Розділ IІ. Пріоритетні завдання на 2015/2016 навчальний рік розділ IIІ. Методична робота з кадрамиСторінка3/11
Дата конвертації11.04.2016
Розмір1.87 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Порівняльний аналіз рівня розвитку компетецій дітей середнього дошкільного віку, який проявляється на високому та достатньому рівнях

Аналізуючи узагальнені результати обстеження дітей п’ятого року життя, можна зробити висновок, що в 2014/15 навчальному році відсоток дітей у яких проявляються показники компетенцій відповідно до освітніх ліній на високому та достатньому рівнях майже не змінився і в середньому складає 84%. Але залишається відсоток дітей (в середньому 2%) у яких низький рівень прояву компетенцій. Це в основному діти, які мають вади у здоров’ї та протягом року недостатньо відвідували дошкільний заклад.

Маючи на меті виховання компетентного дошкільника, педагоги активно застосовували принцип інтеграції не тільки на заняттях, а й в усіх видах життєдіяльності дитини, організовували кожен вид діяльності так, щоб він зацікавив малюка, захопив його, приємно здивував. Для ефективності організації пізнавальної діяльності педагогам слід продовжувати створювати проблемні, пошукові, евристичні ситуації, ініціювати самостійні відкриття дітей, використовувати інтелектуальне співробітництво, колективне розмірковування, спонукати дітей до постановки проблемних запитань, розв’язування винахідницьких завдань, пропонувати дітям виконувати цікаві індивідуально-творчі завдання на ігровому матеріалі тощо. З метою підвищення рівня мовленнєвої компетенції дітей слід збагачувати їх враження шляхом організації цікавих форм та методів роботи, створювати умови для повноцінного спілкування з однолітками та дорослими, дотримуватись принципу інтеграції, заохочувати дошкільників до спілкування українською мовою.

Педагогам, які працюють з дітьми п’ятого року життя (Жорняк Т.І. група № 9, Гнатченко Н.М. група № 8) слід враховувати визначний принцип організації навчально-виховного процесу з дітьми цього віку, а саме – відповідне віковим можливостям поєднання спільних та індивідуальних занять при обов’язковому забезпеченні останніх для кожної дитини з метою визначення як успіхів, так і труднощів кожної дитини, особливостей їх психічного розвитку, надання відповідної допомоги.


Порівняльний аналіз результатів навчально-виховного процесу з дітьми старшого дошкільного віку (6-ий рік життя)


Оцінка прояву показників компетентності дітей

2013/2014 навчальний рік

2014/2015 навчальний рік

Динаміка

Освітня лінія «Особистість дитини»

високий рівень

50%

50%

0%

достатній рівень

39%

29%

+10%

середній рівень

11%

0%

-11%

низький рівень

0%

0%

0%

Освітня лінія «Дитина в соціумі»

високий рівень

48%

61%

+ 13%

достатній рівень

45%

27%

- 18%

середній рівень

7%

10%

+ 3%

низький рівень

0%

0%

0%

Освітня лінія «Дитина в природному довкіллі»

високий рівень

42%

51%

+ 9%

достатній рівень

40%

35%

- 5%

середній рівень

18%

13%

- 5%

низький рівень

0%

0%

0%

Освітня лінія «Дитина у світі культури»

високий рівень

47%

58%

+ 11 %

достатній рівень

47%

36%

- 11 %

середній рівень

6%

6%

0%

низький рівень

0%

0%

0%

Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»

високий рівень

55%

54%

-1%

достатній рівень

35%

45%

- 10%

середній рівень

10%

3%

- 7%

низький рівень

0%

0%

0%

Освітня лінія «Мовлення дитини»

високий рівень

34%

48%

+ 14%

достатній рівень

50%

44%

- 6%

середній рівень

16%

8%

- 8%

низький рівень

0%

0%

0%

Освітня лінія «Гра дитини»

високий рівень

61%

58%

-3%

достатній рівень

37%

38%

+1%

середній рівень

2%

4%

+2%

низький рівень

0%

0%

0%


Порівняльний аналіз рівня розвитку компетецій дітей старшого дошкільного віку (6-й рік життя) , який проявляється на високому та достатньому рівнях

Аналізуючи узагальнені результати обстеження дітей шостого року життя, можна зробити висновок, що в 2014/2015 навчальному році збільшився відсоток дітей у яких проявляються показники компетенцій відповідно до освітніх ліній на високому та достатньому рівнях і складає в середньому 90%.

Надалі організовуючи навчальну діяльність з дітьми старшого дошкільного віку, педагогам (Василенко О.І. група № 6, Бардакова Я.В. група № 7, Гриценко В.А. група № 2, Мизнікова Н.М. група № 3) слід систематично використовувати завдання творчого, експериментально-дослідницького, проблемно-пошукового характеру, планувати тематику занять таким чином, щоб вона була максимально пов’язана з реальним життям і насущними проблемами дітей, сприяти розвитку їхньої самостійності, творчому ставленню до життя, створювати умови, які спонукають дітей до пізнання оточуючого світу, самопізнання, роздумів, міркувань, творчості, розвитку дієвого та свідомого ставлення до оточуючого світу, що сукупно має ставати основою успішного формування життєвої компетентності дитини.

ДНЗ україномовний, тому навчання і виховання дітей здійснюється українською мовою. Випускники ДНЗ мають можливість навчатися у класах з українською мовою навчання у двомовній школі. Проте, набір учнів до першого класу здійснюється на підставі заяв батьків, де вказується мова навчання. За результатами аналізу подальшого навчання випускників ДНЗ можна зробити висновок, що батьки частіше вибирають для навчання у школі російську мову, тож випускники україномовних ДНЗ навчаються у класах з російською мовою навчання.

Науково-методична робота в ДНЗ спрямована на цілісну систему підвищення рівня усного та письмового українського мовлення як педагогів, так і батьків. З цією метою систематично проводяться консультації, семінари, різні види діагностування та тестування. Двічі на рік педагоги пишуть диктант українською мовою (перший раз 9 листопада в День української писемності і мови, другий – в кінці року), що стимулює підвищення рівня володіння українською мовою шляхом самоосвіти. Усі педагоги закладу володіють державною мовою на достатньому рівні.

В квітні місяці кожного року проводиться комплексне вивчення організації життєдіяльності дітей старшого дошкільного віку, де визначається і рівень мовленнєвої компетентності старших дошкільників: у 2013/2014 н.р. достатній рівень компетентності мали 71% дітей, в 2014/2015 н.р. – 80% дітей. Робота педагогів з даного розділу потребує постійного вдосконалення, підвищення професійного рівня. Проводячи мовленнєві заняття педагогам необхідно планувати роботу так, щоб діти систематично та послідовно засвоювали норми української мови, формувати діалогічне та монологічне мовлення, проводити індивідуальну роботу з розвитку мовлення дітей, індивідуальні розмови на певну тему, широко застосовувати різні види ігор.Безпека життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу.

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. Так на виконання Угоди з охорони праці між адміністрацією та профспілковим комітетом були розроблені комплексні заходи з організації безпечних умов праці відповідно до колективного договору та роботи з охорони праці у ДНЗ на 2014/2015 навчальний рік. 21.04.2014 в дошкільному закладі відзначався Всесвітній день з охорони праці, це сприяло поліпшенню профілактичної роботи щодо безпеки навчання і праці, запобіганню виникнення надзвичайних ситуацій під час освітнього процесу та у побуті. Головним завданням такої роботи є привернення уваги колективу навчального закладу, батьків, громадськості до проблем охорони праці, допомога в усвідомленні пріоритетності безпечного та нешкідливого проведення освітнього процесу. Випадків травматизму виробничого характеру в дошкільному закладі не зафіксовано.

Весь навчально-виховний процес здійснювався відповідно до Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом МОН України № 985 від 28.10.08. Випадків дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу протягом року не зафіксовано. З метою безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку та вироблення у них стереотипів безпечної поведінки в групах один день на тиждень проводилася різноманітна робота з цього питання. Діти отримали знання про норми поведінки у надзвичайних ситуаціях екологічного, техногенного, природного характеру. Вихователі приділяли багато уваги вивченню правил електробезпеки, поведінки з незнайомими людьми, ознайомленню з небезпечними ситуаціями природного характеру (землетрус, ожеледь, повінь, тощо). Крім того у світі вимог Програми «Дитина» вихователі навчали дітей засобам збереження свого здоров’я і здоров’я оточуючих. В цій роботі надавали перевагу методу моделювання, аналізу певних ситуацій, бесідам, урокам практичного життя, також цікавою формою роботи для дітей була екскурсія до пожежної частини.

Щосезонно педагоги проводять тематичні тижні безпеки. На достатньому рівні пройшов традиційний щорічний Тиждень безпеки (з 25 травня по 29 травня 2015 р.) за розділами: «Вогонь наш друг – та не завжди, уважним будь – щоб не було біди!», «Дорожня абетка», «Дитина серед людей. Один вдома», «Природа друг, коли ти знаєш її добре», «Я здоров'я збережу – сам собі допоможу». З дітьми використовувались спеціально створені ігрові ситуації, їх елементи введені у зміст сюжетно-рольових ігор.

Практично відпрацьовані заходи евакуації дітей з приміщень дошкільного закладу. Проведена гра-евакуація «Коли вогонь-друг стає ворогом». Проведений конкурс малюнків на асфальті.

Протягом тижня в кожній групі було перевірено загальний стан роботи з охорони життя та здоров’я дітей. За результатами перевірки зроблено висновок, що робота з даного питання проводиться на достатньому рівні. Стан приміщень навчального закладу та параметри мікроклімату задовільні, відповідають вимогам гігієни навчання та праці згідно з Санітарними правилами влаштування і утримання дошкільних навчальних закладів, затвердженими 1985 р. № 3231-85.

Постійно здійснювався контроль за необхідними і безпечними умовами праці за участю завідувача ДНЗ, комісії з охорони праці, інженера з охорони праці адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради. Результати перевірок виконання вимог із питань охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки розглядалися на виробничих нарадах, зборах трудового колективу, нарадах при завідувачеві.

Таким чином, робота із питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в ДНЗ проводилась на достатньому рівні.
Фізкультурно-оздоровча робота

Пріоритетним у 2014/2015 навчальному році були і залишаються здоров’язбережувальні та здоров’яформуючі аспекти, які реалізуються комплексно через створення безпечного розвивального середовища, екологічно сприятливого життєвого простору, повноцінного медичного обслуговування, харчування, оптимізації рухового режиму, системного підходу до формування у дітей ціннісного ставлення до власного здоров’я і мотивації щодо здорового способу життя, дотримання гармонійних, доброзичливих взаємин між педагогами та вихованцями.

Дозування фізичного навантаження на дитячий організм відбувалося відповідно до груп фізичного розвитку: основна – 209 дітей, підготовча – 68 дітей, спеціальна – 15 дітей. У порівняні з 2013/2014 навчальним роком збільшилась кількість дітей основної та підготовчої групи, а, відповідно, кількість дітей спеціальної групи зменшилась на 8% за рахунок новоприбулих дітей.

Групи фізичного розвитку
Педагогами враховувалися ці показники під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму продовж дня, загартовуючих заходів, підбору рухливих ігор, ігор-естафет тощо.

Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася тривала комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників. Виконання програми розвитку Школи сприяння здоров’ю в дошкільному закладі спостерігається покращенням показників здоров’я дітей: рівень захворюваності залишається стабільним, рівень фізичного розвитку дітей достатній.
Моніторинг здоров’я
Протягом навчального року медичними працівниками та адміністрацією на заняттях з фізичної культури проводились заміри моторної щільності та тренуючого ефекту. Результати замірів свідчать про те, що моторна щільність занять в усіх вікових групах коливається у межах норми від 79% до 95%. Тренуючий ефект відповідав нормі в усіх вікових групах 139-157 уд/хв.
Рівень фізичного розвитку дітей дошкільного віку

Молодший дошкільний вік


Середній дошкільний вік

Старший дошкільний вік

Кількість дітей, які навчилися плавати

В молодшому дошкільному віці діти мають середній рівень фізичного розвитку, а вже в старшому дошкільному віці низькі та середні показники відсутні. Робота з фізичного розвитку дітей планувались та проводились щоденно як інструктором з плавання Тихонович О.С. так і педагогами з урахуванням стану здоров’я дітей та завдань їх оздоровлення. Поряд з традиційними засобами фізичного виховання та оздоровлення дошкільників у практику роботи постійно впроваджувались і нетрадиційні: дихальна гімнастика на свіжому повітрі, вокалотерапія, різноманітні види самомасажу (антистресовий, біологічно активних точок), корекційна гімнастика.

Протягом року для батьків вихованців діяв консультативний пункт «Будьмо здорові!», на якому вони ознайомлювались зі змістом і формами фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільному закладі, з профілактикою гострих респіраторних захворювань, з гігієнічними вимогами щодо занять дітей на комп’ютері, з правилами проведення дихальної гімнастики вдома, отримували консультативну допомогу спеціалістів.

Постійно розширюється й оновлюється розвивальна оздоровча сфера. Так в минулому навчальному році в спортивній залі був оновлений спорт матеріал (м’ячі, обручі, гімнастичні палиці), на спортивному майданчику встановлені гімнастичні лави. Для оволодіння дітьми навичками плавання використовуються дощечки, круги, різноманітні надувні іграшки тощо.

Отже, фізкультурно-оздоровча робота в дошкільному закладі відбувалася на високому рівні, пріоритетним завдання педагогічного колективу ДНЗ та медичних працівників на 2015/2016 навчальний рік залишається зміцнення здоров’я дітей шляхом комплексного використання різноманітних здоров’язберігаючих технологій.
Медичне обслуговування

В дошкільному навчальному закладі створено оптимальні умови для проведення медичної, оздоровчо-профілактичної роботи. Медичне обслуговування в ДНЗ здійснювалось протягом року лікарем-педіатром, старшою медичною сестрою, а в групі для дітей хворих на цукровий діабет – медсестрою, медичним братом та лікарем-ендокринологом. Медичний персонал забезпечує проведення санітарно-просвітницької роботи серед колективу та батьків вихованців з питань здорового способу життя, фізкультурно-оздоровчої роботи, загартування, раціонального харчування, попередження різноманітних інфекційних захворювань. Систематично аналізувались причини захворюваності вихованців. Питання зміцнення та охорони здоров’я малюків заслуховувались на загальних зборах трудового колективу, виробничих нарадах, групових та загальних батьківських зборах, ухвалювались дієві рішення, про що свідчать протоколи проведених заходів. Дошкільний заклад має медичний кабінет, кімнату для маніпуляцій, місце для ізолювання дітей з інфекційними захворюваннями. Медичний кабінет оснащений відповідно до наказу МОЗ України від 30.08.2005 р. № 432/496 «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі». Кабінет обладнано меблями, холодильником для зберігання ліків, шафою для медичних препаратів, ростоміром, вагами, умивальником, в ізоляторі для потреб ізолювання хворої дитини, встановлена кушетка з постільною білизною на одну особу, посуд для використання при проявах кишково-шлункових розладів. Медичний кабінет оснащено на 90%, але його необхідно доукомплектувати кисневою подушкою, носилками та скеоскопічною лінійкою. Ефективності різноманітних форм роботи з питань зниження рівня захворюваності дітей сприяла співпраця дошкільного закладу та міської дитячої поліклініки № 14. Раз на тиждень в дошкільному закладі проводила прийом лікар-педіатр – Ващенко В.П. Планові лікарські огляди проводились чітко за графіком: у групах для дітей раннього віку – один раз на місяць, у дошкільних – один раз на квартал. Результати обстеження дітей доводились до відома батьків. У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводилось маркування меблів, здійснювався індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи. Оздоровчо-профілактична робота проводилась за спеціальною схемою, розробленою спільно педагогічними та медичними працівниками закладу.У дошкільному закладі налагоджена чітка робота щодо відстеження відвідування вихованцями закладу. У кожній віковій групі ведеться журнал щоденного відвідування дітей за встановленою формою. Питання відвідування вихованцями груп знаходиться під постійним контролем адміністрації. Результативність відвідуваності розглядається на оперативних нарадах та нарадах при завідувачеві.Аналіз відвідуваності дітьми ДНЗ
Обліково-звітна та медична документація велася у порядку, встановленому МОЗ України та відповідно до затвердженій номенклатурі справ дошкільного навчального закладу.

Організація харчування

Організація харчування в ДНЗ здійснювалась відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженою наказом МОН України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 за № 298/227 та інших нормативних документів: • Закон України «Про дошкільну освіту» (ст.35);

 • Постанов Кабінету Міністрів України:

 • від 26.08.2002 №1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів»;

 • від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»(зі змінами);

 • від 22.06.2005 №507 «Про внесення змін до пункту 1 постанови КМУ від 26.08.2002 №1243»;

 • Наказів МОН України:

 • від 21.11.2002 №667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах»;

 • від 25.07.2005 №431 «Про внесення змін до Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах»;

 • спільних наказів МОН, МОЗ України:

 • від 01.06.2005 №242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах»;

 • від 17.04.2006 №298/227 «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»;

 • інструктивний лист МОН України від 21.06.2007 №1/9-394 «Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах».

Серед багатьох факторів зовнішнього середовища який постійно діє на дитячий організм та впливає на фізичний розвиток дітей – харчуванню належить ведуча роль. У закладі встановлено доцільний режим харчування, наявні меню-вивіски (про денне меню) об’єму страв для дітей раннього та дошкільного віку, графіки видачі їжі, добові проби, призначені відповідальні особи за організацію харчування, ведеться контроль за дотриманням правил організації харчування та вихованням культурно-гігієнічних навичок у дітей з боку медперсоналу та адміністрації.

Відповідно до режиму роботи ДНЗ організоване трьохразове харчування дітей, а в групі з 12-годиним перебуванням дітей хворих на цукровий діабет – шестиразове харчування (відповідно до «Рекомендацій з медичного обслуговування санаторного дитячого садка (групи) для дітей, хворих на цукровий діабет», затверджених директором Укр. НИИОЗДП доктором медичних наук, професором Н.М.Кореневим від 23.12.1998 р.). При розподілі їжі за калорійністю протягом дня додержується виконання норм: сніданок – 25%, обід – 35%, полуденок – 20%, а в групі для дітей хворих на цукровий діабет – перший сніданок – 25%, другий сніданок – 10%, обід – 30%, полуденок – 5%, перша вечеря – 25%, друга вечеря – 5%. Об'єм їжі відповідає віку дитини. В дошкільному закладі діти отримують достатню кількість вуглеводів, жирів та білків, особливо тваринного походження. З метою профілактики йододефіцитних захворювань ДНЗ забезпечено йодованою сіллю.

Для приготування страв у ДНЗ наявна картотека, де вказано зміни у складі продуктів та технології приготування страв або повноцінна взаємозаміна страв із збереженням калорійності, що допомагає урізноманітнити та розширити асортимент страв. Асортимент страв корегується в залежності від сезону.

Відповідно до п.1.12 Інструкції з організації харчування дітей у дошкільному навчальному закладі розроблено циклічне меню з використанням норм та продуктів підвищеної харчової і біологічної цінності згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» та з урахуванням грошових норм. У ДНЗ меню було погоджено з райСЕС, в ньому зазначені дата складання, прізвище та посада працівника, яким цей документ був розроблений.

Харчування в ДНЗ наближене до раціонального і здійснюється відповідно до примірного двотижневого меню, яке складено на зимово-весняний та літньо-осінній періоди року, проводиться аналіз вартості харчування однієї дитини в день та виконання норм харчування. Протягом року в ДНЗ велика увага приділялась питанням організації харчування дітей, виконанню санітарних та гігієнічних норм щодо прийому продуктів харчування і технології приготування страв. Кожні десять днів місяця проводиться аналіз виконання натуральних та грошових норм харчування, та їх подальша корекція.
Вартість харчування вдень на одну дитину складає:
Протягом року в ДНЗ забезпечувався належний стан ведення журналів бракеражу сирої та готової продукції, здійснювався контроль за якістю продуктів харчування, що поставляються в дошкільний навчальний заклад, правильністю їх зберігання, дотриманням термінів реалізації. Продукти харчування завозяться до закладу згідно з поданими заявками при обов’язковій наявності супроводжуючих документів.

Суворо дотримувався режим харчування у кожній групі. Приділялась велика увага вихованню у дітей культурно-гігієнічних навичок відповідно до програмових та методичних вимог.

Питання організації харчування дітей в ДНЗ включались в тематику батьківських зборів, консультацій для батьків, висвітлювались в інформаційних батьківських куточках, активно вирішувались на засіданні батьківського комітету, постійно розглядалися на виробничих нарадах та нарадах при завідувачеві.

Для контролю за виконанням норм харчування ведеться Журнал обліку виконання норм харчування.Виконання норм харчування
Через високу ціну на продукти, які постачаються до дошкільного закладу та обмеження грошових норм на харчування дітей, норми харчування виконувались в 2014/2015 н.р. на 75,93%, майже не змінились у порівнянні з минулим роком.
Соціальний захист дітей

Організація роботи з дітьми пільгового контингенту проводилась згідно плану громадського інспектора, яка реалізовувалась за напрямками: забезпечення прав дітей на дошкільну освіту, здоров’я та соціальний захист, формування умов для повноцінного фізичного та духовного розвитку кожної дитини. Виконуючи Закон України «Про охорону дитинства» в ДНЗ постійно ведеться облік дітей пільгових категорій, база оновлюється щоквартально, своєчасно подаються звіти про організацію роботи з соціального захисту дітей пільгових категорій до методиста з охорони дитинства управління освіти адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради. У 2014/2015 н.р. на обліку знаходилось всього 35 дітей пільгового контингенту (в минулому навчальному році 29), а саме: діти-інваліди – 9, діти з багатодітних сімей – 17 , діти одиноких матерів – 5, діти, що постраждали в наслідок аварії на ЧАЕС – 3, діти, позбавлені батьківського піклування – 1. З метою захисту прав дитини проведено обстеження житлових умов дітей-інвалідів, про що складено відповідні акти. В ДНЗ за необхідністю надавалась психолого-педагогічна допомога сім’ям дітей пільгового контингенту, за потребою проводились додаткові консультації спеціалістів. 10 дітей одержували безкоштовне харчування (9 дітей-інвалідів, 1 дитина позбавлена батьківського піклування), сім’ї багатодітних сімей сплачували за харчування 50%, діти хворі на цукровий діабет отримують спеціалізоване медичне обслуговування. Всі вихованці пільгового контингенту мали змогу відвідувати безкоштовно гуртки, благодійні заходи в місті.


Робота з батьками

В основі успішного гармонійного розвитку дитини, її сформованості як особистості лежить взаємодія та співпраця колективу дошкільного закладу та батьків. Стало вже доброю традицією проведення днів відкритих дверей, фізкультурних свят, розваг, конкурсів за участі батьків. Протягом року працював клуб «Турботливі батьки» семінари на якому проходили у формі тренінгових занять: «Самопізнання», «Сімейний альбом», «Чого ми чекаємо від наших дітей». На батьківських зборах, консультаціях вихователі орієнтували батьків на культивування в родинах атмосфери поваги, піклування та взаємодопомоги, акцентували увагу на тому, що саме батько й мати мають бути прикладом для дітей, спільно намагалися виробити розумні вимоги до дітей, яких необхідно дотримуватися як у дошкільному закладі, так і у сім’ї. Цікаві моменти виховання та розвитку дітей висвітлюються у куточках для батьків, які мають сучасний дизайн. Переважна більшість наших батьків усвідомила надзвичайну важливість участі у житті своїх дітей, зросла їх правова та педагогічна обізнаність. До того ж вони починають усвідомлювати свою провідну роль в розвитку та вихованні власних дітей. Як показує практика, більшість батьків віддають перевагу інтерактивним формам роботи, таким як тренінги, практикуми.

Впродовж навчального року було проведено :


 • Консультації: «Безумовне прийняття дитини», «Як розвивати здібності дитини», «Граємо разом. Обираємо безпечні іграшки для дітей».

 • Дні відчинених дверей: «Ми сьогодні, крім малят, зустрічаєм мам і тат», «Якщо життя в садочку радісне й активне – той самопочуття у всіх відмінне», «Мандруємо країною Дитинства».

 • Тематичні виставки: «Щасливі разом», «Один день із мого життя в дитячому закладі», «Наші випускники».

 • Конкурси робіт батьків та дітей: «Красу дарує нам осіння днина – жовтеньке листячко й червону горобину», «Я люблю морозну зиму», «Грає веснонька – розігралася, вся природонька розспівалася», «Безпечний дивосвіт».

В мережі інтернет існує сайт ДНЗ, який батьки собливо часто відвідують, про що свідчить кількість переглядів та позитивних відгуків. З метою підвищення рівня психолого-педагогічної культури батьків, формування у них свідомого розуміння власної активної позиції у вихованні своїх дітей, заохочення до участі в освітньому процесі у наступному навчальному році поряд з традиційними формами роботи необхідно використовувати нетрадиційні, такі як електронні міні-бібліотеки, посилання на сайти сімейного спрямування.

Робота щодо охоплення дітей дошкільною освітою

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту» та з метою своєчасного обліку дітей дошкільного віку від народження до шести років в дошкільному закладі створено робочу групу, яка складає списки дітей дошкільного віку, на підставі документів первинного обліку громадян, по закріпленій території обслуговування за дошкільним закладом. Проводиться соціально-педагогічний патронат сімей дітей, які не отримують дошкільну освіту, метою якого є забезпечення кожній дитині права на доступність і безоплатність дошкільної освіти, залучення до дошкільної освіти більшої кількості дітей, особливо п’ятирічного віку; надання ранньої допомоги дітям, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку; надання методичної і консультативної допомоги сім’ям, включення батьків у процес розвитку, виховання, навчання дитини; прогнозування кількості дітей, які прийдуть до закладу в наступному році. Налагоджується зв'язок з цими сім’ями з метою розширення інформації про роботу дошкільного закладу, роз’яснювальної роботи серед батьків щодо необхідності здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти та можливості її отримання в різноманітних організаційних формах. На базі дошкільного навчального закладу створено консультативний пункт з метою ознайомлення батьків із завданнями та змістом підготовки дітей до навчання у школі. Педагогами були розроблені анкети для батьків п’ятирічок, щоб виявити що цікавить батьків, які послуги їх влаштовують, яка педагогічна допомога їм необхідна, розіслані візитки дошкільного закладу, батьки разом з дітьми запрошувались на різноманітні індивідуальні, групові, масові заходи, які проводились в ДНЗ.

В минулому році на обліку було 396 дітей від 0 до 6-ти років, з них дітей п’ятирічного віку 58, всі вони були охоплені дошкільною освітою через навчально-виховні заклади приватних та державних форм власності.
Аналіз показників охоплення дітей п’ятирічного віку

дошкільною освітою

Навчальний

рік

Кількість дітей від 0 до 6-ти років

Кількість дітей п’ятирічного віку

Охоплення дітей п’ятирічного віку дошкільною освітою

2011/2012

447

82

100%

2012/2013

453

59

100%

2013/2014

286

14

100%

2014/2015

396

58

100%

Дошкільним закладом було створено персоніфіковані банки даних на цих дітей.

З метою забезпечення рівних стартових можливостей усім дітям старшого дошкільного віку в дошкільному закладі працює група короткотривалого перебування, яку відвідувало 10 дітей. Розвиток та виховання дітей здійснювався за програмою «Впевнений старт». У роботі з дітьми педагоги спрямовували свої зусилля не лише на формування навичок навчальної діяльності, а й на створення умов для розгортання і збагачення специфічних видів дитячої діяльності (ігрової, рухової, художньої, предметно-практичної, пізнавальної, комунікативно-мовленнєвої). Реалізація поставлених завдань є ефективною у разі усвідомлення батьками потреби взаємодії з педагогами у процесі виховання власних дітей, тому поради батькам надавалися відповідно до їх запитів та розділів програми.
Наступність ДНЗ та початкової школи.

Дошкільний навчальний заклад тісно співпрацює з Харківським ліцеєм № 149. Діяльність дошкільного закладу і школи як перших ланок системи безперервної освіти передбачала такі напрямки: організаційно-педагогічна робота, методична робота, робота з дошкільниками та їх батьками, які конкретизовано у плані наступності роботи з ліцеєм. Вони спрямовані на узгодженість питань щодо розвитку, виховання та навчання дітей старшого дошкільного віку та учнів першого класу, щодо просвітницької роботи з батьками майбутніх першокласників.

Щоб відкоригувати освітній процес аби забезпечити безпроблемну адаптацію дітей до умов школи та їх успішність у першому класі на педагогічні ради ДНЗ постійно запрошувались вчителі ліцею. Протягом року організовувалася робота круглих столів з вихователями та вчителями, які були спрямовані на вирішення наступних питань:


 • наступність в роботі ДНЗ та ліцею, шляхи її вирішення;

 • соціалізація та комунікативність дитини в умовах сучасної освіти;

 • використання інтерактивних методів розвитку та виховання в освітньо-виховному процесі.

На вересневій педагогічній раді вчителі мали змогу ознайомитися з програмами, за якими будуть працювати вихователі та познайомили вихователів з програмовими вимогами для першокласників, проводився порівняльний аналіз державних стандартів дошкільної освіти і початкової школи (Базового компонента дошкільної освіти та державного стандарту початкової загальної освіти). На травневій педагогічній раді педагоги поділилися узагальненими результатами про те, наскільки діти оволоділи основними способами розумових дій, як розвинулись різні види діяльності, сформовані різні компетенції дошкільників відповідно до освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти. Така форма роботи дала змогу педагогам визначити шляхи оптимальної взаємодії з метою забезпечення наступності у розв’язанні конкретних проблем.

Протягом року організовувався виступ учнів початкової школи з концертами, виставами, вікторинами, розвагами у дитячому закладі. Було організовано відвідування старшими дошкільниками учнівських розваг, свят. З метою підвищення рівня мотиваційної готовності старших дошкільників до навчання у школі проводилися такі форми роботи: • вихователі використовували читання творів про школу;

 • педагоги ознайомлювали вихованців з правилами поведінки школярів;

 • було організовано фотокуточок «Наші випускники»;

 • систематично організовувалися екскурсії дітей старшого дошкільного віку до школи;

 • організовувалася виставка дитячих робіт «Здрастуй, школа».

Але мало уваги приділялось аналізу успішності навчання в ліцеї наших випускників. Необхідно проводити експрес-опитування вчителів перших класів з метою виявлення рівня роботи дошкільного закладу з підготовки дітей до навчання у школі та усунення недоліків в роботі з цього питання.

Проводились різні форми роботи і серед батьків, а саме: • проведені консультації: «Особливості розвитку дошкільнят шостого року життя», «Формування самостійності у майбутніх школярів», «Ідеальний першокласник. Яким йому бути?», «Щоб дитина не загубилася у школі»;

 • були запрошені представники ліцею для зустрічі з батьками майбутніх першокласників на батьківських зборах;

 • в старших групах оформлювались куточки з методичними рекомендаціями на тему «Дитина йде до школи».

Але недостатньо велась роз’яснювальна робота серед батьків щодо адекватних вимог до дітей з питань їх підготовки до школи.
Робота психологічної служби

Для повноцінного психофізичного й особистісного розвитку дітей на кожному віковому етапі, підтримки їх психологічного здоров’я в дошкільному закладі працює практичний психолог – Новікова В.В.

У 2014/2015 навчальному році робота психологічної служби закладу була спрямована на допомогу дітям в адаптаційний період, на створення психоемоційного комфорту у дитячому колективі, на вирішування проблем ефективної підготовки дітей до навчання у школі, на підвищення психологічної культури та психологічної компетентності всіх учасників навчально-виховного процесу. Одним з пріоритетних напрямків роботи психологічної служби було запобігання і усунення негативних особистісних проявів дітей, які заважають повноцінному розвитку їх психічних процесів, знижують рівень пізнавальної активності, утруднюють виховний вплив на них з боку вихователів.

Завдяки сумлінній праці практичного психолога та вихователів, які проводили цілий комплекс ігор з дітьми раннього та молодшого дошкільного віку, профілактичні групові та індивідуальні заняття, впроваджували елементи пісочної терапії, проводили просвітницьку роботу з родинами новоприбулих дітей, адаптаційний період дітей пройшов успішно, про що свідчать записи в індивідуальних листах адаптації.

Та на початку навчального року, коли ритм життя дітей значно змінюється, не лише новачки, а й ті діти, які перебували влітку на оздоровленні, часто відчувають дискомфорт, напруженість, а іноді навіть тривожність. Тому, щоб зрозуміти наскільки комфортно почуваються вихованці у групі, та як впливають елементи пісочної психотерапії на психоемоційний стан дитини, практичний психолог проводила з дітьми старшого дошкільного віку тестування на перевірку психологічної комфортності перебування дітей у групі дошкільного закладу на початку та в кінці навчального року. За результатами цього тесту зроблені висновки, що завдяки впровадженню елементів пісочної терапії вихователями та практичним психологом, психологічна комфортність перебування дітей у групі підвищується. Так на початку навчального року лише 77% дітей старшого дошкільного віку почувалися в групі комфортно, а уже наприкінці навчального року 93% дітей почувалися в групі комфортно.

З дітьми старшого дошкільного віку проводилася корекція емоційної та комунікативної сфер. Проведення такої роботи надало змогу вплинути на розвиток емоцій, моральне виховання та розвиток комунікативних навичок в дітей через ознайомлення їх із правилами і нормами поведінки в колективі одноліток і залучення до спільних видів діяльності. Також протягом року проводились діагностично-розвивальні заняття з розвитку психічних процесів – пам’яті, мислення, сприйняття, уваги, які будувалися таким чином, щоб діагностичний матеріал перегукувався з завданнями розвивального характеру. В кінці року проводилась підсумкова діагностика.Розвиток психічних пізнавальних процесів

у дітей старшого дошкільного віку
з/п

Рівень

2013/14 н.р.

2014/15 н.р.

кількість дітей, %

кількість дітей, %

1

Високий

46

57

2

Середній

54

39

3

Низький

0

4

Порівнюючи результати розвитку психічних пізнавальних процесів у дітей старшого дошкільного віку можна зробити висновок, що показники високого рівня збільшились на 11% порівняно з 2013/14 навчальним роком, показники середнього рівня зменьшилися на 15%,за рахунок збільшення показників високого рівня, дітей з низьким рівнем збільшилося на 4% .

Педагогам у подальшій роботі зі старшими дошкільниками під час різних видів діяльності слід продовжувати приділяти увагу розвитку пам’яті, уяви, мислення, інтелектуальної сфери, розвивати комунікативні здібності, вчити правильно розуміти моральні цінності та норми поведінки в суспільстві, допомагати долати пасивність та замкненість, розвивати творчі здібності, фантазію, створивши відповідні умови для різноманітної діяльності, надавши дітям можливості самостійно розв’язувати нескладні проблемні ситуації, що виникають у побуті, праці, грі, навчанні, які дозволяють кожній дитині реалізувати свій потенціал.

Особлива увага практичного психолога приділялась роботі з дітьми пільгового контингенту. Корекційно-розвивальні заняття були направлені для налагодження психоемоційного стану, на розвиток емоційно-вольової сфери. Завдяки проведеній роботі у дошкільників були сформовані вміння розуміти емоційний стан оточуючих і регулювати свій, розвивалися позитивні емоції, самоконтроль й саморегуляція поведінки.

Робота психолога з батьками включала консультування, психолого-педагогічне інформування, консультування за індивідуальним проханням батьків, яке здійснювалось шляхом входження ситуацій передачі знань у процес практичної діяльності. Протягом року діяв клуб «Турботливі батьки»,

метою якого було формуванням у сучасних батьків основи усвідомленого батьківства, навчання професії «батьки». Були проведені три заняття-тренінги за темами «Самопізнання», «Сімейний альбом», «Чого ми чекаємо від наших дітей». Така робота з батьками допомагала їм змінити стиль стосунків з дитиною, стимулювала дорослих очікувати позитивні результати щодо майбутніх змін у дитини, формувала прагнення більше спілкуватися з дитиною з метою збереження емоційного комфорту. Батьки ставали активними учасниками освітньо-виховного процесу.

Практичний психолог Новікова В.В. постійно займається підвищенням професійної майстерності. Вона є постійним учасником курсів «Психічний розвиток дитини» в дозвільно-консалтивному центрі основи професійного зростання від видавничої групи «Основа» під керівництвом практичного психолога Н.В.Чуб, в минулому навчальному році пройшла курс особистого досвіду В.Марченко та А.Коваленко при Харківському навчальному проекті Українського союзу психотерапевтів за напрямком «Піскова психотерапія» та успішно завершила навчання у Харківському інституті Гештальта і Психодрами за напрямком «Психологічне консультування від А до Я» та може застосовувати отриманні знання в практичній діяльності.

Робота з педагогічними працівниками носила здебільш інформаційний характер, зокрема передбачала проведення консультацій, семінарів. В закладі працюють молоді педагогів. Тому були надані рекомендації психологічної допомоги педагогам у формуванні емоційної компетентності, тренуванні та підтримці емоційної гнучкості. Практичному психологу в наступному навчальному році необхідно більше уваги приділяти навчанню педагогів оволодінням культурою рефлексивного аналізу своєї діяльності, яка сприятиме їх професійному та особистісному зростанню, проводячи на методичних заходах інтерактивні ігри, анкети-рефлексій, тренінги, вправи для домашнього виконання тощо.ІКТ в системі роботи ДНЗ.

На виконання Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки в частині «Інформаційні та комунікаційні технології в системі освіти. Матеріально-технічне забезпечення. Поповнення парку комп’ютерної техніки» у дошкільному навчальному закладі: • є 5 персональних комп’ютерів (з них 4 підключено до мережі Інтернет), 1 багатофункціональний пристрій, 2 принтери, модем, маршрутизатор для бездротового доступу до мережі Інтернет (Wi-Fi);

 • обладнана окрема кімната з телевізором та DVD-програвачем;

 • в групах № 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12 є телевізори з DVD-програвачем;

 • в групах № 5,10,12 є ПК для роботи педагогів;

 • створена локальна комп’ютерна мережа з метою надання доступу до мережі Інтернет з усіх автоматизованих робочих місць (кабінети завідувача, вихователя-методиста, медичної сестри, практичного психолога);

 • складено графік самоосвіти педагогів в мережі Інтернет;

 • створена медіатека засобів навчального та освітнього призначення;

 • функціонує та постійно оновлюється сайт ДНЗ.

До 2016 року необхідно придбати проектор з екраном.

Належна увага приділялась підвищенню інформаційно-комп’ютерної компетентності педагогів. Варто звернути увагу, що інформатизація дошкільної освіти відкриває перед педагогами нові можливості для широкого впровадження у педагогічну практику сучасних методичних розробок. При проведенні анкетування і співбесід з педагогами виявилось, що вони стикаються з труднощами у використанні комп’ютера в професійній діяльності внаслідок того, що мають різний рівень інформаційно-комп’ютерної компетентності, але всі вони готові застосовувати їх в освітньому процесі. Та можна зазначити, що рівень комп’ютерної грамотності педагогів у порівнянні з 2013/2014 навчальним роком підвищився, завдяки проведенню відповідної роботи.Рівень інформаційно-комп’ютерної компетентності педагогів
Впровадження ІКТ в освітній простір ДНЗ впродовж року здійснювалось комплексно через різні сфери його життєдіяльності. Ефективно використовувались ІКТ в методичній роботі: різноманітні форми методичної роботи (педагогічні ради, семінари, консультації) супроводжувались мультимедійною презентацією; постійно проводились моніторингові процедури з різних аспектів освітньої діяльності; педагоги займались самоосвітою через опрацювання Інтернет-ресурсів з питань дошкільної освіти. Також для педагогів проводився круглий стіл з обміну досвідом з використання мультимедійних презентацій у роботі з дошкільниками. Четверо педагогів (вихователі Жорняк Т.І., Марченко Л.В., Мельниченко К.І., практичний психолог Новікова В.В.) пройшли курси підвищення кваліфікації при КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» з питань ІКТ.

З метою підвищення якості освіти педагоги продовжують використовувати інформаційно-комунікативні технології в навчально-виховному процесі, а саме: • у діяльності психологічної служби ДНЗ;

 • в роботі вихователів груп (Василенко О.І., Марфутіна І.В., Шабалтас А.О., Бондаренко В.Д., Гриценко В.Д.) під час проведення різноманітних видів занять.

Використання ІКТ дає змогу швидше передавати інформацію, підвищувати ефективність сприйняття матеріалу за рахунок більшої кількості ілюстративних матеріалів та одночасного використання графічної, текстової, аудіовізуальної інформації, активізувати мимовільну і розвивати довільну увагу дітей, спонукати дітей до пошукової пізнавальної діяльності. Але використовуючи інформаційно-комунікативні технології, педагогам потрібно не перенасичувати заняття анімацією, слайдами, малюнками, оскільки все це потребує від дитини більше інтелектуальних і емоційних зусиль, дитина може втратити інтерес, який виникає у неї на цих заняттях.

Протягом навчального року активно використовувались ІКТ і в управлінській діяльності: • використання ПК «ІСУО. Дошкілля»;

 • ведення ділової документації;

 • використання електронної пошти, програми Skype тощо;

 • проведення батьківських зборів, нарад;

 • використання Інтернет;

 • функціонування сайту закладу.

В наступному навчальному році необхідно продовжувати консультативно-методичну роботу щодо підвищення ІКТ-компетентності педагогів; розширити використання ІКТ в роботі з дітьми всіх вікових груп; оновлювати банк комп’ютерних навчальних програм, дидактичних і методичних матеріалів з використанням ІКТ у роботі з дошкільниками; розширювати парк комп’ютерної та оргтехніки.

Гурткова робота в ДНЗ

З метою задоволення потреб та інтересів дітей до певного виду діяльності, виявлення та розвитку у них загальних спеціальних здібностей, виконання варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти в ДНЗ протягом року діяли такі гуртки: • гурток з англійської мови «Funny English», керівник – лінгвіст, перекладач-референт, спеціаліст Погожих Г.М.. Робота здійснювалась за програмою Шкваріної Т.М. «Англійська мова для дітей дошкільного віку».

 • хореографічний гурток «Лотос», керівник – вчитель хореографії, спеціаліст Міллєр Л.О. Робота здійснювалась за парціальною програмою Калініної О.Н. «Чудовий світ танцю».

 • логіко-математичний гурток «Еврика», керівник – математик, викладач математики та інформатики, спеціаліст вищої категорії Бабич Н.А. Робота здійснювалась за навчально-методичним посібником Зайцевої Л.І. «Формування логіко-математичної компетентності дітей 6-го (5-го, 4-го) року життя».

 • гурток художньо-естетичного розвитку «Творча майстерня», керівник – художник-конструктор, дизайнер-графік, спеціаліст Чередникова Т.С. Робота здійснювалась за навчально-наочним посібником Рібцун О.Г., Рібцун Ю.В. «Талановиті пальчики».

Соціально-економічний розвиток ДНЗ

Адміністративно-господарська діяльність здійснювалась згідно з річним планом. В дошкільному закладі створені всі умови для успішного виконання завдань виховання і навчання всебічно розвиненої, здорової, соціально-зрілої особистості психологічно і фізично готової до подальшого життя.

Матеріально-технічна база ДНЗ у задовільному стані. Інвентаризація проведена за графіком у жовтні 2014 року. Заклад забезпечений обладнанням, меблями та м’яким інвентарем. Все обладнання знаходиться у задовільному робочому стані.

Колектив ДНЗ та батьки вихованців проводять значну роботу щодо зміцнення матеріально-технічної бази. Залучені кошти, отримані від благодійних внесків батьків, дозволили провести заходи щодо проведення ремонтних робіт та поповнення матеріально-технічної бази ДНЗ. А саме: • в групах придбані сучасні дитячі меблі та ігрові модулі;

 • групи доукомплектовані постільною білизною та рушниками, замінені подушки та ковдри в групах № 4, 5;

 • своєчасно поповнювався медичний кабінет лікарськими засобами та виробами медичного призначення;

 • завезений пісок;

 • проведена передплата на періодичну пресу;

 • оновлювалось спортивне обладнання;

 • проведений ремонт групи № 12;

 • замінені радіатори опалення в групі № 9 та 10;

 • ремонт сходинкового маршу між групами № 11 та 12;

 • придбано миючий пилосос «Томас»;

 • на території заасфальтовані доріжки.

Разом з тим слід визначити, що актуальним питанням є капітальний ремонт басейну, ремонт м'якої покрівлі над групою № 12 та басейном , заміна вхідної двері до медичного блоку, придбання постільної білизни до трьох комплектів на кожну групу.

Спортивна зала та групові приміщення дошкільного навчального закладу забезпечені спортивним обладнанням та інвентарем згідно з Типовим переліком обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах, затвердженого наказом МОНУ від 11.09.2009 № 509 на 79%. Спортивне обладнання два рази на рік обов'язково тестується, складається відповідний акт і, при відповідності всім заходам безпеки, продовжує використовуватись в роботі .

Музична зала ДНЗ забезпечена музичними інструментами, приладдям та інвентарем на 69% відповідно до вимог Типового переліку. Необхідно придбати дитячі українські костюми, оновити атрибути для музичних занять.

Зазначене вище дозволяє дійти висновку, що колектив закладу працює ціленаправлено, системно, поставленні завдання виконав.Розділ IІ.

Пріоритетні Завдання на 2015/2016 навчальний рік

та оздоровчий період

Поряд з досягненнями та позитивними тенденціями в роботі колективу є певні недоліки : • у вихователів виникали труднощі в забезпеченні розвитку мовленнєвих умінь та навичок у дітей на належному рівні. Активний словник українського мовлення старших дошкільників залишається недостатнім;

 • недостатньо організована робота щодо народознавства.

Продовжуючи роботу щодо підвищення результативності освітнього процесу з метою ефективності впливу роботи дошкільного закладу на розвиток особистості дитини та з погляду на проблеми, які виявлено у 2014-2015 навчальному році, колектив ДНЗ визначив такий пріоритетний напрямок роботи:

1. Розпочати поглиблену роботу щодо патріотичного виховання дошкільників засобами народознавства.

2. Вдосконалити роботу над формуванням зв'язного українського мовлення через різні види ігрової діяльності.

3.Продовжувати використовувати здоров’яформувальні педагогічні технології у роботі щодо виховання у дітей культури здорового способу життя.Розділ ІІІ.

Методична робота з кадрами

Педагогічні ради

Педагогічна рада № 1

Зміст діяльності і завдання педагогічного колективу

на 2015/2016 навчальний рік

Круглий стілз/п

Термін проведення

Порядок денний

Форма обговорення питання

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

29 серпня, 2015

1.Інформація про виконання рішень попередньої педради

2.Вибори секретаря

3.Вибір програми, за якою буде працювати дошкільний заклад

4. Основні напрямки роботи педколективу на 2015/2016 навчальний рік

5. Готовність педагогічного колективу до нового навчального року.

8. Психологічна атмосфера у 

педагогічному колективі.

9. Виставка методичної літератури відповідно до пріоритетних завдань на новий навчальний рік.аналіз

обговорення

обговорення та затвердження річного плану, розкладів, програм

наказ


анкетування

виставка


завідувач

вихователь-методист

завідувач

вихователь-методист

завідувач

практичний психолог

вихователь-методист

Педагогічна рада № 2

Формування мовленнєвої компетентності дошкільників в різних видах ігрової діяльності

Методична панорамаз/п

Термін проведення

Порядок денний

Форма обговорення питання

Відповідальні

Відмітка про виконання

2

листопад, 2015

1. Виконання рішень педради № 1.

2. Розвиток зв’язного мовлення дітей в контексті Програми «Дитина»

3. Вплив розвитку дрібної моторики на формування мовлення дошкільнят

4. Навчаємо української малюків з російськомовних родин.

5. Технологія засвоєння мовленнєвих зразків в ігровій діяльності

6. Логоритміка – як засіб розвитку мовлення дітей

7.Результати тематичного вивчення «Формування мовленнєвої компетентності дітей в групах середнього дошкільного віку під час різних видів ігрової діяльності».


аналіз

доповідь


інформація

інформація

методичні поради

інформація

довідка перевірки


Завідувач

вихователь-

методист

практичний

психолог

вихователь-

методист

вихователь-

методист

вихователь-

методист

вихователь-

методистПедагогічна рада № 3

Виховання має бути народним.

Ділова граз/п

Термін проведення

Порядок денний

Форма обговорення питання

Відповідальні

Відмітка про виконання

3


лютий, 2015

1. Інформація про виконання рішень попередньої педради.

2. Результати тематичного вивчення стану роботи з патріотичнго виховання старших дошкільників.

3.Основи етнічного виховання

4. Народознавство як засіб духовно-морального виховання дітей з раннього віку

5. Хіт – парад методичних ідей з питань виховання патріотизму у дошкільників.

6.Знавці народної мудрості
аналіз

довідка перевірки

доповідь

обмін досвідом

робота в групах

вікторина
завідувач

вихователь-методист

вихователь-методист

вихователі

вихователь-методист

вихователі

вихователь-методистПедагогічна рада № 4

Аналіз стану освітньо – виховної роботи з дітьми за 2015/2016 навчальний рік.

Творчий звітз/п

Термін проведення

Порядок денний

Форма обговорення питання

Відповідальні

Відмітка про виконання

4

травень, 2016

1. Інформація про виконання рішень засідання педагогічної ради № 3.

2. Аналіз результатів освітньо-виховної роботи за 2015/2016 навчальний рік. Результативність роботи педагогів.

3. Готовність старших дошкільників до навчання у школі

4.Проблеми, нерозв’язані питання, нереалізовані цілі, недоліки. Перспектива розвитку в наступному році.

5. Робота в літній оздоровчий період.

6.Чи здорові випускники дитсадка? Аналіз фізкультурно-оздоровчої роботи протягом року
аналіз

звіти, наказ. рейтингова таблиця

звіт

робота в групахобговорення та затвердження літнього плану, режиму дня, розкладів занять

діаграми, повідомленнязавідувач

завідувач

вихователь-методист

практичний психолог

практичний психолог вихователь-методист

педагоги


лікар, сестра медична старша, інструктор з плавання


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка