Розділ І особливості гіперактивної дитиниСкачати 183.33 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір183.33 Kb.
#986


Казкотерапія – метод, що використовує казкову форму для корекції емоційних порушень і вдосконалення взаємостосунків з навколишнім світом.

Метою і задачею казкотерапії є зниженні агресивності у дітей, усунення тривожності і страхів, розвиток емоційної саморегуляції і позитивних взаємостосунків з іншими дітьми.

Для цього казкотерапія використовує казкові прийоми і способи роботи з дітьми, доступні їм через свою простоту і величезний інтерес до самої казки.

РОЗДІЛ І

Особливості гіперактивної дитини
Гіперактивність – стан, при якому активність і збудливість людини перевищує норму. У випадку, якщо подібна поведінка є проблемою для інших, гіперактивність трактується як психічний розлад. Гіперактивність частіше зустрічається у дітей та підлітків, ніж у дорослих людей, тому що викликається емоціями.

У широкому сенсі «гіперактивність» означає круг різноманітних проблем поведінки – неслухняність, часті нічні пробудження, а також багатослівна, нав'язлива або залежна поведінка і т.д. У психіатрії під гіперактивністю розуміють руховий неспокій дитини.

Гіперкінетичний розлад – згідно міжнародної класифікації хвороб 10 перегляду включає гіперактивність, порушення уваги, імпульсивність. Синонімами є терміни: синдром дефіциту уваги з гіперактивністю (СДУГ), мінімальна мозкова дизфункція (ММД), синдром рухової гіперактивності з порушеннями уваги.

Спеціальні обстеження показують, що протягом останніх років близько 15–20% дітей, що вступають до школи, мають різні порушення нервово-психічного здоров'я. Порушення нервово-психічного здоров'я автори відносять до категорії так званих «прикордонних розладів», тобто що знаходяться на межі норми і хвороби. Їх настільки важко розпізнати в дошкільний період, проте при щонайменшому «поштовху», яким і є початок систематичного навчання в школі і весь комплекс шкільних навантажень, вони приймають виражений характер, і вчитель стикається з цим раніше всіх.

Не дивлячись на те, що цією проблемою займаються багато фахівців (педагоги, дефектологи, логопеди, психологи, психіатри), в даний час серед батьків і педагогів все ще існує думка, що гіперактивність – це всього лише поведінкова проблема, а іноді і просто «розбещеність» дитини або результат невмілого виховання.

Наприкінці XIX століття в книзі Ф. Шольца «Недоліки в характері дитини. Друга золота книжка» було виділено й описано групу дітей, названа їм «неспокійними, важкими» дітьми.

За словами автора, подібна дитина від інших відрізняється тим, що рухливість у нього поширюється здебільшого на весь організм. Руки й ноги перебувають у неспокійному довільному русі, але ці рухи діти виконують не твердо й упевнено, а, навпаки, вони зайво «мечуться» в усі сторони й своєю незграбністю лише ускладнюють справу. Таких дітей, пише автор, можна назвати «тріпотливими», а балакучість ніщо інше, як перенесення мускулатурного занепокоєння на область мови.

Позначка досить складного й суперечливого феномена дитячої поведінки достатньо умовна, тому й сьогодні як і раніше дискусійних залишаються питання: визначення поняття «гіперактивність» і його зміст, виділення основних структурних компонентів і зв'язків між ними.

З аналізу вітчизняної й закордонної літератури випливає, що гіперактивна поведінка вже стала об'єктом дослідження різних фахівців, однак найбільше число опублікованих робіт є дослідженнями клінічного напрямку.

Однак неясно, чи говорять вони про зв'язок гіперактивності з емоційними проявами, або ж про те, що емоційна сфера являється одним із структурних компонентів гіперактивності.

Останнім часом дослідники, що затверджували головною характеристикою гіперактивності підвищену активність поведінки, підкреслюють важливість такого симптому як ускладнення внаслідок порушення уваги, тим самим переносимо акцент на особливості уваги й настрою дитину. Гіперактивність як особливий варіант поведінки виражається в характерних рисах рухового розвитку й тісно пов'язана з порушенням уваги й емоційної сфери. В узагальненому виді ці провідні симптоми виглядають у такий спосіб.

Особливості моторно-рухового розвитку: незручність руху; порушення координації й гармонійності рухових комплексів: дитина здатна робити певні рухи, але не може скласти з них гармонічного цілого; загальна підвищена активність, утруднення в освоєнні рухів; синкінези – зв'язаність цілеспрямованих рухів з рухами кінцівок тіла, мови і т.д.; підвищена м'язова напруга, підвищений м'язовий тонус.

Особливості уваги й контролю: короткочасна концентрація уваги; слабка концентрація уваги; розосередження уваги; ригідність уваги (погана переключаємість); персеверації (не може відірватися від певного предмета або способу розв'язку)

Особливості емоційної сфери: збудливість, апатія, невпевненість, внутрішнє напруження, емоційна лабільність, зміна настрою, негативізм, почуття страху, агресивність.

Психофізіологічною основою гіперактивної поведінки в дитини може бути незрілість, недосконалість, порушення або розлади роботи мозку (по типу малих мозкових дизфункцій);

Прояв гіперактивної поведінки дитини, захоплює кілька сфер, серед яких найчастіше зустрічаються різні варіанти комбінації трьох симптом: надлишку рухової активності, порушення емоційної поведінки, дефіцит уваги.

Найбільше число опублікованих робіт з вивчення гіперактивності є дослідженнями клінічного напрямку. Психофізіологічною основою гіперактивної поведінки в цих роботах виступає незрілість, недосконалість, порушення й розлади роботи мозку (по типу малих мозкових дизфункцій). Однак залишається неясним, яким чином гіперактивність співвідноситися з мінімальними мозковими дизфункціями: в одних дослідженнях вони виступають по відношенню один до одного як наслідок і причина, в інших вивчаються паралельно й незалежно один від одного.

Наявність мінімальних мозкових дизфункцій різних ступенів складності не може вважатися універсальним пояснювальним фактором, відповідальним за зміст гіперактивності і її причини; необхідна розробка психолого-педагогічного підходу до вивчення даного феномена поведінки, його структури й динаміки в конкретних умовах виховання й навчання дитини.

У більшості досліджень гіперактивність розглядається як ряд симптомів, серед яких найчастіше зустрічається різні варіанти сумісництва трьох з них: надлишку рухової активності, порушення емоційної поведінки й дефіцит уваги. Різне співвідношення цих (основних) симптомів і ряду додаткових проявів дозволяють припустити різні варіанти гіперактивності, відповідно до яких і повинна будуватися диференційована робота.

Вивчення гіперактивності в психологічній літературі йде в напрямок уточнення поняття «гіперактивність» її основних складових. Однак і сьогодні актуальними завданнями залишаються: виявлення динаміки різних форм гіперактивної поведінки, з'ясування причин, що лежать в основі гіперактивної поведінки; пошук психологічних шляхів корекції знижених регулятивних можливостей психіки у гіперактивних дітей.

Причини й механізми розвитку синдрому дефіциту уваги з гіперактивністю складні й залишаються недостатньо виявленими, незважаючи на велику кількість досліджень. Для пояснення можливих механізмів його розвитку запропоновані нейроморфологічні, генетичні, біохімічні, нейрофізіологічні, соціально-психологічні й інші концепції. У зв'язку з можливою участю в генезис різних факторів у цей час цей синдром нерідко розглядає з позицій розгорнутої біопсихосоціальної патологічної моделі.

Пренатальні й принатальні патологічні фактори.

Виникненню синдрому дефіциту уваги з гіперактивністю сприяють асфіксія немовлят, уживання матір'ю під час вагітності алкоголю, деяких лікарських препаратів, паління. Тим часом установлено, що віддалені передумови патологічних впливів у значній мірі опосередковують соціально-психологічними факторами. У дітей з родин з високим соціально-економічним статусом наслідку пре- і принатальної патології в основному зникають до шкільного віку, тоді як у дітей з родин з низьким соціально-економічним статусом вони продовжують зберігатися.

Генетичні фактори.

Наявність факторів раннього органічного ушкодження центральної нервової системи вдається встановити не у всіх пацієнтів із синдромом дефіциту уваги з гіперактивністю. Результати вивчення різних родин також указує на існування генетичного компонента у формуванні цього синдрому.

Теорії дизфункцій системи arousal.

Arousal – це реакція активації, яка приводить до посилення бодроственного стану свідомості й виражається в цілому ряді змін подиху, кровонаповнення судин, шкірно-гальванічної реакції (яка належить до вегетативних компонентів орієнтовного рефлексу), а так само добре відомі в електрофізіології явища депресії альфа-ритму й ряді спеціальних форм змін електричної активності мозку. Прояв синдрому нерідко пояснюються із двох протилежних позицій – надлишкового впливу arousal і їх недостатності. Теорії надлишкового впливу arousal зводяться до того, що діти із синдромом дефіциту уваги з гіперактивністю одержують надмірну стимуляцію, оскільки вони не в змозі «відфільтрувати» сенсорну інформацію, у результаті чого формуються «перероздратованість» кори великих півкуль і порушення уваги. Згідно з теоріями функціональної недостатності активуючих систем мозку, низький рівень arousal разом із ослабленістю гальмуючих контролюючих механізмів приводить до того, що діти із синдромом дефіциту уваги з гіперактивністю відволікаються на стимули, які ігноруються здоровими дітьми. Ряд дослідників вважають ключовою проблемою при синдромі дефіциту уваги з гіперактивністю надмірну мінливість темпу й амплітуди коливання рівня arousal і реактивності. Різні складові arousal недостатньо синхронізовані, параметри реакції розширені, а коливання відрізняються значним розмахом і непередбачуваністю. В результаті діти із синдромом дефіциту уваги з гіперактивністю не здатні до регуляції своєї активності (як її мети, так і кількісної сторони) у відповідь на вимоги ситуації. Обґрунтування розглянутих гіпотез утруднене у зв'язку зі складністю експериментальних підтверджень.

Нейрофізіологічні зміни в дітей з гіперактивністю узгодяться з гіпотезою про порушення з боку arousal убік як функціонального гноблення, так і гіперактивації.

Вплив несприятливих факторів зовнішнього середовища.

Антропогенне забруднення навколишньої людини природного середовища, багато в чому пов'язане з мікроелементами із групи важких металів, може мати негативні наслідки в першу чергу для здоров'я дітей. Вихлопні гази автотранспорту служать одним з основних джерел забруднення навколишнього середовища свинцем.

Цілеспрямовані дослідження показали, що збільшення рівня свинцю в крові до 5–10 мкг/дл корелює в дітей виникнення проблем з боку нервово-психічного розвитку й поведінки, порушення уваги, рухового розгальмування, а також до зниження коефіцієнта інтелекту IQ.

Залишається нез'ясованим, формується чи в дітей внаслідок несприятливих факторів зовнішнього середовища гіперактивність, або мова йде про розвиток церебранестичного синдрому в результаті хронічної токсичної дії.

Роль харчових факторів.

Існують теорії, згідно з якими факторами ризику для формування гіперактивності є впливи харчових токсинів або алергенів. Найбільш широку популярність одержала концепція, згідно з якою гіперактивність обумовлюється церебральним роздратуванням, викликаний штучними барвниками й природними харчовими саліцилатами.

Отже, системи мозку, що забезпечують функції уваги й моторного контролю, мають складну багаторівневу організацію. Розроблювальні різними дослідженнями підходи до вивчення етимології й патогенезу синдрому дефіциту уваги з гіперактивністю здебільшого торкаються лише окремих аспектів цієї складної проблеми, зокрема нейрохімічні, регуляції arousal та інші. Проте, на сучасному етапі можна позначити дві основні групи факторів, що детермінують розвиток синдрому дефіциту уваги з гіперактивністю: 1) раннє ушкодження центральної нервової системи, що пов'язане з негативним впливом на мозок різних форм патології плину вагітності й пологів; 2) генетичні фактори. Що ж стосується виявлених захворювань нейрохімічних, нейроанатомічних і нейрорегуляторних порушень, то вони закономірно обумовлюються раннім органічним ушкодженням центральної нервової системи, спадковістю або їх сполученою дією.

Соціально-психологічний фактор

У якості самостійного фактора не аналізувалася психолого-педагогічна занедбаність, оскільки, з одного боку, вона є закономірним наслідком ряду інших факторів, що розглядалися, а з іншого – її оцінка досить складна й звичайно носить суб'єктивний характер.

Слід зазначити, що в значній частині обстежених родин обстановка була в цілому благополучна, родини дітей із синдрому дефіциту уваги з гіперактивністю виявили високий ступінь зацікавленості в подоланні проблем, що були в дитини.

Перші прояви гіперактивності можна спостерігати у віці до 7 років. Верхня межа даного синдрому співпадає із межами психомовного розвитку. У 1–2 роки, 3 року і 6–7 років. У 1–2 роки закладаються навики мови, в 3 роки у дитини збільшується словарний запас, в 6–7 років формуються навики читання і листа. Прояви синдрому гіперактивності можуть турбувати батьків з перших днів життя дитини: діти часто мають підвищений м'язовий тонус, надмірно чутливі до всіх подразників (світлу, шуму), погано сплять, під час неспання рухомі і збуджені. У 3–4 роки виразною стає нездатність дитини зосереджено займатися чим-небудь, він не може спокійно слухати казку, не здатний грати в ігри, що вимагають концентрації уваги, його діяльність носить переважно хаотичний характер.

Отже, гіперактивність виявляється у дітей з невластивою для нормального розвитку імпульсивністю, руховою розторможеністю, неможливістю зосередитись, неуважністю Такі діти, як правило, не можуть зосередитися на одному предметі більш-менш тривалого часу, не здатні завершити виконання поставленої задачі, недбало ставляться до її виконання. Продуктивність виконання низька. Спостерігається втомлюваність. Розумова діяльність характеризується циклічністю. Їх мозок може працювати протягом 5 – 15 хв., а потім настає фаза втомлюваності, їх мозок відпочиває, накопичуючи необхідну енергію для подальшої роботи. Стан стомлюваності супроводжується безпричинним роздратуванням,, плаксивістю, істериками, порушенням просторової координації. Незвичайність поведінки цих дітей є не поганий характер, невихованість, а специфічна особливість психіки, обумовлена як фізіологічними так і психосоціальними чинниками.


РОЗДІЛ ІІ

Використання методики казкотерапії при роботі з гіперактивними дітьми

Казкотерапія є одним з найдавніших психологічних та педагогічних методів. Під терміном казкотерапії можна розуміти засоби передачі психологічних знань про соціальне становлення особистості за допомогою метафоричних засобів. Психокорекція, як і психотерапія, направлені на виявлення першопричин психологічних проблем та розкриття життєвого потенціалу. Казкотерапія - один найменш безболісних способів психотерапії. Можливо, тому, що за допомогою казок (або під їх впливом) сформувався життєвий сценарій і за допомогою казки ж можна спробувати з цього невдалого життєвого сценарію людини витягнути. Вона звернена до дитячого початку в кожній людині. Промальовуючи персонажі казки згідно з інструкцією методики, дитина втілююється в кожен з них.

З книги Д. Соколова «Казки і казкотерапія»: «Казки надто очевидна річ, і практично жодна серйозна школа психології не пройшла повз те, щоб дати свій спосіб їх аналізу і розуміння».Один з підходів поведінковий (біхевіоральний) вважає, що казки просто описують різні форми поведінки і відповідно наслідки. (З «Колобка» - не втікай від мами - пропадеш). Трансактний аналіз звертає увагу на рольові взаємодії в казках, тобто кожний казковий персонаж має реального прототипа, наприклад Е.Берн описав як себе в реальному житті могла би поводити Червона шапочка (Люди, які грають в ігри. Ігри, в які грають люди. Е.Берн). Юнгіанська аналітична психологія вважає героїв казок різними проявами однієї особистості, тобто частинами «я» однієї людини. (Всі герої просто різні прояви одної особистості). Є підхід до розуміння казок в якому казкові герої розглядаються як персоніфіковані емоції (завдяки казки переживаються ті емоції, яких бракує в житті, або завдяки подоланню великого страху в казці дитина може легко дати раду малим страхам в житті). Гіпнотична школа звертає увагу на схожість між наведенням трансу і прослуховуванням казок (атмосфера схожа: ритмічна мова, довірливий тон, дитина засинає під казку, є повтор певних словесних формул), що свідчить про те, що казка це не лише набір можливостей, але і навіювання певних моделей поведінки, цінностей, переконань, життєвих сценаріїв, тобто казка несе в собі певне послання.

Гнездилов А.В.: "Важливим фактом є той, що деякі казки мають терапевтичний ефект і для дітей і для дорослих: "Читаючи казку, роздумуючи про неї, людина поки що на несвідомо-символічному рівні, "запускає" власні творчі процеси. Казкотерапія найдавніший в людській цивілізації метод практичної психології і один з наймолодших методів в сучасній науковій практиці."

У педагогічній практиці можна використовувати народні, авторські і спеціально складені для психотерапії казки. Будь-який з підходів має і свої переваги, і свої недоліки. При використанні народних казок в цілях психотерапії до переваг можна віднести: символічність казок, що забезпечує хороші можливості особових проекцій; знайомство клієнта з сюжетом, іноді навіть дослівне знання тексту; сюжет, "відполірований" віковим переказом, відсутність зайвих подробиць; динамічність; різноманітність, можливість підібрати необхідну тематику; відповідність національному характеру. Недоліки: умовність характерів; відсутність змін в характері героя за час дії казки.

У використанні відомих авторських казок можна відзначити майже ті ж переваги, що і при використанні народних казок: популярність сюжету; різноманітність сюжетів.

До труднощів використання відомих авторських казок в казкотерапії можна віднести: можливе зниження інтересу; безліч сюжетних ліній робить казку дуже довгою; авторська казка обов'язково несе в собі погляди автора, а вони не завжди співзвучні поглядам психолога, а також поглядам клієнта; авторська казка вимагає до себе дбайливого відношення, тому не завжди допустимо зміна сюжету, пропонована психологом як метод роботи. Зміна може сприйматися як руйнування, псування казки, що порушує атмосферу психологічного контакту.

Якщо казки створюються спеціально для казкотерапії, то більшості цих труднощів можна уникнути. Казки складаються з проблем, характерних для того контингенту, з яким працює психолог; іноді казка пишеться для конкретного клієнта. Казки, що створюються для психологічної роботи, містять "зачіпки", що спеціально закладаються, для клієнта. Актуальна проблема представлена в казці в метафоричній формі; як правило, приписана значущому герою - принцу, принцесі, королю.

Сюжети пропонованих казок, що створюються для терапії, обов'язково містять можливості для зміни героїв казки, а також ситуації вибору, що вимагають від них відповідального рішення. Наприклад, казка починає підказувати, що неконтрольована агресивність, насильство, егоїзм, байдужість до людей і до себе самого - це погано. Не дуже добре і проводити життя в мареннях, суєті і капризах.

Не хотілося б також виключати питання про духовну основу даних казок. Майже будь-який текст в неявному вигляді несе в собі певний тип духовності, який виявляється більш менш яскраво і впливає на читачів, навіть якщо вони про це не замислюються. У текстах, що зачіпають проблеми свободи, природи зла, яке людина бачить в собі і навколишньому світі, відношення до смерті або до сенсу людського життя, що духовність виявляється через символи, метафори, властивості, що приписуються тим або іншим героям, через можливості, які надаються героям казки, повороти сюжету.

Як і в реальному житті так і в казці є свої герої та негативні особистості. Казкотерапевти виділяють основні етапи розвитку особистості та їх образне представлення у казці. Можна знайти сім етапів розвитку казкового сюжету, котрі перекликаються з етапами формування особистості людини. Головний герой з’являється на світ, росте, досягає деякого віку та їде у довгу небезпечну дорогу, зустрічає нових друзів, робить героїчні вчинки, досягає своєї мети, повертається додому вже з новими якостями.

Казкотерапія як психологічний метод накладає свої вікові обмеження при роботі з дітьми: дитина повинна мати чітке уявлення про те, що існує казкова дійсність, відмінна від реально існуючої. Звичайно навик такого розрізнення формується у дитини до 3,5-4 років, хоча, безумовно, у кожному конкретному випадку необхідно враховувати індивідуальні особливості розвитку дитини.

Казка звичайно виконує три функції: діагностичну, терапевтичну (коректувальна) і прогностичну.

Методичні прийоми: Сеанс казкотерпії необхідно проводити після імовірно травмуючої ситуації, коли дитина заспокоїлася і здатний поглянути на те, що відбулося зі сторони, через призму казкової реальності. Найбільш підходить для такого спілкування час перед денним або нічним сном.

«У деякому царстві, в деякій державі»… Ці слова неначе дають зрозуміти, що така історія могла відбутися де завгодно: можливо, за тридев'ять земель, а може бути, і зовсім поряд. Це залежатиме від того, наскільки близько до себе захочеться прийняти казкову історію. Певне місце дії психологічно відділяє дитину від подій, що відбуваються в казці. Дитині складно перенести себе в конкретне місце, особливо якщо він там ніколи не був.

Для того, щоб дитина краще сприймала те, що з ним відбувається в казці, можна придумати ритуал переходу в Чарівну країну. Одним з елементів такого ритуалу може стати «перетворення» дитини в будь-якого казкового героя (по його вибору).

Спосіб подачі казкового матеріалу і залучення дитини до творчого процесу можна вибрати самостійно. Наприклад, розказувати казку, ставлячи питання дитині в пікових ситуаціях: наприклад, як ти думаєш, чому герой зробив так, тобі сподобався його вчинок, як би ти поступив на його місці? Можна запропонувати дитині скласти казку разом, розказуючи її невеликі фрагменти по черзі. Також можливий варіант, коли дорослий пропонує дитині скласти казку на задану тему. Ще одним варіантом може стати розповідь відомої казки від імені різних персонажів.

Можливості робіт з казкою:

1. Використовування казки як метафори. Тексти і образи казок викликають вільні асоціації, які торкаються особистого життя клієнта, потім ці метафори і асоціації можуть бути обговорені.

2. Малювання по мотивах казки. У малюнку виявляються вільні асоціації, надалі можливий аналіз одержаного графічного матеріалу.

3. Обговорення поведінки і мотивів дії персонажа. Прочитання казки служить приводом для обговорення цінностей поведінки клієнта, виявляє його систему оцінок в категоріях “добре – погано”.

4. Програвання епізодів казки. Можна здійснити постановку казки групою дітей або дорослих. Програвання тих або інших її епізодів, дати кожному учаснику постановки можливість пережити деякі емоційно значущі для себе ситуації і програти емоції. Так само можна програти казку в піску або здійснити її постановку за допомогою ляльок. Робота з ляльками допомагає дитині або дорослому коректувати свої рухи і робити поведінку ляльки максимально виразною, дозволяє удосконалювати і проявляти через неї ті емоції, які він звичайно з яких-небудь причин не може собі дозволити проявити.

5. Використовування казки як притчі-моралі, яка підказує клієнту за допомогою метафори варіант рішення проблеми.
ВИСНОВКИ

Казкотерапія є одним з найдавніших психологічних та педагогічних методів. Під терміном казкотерапії можна розуміти засоби передачі психологічних знань про соціальне становлення особистості за допомогою метафоричних засобів. Психокорекція, як і психотерапія, направлені на виявлення першопричин психологічних проблем та розкриття життєвого потенціалу.

Казкотерапія - один найменш безболісних способів психотерапії. Можливо, тому, що за допомогою казок (або під їх впливом) сформувався життєвий сценарій і за допомогою казки ж можна спробувати з цього невдалого життєвого сценарію людини витягнути. Вона звернена до дитячого початку в кожній людині. Промальовуючи персонажі казки згідно з інструкцією методики, дитина втілююється в кожен з них.

У педагогічній практиці можна використовувати народні, авторські і спеціально складені для психотерапії казки. Будь-який з підходів має і свої переваги, і свої недоліки. Якщо казки створюються спеціально для казкотерапії, то більшості цих труднощів можна уникнути. Казки складаються з проблем, характерних для того контингенту, з яким працює психолог; іноді казка пишеться для конкретного клієнта. Казки, що створюються для психологічної роботи, містять "зачіпки", що спеціально закладаються, для клієнта. Актуальна проблема представлена в казці в метафоричній формі; як правило, приписана значущому герою - принцу, принцесі, королю.


Список опрацьованої літератури

  1. Гнездилов А. В. Авторська казко терапія

  2. Дмитрий Соколов. Казки і казкотерапія

  3. Добсон А. Непослушный ребенок. Изд. «Пенаты», «Т-Око», 1992

  4. Дробинский А.О. Синдром гиперактивности с дефицитом внимания // Дефектология. – №1. – 1999. – С. 31–36.

  5. Заваденко Н.Н. Диагноз и дифференциальный диагноз синдрома дефицита внимания с гиперактивностью у детей // Школьный психолог. – №4. – 2000. – С. 2–6.

  6. Кошелева А.Д., Алексеева Л.С. Диагностика и коррекция гиперактивности ребенка. – М.:НИИ семьи, 1997. – 64 с.

  7. Крайг Г. Психология развития. – СПб.: Питер. – С. 414–421.

  8. Максименко С.Д. Психічне здоров’я дітей. – Київ: Шкільний світ, 2002.

  9. Шаповаленко И.В. Возрастная психология. (Психология развития и возрастная психология.) – М.: Гардарики, 2005 – С. 224–235.

  10. Шевченко Ю.С. Коррекция поведения детей с гиперактивностью и психопатоподобным синдромом. – С., 1997. – 58 с.

Додаток № 1

Приклад казкотерапевтичних методикКазка «Заєць-Коська та Джерельце»

Живе в нашому лісі Заєць-Коська – шкірка сіра, вуха довгі. Цілими днями бігає він по лісу, очима у всі сторони косить, все на світі довідатися хоче. Біг якось Коська по лісу і зустрів білку.

- Ти хто така?

- Я білка.

-А я Заєць-Коська. Пішли шукати де-небудь чого-небудь, дізнаватися у кого-небудь що-небудь.

- Та ніколи мені, відповідає білка. - До зими готуюся.

Біжить Коська далі. Бачить - дупло на дереві, а з нього виглядає хтось.

- Ти хто?- питає Коська.

-Я пугач Семен. У-ху! У-ху! Вдень сплю, вночі зайців ловлю.

Вправа 1. Страх

Один з дітей виконує роль пугача, інші - зайців. «Зайці» стрибають, танцюють. Як тільки лунає ухання «пугача», зайці завмирають на місці і зображують переляк: розкривають рота, округлюють очі, піднімають брови, напружують руки, плечі, шию, зіщулюються від страху.

Після закінчення вправи діти стоячи розслабляються, відпускають напругу.

Біг, біг Заєць-Коська по лісу, раптом побачив Джерельце, а з нього струмочок тече.

- Ти хто?- питає Коська.

- Я - Джерельце. Ось, хочу подорожувати, подивитися далекі краї.

- Оце так добре, - зрадів Заєць. - Побігли наввипередки.

- Побігли, - згодилося Джерельце.

Біжить Коська, стрибає через купини та пеньки. Джерельце вже струмочком стало. Біжить струмочок, згинається, так все попереду Зайця. Прибігли Джерельце і Заєць-Коська до берега річки, а там безліч струмочків зливаються.

- Пропало тепер Джерельце! З'їсть його велика річка, затурбувався Коська.

- Гей, Джерельце, де ти?

- А тут я, - відповіло Джерельце з річки. - Я тепер з іншими джерельцями разом. Так веселіше . Наздоганяй швидше!

Весь день і цілу ніч біг по лісу Заєць-Коська. Нарешті наступив ранок. Дивиться Коська на всі боки, а Джерельця ніде немає.

- Гей, Джерельце, де ти?

- А тут я! Подивися вгору, - озивалося Джерельце.

Підняв очі Коська і бачить – в небі хмарка погойдується.

- А як же ти туди потрапив ? – здивувався Коська.

Наступила осінь. У лісі дощ пішов. Сховався Заєць. Чує - шумить щось.

- Гей, хто-там? – закричав Коська.

- Це я, Джерельце, назад повернувся. Із струмочка на річку перетворився, з річки в туман, з туману в хмарку. Потім вгорі похолодало, я дощем став і на землю впав. Скоро дощі кінчаться, зима прийде, і ми знову зустрінемося.Так і трапилося. Наступила зима. Зайчик до зими колір поміняв, з сірого білим став, а Джерельце з хмари тепер уже снігом повернулося і до весни на замет перетворився.

Вправа 2. Замети і сонечко.

Одна дитина – сонечко, інші перетворюються на замети і завмирають в статичній позі. Сонечко розглядає замети, порівнюють їх із знайомими об'єктами. І ведучий питає дітей, в що або в кого вони перетворилися. Потім сонечко м'яким і ніжним дотиком допомагають заметам розтанути. Замети, що розтанули, сідають і розслабляються.Каталог: uploads -> editor -> 3720 -> 325418 -> sitepage 113 -> files
editor -> Розвиток позитивної навчальної мотивації учнів у системі креативної освіти реалізується в рамках роботи над обласною науково-методичною проблемою „Інноваційні технології креативної регіональної освіти”
editor -> Мотивація як рушійна сила самовдосконалення
editor -> Закон України «Про освіту» «Підготовка педагогічних і науково-педагогічних працівників, їх професійне самовдосконалення важлива умова модернізації освіти» Національна доктрина розвитку освіти
editor -> Педагогічна рада «удосконалення самоосвіти вчителя» Форма проведення – ділова гра
editor -> Готовність педагога до іноваційної діяльності маховська Ірина Геннадіївна
editor -> Неуспішні діти Чому дитина погано вчиться?
editor -> Прийоми роботи з девіантними дітьми Індивідуальний педагогічний вплив
editor -> Швидка психологічна допомога у знз допоможемо разом! м. П’ятихатки 2014 зміст
editor -> «Система роботи соціального педагога щодо профілактики негативних явищ в учнівському середовищі»
files -> Теорія розвитку винахідницьких завдань трвз

Скачати 183.33 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка