Рослинний покрив україниСкачати 155.37 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір155.37 Kb.
Тема: РОСЛИННИЙ ПОКРИВ УКРАЇНИ

Мета: сформувати в учнів поняття про різноманітність видового складу рослинного покрову України; розширити та поглибити знання про закономірності поширення рослинності на території України шляхом аналізу карти рослинності; навчити розпізнавати рослини, занесені до Червоної та Зеленої книги України; ендемічні та зникаючі види рослин; характеризувати вплив господарської діяльності на рослинний покрив; продовжувати розвивати навички образного, абстрактного та критичного мислення; спонукати учнів до аналізу, синтезу, оцінки; сприяти формуванню екологічної культури учнів, бережного ставлення до рослинних ресурсів України, розуміння взаємозв’язків між усіма природними компонентами.


Тип уроку: розширення знань, умінь та навичок.

Форма проведення: урок-телеконференція

Обладнання: карта рослинності України, зображення й гербарії рослин, (відео сюжети або слайди), таблички представників відповідних структур.

Структура уроку

I. Організаційний момент


II. Актуалізація опорних знань і вмінь

Прийом «Бліцопитування», Прийом «Мікрофон», Прийом «Домашня заготовка» , прийом «Проблемне питання», Прийом «Аукціон».III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

IV. Вивчення нового матеріалуПрийом «Творча лабораторія».

1. Чим представлен рослинний світ України?

2. Який вплив господарської діяльності на видовий склад і поширення рослинного покрову?

3. Охарактеризуйте та презентуйте основні рослинні угруповання України, відповідаючи на наступні запитання: доповідає один із групи, роль екскурсовода. • Видовий склад рослинності. Характеристика окремих видів рослин.


V. Закріплення нових знань і вмінь учнів.

VI. Підсумок уроку

VI. Домашнє завдання.

Дійові особи


1. Ведучий: учитель.

2. Міністр охорони навколишнього природного середовища України –

(Кодацька Дарія);

3. Міністр охорони здоров’я України – (Славінський Влад);

4. Голова Держкомітету з гідрометеорології України -

(Макущенко Олександр);

5. Спеціаліст з ґрунтознавства – (Наконешний Віталій);

6. Народний депутат Верховної Ради України- (Возний Даніїл);

7. Юрист – (Пугач Аліна);

8. Представник Грінпіс – (Іванова Вікторія – відповідає за результати роботи учнів);

9. Решта учнів - представники засобів масової інформації (радіо – і телеканалів, газет, журналів тощо). Вони готують запитання до конференції.

 • Інформаційне агентство «Слово і Діло» - (Пиріг Богдан);

 • Телеканал «Еспресо-ТВ» - (Рибачук Анастасія);

 • Телеканал «Рудана» - (Сафонов Влад).
ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнівПрийом «Бліцопитування»

1 група «Гідрологі України»

1. Скільки річок і якої довжиною протікає на території України -?

(71 тис. річок і струмків, із яких 4 тис. мають довжину 10 км, 120 – понад 100 км і тільки 8 річок завдовжки понад 500 км);2. До басейнів яких морів відносяться річки України?

(До басейнів Чорного й Азовського морів належить 95% річок, до басейну Балтійського моря -5%);3. Що впливає на гідрологічний режим річок?

(клімат і рельєф);4. Які гідрологічні характеристики річок залежать від клімату? (повноводність ( змінюється за сезонами), режим стоку (повінь, межень, паводок і льодостав) і живлення (змішане –(снігове 60%, підземне 30%, дощове-10%);

5. Які гідрологічні характеристики річок залежать від рельєфу?

(напрямок течії (із півночі на південь), похил і падіння річки, швидкість течії (рівнинні річки і гірські);6. Які типи річок ви знаєте?

(Східноєвропейський тип (змішане живлення з переважанням снігового), Карпатський тип (змішане живлення з переважанням дощового), Кримський тип (змішане живлення з переважанням дощового), Причорноморський тип ( живлення переважно снігове);7. Визначить річкову систему за основними характеристиками:

 • Довжина в межах України 981 км, характер течії рівнинний, місце впадіння Чорне море, судноплавна річка, використовується для водопостачання, джерело енергоресурсів -? (Дніпро).

 • Довжина річки 806 км, характер течії в верхів’ях- гірський, у нижній течії –рівнинний, притоки Інгул, Іква, Дахна Згар, судноплавна (у нижній течії), використовується для зрошення полів; (Південний Буг)

 • Довжина річки у межах України 672 км, характер течії рівнинний, притоки Оскіл, Айдар, Лугань, використовується як джерело водопостачання. (Сіверський Донець);

 • Загальна довжина річки 2960 км, характер течії рівнинний, притоки Тиса, Прут, місце впадіння Чорне море, судноплавна, «річка дружби» (Дунай);

 • В межах України довжина річки 105 км, притоки Бистриця, Збруч, Смотрич, впадає в Чорне море, судноплавна, використовується як джерело водопостачання. (Дністр).

8. Природні водойми з уповільненим стоком або безстічні-? (озера);

9. Скільки озер налічується в Україні? (понад 20 тис. озер);

10. Як називаються озера, які утворилися у старицях і притерасових зниженнях, найчастіше зустрічаються у долинах річок Полісся ? (заплавні (озера-стариці);

11. Озера, які утворились внаслідок опускання суходолу і затоплення морем гирл річок ? (лиманні);

12. Морські затоки, які відокремились у період підняття узбережжя ? (залишкові);

13. Озера, які утворились у заглибинах розчинених водою гірських порід (вапняків, крейди, солей) ? (карстові)

14. Надмірно зволожена ділянка земної поверхні зі своєрідною болотною рослинністю і шаром торфу не меншими ніж 30 см ? (болото).

15. Як поділяють болота за умовами живлення? (низинні, верхові, перехідні);

16. Які чинники впливають на заболоченість території -? (зниження рельєфу, високий рівень ґрунтових вод, перезволоження, невисока середньорічна температура повітря);

17. Що відносять до штучних водойм? (ставки, канали, водосховища, відкриті зрошувальні системи);

Прийом «Мікрофон»

Міністр охорони навколишнього природного середовища України – (Кадацька Дарія).

Питання №1 «Дайте оцінку рівня водозабезпеченості України та оцінити екологічний стан водних ресурсів»

Власова М. (Україна належить до території з низьким рівнем водозабезпеченості за сумарним річковим і місцевим стоком. На одного жителя України припадає лише 1 тис. м3 на рік ( в Європі – 4,6 тис.м3, у світі -8,2 тис.м3, Канаді -99 тис. м3). Доступні водні ресурси вичерпуються, а можливостей їх поновлення немає. Води річок дуже забруднені стічними водами промисловості й комунального господарства, поверхневім стоком із забруднених сільськогосподарських угідь. За останні десятиріччя обсяг водопостачання в Україні зріз удвічі, актуалізувавши проблему ефективного використання та охорони прісних вод України.)

Прийом «Проблемне питання»

Міністр охорони здоров’я України (Макущенко О)

Питання №2 «Хвороби, що передаються через забруднену воду, викликають погіршення стану здоров'я, інвалідність і загибель величезної кількості людей, особливо дітей. Які практичні рекомендації, щодо оздоровлення водних ресурсів Ви можете  запропонувати?

Лашкул А. (1. З метою залучення додаткових водних ресурсів будувати нові водогосподарські об’єкти. 2. Охороняти і раціонально використовувати водні ресурси. 3. Зменшувати об’єми стічних вод, запроваджувати надійні очищення та здійснювати постійний контроль за їхньою якістю. 4. Створювати замкнені системи водопостачання промислових і енергетичних об’єктів. Значну увагу, варто приділяти проблемі збереження малих річок та інших дрібних природних водойм, які відіграють велику роль у загальному водному балансі біосфери).

Прийом «Інтелектуальна розминка»

2 група «Вчені ґрунтознавці»

1. Складний і тривалий процес перетворення верхнього шару гірської породи на грунт під впливом природних чинників, де беруть участь усі компоненти природи має назву ? (Ґрунтоутворення);

2. Що впливає на процес ґрунтоутворення ? (вода, повітря, сонячна радіація, материнська гірська порода, рослини і тварина);

3. Які властивості мають ґрунти ? (хімічні властивості (забарвлення, хімічний склад, кислотність) і фізичні властивості (механічний склад, структура, вологість);

4. Які тип ґрунтів розповсюджені на Україні ? (дерново-підзолисті, світло і темно-сірі лісові, чорноземи опідзолені, чорноземи типові, чорноземи звичайні, чорноземи південні, темно-каштанові, буроземи, коричневі);

5. Що називають земельними ресурсами? (землі, які використовуються або можуть бути використані людиною у господарстві);

6. Що переважає у структурі земельних ресурсів України? (75% - сільськогосподарські угіддя; 14,4 %- землі, зайняті під населені пункти, дороги, 14,3 % - ліси та лісовкриті площі);

7. Які види та заходи меліорації ви знаєте? (водна (зрошення та осушення), лісова (лісонасадження), хімічна (вапнування та внесення добрив), культурно-технічна (очищення ґрунтів від непотрібних включень).Спеціаліст з ґрунтознавства – (Наконешний Віталій);

Прийом «Домашня заготовка»

Запропонуйте механізм ефективного впровадження заходів щодо раціонального використання земельних ресурсів.

Юрчук Я. (К можливим шляхам розв’язання проблеми раціонального використання та охорони земельних ресурсів: скорочення орних земель, виведення з користування еродованих земель, запобігання змиванню та здуванню грунтів лісонасадженням та сіянням трав, насадження полезахисних лісосмуг, розширення площ рекреаційних земель, заповідників, заказників).

Народний депутат Верховної Ради України – (Возний Даніїл)

Прийом «Аукціон»

Проаналізуйте, які заходи щодо раціонального використання земельних ресурсів необхідно запровадити у вашому населеному пункті.

Левчик В. (Необхідно запобігати несприятливим фізико-географічним явищам- ерозії, засоленню, посушливості. Крім того, використання ґрунтів під сільськогосподарські угіддя призводить до погіршення їх родючості, тому потрібно проводити заходи меліорації (лісову, культурно-технічну)

Юрист (Пугач А.)

Прийом «Проблемне питання»

Які є нормативні документи, щодо раціонального використання ґрунтів?

Барановська Л. (Заходи щодо охорони земель є важливою складовою програми з охорони навколишнього природного середовища в Україні. Правові засади, економічні, екологічні заходи щодо охорони земель різного призначення в Україні закладені в Національній програмі охорони земель. Охорона земельних ресурсів регулюється Земельним кодексом України (2001). Зазначені документи передбачають чітке визначення прав та обов’язів землекористувачів).

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

Рослинність є одним із найважливіших компонентів природи. Рослинний покрив є найбільш уразливим природним компонентом, тому що його розміщення і формування залежать від складу гірських порід, рельєфу, клімату, ґрунтів. Якщо змінюється хоча б один компонент – змінюється і видовий склад рослинності. Про особливості названих природних компонентів ви дізналися з попередніх уроків. Ці знання стануть вам у пригоді для того, щоб визначити видовий склад рослинності України та закономірності його поширення.3 група «Знавці рослинного світу»

Телеканал «Еспресо-ТВ» - (Рибачук Анастасія)

Прийом «Творча лабораторія»

Чим представлен рослинний світ України?

Бережної Д. (Рослинний світ України характеризується великою різноманітністю видового складу. Із 300 тис. видів вищих рослин планети в Україні зростає 25 тис. Це 80 видів дерев, 280 видів чагарників та тисячі видів однолітніх трав. Особливе значення мають ендемічні, а також рідкісні й зникаючі види рослин, яких понад 1000).- (від Рибачук А)

Інформаційне агентство «Слово і Діло» - (Зайцев Б)

Який вплив господарської діяльності на видовий склад і поширення рослинного покрову?

М’яч К (Природна рослинність збереглася лише на 25% території України. Господарська діяльність населення призвела до істотних змін рослинного покриву країни. Так,площа лісів скоротилась в п’ять разів і зараз складає трохи більше 14%. У сучасному рослинному покрові налічується понад 40 культурних видів).–(від Зайцева Б)

1. Ведучий: учитель Завдання для груп №1

«Охарактеризуйте та презентуйте основні рослинні угруповання України, відповідаючи на наступні запитання: доповідає один із групи, роль екскурсовода.

Прийом «Творча лабораторія»

Загальна площа, зайнята угрупованням рослинності;

Особливості поширення на території України;

Видовий склад рослинності. Характеристика окремих видів рослин.
1 група «Гідрологі України»;

2 група «Вчені ґрунтознавці»

3 група «Знавці рослинного світу»
1 група «Гідрологі України»; (екскурсовод Хуторний С.)

(У межах України виділяють такі основні типи рослинності: ліси, луки, степи, болота.Ліси України- це найскладніші природні рослинні угруповання із дерев і чагарників, що утворюють яруси. Займають 9,4 млн. г. Виділяють: хвойні, мішані, широколисті ліси. Найбільше лісів у Закарпатській, Івано-Франківський, Рівненський та Волинський областях 40% території; найменше - у Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій -3, 5% території. (діаграма 1)

Видовий склад рослинності:

В лісах України росте 200 деревних та чагарникових видів. Породи дерев співвідносяться таким чином:Цінні хвойні -48%; твердолисті- 42%; м’яколисті - 10%;

Хвойні (сосна, ялина, ялиця); ГП (Середньогір’я Українських Карпат, Поліська низовина, піщані тераси річок, скелясті схили Кримських гір);

 • Мішані (сосна, дуб, береза); ГП (Поліська низовина);

 • Широколисті (дуб, бук, граб, липа, клен); ГП (Лісостеп, передгір’я і нижня частина Українських Карпат;

2 група «Вчені ґрунтознавці» (екскурсовод Юрчук Я)

Степице рослинні угруповання із переважанням посухостійкої трав’янистої рослинності.

У поширенні степової рослинності простежуються такі закономірності: виділяють • Лучні степи – ГП рівнинна частина України, Гірський Крим. Рослинність: ковила. Типчак,келерія.

 • Різнотравно-типчаково ковилові – ГП більша частина степової зони . Рослинність: ковила, коронація, молочай.

 • Типчаково-ковилові – ГП Більша частина степової зони.

Рослинність: кахрис, ферула.

 • Полинно-злакові –ГП Крайній південь України, північна частина Криму.

Рослинність: типчак, ковила, кермек.

 • Чагарникові – Східна частина України, Донецький кряж.

Рослинність: зарості карагани – кам’янисто-степового чагарника.

3 група «Знавці рослинного світу» (екскурсовод Бабіцька )

1. Луки – рослинні угруповання з переважанням рослин, які потребують достатнього зволоження ґрунту. Луки бувають:

 • Заплавні- ГП розташовані на заплавах річок. Рослинність: тонконіг, конюшина, щавель, деревій.

 • Материкові - ГП підійняті ділянки вододілу; Рослинність:

тонконіг, кульбаба, волошка.

 • Низинні - ГП Зниження на вододілах, терасах, долинах річок.

Рослинність: костриця червона, тимофіївка лучна, осока, конюшина лучна і біла.

(екскурсовод Пиріг Б)

2. Болота - це рослинні угруповання із переважанням вологолюбних рослин.

Болота бувають: • Низинні – ГП Западини заплав і біля низьких берегів річок. Рослинність: костриця, осока вічнозелена.

 • Трав’янисто-мохові - ГП Западини заплав і біля низьких берегів річок. Рослинність: латаття, водяний різак, кушир, ряска.1. Ведучий: учитель

Що собою являють Червона та Зелена книги України?

1. Червона книга України - це книга, що містить перелік і опис

рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин, що потребують особливої охорони. До неї заносять назви видів рослин і тварин, які перебувають у природних умовах на території України під загрозою зникнення. Підставою для занесення до Червоної книги є дані про зміну їх кількості, районів поширення та умов існування. До Червоної книги України занесено понад 530 видів рослин і грибів, які поділені на такі категорії: 1)зниклі, 2) що зикають; 3) рідкісні, 4) невизначені; 5) недостатньо відомі; 6) відновлені. (Білоконь К)2. Зелена книга України - зібрання інформації про рідкісні і типові рослинні угруповання, які також потребують охорони. Вони містять типові зональні угрупування, а також унікальні для України види, які збереглися після освоєння територій і площ яких зменшуються. Усього до Зеленої книги України занесено 127 типових, рідкісних і зникаючих угруповань природної рослинності.

(Толкунов Д)1. Ведучий: учитель

3) В Україні є - це екологічна група рослин, яка нараховує близько 500 видів. Це Першоцвіти. Вони теж потребують охорони. Розпускання квітів у них відбувається ще до появи листків на деревах. Останніми роками кількість першоцвітів в Україні значно скоротилася. Рослини, які віщують нам прихід весни, за останні десятиліття опинилися на межі зникнення. .Частина першоцвітів до Червоної книги не занесені. Це проліски, рясти та інші. Поки що ці рослини не є рідкісними. Але масове зривання їх може привести до того, що і ці види опиняться на межі зникнення.

Збереження первоцвітів України.


https://www.youtube.com/watch?v=hUoT_VvLGSA

V. Закріплення нових знань і вмінь учнів.
 1. Природна рослинність займає ? (32% території України);

 2. Сукупність рослин, пов’язаних між собою та з навколишнім середовищем ? (Рослинне угруповання);

 3. Лісистість України становить близько -? (14%);

 4. Назвіть рослинні угруповання, що поширені на території України ? (ліси, степи, луки, болота);

 5. Назвіть типи лісів, що поширені на території України ? (Хвойні, мішані, широколисті);

 6. Назвіть типи степів, що поширені на території України ? (Лучні, різнотравно-типчаково-ковилові, типчаково-ковилові, полинно-злакові,чагарникові);

 7. Назвіть типи луків, що поширені на території України? (заплавні, материкові, низинні);

 8. Що собою являють Червона та Зелена книги України? (Червона книга – це книга, що містить перелік і опис рідкісних і зникаючих рослин і твари6н, що потребують особливої охорони. Зелена книга – зібрання інформації про рідкісні і типові рослинні угруповання, які також потребують охорони).

9 . Екологічна група рослин, яка нараховує близько 500 видів і потребує охорони ? (Першоцвіти).

VI. Підсумок уроку

Заключне слово.

 • Рослинність України характеризується різноманіттям видового складу. У межах України виділяють основні типи рослинності: ліси, луки, степи, болота.

 • у рослинному покриві рівнин чітко простежується широтна зональність, а в горах – висотна поясність;

 • рослинний світ України зазнав значних змін через господарську діяльність та потребує відтворення, дбайливого ставлення та охорони.VI. Домашнє завдання.

1. Опрацювати відповідний параграф підручника.

2. Підготувати повідомлення (окремим учням) про тварин, що зникли або охороняються на території України.База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка