Розділ IІ. Пріоритетні завдання на 2015/2016 навчальний рік розділ IIІ. Методична робота з кадрамиСторінка1/11
Дата конвертації11.04.2016
Розмір1.87 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


ЗМІСТ
Розділ I.

Аналіз результатів освітньої та методичної роботи дошкільного навчального закладу за 2014/2015 навчальний рік.

за 2015/2016 навчальний рік ………………………………………………....... 4

Розділ IІ.

Пріоритетні завдання на 2015/2016 навчальний рік …………………………40


Розділ IIІ. Методична робота з кадрами

3.1. Педагогічні ради………………………………………………………….41

3.2. Підвищення рівня фахової майстерності педагогів ………….…….…45

3.3.Курсова перепідготовка, атестація педагогів………………………….. 47

3.4. Наставництво……………………………………………………………..48

3.5. Консультації……………………………………………………………....49

3.6. Колективні перегляди…………………………………………………….50

3.7. Робота творчої групи……………………………………………………..50

3.8. Удосконалення професійної творчості………………………………….52

Розділ IV. Вивчення стану життєдіяльності дітей

4.1. Комплексне вивчення ………………………………………………….. 55

4.2. Тематичне вивчення …………..…………….…………………… ……. 55

4.3. Вибіркове вивчення ………………………..………………………..….. 56

4.4. Попереджувальне вивчення …………………………………….........… 57

4.5. Порівняльне вивчення …………………………………………….....…. 58Розділ V. Організаційно-педагогічна робота

5.1 Робота з батьками ……………………………………………………… 59

5.2 Робота з дітьми, які не відвідують ДНЗ та їх батьками………………. 64

5.3. План заходів щодо охоплення дітей дошкільною освітою ………….. 66

5.4. Безпека життєдіяльності дітей…………………………………………..67

5.5. Фізкультурно-оздоровча робота………………………………………...72

5.6. Соціальний захист та право освітня робота з дітьми …………………78

5.7. Взаємодія ДНЗ із початковою школою…………………………………82Розділ VІ. Робота методичного кабінету

6.1. Організаційно-методична робота ………………………..………………85

6.2. Поширення перспективного педагогічного досвіду…… …………...… 88

6.3. Впровадження інноваційних технологій…………………………………89Розділ VIІ. Адміністративно-господарська діяльність

6.1 План адміністративної діяльності ………………………………...............93

6.2 Виробничі наради ………………………………………………………….95

6.3. Загальні збори колективу ……………………………………………..…..96Додатки

1. Медична робота……………………………………..…………………....…97

2. Навчальний план……………………………………..…………………….110

3. Розклад занять та гуртків на тиждень…………………………………….115

4. Графіки проведення свят та розваг, театральних дійств…………...........122


Розділ І
Аналіз роботи дошкільного навчального закладу

за 2014/2015 навчальний рік

Інформаційна картка
Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 418 компенсуючого типу Харківської міської ради» (далі – ДНЗ) знаходиться за адресою: вул. Архітекторів, б. 20-А, електронна адреса: dnz418@kharkivosvita.net.ua, телефон 336-58-06. ДНЗ розташований у типовій двоповерховій споруді з проектною потужністю на 220 дітей.

З 2004 року заклад очолює завідувач Фоменко Ольга Анатоліївна.

Державна атестація ДНЗ була проведена з 04.02.2009 по 18.02.2009 року. За результатами атестації заклад визнано атестованим із загальним рівнем Кз.=62,38, що відповідає достатньому рівню, підтверджене право надання дошкільної освіти КЗ "ДНЗ №418" за освітнім рівнем. Згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 491/236 Адм. від 23.07.2003 року дошкільний заклад входить до складу Національної мережі Шкіл сприяння здоров’ю. В своїй діяльності ДНЗ поєднує гармонійний розвиток особистості дитини, надає їй необхідної компетентності для подальшого життя з формуванням ціннісного ставлення до здоров’я і мотивацію щодо здорового способу життя. Педагоги, медичні працівники ДНЗ в співпраці з батьками створили цілісну систему зміцнення здоров’я дітей, яка містить комплекси профілактичних та фізкультурно-оздоровчих заходів, а також передбачає оптимальний руховий режим, повноцінне харчування вихованців.

Для фізичного розвитку дошкільників в закладі працюють плавальний басейн, зала сухого плавання (окремий спортивний комплекс) в переході до басейну, яка оснащена різноманітним спортивним обладнанням, спортивна зала з необхідним спортивним інвентарем, зала лікувальної фізкультури з тренажерами, масажний кабінет, спортивний майданчик, музична зала, кімната з пісочної терапії.

У минулому році в ДНЗ працювало 12 вікових груп, порівняно з 2013/2014 н.р. кількість груп не змінилась. Із них: 2 групи для дітей раннього віку, 10 груп – для дітей дошкільного віку. Протягом 2014/2015 н.р. його відвідувало 292 дитини.

Охоплення дітей дошкільною освітою через систему ДНЗ

протягом останніх років

В закладі діє гнучкий режим перебування дітей, залежно від потреб батьків:з/п

Години роботи груп

Кількість груп

1

12 годин

1 група, для дітей хворих на цукровий діабет

2

12 годин

3 групи

3

10,5 годин

1 група

4

9 годин

6 груп

5

4 години

1 група

ДНЗ україномовний. Тому освітній процес здійснювався українською мовою.

За штатним розписом у дошкільному закладі працює 49 осіб. З них 18 педагогів, 31 особа обслуговуючого персоналу. Педагогічним, медичним і обслуговуючим персоналом дошкільний заклад укомплектований на 94%, залишаються вакантними посади медичної сестри басейну, помічника вихователя короткотривалої групи.
Кількісно-якісний склад педагогічних працівників
Всього у закладі працює 18 педагогів, із них:

11 – мають вищу освіту, 1 – базову вищу, 4 – середню спеціальну освіту, 2 - навчаються заочно у вищих навчальних закладах на дошкільних відділеннях.Освітній рівень педагогічних працівників

з/п

Освіта

Кількість педагогів (%)

2012/13 н.р.

2013/14 н.р.

2014/15 н.р.

1

Вища

52%

56%

61%

2

Базова вища

5%

5%

5%

3

Середня спеціальна

27%

28%

22%

4

Продовжують навчання

16%

11%

11%

У 2014/15 навчальному році вихователі Жорняк Т.І., Марченко Л.В., Мельниченко К.І., практичний психолог Новікова В.В. підвищили фахову майстерність при комунальному вищому навчальному закладі «Харківська академія неперервної освіти», вихователь Шабалтас А.О. закінчила Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди та отримала вищу освіту за напрямком підготовки «Дошкільна освіта. Спеціалізація: логопедія».

Так, за рівнем кваліфікації у дошкільному навчальному закладі педагоги мають такі кваліфікаційні категорії та звання: • «спеціаліст вищої категорії» - 2;

 • «спеціаліст першої категорії» - 2;

 • «спеціалісти» - 12;

 • педагогічне звання «вихователь-методист» - 1;

 • без категорії - 11.


Кваліфікаційний рівень педагогів

з/п

Категорія

Кількість педагогів (%)

2012/13 н.р.

2013/14 н.р.

2014/15 н.р.

1

Спеціаліст вищої категорії

17%

17%

17%

2

Спеціаліст першої категорії

11%

11%

11%

3

Спеціаліст другої категорії

0

0

0


Методична робота

Методична робота закладу була направлена на підвищення професійної майстерності педагогів, їхню підготовку до засвоєння нових технологій та методик, надання дієвої, компетентної допомоги, активізацію їх творчої діяльності, сприяла підвищенню їх інноваційного потенціалу. Кількісний і якісний аналіз оцінювання рівня організації методичної служби в ДНЗ показав, що всі форми методичної роботи (педради, консультації, семінари, семінари-практикуми, колективні перегляди занять) носили науково-методичний і пізнавальний характер.

Колектив дошкільного закладу плідно працював над вирішенням таких завдань:


 1. впровадження в практику роботи нових педагогічних технологій для розвитку комунікативно-мовленнєвої компетентності дітей відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти та Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина»;

 2. продовження використання ефективних здоров’язберігаючих технологій для формування у дошкільників уявлень про здоровий спосіб життя, активної життєвої позиції щодо власного життя та власної безпеки;

 3. удосконалення роботи з трудового виховання як ефективного засобу формування предметно-практичної компетенції дошкільників.

Доцільно відзначити, що вихователі активно використовують у своїй роботі інноваційні педагогічні технології для всебічного розвитку дошкільників. А саме:

 • «Дошкільний навчальний заклад – Школа сприяння здоров’ю» - весь колектив. Узагальнений досвід роботи вихователя Жорняк Т.І. на тему «Формування здорового способу життя засобами пошуково-дослідницької діяльності».

 • «Пісочна терапія як засіб створення психоемоційного комфорту у дитячому колективі» - весь колектив.

 • «Театр фізичного розвитку та оздоровлення дітей» - інструктор з плавання та фізичної культури, елементи впроваджують всі педагоги ДНЗ;

 • «Вокалотерапія» - музичні керівники.

З кожним роком значно підвищується рівень самоосвіти педагогів, мета якої – придбання нових наукових і методичних знань, практичних навичок в результаті самостійної роботи. Кожен педагог веде «Щоденник самоосвіти». З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Також проведена підписка на періодичні видання: газета «Освіта України», «Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України», комплекти «Зразковий дошкільний заклад», «Дошкільне виховання».

Протягом минулого навчального року педагоги, підвищуючи свій професійний рівень, поглиблено працювали за наступними напрямками:

Напрямок роботи

П.І.Б. педагога

Використання пошуково-дослідницької діяльності при формуванні у дітей здорового способу життя

Жорняк Т.І., вихователь

Розвивальне читання за методикою Л. Шелестової

Шабалтас А.О., вихователь

Нові підходи в процесі оздоровлення та фізичного розвитку дітей дошкільного віку

Тихонович О.С.,

інструктор з плаванняВикористання пісочної терапії у роботі з дітьми «групи ризику»

Новікова В.В.,

практичний психологВокалотерапія на музичних заняттях

Степаненко С.П.,

музичний керівникКольорова казкотерапія

Марфутіна І.В.,

виховательГуманізація розвитку старших дошкільників під впливом українських музично-хореографічних традицій

Носкова Н.І., музичний керівник

Сенсорний розвиток дітей раннього віку

Мельниченко К.І., Марченко Л.В.,

вихователіГендерне виховання дошкільників

Бондаренко В.Д.,

виховательВикористання ІКТ у роботі з дітьми дошкільного віку

Василенко О.І.,

виховательПісочна терапія як засіб створення психоемоційного комфорту у дитячому колективі

Гриценко В.А.,

Бардакова Я.В.,

вихователі


Валеологічне виховання дошкільників

Мизнікова Н.М.,

вихователі


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка