішування, розливу, пакування, фасування, зберігання, одержання чи видачі підакцизних товарів (продукції) у порядку, затвердженому центральним органом державної податкової служби;

1.26) продавець марок акцизного податку – органи державної податкової служби;

1.27) реалізація підакцизних товарів (продукції) – це будь-які операції на митній території України, що передбачають відвантаження підакцизних товарів (продукції) згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами з передачею прав власності або без такої, за плату (компенсацію) або без такої, незалежно від строків її надання, а також безоплатного відвантаження товарів, у тому числі з давальницької сировини;

1.28) розпорядник акцизного складу – суб’єкт господарювання, який одержав ліцензію на право виробництва спирту етилового, алкогольних напоїв, зареєстрований платником акцизного податку;

1.29) спирт етиловий – спирт етиловий-сирець, спирт етиловий ректифікований технічний, спирт етиловий денатурований (спирт технічний), спирт етиловий технічний, спирт етиловий ректифікований, біоетанол, що належать до товарної групи УКТ ЗЕД за кодами 2207 та 2208;

1.30) транспортні засоби, що використовувалися, – транспортні засоби, на які уповноваженими державними органами, в тому числі іноземними, видані реєстраційні документи, що дають право експлуатувати такі транспортні засоби;

1.31) тютюнові вироби – сигарети, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн та інші вироби з тютюну і його замінники, що впливають на фізіологічний стан людини під час вживання, які зазначені у товарних позиціях 2402 і 2403 згідно з УКТ ЗЕД;

Стаття 2. Платники податку

2.1. Платниками податку є:

2.1.1) особа, яка виготовляє (виробляє, видобуває) підакцизні товари (продукцію) на митній території України, у тому числі з давальницької сировини;

2.1.2) особа – суб’єкт господарювання, яка ввозить підакцизні товари (продукцію) на митну територію України;

2.1.3) фізична особа – резидент або нерезидент, який ввозить підакцизні товари на митну територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню, відповідно до митного законодавства;

2.1.4) особа, яка реалізує конфісковані підакцизні товари (продукцію), підакцизні товари (продукцію), визнані безхазяйними, підакцизні товари (продукцію), за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання, та підакцизні товари (продукцію), що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходять у власність держави, якщо ці товари (продукція) підлягають реалізації (продажу) в установленому законодавством порядку;

2.1.5) особа, яка реалізує або передає у володіння, користування чи розпорядження підакцизні товари, що були ввезені на митну територію України із звільненням від оподаткування до закінчення строку, визначеного законодавством відповідно до пункту 3.2 статті 3 цього розділу;

2.1.6) особа, на яку покладається дотримання вимог митних режимів, що передбачають звільнення від оподаткування, у разі порушення таких вимог;

2.1.7) особа, на яку покладається виконання умов щодо цільового використання підакцизних товарів, на які встановлено ставку податку 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту, у разі порушення таких умов;

2.1.8) особа, на яку при здійсненні операцій з підакцизними товарами, які не підлягають оподаткуванню, покладається виконання умов щодо цільового використання підакцизних товарів в разі порушення таких умов.

2.2. Замовники, за дорученням яких виготовляються підакцизні товари (продукція) з давальницької сировини, сплачують податок виробнику.

2.3. Реєстрація осіб як платників податку

2.3.1. Суб'єкти господарювання, що виробляють спирт етиловий коньячний і плодовий, спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий, алкогольні напої і тютюнові вироби, транспортні засоби, підлягають обов'язковій реєстрації як платники податку органами державної податкової служби за місцем державної реєстрації таких суб'єктів у п'ятиденний строк із дня одержання ліцензії на виробництво.

2.3.2. Імпортери алкогольних напоїв і тютюнових виробів реєструються під час придбання марок акцизного податку у продавців марок.

2.3.3. Інші платники підлягають обов'язковій реєстрації як платники податку органами державної податкової служби за місцем державної реєстрації таких суб'єктів у місячний строк із дня початку господарської діяльності.

Стаття 3. Об'єкти оподаткування

3.1. Об'єктами оподаткування є операції з:

3.1.1) реалізації виготовлених (вироблених, видобутих) в Україні підакцизних товарів (продукції);

3.1.2) реалізації (передачі) підакцизних товарів (продукції) з метою власного споживання, промислової переробки, здійснення внесків до статутного капіталу а також своїм працівникам;

3.1.3) ввезення підакцизних товарів на митну територію України;

3.1.4) реалізації конфіскованих підакцизних товарів (продукції), підакцизних товарів (продукції), визнаних безхазяйними, підакцизних товарів (продукції), за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання, та підакцизних товарів (продукції), що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходять у власність держави;

3.1.5) реалізація або передача у володіння, користування чи розпорядження підакцизних товарів, що були ввезені на митну територію України із звільненням від оподаткування до закінчення строку визначеного законодавством відповідно до пункту 3.2 статті 3 цього розділу;

3.1.6) придбання у володіння та/або у користування та/або у розпорядження незаконно ввезених підакцизних товарів, що належним чином підтверджено в порядку, установленому законодавством, або набуття власності на ці товари відповідно до рішення суду;

3.1.7) обсяги та вартість втрачених підакцизних товарів, що перевищують встановлені норми втрат.

3.2. Операції з підакцизними товарами, які не підлягають оподаткуванню

Не оподатковуються операції з:

3.2.1) вивезення (експорту) підакцизних товарів (продукції) платником податку за межі митної території України.

Товари вважаються вивезеними (експортованими) платником податку за межі митної території України, якщо їх вивезення (експортування) засвідчене належно оформленою митною декларацією;

3.2.2) реалізації легкових автомобілів спеціального призначення для інвалідів, оплата вартості яких здійснюється за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів, коштів фондів загальнообов'язкового державного страхування, а також легкових автомобілів спеціального призначення (швидка медична допомога та для потреб підрозділів центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи), оплата вартості яких здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;

3.2.3) ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію України, призначених для офіційного (службового) користування дипломатичними представництвами іноземних держав, консульськими установами іноземних держав та для особистого використання членами дипломатичних представництв іноземних держав, консульських установ іноземних держав виходячи з принципу взаємності стосовно кожної окремої держави.

У разі реалізації на митній території України підакцизних товарів, що були ввезені із звільненням від оподаткування відповідно до норм цього підпункту, податок сплачується особами, зазначеними у підпункті 2.1.5 пункту 2.1 статті 2 цього розділу, не пізніше дати такої реалізації одночасно із сплатою податку на додану вартість за ставками, що діяли на момент подання митної декларації при ввезенні підакцизних товарів на митну територію України;

3.2.4) ввезення підакцизних товарів на митну територію України, якщо при цьому згідно із законодавством України не справляється податок на додану вартість у зв'язку з розміщенням товарів у митних режимах: транзиту, митного складу, знищення або руйнування, відмови на користь держави, магазину безмитної торгівлі, тимчасового ввезення, переробки на митній території України. У разі порушення умов митних режимів, що передбачають повне або часткове звільнення від оподаткування, особа, відповідальна за дотримання режиму, зобов’язана сплатити суму умовно нарахованого податкового зобов’язання не пізніше дати такого порушення. У разі коли в зазначених випадках митним законодавством України передбачається вимога щодо здійснення заходів гарантування чи інша вимога, така вимога встановлюється і для цілей акцизного податку. Податок справляється, якщо в подальшому щодо таких товарів виникають зобов'язання з сплати податку на додану вартість;

3.2.5) безоплатної передачі для знищення підакцизних товарів (продукції), конфіскованих за рішенням суду та таких, що перейшли у власність держави внаслідок відмови власника, якщо вони не підлягають реалізації (продажу) в установленому законодавством порядку;

3.2.6) реалізації підакцизних товарів (крім нафтопродуктів), виготовлених на митній території України, що використовуються як сировина для виробництва підакцизних товарів;

3.2.7) ввезення на митну територію України підакцизних товарів, що використовуються як сировина для виробництва підакцизних товарів, за умови надання органу державної митної служби ліцензії на право виробництва (крім виробництва нафтопродуктів);

3.2.8) ввезення фізичними особами на митну територію України підакцизних товарів (продукції) в обсягах, що не перевищують норми безмитного ввезення, встановлені законом;

3.2.9) реалізації безпосередньо вітчизняними виробниками алкогольних напоїв і тютюнових виробів магазинам безмитної торгівлі. Підставою для звільнення від сплати податку продукції, яка призначена для реалізації магазинами безмитної торгівлі, є належно оформлена вантажна митна декларація, що оформляється під час відвантаження продукції від такого виробника;

3.2.10) ввезення на митну територію України підакцизних товарів (продукції) як технічної або гуманітарної допомоги згідно з нормами міжнародних договорів України (крім алкогольних напоїв та тютюнових виробів), згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або відповідно до Закону України „Про гуманітарну допомогу”.

Стаття 4. База оподаткування

4.1. У разі обчислення податку із застосуванням адвалерних ставок базою оподаткування є:

4.1.1) вартість реалізованого товару, виготовленого на митній території України, за встановленими виробником максимальними роздрібними цінами без податку на додану вартість та з урахуванням акцизного податку;

4.1.2) вартість товарів, що ввозяться на митну територію України, за встановленими імпортером максимальними роздрібними цінами на товари, які він імпортує, без податку на додану вартість та з урахуванням акцизного податку (але не менше митної вартості таких товарів з урахуванням сум ввізного мита).

4.2. При визначенні бази оподаткування перерахунок іноземної валюти на національну валюту здійснюється за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України, що діє на дату подання органу державної митної служби митної декларації до митного оформлення.

4.3. Митна вартість товарів, що ввозяться на митну територію України, визначається відповідно до Митного кодексу України.

4.4. У разі обчислення податку із застосуванням специфічних ставок з вироблених на митній території України або ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) базою оподаткування є їх величина, визначена в одиницях виміру ваги, об'єму, кількості товару, об'єму циліндрів двигуна автомобіля або в інших натуральних показниках.

4.5. У разі обчислення податку із застосуванням одночасно адвалерних та специфічних ставок податку базою оподаткування є база, визначена відповідно до пунктів 4.1 та 4.4 цієї статті.

4.6. У разі обчислення податку за наявності наднормативних втрат підакцизної сировини, допущених з вини виробника під час виробництва підакцизних товарів (продукції), базою оподаткування є вартість (кількість) цих товарів, які можна було б виготовити з наднормативно втраченої підакцизної сировини. Норми втрат і виходу спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового та алкогольних напоїв затверджуються центральним органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України.

4.7. При псуванні, знищенні, втраті підакцизних товарів базою оподаткування є вартість та обсяги втрачених товарів.

Стаття 5. Підакцизні товари та ставки податку

5.1. До підакцизних товарів належать:

спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво;

тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;

нафтопродукти;

електроенергія;

газ природний горючий;

автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли.

5.2. Ставки податку та перелік товарів, з яких справляється податок

5.2.1) ставки податку встановлюються цією статтею і є єдиними на всій території України;

5.2.2) ставки податку встановлюються, відповідно до статті 28 розділу І цього Кодексу:

адвалерні,

специфічні,

адвалерні та специфічні одночасно;

5.2.3) щороку, специфічні ставки акцизного податку, встановлені в національній валюті України, та мінімальне податкове зобов’язання підлягають індексації на індекс споживчих цін за минулі 12 календарних місяців (за період з червня року, в якому проводиться індексація, до червня попереднього року).

Кабінет Міністрів України не пізніше 1 серпня публікує в офіційних друкованих виданнях ставки акцизного податку та мінімальне податкове зобов'язання, визначені з урахуванням індексу споживчих цін.

У разі коли індекс споживчих цін за попередній рік не перевищує 100 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 100 відсотків.

За наслідками індексації ставки акцизного податку та мінімальне податкове зобов'язання підлягають округленню до двох знаків після коми.

Проіндексовані ставки акцизного збору набирають чинності з 1 січня кожного наступного року.

5.2.4. Ставки акцизного збору та ставки специфічного ввізного мита на бензин моторний (2710 11 51 00, 2710 11 59 00), що містить тетраетилсвинець, збільшуються в 1,5 раза.

5.3. Податок справляється з таких товарів та обчислюється за такими ставками:

5.3.1) спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво:Код товару (продукції) згідно з
УКТ ЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Одиниця виміру

Ставки податку

2203 00 

Пиво із

солоду (солодове) 
гривень за
1 літр

0,74
2204

(крім 2204 10,

2204 21 10 00,

2204 29 10 00) 
Вина виноградні натуральні

гривень за
1 літр

0,01
2204

(крім 2204 10, 2204 21 10 00,


2204 29 10 00)


Вина натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені)

гривень за
1 літр

2
2204 10,

2204 21 10 00,

2204 29 10 00 


Вина ігристі

Вина газовані гривень за
1 літр

2,9

Каталог: Res -> Zakoni -> Proekti -> formats -> pku
Res -> Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Івано-Франківськ, 2007
Res -> Теми рефератів для професійно-орієнтованої дисципліни «Вступ до спеціальності»
Res -> Мистецтво в сучасній школі: проблеми, пошуки. За загальною редакцією професора М. В. Вовка Випуск IIІ івано-Франківськ Видавничо-дизайнерський відділ ціт 2009
Res -> Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з курсу «Педагогіка» Основні положення щодо організації самостійної роботи студента
Res -> Предмет і основні категорії педагогіки
Res -> Соціально-культурні компетенції
pku -> Розділ IV. Податок на доходи фізичних осіб
Zakoni -> Рішення про розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань (податкового боргу)


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка