Розділ 1 загальні питання агропромислового виробництва взаємодія суспільства та природи у сфері виробництва продуктів харчування та сировини для промисловостіСкачати 10.94 Mb.
Сторінка17/57
Дата конвертації16.04.2016
Розмір10.94 Mb.
#10553
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   57

3. Насінництво. Це розмноження сортового насіння при збереженні його сортових,

біологічних і господарських показників, які були при виведенні та оцінці сорту. Насінництво ділиться на первинне, елітне і репродукційне.Первинне – виведення оригінального насіння в первинних ланках. Проводиться в науково-дослідних установах, вищих навчальних закладах, які є оригінаторами сортів.

Елітне насінництво – виробництво насіння еліти; здійснюється в елітних господарствах при науково-дослідних установах, навчгоспах вищих навчальних закладів і технікумів.

Репродукційне насінництво – виробництво сортового насіння першої і наступних репродукцій для повного забезпечення потреби господарств у насінні. Проводиться в спеціалізованих насінницьких господарствах, а також у насінницьких підрозділах товарних господарств.

4. Сортовий і насіннєвий контроль. Система насінництва здійснює постійний кон-

троль якості насіння та якості робіт, передбачених правилами насінництва в процесі

вирощування, збирання, післязбиральної обробки, зберігання, реалізації і використання насіння. Сортовий контроль проводиться в господарствах, які вирощують насіння, впродовж року на всіх етапах насінницької роботи. Його завданням є недопущення зниження сортових якостей насіння, передбачених стандартом для кожної категорії.

Важливо забезпечити чітку роботу в усіх ланках насінництва з метою збереження цінних біологічних і господарських ознак сорту, високих сортових і насіннєвих якостей та врожайних властивостей насіння.

За етапами насінництва сортове насіння сільськогосподарських культур ділиться на категорії:

– оригінальне насіння (OH) – насіння первинних ланок насінництва, яке одержане

шляхом послідовного добору родовідних рослин і оцінки їх нащадків з метою відтворення і збереження сорту;

– елітне насіння (EH) – насіння, одержане від послідовного розмноження оригіналь-

ного насіння, яке найбільш повно передає спадкові ознаки й властивості сорту, за сортовими та посівними якостями відповідає вимогам Державного стандарту на еліту;

– репродукційне насіння РН1-3 – перша-третя репродукції, PHn – четверта і подальші репродукції, отримані від пересіву елітного насіння;

– гібридне насіння F1 – насіння, отримане від схрещування генетично різних рослин

(батьківських форм).

Держстандартом ДСТУ 2240-93 в межах кожної з категорій (OH, EH і PH) визначені допустимі рівні сортової чистоти, ураження хворобами, а також посівних якостей – чистоти насіння, схожості, вологості та ін. (табл. 3.6.1-3.6.2).

Виробництво й реалізацію оригінального насіння здійснюють науково-дослідні за-клади; елітного насіння та батьківських форм – елітно-насінницькі господарства науководослідних інститутів і сільськогосподарських вищих навчальних закладів, які занесені до Державного реєстру господарств – виробників насіннєвого і садивного матеріалу.

Таблиця 3.6.1

Норми якості насіння зернових і круп’яних культур за ГОСТ/ДСТУ 2240-93

Категорія нвсіння

Сортова чистота, min %


Ураження посіву сажкою

летючою/твердою, max %


Вміст насіння

Наявність, max %

Схожість, min %


Вологість, max %

Основної культури,

min %


Інших видів

max, шт./кг

Мішечків сажки


Ріжків
Культурних


Бур’янів


Важкові-

докремлюваних
М’яка пшениця

ОН

99,9

0,0/0,0

99,0

2

2

0

0,0

0,0

92

14

ЕН

99,7

0,1/0,0

99,0

5

5

0

0,0

0,01

92

14

РН1-3

98,0

0,3/0,1

98,0

20

20

5

0,002

0,03

92

14

РНn

97,0

0,5/0,3

97,0

130

70

5

0,002

0,05

87

14

Тверда пшениця

ОН

99,9

0,0/0,0

99,0

2

2

0

0,0

0,0

87

14

ЕН

99,7

0,1/0,0

99,0

5

5

0

0,0

0,01

87

14

РН1-3

98,0

0,3/0,1

98,0

20

20

5

0,002

0,03

87

14

РНn

97,0

0,5/0,3

97,0

130

70

5

0,002

0,05

82

14

Ячмінь

ОН

99,9

0,0/0,0

99,0

2

2

0

0,0

0,0

92

14

ЕН

99,7

0,1/0,0

99,0

5

5

0

0,0

0,01

92

14

РН 1-3

98,0

0,3/0,3

98,0

60

20

5

0,002

0,03

92

14

РНn

97,0

0,5/0,5

97,0

230

70

5

0,002

0,05

87

14

ОН0,0

99,0

2

2

0

0,0

0,0

90

14

ЕН0,0

99,0

5

5

0

0,0

0,03

90

14

РН1-30,3

98,0

40

40

5

0,002

0,05

90

14

РНn0,5

97,0

130

70

5

0,002

0,07

85

14

Тритікале зернове

ОН

99,8

0,0

99,0

5

5

0

0,0

0,0

90

14

ЕН

99,5

0,0

99,0

10

10

0

0,0

0,01

90

14

РН1-3

99,0

0,3

98,0

40

20

5

0,002

0,03

90

14

РНn

97,0

0,5

97,0

130

70

5

0,002

0,05

85

14

Овес

ОН

99,9

0,0

99,0

2

3

0

0,0

0,0

92

14

ЕН

99,7

0,1

99,0

5

5

2

0,0

0,01

92

14

РН1-3

98,0

0,3

98,0

60

20

5

0,002

0,03

92

14

РНn

97,0

0,5

97,0

230

70

10

0,002

0,05

87

14


Просо

ОН

99,9

0,0

99,0

2

4

092

13,5

ЕН

99,8

0,1

99,0

6

10

092

13,5

РН1-3

99,5

0,3

98,0

20

30

092

13,5

РНn

98,0

0,5

97,0

50

150

097

13,5

Сорго

ОН

100

0,0

99,0

4

4


80

13

ЕН

99,0

0,1

99,0

12

12


80

13

РН1-3

95,0

0,5

97,0

32

48


70

13

Гречка

ОН99,0

2

4


92

14

ЕН99,0

10

10


92

15

РН1-399,0

20

30


92

15,5

РНn98,0

40

80


87

15,5

Вирощування й реалізацію репродукційного насіння, гібридів першого покоління Законом дозволено спеціальним насінницьким господарствам, колективним сільськогосподарським підприємствам і фермерським господарствам за результатами атестації, проведеної обласним управлінням сільського господарства.

Міністерство АП України забезпечує розвиток насінництва, здійснення заходів щодо державної підтримки насінництва, удосконалення економічного механізму взаємовідносин між виробниками й споживачами насіння, веде Державний реєстр господарств – виробників насіннєвого і садивного матеріалу.

Науково-методичне керівництво з вирощування оригінального та елітного насіння, розмноження та впровадження у виробництво нових перспективних сортів і гібридів здійснює Українська академія аграрних наук.

У зв’язку з реформуванням аграрного комплексу України Міністерство АП та

УААН 5 липня 1999 р. затвердили “Порядок ведення селекції і насінництва сільськогосподарських культур”, за яким по зернових (крім кукурудзи і сорго), олійних культурах і травах науково-дослідні установи – оригінатори нових сортів – організовують виробництво насіння первинних ланок та еліти сортів, занесених до Реєстру або визнаних перспективними, і на договірних засадах забезпечують потребу в ньому товаровиробників усіх форм власності. Репродуценти, занесені до Державного реєстру виробників насіннєвого та садивного матеріалу, розмножують одержане від науково-дослідних установ насіння для власних потреб і продажу.Таблиця 3.6.2

Норми якості насіння зернобобових культур


Культура

Категорія насіння


Сортова чистота, min %


Вміст насіння

Схожість, min %


Вологість, max %

Пелюшка, , max %

Основної культури,

min %


Інших видів

max, шт./кг

Культурних


Бур’янів


Важкові-

докремлюваних


Боби

кор-


мові

ОН

99,8

99,5

0

0
90

15
ЕН

99,6

99,5

0

0
90

15
РН1-3

98,8

99,0

1

2
90

15
РНn

98,8

98,0

2

3
85

15
Вика

посів-


на


ОН

99,8

98,0

0,0

10

0

90

15
ЕН

99,6

98,0

0,1

20

4

90

15
РН1-3

98,0

97,0
60
90

15
РНn

95,2

95,0
80
85

15
Квасо-

ля


ОН

99,8

99,0

0

0
92

14
ЕН

99,6

99,0

0

0
92

14
РН1-3

99,2

99,0

5

1
95

14
РНn

98,4

98,0

15

2
87

14
Горох

ОН

99,8

99,0

3

0
92

14

0,0

ЕН

99,6

99,0

5

0
92

14

0,0

РН1-3

98,0

98,0

15

3
92

14

0,5

РНn

96,8

97,0

25

5
87

14

1,0

Чина

ОН

99,8

99,0

3

0
92

14
ЕН

99,6

99,0

6

0
92

14
РН1-3

98,0

98,0

9

3
92

14
РНn

96,8

98,0

18

6
87

14Існуючі комплексні пункти з обробки й зберігання насіння, станції багаторічних трав на договірних засадах приймають від господарств, незалежно від форм власності,насіння на доробку, сушку й доведення до високих посівних кондицій.

По кукурудзі й сорго дослідні господарства науково-дослідних установ, господарства сільськогосподарських вищих навчальних закладів та інші оригінатори вирощують насіння супереліти, еліти і першої репродукції всіх самозапильних ліній, сортів і перше покоління простих гібридів – батьківських форм гібридів, елітне насіння сортів кукурудзи і сорго, занесених до Реєстру сортів рослин України.

Товаровиробники, занесені до Державного реєстру виробників насіння, вирощують насіння першого покоління простих, подвійних та інших типів гібридів і сортів кукурудзи, а також насіння гібридів і сортів сорго для власних потреб і реалізації.

Насіння вихідних форм (супереліти) цукрових буряків розмножує Інститут цукрових буряків і його дослідно-селекційні станції: Уладово-Люлінецька, Ялтушківська (Вінницька обл.), Верхнячська (Черкаська обл.), Білоцерківська (Київська обл.), Веселоподолянська (Полтавська обл.), Іванівська (Сумська обл.). Вони передають насіння дослідним господарствам, що вирощують елітне (базове) насіння.

Очищення, калібрування, інкрустація виробленого насіння проводяться на Тростянецькому насіннєвому заводі, який відпускає елітне насіння 220-ти 080 спеціалізованим насінницьким господарствам України.

Насінницькі господарства, що мають паспорт-патент на насінництво, вирощують фабричне насіння і продають його спеціалізованим насіннєвим заводам за укладеними договорами на рік або на перспективу до 5 років.

Спеціалізовані насіннєві заводи: Буринський, Лебединський, Вінницький – після обробки відпускають інкрустоване та дражоване фабричне насіння (перша репродукція) цукровим заводам за договорами, укладеними на такі ж строки.

Цукрові заводи, за заявками бурякосіючих господарств, забезпечують відпуск фабричного насіння (перша репродукція) сортів і гібридів, занесених до Реєстру сортів рослин України.

З овочевих і баштанних культур Інститут овочевих і баштанних культур УААН, його дослідні станції, інші науково-дослідні установи і навчально-дослідні господарства сільськогосподарських вищих навчальних закладів, відповідно до напрямку селекції і потреб народного господарства України, створюють нові сорти й гібриди, розмножують оригінальне насіння, насіння еліти і на договірних умовах реалізують його спеціалізованим насінницьким формуванням і господарствам різних форм власності. Спеціалізовані насінницькі формування, занесені до Державного реєстру виробників, вирощують насіння відповідних категорій в обсягах, які забезпечують потреби виробників товарної продукції, роздрібної торгівлі, а також страхового фонду насіння.

По картоплі установи-оригінатори вирощують вихідний насіннєвий матеріал сортів, занесених до Реєстру сортів рослин України або визнаних перспективними, і відпускають його елітним господарствам. Дослідні господарства науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів вирощують еліту сортів, включених до Реєстру, а також перспективних. Обсяги виробництва еліти картоплі визначаються Міністерством аграрної політики України.

Оригінальне та елітне насіння ярого та озимого ріпаку виробляють науково-дослідні установи. Спеціальні насінницькі формування закупляють на договірних умовах елітне насіння в наукових установах із подальшим його розподілом між визначеними насінницькими господарствами для наступного вирощування насіння першої репродукції. Товарним господарствам для щорічного сортооновлення передається насіння першої репродукції. Насіння другої репродукції використовується виключно для переробки на олію. Таке насіння для сівби на зерно чи зелений корм використовувати забороняється.

Насінництво України організовано і законодавчо підкріплено промисловою основою. При цьому насінництво здійснюється в спеціалізованих насінницьких господарствах із залученням потужностей насіннєвих заводів, сушильних і насіннєочисних комплексів.

Організація насінництва в Україні відповідає діючим міжнародним правилам і стандартам.

Цікаво порівняти організацію насінництва в Україні з її організацією за рубежем:

− науково-дослідні центри, компанії і фірми – оригінатори сортів – виробляють

насіння селекційної еліти – breeder seed, яке відповідає в Україні категорії

“оригінальне насіння”;

− насінницькі підприємства і фірми, які мають свої заводи по обробці насіння, ви-

робляють базове насіння – fundation seed, в Україні це насіння еліти;

− насінницькі господарства, які вирощують репродукційне насіння, – sertified seed;

− державний контроль якості насіння здійснює Міністерство сільського господарс-

тва;

− оптова та роздрібна торгівля сприяє розвитку насінницьких підприємств.У насінницькій галузі значну роль відіграють різноманітні асоціації, товариства,

інші об’єднання, які займаються виробництвом і контролем якості насіння, маркетингом.

Американська асоціація ASTA разом з Міністерством сільського господарства організовує селекційні роботи, впровадження правових норм у насінництві, контроль технологій виробництва сортового насіння, апробацію сортових посівів, гарантує насіннєводам захист та пропаганду їх інтересів.

У Данії Асоціація датських виробників насіння та Об’єднання датських торговельників насінням забезпечують його виробництво і реалізацію.

Система насінництва у Франції забезпечується державним і приватним секторами.

Селекційну еліту (оригінальне насіння) виробляють у науково-дослідних установах, базисне насіння (еліту) – у насінницьких господарствах при науково-дослідних установах. Сертифікаційне насіння (репродукції) довіряють вирощувати фермерамнасіннєводам. Насінницькі фермерські господарства з високим технічним рівнем об’єднані в Національну федерацію фермерів-насіннєводів, яка в своєму розпорядженні має технічний відділ і відповідно оснащену лабораторію. Увесь процес насінництва супроводжується постійним контролем на всіх етапах розмноження насіння.

Міністерство сільського господарства доручає службі контролю і апробації стежити за дотриманням технічних правил, офіційно проводити апробацію. Вона має колектив інженерів і техніків, які контролюють виробництво насіння від початку його розмноження до випуску на ринок.


Каталог: 1.%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8
1.%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8 -> Предмет i завдання курсу "Етика ділового спілкування"
1.%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8 -> Конспект лекцій з предмету основи стандартизації та сертифікації
1.%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8 -> Тема роль мови в житті суспільства
1.%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8 -> Методичні рекомендації та навчально-контролюючи завдання для самостійної роботи студентів заочного відділення з дисципліни «Основи філософських знань»
1.%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8 -> Інформаційні системи І технології в юридичній діяльності / денісова о. О
1.%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8 -> Інвестиції та інвестиційна діяльність в Україні
1.%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8 -> Соціологія – Городяненко
1.%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8 -> Виготовленні технічної документації землекористувачам різних форм власності з використанням кадастрових зйомок Зміст
1.%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8 -> 1. Документознавство як наукова дисципліна Проблеми документування діяльності організацій і керування документацією є настільки ж давніми, як і самі документи

Скачати 10.94 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   57
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка