Роль здоров’язберігаючих технологій у вихованні молодого покоління. Досвід роботи Художник Н. М., заступника директора цпрдюСкачати 229.83 Kb.
Дата конвертації14.04.2016
Розмір229.83 Kb.
РОЛЬ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИХОВАННІ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ.

Досвід роботи Художник Н.М., заступника директора ЦПРДЮ
1. ВСТУП

Створення умов розвитку підростаючого покоління, виховання освіченої, творчої особистості, формування її фізичного, психічного і духовного здоров'я –найважливіше завдання освіти в Україні.

Здоров'я населення є одним із головних показників суспільного розвитку країни, відображення її соціально-економічного та морального стану.

Проблема здоров’яформування та здоров’язбереження підростаючого покоління набула гостроти за останні 15-20 років. Зросла захворюваність серед дітей і молоді.

На стан здоров’я негативно впливає вживання психоактивних речовин (тютюну, алкоголю) та інших наркотичних речовин. Загальновідомо, що курить кожний третій підліток, кожен четвертий вживає алкоголь.

Україна продовжує передувати в Європі за темпами розповсюдження ВІЛ/СНІДу.

Великі ризики несуть для фізичного та духовного здоров’я дітей і підлітків сучасні комп’ютерні ігри, інтернет, телевідеопродукція з демонстрацією жахів насильства, статевої розпусти. Усе це створює загрозу для генофонду нації.

Активізується агресивність, особливо дівчат: ще 20 років тому серед правопорушників було 5-7% дівчат, нині 15-17% .

Характерно, що прояви агресивності спостерігаються як у підлітків «груп ризику», так і у підлітків з благополучних сімей, про що свідчать численні повідомлення у ЗМІ, телепередачі. Загрозливим явищем у суспільстві стає насильство щодо неповнолітніх.

Подолання цих причин можливе через створення педагогічно збагаченого середовища, формування превентивного виховного середовища, яке стане фактором інтегративного впливу на процес розвитку й саморегуляції дітей, становлення життєстійкості, життєздатності, життєвої компетентності особистості.

Здоров’я дітей – найцінніше надбання цивілізованого суспільства. Воно створює фізичний, духовний, соціальний, інтелектуальний та моральний базиси країни.

Наші діти на сьогодні – ослаблені та хворобливі як, урешті, і належить бути дитині, котра погано та нераціонально харчується, живе в забрудненому навколишньому середовищі, не займається спортом, більшість вільного часу проводить за комп’ютером, постійно зазнає нервових перевантажень та зривів.

Тому формування здорового способу життя є обов’язковим завданням і умовою розвитку творчих здібностей дитини та формування її як творчої особистості.

2. Основні завдання превентивно-просвітницького середовища

Превентивне виховне середовище – це сукупність реально діючих соціально-педагогічних факторів, що зумовлюють соціально-духовний розвиток особистості, її соціально-правову підтримку та відповідальну поведінку у процесі активної динамічної взаємодії із соціальними інституціями.

Близько десяти державних програм спрямовані на пропаганду здорового способу життя дітей та молоді ( Закон України « Про освіту», « Про позашкільну освіту», національна програма «Освіта» ( Україна ХХІ ст..), Програма « Діти України», « Концепція непереривної валеологічної освіти в Україні», Цільова комплексна програма « Фізичне виховання – здоров’я нації» та інші).

В Новобузькому районі діють ряд програм направлені на збереження здоров'я молодого покоління: • « Програма забезпечення профілактики ВІЛ інфекції, лікування, догляду, підтримки ВІЛ – інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки»,

 • « Репродуктивне здоров’я населення Новобузького району на період до 2015 року»,

 • « Молодь Новобужжя на 2011-2015 роки» та ряд інших.

Формування здорового способу життя є обов’язковим завданням освітнього закладу, умовою розвитку творчих здібностей дитини та формування її як творчої особистості.

Саме позашкільний заклад має великі можливості у здійсненні ряду заходів з питань збереження та зміцнення здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу. В 2012-2013 році діяльність Центру була направлена на здійснення завдань визначених соціальними ініціативами Президента України а саме: створення умов для творчого, інтелектуального та фізичного розвитку вихованців, учнів і слухачів, пошук розвитку та підтримки здібних та обдарованих учнів та слухачів.


3. Позашкільний заклад один з найбільш сприятливих установ для соціально творчих дій.

Дослідженнями доведено, що позашкільні заклади є найбільш сприятливими установами для соціально творчих дій.

Позашкільний заклад - це простір для життя дитини. Тут вона повноцінно живе і тому вся діяльність закладу повинна вибудовуватись так, щоб сприяти становленню особистості, гуманізації відносин між вихованцями і педагогами, закладом і родиною, ґрунтуючись на ідеї самоцінності дитинства, діалогу.

Центр позашкільної роботи дітей та юнацтва. Новобузької районної ради – заклад комплексного типу, працює з 1997 року.

Педагогічний колектив Центру у своїй роботі керується законами України « Про позашкільну освіту», « Про освіту», Державною національною програмою «Освіта»,

« Положенням про позашкільний навчальний заклад», Національною програмою « Діти України», « Законом про мову».

В закладі діє 70 дитячих об’єднань, що охоплюють 1022 учнів віком від 7-18 років - 9 із яких на базі сільських шкіл.

Особливе місце в роботі Центру належить навчально-виховній роботі, де вихованці, учні і слухачі одержують додаткову освіту в творчих об’єднаннях :
Художньо– естетичного

Еколого-натуралістичного

Науково – технічного

Туристсько-краєзнавчого

Соціально – реабілітаційного

Дослідницько-експерементального

Поєднуючи шість видів діяльності заклад виконує різні ролі, а саме: • організатора змістовного дозвілля дітей та учнівської молоді в місті, районі;

 • базового закладу для проведення експериментальної, науково – методичної роботи з питань позашкільної освіти;

 • є координатором секцій територіального відділення МАН з таких відділень:

 • хіміко – біологічного;

 • фізико – математичного;

 • історико – географічного:

 • філологічного.

 • готує лідерів дитячих шкільних громадських організацій району

( « Школа спілкування « Веселка»), та голів волонтерських загонів ( районна школа волонтерів « Довіра»);

 • закладу, в якому ефективно використовуються проектні, ігрові технології, щодо здорового способу життя, здоров'ятворчих, здоров'язберігаючих технологій, запобігання торгівлею людьми, насиллю в сім'ї та інше;

 • виконує роль соціально – педагогічної підтримки та правового захисту дітей та юнацтва ( морально – правовий клуб « Довіра»).

Основна мета закладу - формування життєво – компетентної, творчої особистості, самосвідомої, здатної успішно самореалізуватися в сучасному соціумі.

Реалізація даної мети здійснюється через систему завдань, визначених законами України: « Про позашкільну освіту», « Про освіту», Державною національної програмою « Освіта», « Положенням про позашкільний навчальний заклад», Концепцією та Статутом закладу, авторськими програмами « Надія»,« Обдарованість», структурно-логічною моделлю навчально-виховної системи закладу «Гармонія», програмою родинного виховання «Разом з батьками - в ім'я дитини».

Наш заклад –це простір, у якому кожна дитина може не просто ввійти у світ знань, але й набути досвід творчого, конструктивного спілкування, реалізації своїх ідей, спрямувань, своїх поглядів. Це середовище, де знаходять вихід самі найрізноманітніші проекти валеологічного, екологічного, творчого, соціального, культурного, технічного, дослідницького спрямування, заклад в якому народжується і підтримується ініціатива.
4. Модель Школи сприяння здоров’ю « Крок за кроком» Центру позашкільної роботи дітей та юнацтва - основний стрижневий напрям навчально – виховного процесу закладу
В народі кажуть: « Або ви турбуєтесь про своє здоров'я, або воно потурбує вас». Батьків і педагогів сьогодні надзвичайно хвилює питання як допомогти дітям бути здоровими, сильними, витривалими, адже, на жаль, рівень дитячої захворюваності в нашій країні дедалі зростає. Для того, щоб досягти бажаного результату, потрібні глибокі знаня і реальні дії, щоденна кропітка робота в цьому напрямку. Головне завдання полягає в тому, щоб сформувати у дітей та підлітків свідоме ставлення до власного здоров'я.

З 2010 року в закладі розроблена сучасна модель позашкільного закладу « Школа сприяння здоров’ю» « Крок за кроком». В рамках школи « Крок за кроком» діяльність педагогів орієнтована на формування в дітей стійкої позиції, що передбачає визначення цінності здоров’я, почуття відповідальності за збереження й зміцнення власного здоров’я, поглиблення знань, умінь та навичок пов’язаними з усіма складовими здоров’я.Модель Школи сприяння здоров’ю « Крок за кроком» Центру позашкільної роботи дітей та юнацтва покликана чітко регламентувати діяльність кожного учасника виховного процесу на шляху до кінцевої мети – створення здорового мікроклімату для виховання здорової особистості, із стійкими переконаннями та системою знань про здоров‘я і здоровий спосіб життя; створення умов для збереження і зміцнення здоров‘я учнів, підготовка їх до суспільно значущого самоутвердження, самодостатності та самореалізації у дорослому житті. (Додаток 1)
4.1.Головна мета та провідна ідея створення моделі

Провідна ідея створення моделі ШСЗ « Крок за кроком»:

Ефективне вирішення завдання, яке висуває суспільство, формування фізично, психічно, соціально, морально здорової людини з високим рівнем громадянської відповідальності, готової до самостійного вибору власного місця в житті.

Головна мета:

Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, суть якої полягає у створенні сприятливої соціокультурної ситуації, готовності до формування у дітей суспільно значущої життєвої стратегії.

Завдання створення проекту моделі ШСЗ :


 • визначити умови та можливості запровадження програми спільної роботи учасників навчально-виховного процесу з проблеми збереження та зміцнення здоров’я дітей;

 • активно впроваджувати ефективні технології збереження і зміцнення здоров‘я, сприяти здоровим стосункам між вихованцями, педагогами, батьками;

 • розробити необхідне науково-методичне забезпечення;

 • створити та організувати роботу учасників навчально-виховного процесу з питань формування та зміцнення здоров’я дітей;

 • створити необхідні умови для валеологічної освіти та виховання учнів, їхньої участі в оздоровчо - освітніх заходах в позаурочний час;

 • організувати батьківську освіту з проблем виховання здорової дитини в сім‘ї.

На шляху досягнення цього постають такі завдання та кроки:

 • створення координаційної ради закладу з питань упровадження моделі ШСЗ

 • « Крок за кроком»;

 • здійснення освітньої діяльності фахівцями для педагогічного та батьківського колективів з метою підвищення кваліфікації учасників реалізації програми ШСЗ;

 • організація науково- методичного й інформаційного супроводу діяльності;

 • сприяння співпраці позашкільного закладу із службами та закладами міста, що займаються питаннями збереження та зміцнення здоров’я;

 • розвиток соціальної й особистісної компетентності дитини;

 • запобігання виникненню психологічних і соціальних проблем.

4.2.Принципи та передумови впровадження моделі

Принципи та передумови впровадження моделі ШСЗ « Крок за кроком»:

 • послідовність в діях педагогів, батьків, громадськості;

 • системність у профілактичній роботі;

 • природо – відповідність, урахування вікових, індивідуальних особливостей дитини;

 • об’єктивність і достовірність інформації, що використовується;

 • єдність поваги та вимогливості до особистості;

 • єдність свободи та відповідальності особистості за свої дії;

 • саморозвиток особистості, формування навичок здорового способу життя;

 • свобода вибору особистості ( участь у колективній діяльності, право на власну думку та інше..)

Намітивши стратегію розвитку ШСЗ « Крок за кроком» ми вирішили для себе, що пропаганда та стимулювання здорового способу життя педагогів та вихованців – основний стрижневий напрям навчально – виховного процесу, тому що стан оптимальної працездатності, як дорослої людини так і школяра, нерозривно пов’язана з хорошим самопочуттям, з найкращим функціонуванням усіх систем організму. ( Додаток 2)

Здорова дитина із радістю та задоволенням включається в усі види навчальної - виховної діяльності: інтелектуально – пізнавальну, трудову, громадську, фізкультурну чи ігрову. Важко уявити собі активну дитину, у якої болить голова, або постійно перебуває у стані апатії, лінощів думки, або у постійній нервовій напрузі, боїться всього: грому, блискавки, низької оцінки.4.3. Форми та методи роботи.
Форми та методи роботи

Перевага програми моделі ШСЗ « Крок за кроком» полягає в тому, що не потрібно відмовлятися від напрацьованих позитивних, дієвих, традиційних форм роботи закладу, а тільки наповнити їх новим змістом. Найефективнішими формами та методами роботи є: • години спілкування;

 • тренінги;

 • « круглі столи»;

 • походи вихідного дня;

 • консультативні пункти;

 • діяльність учнівського врядування Центру « Позашкільник»

 • інтелектуальні та розвивальні ігри;

 • конференції, диспути, дискусії;

 • відео лекторії;

 • просвітницькі акції;

 • колективні творчі справи;

 • конкурси соціальної реклами;

 • усні журнали, газетні колажі;

 • батьківські збори;

 • моніторинг;

 • профілактичні заходи невживання паління, алкоголю, наркотиків, захворювань на туберкульоз, ВІЛ\СНІД

 • і найголовніше, гуртки та дитячі об’єднання в планах та програмах яких, відображаються здоров'ятворчі, здоров'язберігаючі технології.

Головним завданням школи « Крок за кроком» - є створення модуля «пропаганда –профілактика – просвіта» дітей і дорослих для самореалізації особистості, орієнтованої на ідеал здоров'я, в єдиному інформаційному просторі закладу, родини, громадського середовища, з урахуванням вікових потреб дітей та формування у них свідомого ставлення до здоров’я і зваженого вибору власного способу життя.

При формуванні навичок здорового способу життя важливим є набуття практичного досвіду, що забезпечується виконанням відповідних вправ, дій, відпрацювання моделей поведінки на практиці. Коли йдеться про здоров’я, то найчастіше мають на увазі його фізичний аспект. Ми звертаємо увагу й на психічне здоров’я, адже саме від нього залежить ставлення людини до себе.Напрямки для реалізація кожної складової здоров’я на заняттях гуртка.

Діяльність педагогів закладу в рамках школи « Крок за кроком» орієнтована на формування в дітей стійкої позиції, що передбачає визначення цінності здоров'я, почуття відповідальності за збереження й зміцнення власного здоров'я, поглиблення знань , умінь та навичок, пов'язаних з усіма складовими здоров'я (фізична, соціальна, психічна, духовна). Формування в учнів компетентного ставлення до власного здоров'я неможливе без реалізації всіх складових здоров'я. Для роботи ми визначили напрямки через які можлива реалізація кожної складової здоров’я на заняттях гуртка. ( Додаток 4) Заняття проходять в другу половину дня, діти стоплені навантаженням шкільних предметів, тому наші заняття повинні нести радість, задоволення, відпочинок.

Реалізація фізичної складової здійснюється через:

♦ фізкультхвилинки, рухливі ігри, фізкультпаузи на заняттях (оздоровчу рухливу діяльність), походи, екскурсії,спостереження;

♦ контроль та самоконтроль за правильною поставою під час роботи на занятті, ходіння тощо;

♦ використання вправ щодо профілактики сколіозу, запобіганню гіподинамії;

♦ виконання дихальних вправ;

♦ виконання гімнастики для очей, точковий самомасаж біологічно активних точок обличчя й голови, щоб врешті «розбудити» дітей і створити відповідний робочий настрій на весь час заняття гуртка;

♦ навчання використанню народних засобів оздоровлення та профілактики захворювань

(фітотерапія, збирання та заготовлення лікарських трав та інше);

♦ знання свого особистого рівня здоров’я ( щоденники здоров’я);

♦ навчання щодо дотримання режиму навчання, харчування, праці, відпочинку ( бесіди, тренінги, інформаційні хвилинки…);

♦ навчання культурі споживання їжі ( інформаційні хвилинки, виховні заходи, відео лекторії).

Реалізація соціальної складової здійснюється через:

♦ використання засобів, які сприяють інтересу до навчального матеріалу;

♦ створення умов для самовираження вихованців ( виставки,аукціони, конкурси…);

♦ стимулювання аргументації відповідей;

♦ заохочування ініціативи вихованців ( КТС);

♦ розвиток інтуїції, творчої уяви вихованців;

♦ використання на заняттях засобів:

- диференційованого навчання

- проблемного навчання

- діалогового навчання

- рефлексивного навчання

- колективної розумової діяльності ;

♦ використання зв’язків з іншими предметами, явищами;

♦ використання матеріалу з інших сфер життєдіяльності;

♦ використання дидактичного матеріалу;

♦ ініціація різноманітних видів діяльності;

♦ здійснення взаємоконтролю;

♦ навчання дотриманню правил спілкування в групі, в громадських місцях, громадському транспорті;

♦ навчання вмінню уникати конфліктних ситуацій за алгоритмом «Стій! Подумай! Прийми рішення!»;

♦ навчання гуманному ставленню до людей з фізичними вадами.Реалізація психічної складової здійснюється через:

♦ створення сприятливого психологічного клімату на заняттях;

♦ дотримання позитивного мислення;

♦ демонстрацію ненасильницьких засобів навчання;

♦ навчання вмінню керувати своїми емоціями, почуттями;

♦ навчання підтриманню в собі впевненості у своїх можливостях, задатках;

♦ здійснення самооцінки, самоконтролю;

♦ здатність аналізувати наслідки дій шкідливих звичок тощо;

♦ навчання вмінню відмовлятися від пропозицій, які шкідливі для здоров’я;

♦ навчання вмінню приймати самостійно рішення в різних ситуаціях;

♦ навчання підтримувати дружні стосунки з усіма членами колективу;

♦ музикотерапію;

♦ кольоротерапію.


 • казкотерапія

Реалізація духовної складової здійснюється через:

♦ навчання доброзичливому ставленню до товаришів у класі, до учнів школи, до членів дитячого колективу гуртка, до дорослих;

♦ навчання відповідальності за власні дії та вчинки;

♦ вироблення навичок самообслуговування;

♦ навчання висловлювати свої погляди щодо здорового способу життя;

♦ навчання здатності бачити й сприймати прекрасне в житті, природі,

мистецтві, літературі;

♦ навчання вмінню розрізняти зло і добро, духовне і бездуховне, долати прояви зла в собі;

♦ навчання усвідомленню життєвих цінностей.
З 2005 року в закладі працює тренінг – курс «Сприяння просвітницькій роботі по формуванню здорового способу життя за програмою «Рівний - рівному». Керівник тренінг – курсу, яка пройшла навчання за методикою « Рівний – рівному» і має відповідний сертифікат та свідоцтво, веде психологічні тренінги для вихованців та педагогів, проводить індивідуальні заняття з дітьми, педагогами та батьками.

На заняттях гуртків педагоги закладу використовують технологію « Теорія рішення винахідницьких задач», здоров'ятворячі та здоров'язберігаючі технології (кольоротерапію, арт-терапію, казкотерапію, танцювально-рухову та музикотерапію), пошуково-дослідницьку та експериментальну діяльність, методику виявлення і урахування розумових здібностей кожної дитини, впроваджуються нетрадиційні форми занять, корекційна робота на заняттях, валеокорекція, елементи етики, валеології, екології, естетики, тощо.

З метою стабілізації епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу Законом України від 19 лютого 2009 року № 1026-VI затверджено Загальнодержавну програму забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2015 роки.

Серед найважливіших профілактичних заходів Програмою визначено забезпечення масштабної первинної профілактики поширення ВІЛ-інфекції серед населення, передусім серед молоді, через проведення освітньої, роз’яснювальної роботи з пропаганди здорового способу життя, духовних, морально-етичних, культурних цінностей та відповідальної поведінки. • В рамках завдань Школи сприяння здоров’ю « Крок за кроком» для учнівської та студентської молоді проводяться різні акції, заходи, вуличні ігротеки, дискотеки, вечори: «Молодь проти СНІДу», « Ми обираємо життя», « А чи знаєш ти?..», « Дороги, які ми обираємо…» та інші, де проводиться профілактична робота засобами інтерактивних методів навчання та виховання, розповсюдження печатної продукції, проведення опитування та анкетування.

 • Проводиться інформаційна та роз’яснювальна робота в гуртках і творчих об’єднаннях, практикуються бесіди, години спілкування, тематичні заходи, дні здоров’я, відео- лекторії.

 • З метою виявлення ставлення вихованців до вживання наркотичних засобів у гуртках проводиться анкетування та тестування.

 • Вихованці позашкільного закладу залучаються до участі у Всеукраїнських акціях боротьби проти наркоманії та алкоголізму. Щорічно проводяться конкурси малюнків і плакатів на тему здоров’я.

 • З метою розширення і збагачення знань вихованців про себе, формування свідомого ставлення до власного здоров’я в гуртках початкового навчального рівня запроваджено навчальний спецкурс «Уроки Здоров’яка», курс « Філософія і психологія для дітей у початкових класах», автор Л.В. Скорикова, з широким використанням особистого щоденника « Хто я?». ( Додаток 3).

 • Щороку проходяться районні, обласні конкурси творчих робіт (малюнків, плакатів, соціальної реклами, поетичних творів, фотоматеріалів).

 • Традиційними стали Тижні здоров’я, спортивні та туристичні тижні що передбачають участь у різноманітних заходах не лише вихованців, а й їх батьків.

 • Серед традиційних форм роботи з батьками є: цикл лекцій з метою оволодіння культурою здорового способу життя; бесіди психолога, медиків та інших фахівців про фізичне і психічне здоров’я, раціональне харчування, загартування організму, шкідливі звички тощо.

Спеціальні дослідження, проведені в гуртках, свідчать про те, що дана програма сприяє формуванню в дітей та підлітків навичок здорового способу життя.

Важливе місце в навчально-виховній роботі відведено таким формам роботи, що спрямовані на організацію змістовного відпочинку та оздоровлення вихованців. Клубні форми роботи, що застосовуються в позашкільному навчальному закладі під час третього навчально-оздоровчого семестру, є логічним продовженням профільного навчання в гуртках, інших творчих об’єднаннях. Метою впровадження клубних форм у роботу гуртків та інших творчих об’єднань під час літніх канікул є створення умов для творчої самореалізації вихованців за обраним профілем навчально-творчої діяльності; відпочинку, оздоровлення і розвитку; формування навчально-творчого соціуму. Їх використання органічно поєднує різні форми оздоровчої та дозвіллєвої роботи та сприяє розширенню практичної та соціально-творчої складових освітнього процесу.

Змістовна робота проводиться в районному оздоровчому таборі « Пелагеївський», де також застосовується здоров'ятворчі та здоров'язберігаючі технології Школи сприяння здоров’ю « Крок за кроком».

4.5. Дитяче самоврядування –це діалогічний стиль спілкування і навчання

на рівні, один із напрямків впровадження здоров'язбережувальних технологій.

Найважливішою ланкою виховної системи закладу є учнівське самоврядування, розвиток якого допомагає учням відчути себе організаторами свого життя в закладі, сприяє формуванню навичок культури спілкування, уміння жити в колективі, що є важливим в самостійному житті людини поза стінами школи, позашкільного закладу.

Структура моделі дитячого врядування « Позашкільник» включає 7 виховних центрів, які спрямовують свою роботу у відповідності до мети діяльності кожного.


 • Еколого - натуралістичний ( МІГ « Зелений дивосвіт»)

 • Художньо – естетичний ( МІГ « Ми – гра – творчість»)

 • Національно – патріотичний ( МІГ « Відродження»)

 • Культурно – освітній ( МІГ « Берегиня»)

 • Науково – технічний ( МІГ « Орієнтир»)

 • Превентивно – просвітницький ( МІГ « Довіра»)

 • Науково – дослідницький ( МІГ « Інтелект»)

Робота усіх МІГів зорієнтована на організацію позакласної роботи, змістовного дозвілля. Кожен МІГ працює згідно з річним планом. Склад МІГів тимчасовий. Засідання проводиться відкрито один раз на місяць. Кожен МІГ очолює голова який обирається зі складу малої ініціативної групи.

Роботу МІГів об’єднує Рада Центру « Позашкільник». До складу якої входять: • Вихованці – активісти від кожного відділу ( всього 15 чоловік)

 • Методисти

 • Педагоги – куратори

 • Батьки

Одним із головних напрямків роботи самоврядування « Позашкільник» є пропаганда здорового способу життя. Ці завдання лежать в основі превентивно – просвітницького МІГа « Довіра»

Превентивно – просвітницький ( МІГ « Довіра»)

Склад МІГу: представники районного волонтерського загону « Довіра», районної волонтерської школи, тренінг – курсу « Рівний – рівному», « Школи спілкування

« Веселка».Мета МІГу: підготовка старшокласників до свідомого вибору лінії життя, позиції, погляду на життя; формування духовних, ціннісних орієнтацій, розуміння загальнолюдської і народної моралі; пропаганда здорового способу життя; забезпечення повноцінного фізичного розвитку, збереження та зміцнення власного здоров’я.

Представники МІГу беруть участь :

 • в проведенні бесід, вечорів, диспутів, рольових ігор, тренінгів, вуличних ігротек, форум – театру, відео лекторіїв; зустрічах з лікарями, психологом; діагностуванні, анкетуванні; годинах спілкування з пропаганди здорового способу життя; відеолекторіях, арт-театрах, диспутах, круглих столах присвячених здоровому способу життя; виступах агітбригади; виготовленні та розповсюдженні інформаційних листівок, буклетів; у провед енні конкурсів малюнків, захисту рефератів; у допомозі ветеранам, вдовам, пенсіонерам, інвалідам; в здійсненні заходів до Дня людей похилого віку, Дні інвалідів, Дня захисту дітей; До Всесвітнього дня боротьби з тютюнопалінням, Днях здоров'я; в догляданні за обелісками бойової слави; проводить операції « Турбота», « Теплий одяг для друга», « Від серця до серця», « Подарунок до Святого Миколая» та інші.

МІГ « Довіра» - це колектив вихованців, які об’єднанні спільними інтересами та здатні захопити своєю діяльністю інших, виявляють пізнання та творчості.

Висновок

Необхідно зазначити, що завдяки впровадженню моделі Школи сприяння здоров’ю « Крок за кроком» у нашому позашкільному закладі створено умови для виховання культури здоров’я дітей та молоді, формування у них позитивної мотивації на здоровий спосіб життя шляхом впровадження у навчально-виховний процес інноваційних педагогічних технологій. З кожним роком ця модель удосконалюється, набирає обертів; створюються авторські програми; відпрацьовуються технології побудови занять здоров’я; апробуються методи релаксації, фізкультурно-оздоровчої роботи; друкуються методичні посібники ( додаток 6); впроваджуються системи семінарів-тренінгів для педагогів закладу та вчителів району, щодо профілактики здорового способу життя, відпрацьовуються технології валеологізації навчально-виховного процесу.

Проходить апробацію новий зміст освіти, нові технології, структурні моделі навчання, методи виховання і шляхи розвитку учня, впроваджуються інноваційні здоров'язберігаючі технології у практику роботи і виховання дітей, створюються умови для гармонійного розвитку особистості. До цих завдань ми йдемо разом впевнено Крок за кроком.

ДОДАТКИ

Додаток 1Додаток 2

Стратегія розвитку
Школи сприяння здоров’ю ЦПРДЮ «Крок за кроком»

Стратегія розрахована на 10 років.


ІІІ етап (формівно – розвивальний) з 2010р.- 2020р.
НАЗВА ЗАХОДУ

ХТО ВІДПОВІДАЄ

ДАТА

1

Організувати роботу творчої групи для керівників гуртків
« Інтеграція знань про здоров’я, здоровий спосіб життя як засіб формування світогляду вихованців, учнів, слухачів»

Методисти

2010р

2

Щороку проводити конкурси творчих робіт ( малюнків, творів, соціальної реклами, поетичних творів, фоторобіт) по формування здорового способу життя

Методисти. Кер. гуртків

постійно

3

Організувати конкурс серед педагогів на краще заняття, виховний захід, щодо здорового способу життя

Методисти

2010р

4

Запровадити в усіх гуртках початкового навчання спец –курс

« Уроки Здоров’яка» та курс « Філософія і психологія для дітей у початкових класах» з використанням особистого щоденника зміцнення здоров’яМетодисти , кер. гуртків

2012р

5

Впроваджувати нетрадиційні форми і методи роботи, здорово -творчі та здоровозберігаючі технології на заняттях гуртків.

Кер. гуртків

Постійно

6

Організувати роботу гуртків для дітей з особливими потребами

Кер. гуртків

2013р

7

Створити картотеку передового досвіду з питань вироблення в дітей навичок здорового способу життя

Методисти, зав.

методоб'єднаннями2011-2013р

8

Виготовити та видати методичні збірники:
● Уроки здоров’я.
● Формування здорового способу життя в дітей і підлітків .
● Створення моделі Школи здоров’я та інші.

Методисти, заввідділом

2010-
2012р9

Проводити походи вихідного дня

Кер. гуртків

постійно

10

Проводити Дні та тижні здоров’я

Кер. гуртків туристсько-краєзнавчого відділу

Двічі на рік

12

Взяти участь у міжнародних проектах та програмах « Рівний – рівному»,»Діалог»,Європейські мережі шкіл сприяння здоров’ю.

Методисти, кер. гуртків

Постійно

13

Створити кабінет психічного розвантаження

Директор

2015р

14

Організувати роботу в системі МАН з питань формування культури здоров’я в учнів

Методисти

2010р

15

Здійснювати моніторингове дослідження рівня здоров’я, фізичного та психічного розвитку вихованців

Методисти

Постійно

17

Проводити моніторинг формування навичок здорового способу життя у підлітків за програмами « Рівний – рівному», «Діалог»

Методист з вих.. роботи

Постійно

18

Створити кабінет валеології, часниковий інгаляторій

Директор

2018р

20

Створити навколо будівлі ЦПРДЮ куточки краси, та куточки здоров’я

Педколектив

2014рБаза даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка