Розділ Історія та сучасний стан розвитку екскурсійної справи в Україні 6Скачати 426.31 Kb.
Сторінка1/6
Дата конвертації16.04.2016
Розмір426.31 Kb.
#10677
  1   2   3   4   5   6


Зміст


Вступ 2

Розділ 1. Історія та сучасний стан розвитку екскурсійної справи в Україні 6

1.1 Роль значення екскурсій як засобу пізнання 6

1.3 Сучасні умови та особливості розвитку екскурсійної справи в Україні 10

2.2 Роль природних обۥєктів в пізнавальному туризмі 18

Розділ 3. Проблеми та перспективні напрямки розвитку системи екскурсійних послуг в Україні 26

3.1 Характеристика законодавчо-правових засад використання історико-культурних об´єктів 26

3.2 Аналіз історико-культурних та соціально-економічних об´єктів як туристичний ресурс 30

Висновки 35

Список використаної літератури 37ВступАктуальність теми. Роль туристичної індустрії в економіці більшості європейських країн швидко зростає. Всесвітня організація туристично-екскурсійної діяльності (ВТО) подає інформацію, що зростання туристично-екскурсійного руху в 2000-2008 рр. у країнах Східної Європи було в середньому на рівні 4,8% щороку. Вважається, що до 2015 р. доходи від туризму в цьому регіоні збільшаться удвічі, а кількість робочих місць у туризмі зросте майже на 6 млн.

В умовах розбудови незалежної України відбувається процес вироблення нових орієнтирів та концептуальних підходів до економічного і культурного розвитку держави. Невід’ємною частиною практичного здійснення національного і культурного відродження України є краєзнавчо-екскурсійна справа, головна мета якої – глибоке пізнання історії, багатовікових традицій українського народу.

Перетворення, які відбуваються в суспільстві, формуються на міцному історичному підґрунті, визначають інтерес до набутого досвіду, дають змогу аргументовано визначити основні завдання сьогодення. Краєзнавчо-екскурсійна справа є важливим фактором освіти та виховання українського суспільства, його культурного розвитку, екологічного оздоровлення та економічного зростання країни. Краєзнавчо-екскурсійна справа виконує відповідальні науково-пізнавальні функції, якнайтісніше взаємодіє з краєзнавством, пам’ятко-охоронною, природоохоронною та музейною роботою. Відродження кращих традицій вітчизняного екскурсознавства, особливо в навчальних закладах, має важливе значення для національно-культурного піднесення України. Вирішення стратегічних завдань розвитку краєзнавчо-екскурсійної справи, які повинні підняти її на якісно-новий рівень, можливе тільки з урахуванням історичної практики і досвіду. Отже, актуального значення набуває вивчення та осмислення загальних закономірностей і складових частин культурного будівництва, серед яких чільне місце займає краєзнавчо-екскурсійна справа.

Мета роботи. Метою дипломної роботи є оцінка значення історико-культурних ресурсів для розвитку системи екскурсійних послуг в Україні.

Завдання роботи. Для досягнення мети роботи було поставлено наступні завдання:

охарактеризувати екскурсію як особливий засіб пізнання і як туристична послуга;

розглянути історичний розвиток екскурсійної діяльності в Україні;

охарактеризувати історико-культурні памятки як пріоритетний вид ресурсів в екскурсійній діяльності;

оцінити роль природних обۥєктів в екскурсійному туризмі;

охарактеризувати особливі види туристичних ресурсів в екскурсійному туризмі;

проаналізувати державну політику та нормативно-правове регулювання у сфері екскурсійної діяльності;

провести маркетинговий аналіз та економічна ефективність розвитку системи екскурсійних послуг в Україні;

розглянути шляхи модернізації та оптимізації механізмів і форм здійснення екскурсійної діяльності;

оцінити перспективи екскурсійного туризму в Україні.Об'єктом дослідження даної дипломної роботи є туристично-екскурсійна діяльність.

Предмет дослідження дипломної роботи є історико-0ресурсний потенціал розвитку екскурсійних послуг в Україні.

Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою проведеного дисертаційного дослідження слугували фундаментальні положення сучасної теорії державного управління, основоположні законодавчі й нормативні акти України та міжнародні документи, ратифіковані Україною, а також наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених у сфері екскурсійної діяльності і управління нею, що розкривають соціально-економічні функції екскурсійної діяльності та її роль у розвитку національної економіки.

Для досягнення поставленої в роботі мети було використано сучасні методи дослідження, зокрема на основі системно-аналітичного методу здійснено теоретичне узагальнення наукових концепцій, розробок, пропозицій провідних вітчизняних і зарубіжних вчених, присвячених проблемам екскурсійної діяльності. Використання методів логічного узагальнення забезпечило послідовність проведення наукового дослідження. Для вирішення окремих завдань використовувались також наступні методи: статистичного аналізу – для дослідження динаміки, структури і ефективності функціонування суб’єктів екскурсійної діяльності; проблемно-орієнтовний – для наукового обґрунтування напрямів вирішення проблем розвитку екскурсійної діяльності в Україні; компаративний – для зіставлення розвитку екскурсійної діяльності в різних регіонах; праксиметричний - для аналізу передового наукового досвіду. Застосовувались також методи комплексного системного аналізу економічних та управлінських явищ і процесів.Джерельна база. У процесі написання даної магістерської роботи автором було опрацьовано і використано велику кількість літератури та різноманітних джерел.

Основою для написання дипломної роботи стали праці таких відомих в Україні і за кордоном авторів як Бейдик О.О., Герасименко В.Г., Гирич І., Голубничая С. Н., Гуляєв В.Г., Зайцева Н. А., Копієвська Л. А., Павлов В.І., Школа І. М., Юшко О. В. та інших.

В роботах вітчизняних вчених вивчено особливості, закономірності, соціально-економічні питання потенціальних можливостей розвитку туристично-екскурсійної сфери, висвітлено досвід створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон, орієнтованих на туристичну діяльність. Але зовсім мало уваги приділено сучасному стану розвитку екскурсійної діяльності на Україні.

Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та пропозицій.


Каталог: upload
upload -> Робоча програма навчальної дисципліни психологіяуправління таконфліктологія перепідготовка спеціалістів
upload -> Піщана В. М. Особливості психологічної підготовки майбутніх судноводіїв до управлінського спілкування в процесі навчаня у внз
upload -> Особистість керівника: імідж, функції, культура спілкування
upload -> Методика превентивного
upload -> Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни соціальна психологія київ 2014 І. Предмет, мета та завдання дисципліни
upload -> Конспект лекцій з дисципліни «Охорона праці у невиробничий сфері»

Скачати 426.31 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка