Рослини взимку. Дерева, кущі, трав’янисті рослини взимку. Ключові компетентності: вміння вчитисяСкачати 79.56 Kb.
Дата конвертації30.04.2016
Розмір79.56 Kb.
#27753
ТипУрок
Урок 29. Рослини взимку. Дерева, кущі, трав’янисті рослини взимку.

Ключові компетентності:

вміння вчитися:

навчально-організаційні: своєчасно готується до уроку;

співпрацює в групі;загальномовленнєві: зосереджено слухає вчителя і товаришів, говорить не поспішаючи, чітко, вільно в процесі діалогічного і монологічного мовлення;

загальнопізнавальні: виконує творчі завдання в контексті навчальних завдань;

інформаційно-комунікативна: знаходить у повідомленні інформацію: конкретні відомості; висловлює свою думку щодо певної проблеми; створює висловлювання з опорою на власний досвід та почуту інформацію;

загальнокультурна: діє згідно з прийнятими правилами поведінки на уроці;

громадянська: прагне охороняти природу рідного краю;

здоров’язбережувальна: дотримується санітарно-гігієнічних норм під час уроку.
Предметні компетентності

(конкретизовані навчальні цілі, очікувані результати):
Початковий рівень:

- називає рослини своєї місцевості;


Середній рівень:

- розпізнає хвойні рослини своєї місцевості.


Достатній рівень:

- відгадує загадки з метою визначення теми уроку;

- знаходить необхідну інформацію (за завданням вчителя)

про рослини взимку, обговорює знайдену інформацію;

- виконує тестове завдання з метою перевірки вивченого.


Високий рівень:

- характеризує зовнішній вигляд дерев, кущів, трав’янистих

рослин взимку;

- встановлює відповідність між рослинами і способом

їхнього зимування;

- характеризує та описує (усно) красу природи взимку та позитивні емоції, які вона викликає;- презентує творче завдання.
План уроку :

 1. Відгадування учнями загадок з метою визначення теми уроку

(Додаток 1).

 1. Характеризування зовнішнього вигляду зображених дерев, кущів,

трав’янистих рослин взимку. (Додаток 2). .

 1. Самостійне читання учнями статті про дерева, кущі і трав’янисті рослини взимку. Знаходження необхідної інформації (за завданням вчителя) про зміни в житті рослин. Обговорення здобутої інформації. . Робота в групах (Додаток 3).

 2. Презентація учнями отриманої інформації .

 3. Доповнення вчителем знань учнів. Розповідь про рослини взимку. (Додаток 4)

 4. Виконання завдання з метою перевірки розуміння змісту прочитаного. (Додаток 5).

 5. Розпізнавання хвойних рослин своєї місцевості. (Додаток 6).

 6. Виконання тестового завдання з метою перевірки вивченого.

(Додаток 7).

 1. Складання усного опису краси природи взимку за картинами відомих художників. (Додаток 8).

 2. Презентування виконаного творчого завдання.

 3. Висловлювання оцінних суджень про власну роботу та роботу, виконану однокласниками .

 4. Підведення підсумків уроку.


Додаток 1.
Відгадайте загадки і спрогнозуйте, про що ви сьогодні дізнаєтеся на уроці.

Восени намистом рясним

Вона віти прикрашала.

Як весна –красна настане –

Намистин уже не стане.

Без окраси залишилась ти,

Красуне, недаремно.

Взимку пташечок годуєш

Намистинами, напевно.

(Горобина) .

І маленькі, і старенькі

Влітку, взимку, навесні

Завжди вдягнені гарненько

у зимові сукні всі.

(Ялини, сосни).

Біла кора, тоненькі віти.

Що то є? Відгадайте, діти!( Береза)

Цвіте синьо, лист зелений
Квітник прикрашає
Хоч мороз усе побив – 
Його не займає (Барвінок)

Листочки з глянцем, ягідки з рум'янцем.

(Брусниця)

Додаток 2.Розгляньте і назвіть зображені рослини. Охарактеризуйте зовнішній вигляд дерев, кущів, трав’янистих рослин взимку.


Додаток 3.

1 група
Прочитайте текст.
Узимку рослини не ростуть. Більшість дерев і кущів скинули листя і перебувають у спокої до весни. Лише на ялинах, соснах і ялицях залишилися листочки-хвоїнки. Вони опадають поступово, не всі одразу. Тому ці рослини завжди зелені.

Знайдіть в тексті інформацію про життя рослин взимку . Обговоріть здобуту інформацію і допишіть речення.

Узимку рослини __________. Більшість дерев і кущів скинули ____________. Зеленими залишилися ____________.

Поділіться інформацією з іншими групами.

2 група
Прочитайте текст.

Стовбури й гілки дерев і кущів укриті корою, яка на зиму потовстішала. Ось чому старі дерева з товстою корою, як у доброму кожусі, витримують без усякої шкоди для себе найлютіші морози.Бруньки , в яких заховалися майбутні листки та квіти , сплять. Вони захищені від холоду товстими лусочками, наче теплими кофтинками. З настанням тепла бруньки почнуть проростати.

Знайдіть в тексті інформацію про життя рослин взимку . Обговоріть здобуту інформацію і допишіть речення.

Кора на стовбурах дерев і кущів __________. Бруньки одяглися у численні покривні ___________.

Зеленими залишилися ____________.

Поділіться інформацією з іншими групами.

3 група
Прочитайте текст.
Однорічні трав’янисті рослини, засихаючи, залишають своє насіння в ґрунті, щоб навесні з нього виросли нові рослини. Насіння однорічних рослин, яке залишилося зимувати, має чудову здатність не замерзати навіть під час найбільшого морозу.

У багаторічних трав’янистих рослин гинуть надземні частини, а живими лишаються кореневища, бульби, цибулини — підземні.Знайдіть в тексті інформацію про життя рослин взимку . Обговоріть здобуту інформацію і допишіть речення.

У багаторічних трав’янистих рослин гинуть ________ частини, а живими лишаються _______, _____,_____. Однорічні рослини залишають в ґрунті своє ________. Зеленими залишилися ____________.

Поділіться інформацією з іншими групами.

4 група

Прочитайте текст.
У лісі під снігом ховаються багато рослин, в яких наземна частина залишається зеленою. Розгорніть білу снігову ковдру в лісі, і знайдете темно-зелені листочки брусниці, грушанки,верес ,зелені гілочки чорниці. Сніг, вкриваючи землю, мов килимом, захищає рослини від переохолодження.

Знайдіть в тексті інформацію про життя рослин взимку . Обговоріть здобуту інформацію і допишіть речення.
Сніг захищає рослини від ______, тому вони зеленіють як влітку, так і взимку.

Зеленими залишилися ____________.

Поділіться інформацією з іншими групами.

Додаток 4.

Інформація для вчителя

Зимові явища в житті рослин
Рослини взимку перебувають у стані глибокого спокою. Сніговий покрив має для них важливе значення. Сніг —поганий провідник тепла. Вкриваючи землю, мов килимом, він захищає рослини від переохолодження.
Насіння однорічних рослин, яке залишилося зимувати, має чудову здатність не замерзати навіть під час найбільшого морозу. Досліди, проведені із сухим насінням гарбузів, пшениці та іншими рослинами, показали, що вони переносять температуру рідкого кисню і навіть гелію (—263°С).
У багаторічних рослин гинуть надземні частини, а живими лишаються кореневища, бульби, цибулини — підземні. Коріння деяких рослин (кульбаби, цикорію) перед зимівлею скорочується, втягуючи під землю на 1—3 см кореневу шийку з бруньками відновлення.

У наших лісах взимку можна побачити багато зелених рослин. Це — численні трав'янисті і напівкущові рослини: брусниця, грушанка, копитняк, верес та інші, які зеленіють під снігом. В одних з них листя живе протягом

року, в інших змінюється через кілька місяців, як у суниці, але всі вони

зеленіють як влітку, так і взимку.


Стовбури й гілки дерев і кущів укриті корою. Коркова тканина майже в 20 разів гірше проводить тепло, ніж інші тканини рослин. Ось чому старі дерева з товстою корою, як у доброму кожусі, витримують без усякої шкоди для себе найлютіші морози.
Найстійкішими органами, які формує рослина для перенесення морозу, є бруньки. Всі зимуючі бруньки з осені перебувають у стані спокою. Від холоду вони захищені товстими, водонепроникними лусками, восковим

нальотом, кількість вологи в них зменшується. В бруньках нагромаджується

багато інгібіторів — спеціальних консервуючих речовин, які гальмують проростання, частина крохмалю перетворюється на цукор. З настанням

морозів стан глибокого внутрішнього спокою зникає, і бруньки можуть

проростати, якщо їх перенести у сприятливі умови.
Додаток 5.
Хто з рослин як взимку зимує? Встанови відповідність .

А Дерева і кущі 1. Відмирають, деякі з них залишають

в землі кореневище, цибулини, з яких навесні

виростають нові надземні частини рослин.

Б Трав’янисті рослини 2. Кора потовщала, маленькі бруньки одяглися у численні покривні лусочки. Весною з них з’являться молоді пагінці з листочками.

А

БДодаток 6.
На фотографіях зображені хвойні дерева нашої місцевості: ялина і сосна. Розпізнайте їх, скориставшись підказкою:

У ялини : гілки розміщені по всьому стовбуру, голочки короткі, шишки великі;

У сосни: гілки на верхівці, хвоїнки довгі, шишки маленькі.

.
Це дерево називається - _____________.


Це дерево називається - _____________.

Додаток 7.
Виконай завдання, обравши три правильних відповіді.

Як зимують рослини?

А квітує мати-й-мачуха;

Б сніг, наче м’яка тепла ковдра, вкриває землю і рослини, зігріваючи їх;

В бруньки збільшуються, скидають коричневі лусочки;

Г у деяких рослин і взимку надземна частина залишається зеленою;

Ґ стоять зеленими листяні дерева;

Д ріст рослин не припиняється, а лише сповільнюється;

Е у ялинки хвоїнки довші, ніж у сосни.


Додаток 8.
Розгляньте зображення картин відомих художників. Опишіть красу природи взимку та позитивні емоції, які вона у вас викликає.
С.Світославський. «Зимовий пейзаж»

Іван Шишкін .«Зима».
Каталог: files -> 2013 -> Metodyka -> Poch-shkola -> 2-klas -> Pryroda
Pryroda -> Урок 22. Птахи восени. Перелітні та осілі птахи Ключові компетентності
Pryroda -> Погода та її складові. Спостереження за погодою рідного краю. Народні прикмети передбачення погоди восени
Pryroda -> Урок 3 Погода навесні. Підвищення температури повітря. Відлига. Повінь. Льодохід
Pryroda -> Осінь. Осінні місяці. Ознаки живої та неживої природи. Планування спостережень за природою восени
Pryroda -> Урок 39. Зміни в житті тварин навесні. Поява комах. Ключові компетентності
Pryroda -> Урок 4 Весняні зміни в житті звірів. Розмноження. Піклування про потомство
Pryroda -> Урок 3 Повітря та його властивості
Pryroda -> Урок 52. Охорона лісу. Правила поведінки у лісі влітку. Ключові компетентності: вміння вчитися: навчально-організаційні вміння і навички

Скачати 79.56 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка