Розділ Історія та сучасний стан розвитку екскурсійної справи в Україні 6


Роль природних обۥєктів в пізнавальному туризміСкачати 426.31 Kb.
Сторінка4/6
Дата конвертації16.04.2016
Розмір426.31 Kb.
#10677
1   2   3   4   5   6

2.2 Роль природних обۥєктів в пізнавальному туризмі

Природні властивості ресурсів (у рекреації - оздоровчі властивості) представляють одну кордон. Другий є розвиток суспільної продуктивної сили праці. У рекреаційному природокористуванні це, з одного боку, свідоме підвищення віддачі природних ресурсів (заходи щодо їх відновлення - очищення повітря, води, грунту, створення нових лісових і паркових масивів та ін), з іншого - розвиток рекреаційної інфраструктури, націленої на підвищення оздоровчого ефекту . Споживча вартість природних ресурсів визначається і суспільно-економічними умовами їх використання в процесі розвитку продуктивних сил. Так, з розвитком техніки стає можливою інженерна підготовка територій, раніше непридатних для рекреаційного використання; розвиток транспорту дозволяє залучати до рекреаційну діяльність ресурси, які через обмеженою доступності вважа-лись невигідними для освоєння [23, C. 86].

Обмеженість практично всіх природних ресурсів зумовлює необхідність вибору варіантів їх раціонального використання для потреб сільського господарства, промисловості, будівництва, рекреації та інших сфер. Критерієм вибору, природно, повинна бути економічна оцінка природних ресурсів при порівнянні різних варіантів їх використання, іншими словами - мінова вартість природних ресурсів.

Вырезано.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Невід'ємною складовою Качанівського заповідника є палац у формах неокласицизму, флігелі, будівлі служб, альтанка Глібова, "романтичні руїни", паркові містки та інші малі архітектурні форми.

Сокиринський палацово-парковий комплекс міститься за 5 км від автодороги Київ-Суми в околицях с. Сокиринці [35, C.126].

Вхід до парку оформлено двома важкими за своїми об'ємами пілонами. Нескладний силует пілонів, великі площини стін і чіткі їх членування контрастують з мережаними решітками воріт, хвірток і огорожі. У просвіті між пілонами виразно відкривається глибока перспектива головної алеї з палацом у центрі.

Білосніжний палац, що знаходиться у центрі парку, здається особливо красивим у глибині цієї перспективи. Компактність об'ємів палацу, мальовничий силует, чіткий іонічного ордера портик зі стрункими колонами та великий напівсферичний купол надають йому особливої виразності. У його загальному архітектурному рішенні чітко виявлено функціональні особливості. Увесь комплекс складається з трьох основних корпусів – центрального та двох бокових. Центральний виділяється своїм масивнішим об'ємом, завершеним куполом і прикрашеним восьмиколонним портиком, акцентуючи вхід до палацу. Значно менші бокові корпуси, призначені для служб, вирішено скромніше. Вони мають з бокових фасадів самостійні виходи, прикрашені чотириколонними портиками. У палаці налічувалось 60 кімнат.

Безперечно вітчизняні палацо-паркові комплекси варті того, щоб з ними ознайомились широкі верстви українства та численні іноземні гості. На їх базі можна створити цілу низку пізнавальних туристсько-екскурсійних маршрутів, що сприятимуть розширенню освітнього кругозору громадян України й осмислення ними ролі та значення історико-культурної спадщини у формуванні духовних засад української державності, виховані національної самосвідомості нинішнього та прийдешніх поколінь [ 22, C. 97].Далі розглянемо в якості особливого туристичного ресурсу музеї України.

У самому понятті «музей» з точок зору фахівців різних галузей знань вбачається все різноманіття його функцій. Прихильники інституціонального підходу вважають, що музей це соціокультурний інститут і він повинен бути предметом музеєзнавства. При цьому одні обмежують рамки предмета дослідженням лише музею і його функцій, інші ж трактують предмет більш широко, включаючи в нього всі музейна справа. Згідно формулюванні німецького дослідника К. Шрайнера - представника так званого предметного підходу: «... музеєзнавство - це наука про збір, зберігання, вивчення та використання музейних об'єктів» [41, с.7]. У будь-якому випадку мова йде про зміст самої роботи в рамках музею, форма якої залежить від спеціалізації музею. Поняття "музей" з'явилося в культурному побуті людства більше двох з половиною тисяч років тому. Стародавні греки спочатку розуміли під «Мусейон» святилище муз, а з часом з цим словом стало зв'язуватися і уявлення про місце для заняття літературою, наукою і наукового спілкування. В епоху Відродження музеєм стали спочатку називати колекції пам'ятників античності і творів мистецтва, потім зразків світу природи і всього, що сприймалося як "рідкості", "дива". Але вже в другій половині XVI ст. термін «музей» все частіше починають вживати не тільки по відношенню до зборів предметів, а й до приміщення, в якому воно зберігається і експонується .. »[41, C. 319]. Комунікаційні функції музеї забезпечують через організацію екскурсій в спеціально оформлених приміщеннях, де виставляються найцінніші експонати для огляду. Найбільш поширена модель спілкування наукового співробітника музею з відвідувачем. У більшості музеїв створені експозиції, екскурсії по яких проводять спеціально навчені екскурсоводи, а наукову роботу здійснюють наукові співробітники. Певні стосунки складалися між музеями системи міністерства культури й екскурсійними організаціями системи профспілок.

При плановій економіці, наприклад, Кримський обласна рада по туризму та екскурсіях виділяв цільові кошти на реставраційні роботи, наприклад, Алупкінського, Бахчисарайського палацу-музею. У 70 рр.. ХХ століття музеї Криму стали користуватися підвищеним попитом, особливо у школярів, які відвідували Крим у період канікул. Особливою популярністю користувалися так звані "Кримські навколосвітку" у програму яких обов'язково входило відвідування музеїв міст, куди приїжджали туристські поїзди.

Наукові працівники не справлялися з навантаженням; при музеях з'явилися екскурсійні служби. Для залучення екскурсантів музеї активно проводили договірну роботу з бюро подорожей та екскурсій, робили значні знижки на вхідні квитки. Популярність музеїв зростала, ряд музеїв був не в змозі обслужити всіх охочих, тоді бюро подорожей та екскурсій Криму стали укладалися договори на певну квоту. Групи прибували до музеїв за суворим графіком. Жорстка централізована система управління при плановій економіці змушувала екскурсійні фірми збільшувати обсяги послуг, а резерв найпопулярніших музеїв було вичерпано. Тоді бюро подорожей та екскурсій стали включати в екскурсійні програми маловідомі музеї промислових підприємств, сільські і народні музеї. У 90 р. ХХ ст. попит на екскурсійні послуги перевищував пропозицію [15, C. 193].

Щорічно в Криму обслуговувалося понад 12 млн. екскурсантів. Гнучка система обласної ради з туризму та екскурсій дозволила спрямувати туристські потоки в гірничо-лісову зону Криму. Було прийнято рішення про створення екскурсій з відвідуванням гірничо-лісової зони Криму. Маркетингові зусилля були успішні, за кілька років було розроблено більше 200 нових екскурсій з відвідуванням пам'ятників природи. Ці приклади доводять, що музеї грали і грають важливу роль у формуванні туристських потоків і їх наявність, тематична спрямованість грають важливу роль в туризмі.

У 2005 р. в Україні створено Міністерство культури і туризму. Ми бачимо в цьому позитивні моменти особливо щодо подальшого розвитку екскурсійної справи, яке є частиною вітчизняного краєзнавства. Екскурсійні послуги надають туристичні фірми, санаторії та пансіонати, морпорти, музеї, приватні підприємці. Відсутність єдиної системи управління екскурсійною діяльністю призвело до різкого зниження якості надаваних послуг. Нова структура управління дозволить об'єднати зусилля у розробці єдиних підходів до методики та організації екскурсій, до контролю за якістю.

Музеї відносяться до категорії головних утворюють статичних екскурсійних ресурсів.

Сьогодні музейні установи є в кожному місті і майже в кожному великому населеному пункті. Вони мають великі і цікавими колекціями, які почали комплектуватися ще в кінці XIX ст. оригіналами з перших кримських наукових товариств: Таврійської ученої архівної комісії і Кримського товариства натуралістів та любителів природи. Найстаршим в Криму є Феодосійський краєзнавчий музей, заснований ще в 1811 р. для зберігання старожитностей. Феодосійська ордена Дружби народів картинна галерея імені І.К. Айвазовського - перший в Криму громадський художній музей.

У загальноприйнятої класифікації прийнято виділяти 6 форм музеїв (за профілем): 1. історичні. 2. краєзнавчі. 3. природничонаукові. 4. літературні. 5. художні. 6. Заповідники: а) археологічні, б) історико-культурні. в). літературно-меморіальні [11, C. 136].

В останні роки з'явилася нова класифікація музеїв за формою власності: 1) державні; 2) громадські; 3) приватні.

До громадських віднесена велика група відомчих музеїв. Серед приватних музеїв - декілька картинних галерей, відкритих в Алушті, Ялті, Севастополі. У Криму діє 17 самостійних державних музеїв з 26 філіями, більше 300 громадських, у тому числі 6 історичних музеїв, 5 - краєзнавчих, 5 природничо-наукових, 9 літературних. 8 художніх, 5 заповідників: Бахчисарайський і Керченський історико-літературні, Херсонеський державний історико-археологічний, заповідник Судакська фортеця, Алупкінський палацово-парковий заповідник.

До категорії природно-наукових можна віднести печери та рекреаційні стежки, що використовуються в екскурсійних цілях. Досвід Болгарії, Чехії, Словаччини. Угорщини, Польщі. Югославії, Франції свідчить, що печерні комплекси окупляться і почнуть приносити чистий дохід через 3-4 роки. З 850 печер Криму приблизно 50 за своїми розмірами, положенню, красі, науковому значенню можуть бути використані в екскурсійних цілях. Поки їх число фактично дорівнює 4 (Мармурова, Еміне-Баїр Хасар Кизил-Коба, Триглазка).

Вырезано.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Незважаючи на те, що будівництво та експлуатація аквапарків - молодий, що розвивається бізнес в Україні, у нас вже сформувалися кваліфіковані кадри, які мають досвід роботи в даній сфері, які об'єдналися під егідою ААУ. Цей координуючий орган покликаний сприяти поліпшенню інвестиційного клімату в галузі, підвищувати професійний рівень що працюють на ринку компаній, встановлювати контакти з зарубіжними партнерами. З цією метою ААУ вступила до Світової асоціації аквапарків (WWA). І тепер наші аквапарки отримали можливість брати участь у різних конкурсах і заходах, що проводяться на міжнародному рівні. Володимир Шарлай рекомендує всім зацікавленим у будівництві аквапарків інвесторам звертатися до Асоціації аквапарків України за консультацією. ААУ також запрошує до співпраці архітекторів, які цікавляться проектуванням аквапарків.

Програму створення та консалтингового супроводу акваоб'ектов (у тому числі і аквапарків) також пропонує група компаній АТМ. Ця програма включає весь необхідний для створення аквапарку комплекс робіт, крім генпідряду. Будівництвом аквапарків також займаються компанія «Всеслав» (офіси в Києві і в автономній республіці Крим), яка є офіційним представником компанії Vseslav Deutschland GmbH, і ще кілька компаній, що пропонують подібні послуги в Криму. Великим досвідом у проектуванні аквапарків має творча майстерня «Єжов», силами якої було розроблено більше п'яти масштабних проектів аквапарків в Україні.

Проаналізувавши особливі види туристичних ресурсів в пізнавального туризму, можна сказати настпуне. Низький рівень розвитку культурно-пізнавального туризму, спричинений, в основному, відсутністю нормативно-правового забезпечення питань використання культурної спадщини в туризмі, обмеженою транспортною доступністю більшості об'єктів, занедбаним станом об'єктів культурної спадщини, не підготовленістю музейних експозицій та прилеглих територій до туристичних відвідувань, в тому числі іноземними туристами та особами з особливими потребами. Більшість музейних експозицій тематично складні та побудовані на застарілих методологіях і технологіях. Суттєво ускладнює належне використання об'єктів культурної спадщини недостатність фахівців туристичного супроводу та їх невідповідна кваліфікація.
Каталог: upload
upload -> Робоча програма навчальної дисципліни психологіяуправління таконфліктологія перепідготовка спеціалістів
upload -> Піщана В. М. Особливості психологічної підготовки майбутніх судноводіїв до управлінського спілкування в процесі навчаня у внз
upload -> Особистість керівника: імідж, функції, культура спілкування
upload -> Методика превентивного
upload -> Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни соціальна психологія київ 2014 І. Предмет, мета та завдання дисципліни
upload -> Конспект лекцій з дисципліни «Охорона праці у невиробничий сфері»

Скачати 426.31 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка