Роман Діденко м. Київ Формування позитивного мислення, як засіб профілактики залежностей в обдарованих студентівСкачати 109.56 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір109.56 Kb.
Роман Діденко

м. Київ
Формування позитивного мислення, як засіб профілактики залежностей в обдарованих студентів

- Тема культової залежності не втрачає актуальності, прояви маніпулювання свідомістю в псевдо-релігійних деструктивних культах досліджуються психологами і досить детально вивчені в світі і на теренах СНД

- Обдаровані студенти - складають групу ризику, потрапити в залежність через своє неординарне світосприйняття.

- Психологи вивчили всі етапи процесу затягування особистості в тенета культу на території країн СНД, та в українському суспільстві.

- Дослідження проблеми ведеться успішно, проте, покращення ситуації з культами не спостерігається.

- Дослідники проблеми з’ясовували питання: «Як це працює?», а не питання: «Як цьому впливу ефективно протидіяти?»

- Більшість вчених дослідників проблеми, описуючи симптоми хвороби, не пропонували шляхів її лікування.

- Настав час рішуче, поставити практичне питання: «Як цьому протидіяти?».

- Ми пропонуємо спосіб профілактики культової залежності в обдарованого студента, через звернення до внутрішнього світу та вродженого творчого потенціалу.

- Психологічну реабілітацію постраждалого від впливу культу пропонуємо розпочинати з ініціювання процесів зворотних тим, що відбуваються під час «промивання мізків», яке чинять адепти культів над неофітом.

- Посилення ефективності впливу культів, викликане не тільки зміною статусу інформації як продукту, але й іншими тенденціями.

- На думку М. М. Бубліченка, сучасні засоби масової інформації основну увагу приділяють ілюстративності, а основним джерелом інформації стає екран.

- На відміну від минулого, сьогодні студенти з більшим бажанням отримують знання з комп’ютера, Інтернету і телепередач ніж з книг.

- Тенденція коли головує образ, означає деградацію переконання як форми впливу на людину за допомогою раціональних аргументів та фактів.

- Студент в межах писемної культури виховувалася як наділена свідомістю і розумом істота за рахунок сили притаманного їй інтелекту. Перехід до аудіовізуальної форми комунікації змінює це уявлення.

- В наш час культивуються не інтелектуальні здібності, а те, як і наскільки успішно студент орієнтується в зорових та інших образах. Змінилась основна установка, оскільки вона не ефективна більше в нових умовах.

- Книжка вчить студента думати поняттями, фактами, та іншими формами викладення інформації, а екран маніпулює студентом використовуючи зорові інші образи.

- Маніпуляція виходить на перше місце як спосіб взаємодії з оточуючим світом, чим користуються новоспечені всілякі «рятівники людства», «пророки» та «гуру», - великі і малі псевдо-релігійні шахраї.

Якщо проаналізувати основний напрямок всіх зусиль культиських вербувальників під час першого етапу інформаційної обробки чергового кандидата, - стає зрозумілим що спрямовані вони перш за все на створення у вербованого відчуття власного та безсилля та безпорадності перед життєвими негараздами, відчуття страху перед майбутнім і гострої потреби в сторонній підтримці та захисті.

- Вони за будь-яку ціну намагаються створити у свідомості вербованого стійку переконаність в тому що без сторонньої допомоги він просто приречений на страждання.

- Іншими словами, йде цілеспрямована методична робота на негатив, робота зі створення у вербованої особистості песимістичних поглядів та негативного світосприйняття.

- Одними з перших факторів котрі починають активно пручатися цьому несанкціонованому зовнішньому впливу і тому повинні бути тимчасово нейтралізованими в першу чергу, є внутрішній світ особистості та її творче начало.

- Говорячи про внутрішній світ та творче начало особистості, ми не даремно обмовилися що нейтралізувати їх сектантські проповідники планують лише тимчасово і лише на перших стадіях вербування, для того щоб потім використовувати в своїх інтересах.

- Оскільки внутрішній світ особистості, це комплекс її етичних та моральних переконань, уявлень та намагань, а творче начало – потенціал та засоби за допомогою яких етичні та моральні переконання, уявлення та намагання втілюються в життя і оскільки творче начало особистості керується її внутрішнім світом, то для того щоб перетворити вербованого на слухняне знаряддя, необхідно, непомітно для нього, переорієнтувати його внутрішній світ з відкидання догматів насаджуваних культом на повне їх сприйняття.

- Тоді, творче начало особистості почне так само активно втілювати ці догми в життя як до цього активно з ними боролося.

- Для досягнення цього завдання псевдо-релігійними деструктивними культами активно використовуються весь арсенал сучасних психологічних технологій маніпулювання свідомістю про які згадують С. Хасен, Є. Н. Волков, О. Большаков, В. М. Петрик та багато інших психологів-дослідників культового маніпулювання свідомістю в своїх статтях та наукових працях.

- Пропонована нами ідея застосувати методику формування позитивного творчого мислення особистості як засіб звільнення від культової залежності полягає у відновленні у постраждалої від псевдо-релігійного впливу особистості оптимістичного світогляду, віри у власні сили, в унікальність і майже необмежені можливості її власного творчого начала, а також в те, що лише вона сама є одночасно і творцем і господарем свого власного життя.

- Так з’явилася методика з робочою назвою «Хендмейд-орієнтована психокорекція».

- Наведена нижче ознайомлювальна стаття крім теоретичної частини містить дієві рекомендації для будь-якої особистості, котрі допоможуть їй не лише краще взнати свій власний внутрішній світ, але й поглиблювати та удосконалювати його застосовуючи власне творче начало для досягнення та збереження психологічного комфорту в мінливих зовнішніх умовах.

- Чітка структурованість поетапність та конкретність поданих загальних рекомендацій не обмежуючи особистість у засобах та методах творчості допоможе їй створити свою індивідуальну форму захисту від будь-яких зовнішніх деструктивних впливів, а також відновити те що було з певних причин особистістю зруйновано чи втрачено.

- Це дозволяє застосовувати дану методику і як засіб психологічної профілактики, а також як засіб психологічної реабілітації для особистостей котрі або ще перебувають або щойно звільнилися від деструктивного псевдо-релігійного впливу.

- Ми також усвідомлюємо що наведена нижче інформація під загальною назвою «Пігулка хорошого настрою» як система для самостійного опрацювання орієнтована перш за все на особистість яка потребує даного виду допомоги, а також є лише першою розробкою самої методики і потребує подальшого розвитку.- «Пігулка хорошого настрою»

- З психологічної точки зору оточуюче нас середовище (як природне так і соціальне) можна порівняти з дзеркалом, котре відображує на нас той самий емоційний настрій, який ми самі в це середовище приносимо.

- Саме від знаку цієї проекції (позитив чи негатив) залежать щоденні успіхи або невдачі кожного з нас.

- Це так само як знання правил вуличного руху дозволяє їздити швидко та безпечно, тоді як незнання або нехтування ними призводить до неприємних наслідків.

- Пропоную назвати це явище «Психологічним дзеркалом» і розглянути можливості його використання у повсякденному житті. Але для початку, трошки історії…

- Те, що емоції можуть як зцілювати так і вбивати, люди помітили дуже давно.

В стародавні часи, коли основною одиницею виміру емоцій було слово, Гіппократ – засновник медицини, відзначав велику силу цього впливу.

В сучасній медицині питаннями управління емоційною сферою пацієнта займається окрема наука Деонтологія, а термін «Ятрогенія» - означає захворювання, що мають емоційно-психологічне походження.

- Правильне використання явища Психологічного дзеркала, стало основою сучасного економічного прогресу і високого рівня життя Сполучених Штатів Америки.

- В період самих великих економічних депресій Голівуд і театри Бродвею цілеспрямовано займались зйомкою легких кінокомедій та постановкою розважальних мюзиклів з метою зняття емоційної напруги в суспільстві і просування ідеї того, що теперішні труднощі будуть подолані, а в майбутньому всіх неодмінно чекає успіх.

- Впевнений, що у кожного є особистий досвід того, як вчасно сказаний добрий жарт, хороша пісня, випадково згаданий вислів з улюбленого фільму піднімали настрій, знімали втому, помагали пережити складний або неприємний період життя.

- Але якщо до цього часу, скоріше за все, це відбувалося без усвідомлення, спонтанно, то тепер вам слід навчитися цілеспрямовано викликати в пам’яті такі спогади для того, щоб в потрібний момент ними завжди можна було

скористатися.

- Важливою підтримкою в оволодінні цим мистецтвом вам стане ваша власна уява, емоційна пам’ять, внутрішній (або уявний) зір, а також весь ваш багатий внутрішній світ, доповнений будь-де побаченими, почутими, прочитаними, або в будь-який інший спосіб сприйнятими яскравими образами.

- Наш внутрішній світ – це наш внутрішній прихований ресурс, захист від несприятливих зовнішніх впливів, котрий допомагає нам завжди зберегти свою

неповторну індивідуальність.

- Хоч побудова внутрішнього світу – процес творчий і не терпить зовнішніх вказівок, обмежень чи заборон, тут також існують свої закономірності, котрі необхідно враховувати для збереження Гармонії та комфорту в душі.

- Будь-яку складну життєву ситуацію можна розкласти на декілька простих комбінацій «Плюсів» з «Мінусами», називаючи «Плюсом» позитив а «Мінусом» негатив. Настав час дати цим поняттям доступні визначення.

- Позитивом, ми назвемо все, що несе нам відчуття комфорту, впевненості в собі: радість, задоволення, захоплення, любов, щирість, ейфорія творчості, приємні спогади.

- Все, що викликає відчуття дискомфорту, невпевненості в собі: страх, сумнів, тривожність, смуток, гнів, ненависть, ревнощі, злість, користолюбство, жадібність, брехливість, відчуття незручності, сором, неприємні спогади, ми назвемо негативом.

- Впливаючи на людину, сильна, як позитивна так і негативна інформація, створює в її підсвідомості певний первинний емоційний фон (або позитивний або негативний), через призму якого, людина сприймає всю наступну отримувану інформацію, робить висновки, приймає рішення, здійснює вчинки.

- При тривалому впливі на людину сильної негативної інформації первинний емоційний фон стає дуже стійким і у людини може виникнути емоційна залежність від негативу.

- Під впливом цієї залежності, людина починає вибірково сортувати всю інформацію що надходить, наполегливо шукати тільки негативний компонент, отримувати і використовувати його, отримуючи від цього певну подобу емоційного задоволення.

- Ця прив’язаність запускає до дії механізм психологічного дзеркала: спрямоване на негатив світосприйняття особистості, формує навколо неї несприятливе кризове середовище, котре викликає в реальність більшість з тих негативних подій, які до цього особистість пережила лише віртуально.

- Проте, оскільки первинний емоційний фон людини може формуватися під впливом не тільки негативу але й позитивних вражень, то питання емоційної орієнтації особистості, її успішності чи пригніченості, зводиться лише до того, яка інформація переважає в житті людини: позитив чи негатив.

- Хоч ми й позбавлені можливості повністю виключити негативний баласт

з нашого світосприйняття, та кожен з нас не тільки може але й повинен регулярно відновлювати свій особистий емоційний баланс цілеспрямованим накопиченням позитивних вражень.

- Оскільки всі об’єкти чи явища оточуючого нас світу, а також будь-які їх зображення (всі види фото- відео- електронної інформаційної продукції, аромати, музичні і літературні твори, всі види творів мистецтва) викликають в нас ті чи інші емоції, їх можна вважати концентратами цих емоцій.

- Метод «Пігулки хорошого настрою» полягає в тому, щоб накопичувати концентрати саме позитивних емоцій і використовувати їх тоді, коли необхідно створити певну атмосферу емоційного комфорту.

-Кожен етап навчить Вас своєї мудрості. Зібрані разом, ці рекомендації зроблять ваше життя вільним, яскравим і насиченим.- 1. Підготовка: «Прислухайтесь тільки до себе!»

- 2. Створення та наповнення: «Відмежуйтесь від негативу в думках, в словах та у вчинках. Орієнтуйтесь тільки на світлі та легкі, позитивні емоції!»

- 3. Комплексне застосування: «Будь-яку інформацію що надходить, сприймайте без емоцій і конструктивно!»

- Другою визначальною особливістю стратегії мислення успішної людини є конструктивне ставлення до неприємної інформації: «Немає дверей, котрі не відчиняються, але є двері, котрі відчиняються не з першого разу».

- В той час як невдаха негативний результат сприймає як щось нездоланне з чим немає сенсу боротися і слід змиритися, переможець відсутність позитивного результату сприймає як тимчасову технічну зупинку на шляху до втілення мети. Варто лише проаналізувати причини зупинки, виправити

неполадки та продовжити рух – і мета буде досягнута.

- Все інше вам підкажуть ваше творче чуття, ваш естетичний смак та щоденні життєві потреби. Будьте самі, повноправними творцями свого внутрішнього світу та свого життя!

Щиро Ваш, Роман Діденко.


Список літератури:

1. Є. Н. Волков, «Залежність від реальності». (Журнал «Практична психологія та соціальна робота», № 2, 2008 рік)2. Д. В. Штриголь, «Особливості сімейного виховання в сім’ях євангельських християн-баптистів та православних християн», (Журнал «Практична психологія та соціальна робота», № 8, 2008 рік.)

3. А. Большаков, «Большая книга скрытого влияния на людей», Санкт-Перербург, «Прайм-ЕВРОЗНАК» 2007.

4. С. Хассен, «Освобождение от психологического насилия», СПб.: «Прайм-

ЕВРОЗНАК», 2003.5. . С. Хассен, «Противостояние сектам и контролю над сознанием»,

М.: АСТ. 2006.

6. В. М. Петрик, «Особливості ідеологічної та психологічної обробки в новітніх релігійних організаціях». Журн. «Практична психологія та соціальна робота», № 11, 2009 р.

7. . А. Ю. Акопов, «Свобода от зависимости. Социальные болезни личности»,

Речь, Санкт-Петербург 2008 г.8. Р. Ф. Діденко, «Застосування кататимно-імагінативного методу психологічної корекції для осіб похилого віку з тривожними та тривожно-дипресивними станами». Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України, лабораторії екологічної психології, том VII, випуск 12, м. Київ - 2007 р.База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка