Розділ IІ. Пріоритетні завдання на 2015/2016 навчальний рік розділ IIІ. Методична робота з кадрамиСторінка10/11
Дата конвертації11.04.2016
Розмір1.87 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Навчальний план

комунального закладу

«Дошкільний навчальний заклад

(ясла-садок) № 418 компенсуючого типу

Харківської міської ради»

на 2015/2016 навчальний рік

СХВАЛЕНО


педагогічною радою КЗ «ДНЗ №418»

протокол від «__» серпня 2015 р. № 1ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Навчально-виховний процес у комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №418 компенсуючого типу Харківської міської ради» (далі – дошкільний навчальний заклад) здійснюється у 2013/2014 навчальному році відповідно до вимог нормативно-правових документів: Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, інструктивно-методичних листів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України: «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (від 16.03.2012 № 1/9-198), «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (від 28.05.2012 № 1/9-413), «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах» (від 03.07.2009р. № 1/9-455), «Про організацію роботи з дітьми 5-ти річного віку (від 28.05.2012 № 1/9-666), листа МОН України «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році» (від 20.05.2015 р. № 1/9-249),Наказ МОН України»Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності»(від 20.04.2015 р. № 446), інструктивно-методичних рекомендацій Інституту інноваційних технологій і змісту освіти «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі» (від 26.07.2010 № 1.4/18-3082) за фізкультурно-оздоровчим напрямком як Школа сприяння здоров’ю.

Зміст навчально-виховного процесу у Дошкільному навчальному закладі визначається Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція). Інваріантна складова Базового компонента реалізується відповідно до Програми виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина» та Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», затвердженою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (наказ від 21.05.2012 № 604) (для груп старшого дошкільного віку), з використанням видань, рекомендованих для роботи у дошкільних навчальних закладах, затверджених Міністерством освіти і науки України від 20.06.2011 № 1/9-483.

Навчальний рік у Дошкільному навчальному закладі починається 1 вересня 2014 року і закінчується 31 травня 2015 року, а оздоровчий період - з 1 червня по 31 серпня 2015 року.

Режим роботи закладу: п’ятиденний.

Мова навчання: українська.

В Дошкільному навчальному закладі протягом навчального року працює 12 груп за таким режимом:з/п

Години роботи груп

Кількість груп

1

12 годин

1 група, для дітей хворих на цукровий діабет

2

12 годин

3 групи

3

10,5 годин

1 група

4

9 годин

6 груп

5

4 години

1 група

Завдання освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти реалізуються через різні форми організації життєдіяльності дошкільників (відповідно до листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України від 26.07.2010 р. №1.4/18-3082 «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі»).

Організована навчально-пізнавальна діяльність у Дошкільному закладі планується й проводиться відповідно до програмових завдань з урахуванням умов розвивального предметного, природного, соціального середовища і потреб, інтересів, здібностей дітей. Основними її формами є:


 • заняття різних видів:

   • за змістовними напрямами освітньої роботи: предметні (односпрямовані) та міжпредметні (різноспрямовані);

   • за дидактичними цілями: на повідомлення нової інформації, формування нових знань і умінь; на закріплення знань і умінь, систематизацію досвіду; мішані;

   • за способом організації: фронтальні (групові), підгрупові, індивідуально- підгрупові, індивідуальні;

   • за специфікою поєднання і використання методів, прийомів, засобів навчання: комбіновані, ігрові та сюжетно-ігрові, домінантні.

 • гурткова робота;

 • індивідуальна робота навчально-пізнавального спрямування у повсякденні;

 • організовані дидактичні ігри у повсякденному житті;

 • спостереження у повсякденні;

 • пошукові ситуації у повсякденному бутті тощо.

Організоване навчання проводиться у формі занять (фронтальні, підгрупові, індивідуальні), починаючи з 3-го року життя. Тривалість фронтальних занять становить:

 • для дітей третього року життя − 10 хвилин;

 • четвертого року життя − 15 хвилин;

 • п'ятого року життя − 20 хвилин;

 • шостого року життя − 25 хвилин.

 • сьомого року життя − 25 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями 10 хвилин.

Тижневий розподіл занять розроблено на кожну вікову групу з урахуванням закономірностей у зміні працездатності, активності дитячого організму, особливостей перебігу уваги і т.д.

У дошкільному навчальному закладі планування навчально-виховного процесу здійснюється за блочно-тематичним принципом за режимними моментами, які базуються на інтегрованому підході до організації життєдіяльності дітей, що забезпечує змістовну цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмного матеріалу.

Тип заняття обирає вихователь відповідно до теми та програмних завдань.

Варіативна складова Базового компонента дошкільної освіти реалізується через гурткову роботу, яка є самостійною додатково організаційною формою навчально-виховного процесу. Її мета - задовольняти потребу й цікавість дитини до певного виду діяльності, розвиваючи її природні, загальні та спеціальні здібності; активізувати дитячу творчість, своєчасно виявляти обдарованість.

В дошкільному навчальному закладі в період навчального року діють такі гуртки: • «Speak English» − з англійської мови, зміст роботи визначається програмою «Граючись вчимося. Англійська мова» (авт.: Гунько С., Гусак Л., Лещенко З.);

 • «Творча майстерня» - з художньо-естетичного розвитку, зміст роботи визначається програмою «Радість творчості» (авт.: Борщ Р.М., Самойлик Д.В.);

 • «Еврика» - з логіко-математичного розвитку, зміст роботи визначається програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля" (авт. кол.: Білан О.І., Возна Л.М., Максименко О.Л. та ін.);

 • «Веселка» − з музичної діяльності, зміст роботи визначається програмою «Веселкова музикотерапія» (авт. Малашевська І.А., Демидова С.К.).

Розподіл

групових фронтальних занять на тиждень

за Програмою виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина»

у 2015/2016 навчальному році
ГРАНИЧНО ДОПУСТИМЕ НАВЧАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ
на дитину у дошкільному навчальному закладі

Орієнтовні види діяльності за освітніми лініями

Орієнтовна кількість занять на тиждень за віковими групами

раннього віку 
(від 1 до 2 років)

перша молодша 
(від 2 до 3 років)

друга молодша 
(від 3 до 4 років)

середня 
(від 4 до 5 років)

старша 
(від 5 до 6 (7) років)

Ознайомлення із соціумом

1

1

2

2

3

Ознайомлення з природним довкіллям

1

1

1

1

2

Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо)

3

4

4

5

5

Сенсорний розвиток

2

2

-

-

-

Логіко-математичний розвиток

-

-

1

1

2

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

2

2

3

3

3

Здоров’я та фізичний розвиток*

2

2

3

3

3

Загальна кількість занять на тиждень

9

10

11

12

15

Додаткові освітні послуги на вибір батьків

-

-

3

4

5

Максимальна кількість занять на тиждень

9

10

14

16

20

Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)**

1,3

1,4

3,5

5,3

8,3
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка