«Роль контролю та стимулювання навчальної діяльності школярів у підвищенні рівня якості знань учнів» Шановні колеги! Тема нашої педагогічної ради «Роль контролю та стимулювання навчальної діяльності у підвищенні рівня якості знань учнів»Скачати 160.25 Kb.
Дата конвертації13.04.2016
Розмір160.25 Kb.


«Роль контролю та стимулювання навчальної діяльності школярів у підвищенні рівня якості знань учнів»

Шановні колеги!

Тема нашої педагогічної ради «Роль контролю та стимулювання навчальної діяльності у підвищенні рівня якості знань учнів» . Питання досить актуальне, оскільки, не зважаючи на те, що в педагогіці і методиці проведено багато досліджень з контролю та оцінки знань учнів, проблема організації контролю та об’єктивної оцінки знань залишається.

Суть контролю навчання як дидактичного поняття Контроль, або перевірка результатів навчання, є обов'язковим компонентом процесу навчання. Він має місце на всіх етапах процесу навчання, але особливого значення набуває після вивчення якого-небудь розділу програми і завершення ступеня навчання. Суть перевірки результатів навчання полягає у виявленні рівня засвоєння знань учнями, який повинен відповідати освітньому стандарту з даної програми, даного предмету

Контроль та оцінка знань, умінь і навичок учнів – невід’ємний структурний компонент навчального процесу. Виходячи з логіки навчання, він є, з одного боку, завершальним компонентом оволодіння певним змістовним блоком, а з другого – своєрідною зв’язуючою ланкою в системі навчальної діяльності особистості.

При правильній організації навчально – виховного процесу контроль сприяє розвитку пам’яті, мислення та мови учнів, систематизує їхні знання, своєчасно відкриває прорахунки навчального процесу та служить їх запобіганню. Добре організований контроль знань учнів сприяє демократизації навчального процесу, його інтенсифікації та диференціації навчання. Він допомагає вчителю отримати об’єктивну інформацію (зворотній зв’язок) про хід навчально – пізнавальної діяльності учнів.

Контроль – це виявлення, встановлення та оцінка знань учнів, тобто визначення об’єму , рівня та якості засвоєння навчального матеріалу, виявлення успіхів у навчанні, прогалин в знаннях, уміннях та навичках окремих учнів та всього класу в цілому для внесення необхідних корективів в процес навчання, для вдосконалення його змісту, методів та форм організації.

Як складова частина процесу навчання контроль має освітню, виховну, розвивальну, діагностичну, стимулюючу, управлінську функції.

Освітня функція полягає в тому, що вчитель систематично стежить за навчальною діяльністю учнів, виявляє результати цієї діяльності і коригує її.

Виховна функція полягає в тому, що систематичний контроль і оцінка успішності сприяє вихованню в учнів свідомої дисципліни, наполегливості в роботі, працьовитості, почуття відповідальності, обов'язку залучення учнів до взаємоконтролю сприяє формуванню в них принциповості, справедливості, колективізму, взаємоповаги.

Розвивальна функція передбачає, що обґрунтування оцінки вчителем самооцінки і взаємооцінки сприяє розвитку в учнів логічного мислення, зокрема, вміння аналізу і синтезу, порівняння і узагальнення абстрагування і конкретизації, класифікації і систематизації в процесі контролю розвивається пам'ять, удосконалюється мислительна діяльність, мова тощо.

Діагностична функція полягає в тому, що вчитель виявляє успіхи і недоліки в знаннях, уміннях і навичках, з'ясовує їх причини і визначає заходи для підвищення якості навчання, попередження і подолання неуспішності і другорічництва.

Стимулююча функція передбачає, що добре вмотивована і справедлива оцінка успішності учнів є важливим імпульсом (стимулом) в навчальній праці, який переростає в стійкий мотив обов'язку і відповідальності.

Управлінська функція полягає в тому, що на основі контролю вчитель одержує інформацію про стан успішності, успіхи і недоліки кожного учня і це дозволяє йому правильно скоригувати роботу учня і власну діяльність - змінити методику викладання, удосконалити організацію навчання школярів. Всі функції взаємопов'язані і мають комплексний характер.

За місцем у навчальному процесі розрізняють такі види контролю:

1) попередній, який здійснюється перед вивченням нового матеріалу і передбачає виявлення якості опорних знань, умінь і навичок з метою їх актуалізації і корекції, встановлення необхідних предметних і міжпредметних зв'язків;

2) побіжний (поточний) контроль, який здійснюється в процесі вивчення нового матеріалу і має своїм завданням виявити якість засвоєння учнями знань, умінь і навичок з метою їх корекції;

3) періодичний або тематичний, який здійснюється після вивчення розділів програми і має своїм завданням перевірку, оцінку і корекцію засвоєння певної системи знань, умінь і навичок;

4) підсумковий, який здійснюється наприкінці навчальної чверті з метою обліку успішності учнів за даний період;

5) заключний, який здійснюється наприкінці навчального року з метою обліку успішності кожного учня за рік.


Як відомо, складовою частиною контролю виступає перевірка, завданням якої є виявлення знань, умінь і навиків та порівняння їх з вимогами чинних навчальних програмам. В цьому випадку контроль здійснюється з метою оцінювання. Заключним актом контролю в такому разі є виставлення вчителем певної оцінки (балу).

Оцінка - це орієнтир, за яким учні визначають еталони вимог до них, а також об'єктивність педагога. (слайд 13)

Формальне ставлення вчителя до оцінювання навчальної праці вихованців часто є джерелом конфліктів між учнями й учителями, між учителями й батьками учнів, зрештою між дітьми й батьками. «Для дитини, — писав Василь Олександрович, — найбільшою несправедливістю з боку вчителя є те, що він, поставивши несправедливо, за її глибоким переконанням, незадовільну оцінку, прагне ще й до того, щоб за цю оцінку її покарали батьки». Якщо дитина побачила, що вчитель обов'язково хоче повідомити батьків про двійку, вона озлоблюється і проти вчителя, і проти школи. Розумова праця стає для неї ненависною. Огрубіння почуттів переноситься на ставлення до інших людей і насамперед до батьків. Важко уявити щось інше, що більше спотворює душу дитини, ніж емоційна товстошкірість, породжена несправедливістю. Відчуваючи байдуже ставлення до себе, дитина втрачає чутливість до добра і зла. Вона не може зрозуміти, що в людях, які її оточують, добре і що зле. В її серці поселяються підозра, зневіра в людей, а це — найголовніше джерело озлобленості. Ця мудра думка педагога-вченого має бути пересторогою для вчителів, які за своїми посадовими обов'язками виконують функцію оцінювання навчальної праці учнів. Розглянемо кілька прикладів, які свідчать про негативний вплив педагогічного формалізму в оцінюванні навчальної діяльності учнів на соціальне становлення їх особистості.Приклад 1 Був у мене учень, — розповідає вчителька, — слабенький, схильний до забування, неорганізований. Один день для нього склався зовсім невдало. Вірша не вивчив, на уроці фізичної культури не навчався (без спортивної форми на заняття не допускають), на контрольній роботі не розв'язав задачу. Таким чином у щоденнику з'явилося три двійки. Мама хлопчика працювала лікарем-психіатром. Наступного дня вона приходить до мене (я не викликала) з щоденником. Розмову з мамою пам'ятаю дослівно. —- Ви, здається, закінчили вищий навчальний заклад? — Так... — І педагогіку з психологією вивчали? - Вивчала. — А що таке рефлекс, можете пригадати? — Пам'ятаю. Зворотна реакція організму на подразник. — Дуже добре. А якщо подразник дуже часто повторюється, то організм може і не реагувати — також знаєте? Може зреагувати на одну двійку, на дві, але на три?... Організм дитини інтуїтивно починає певним чином захищати себе, виробляється так звана "товстошкірість", через яку надто складно добратися до серця й розуму дитини.

Приклад 2 Розповідає робітник одного підприємства. Якось мені довелося пізно вночі повертатися з роботи додому. Сів у порожній трамвай. У кінці салону помітив скарлючену фігуру хлопчика. Я запитав: "Ніде ночувати?" Він кивнув головою. На його обличчі були помітні старі й свіжі сліди побоїв. Одягнений він був у рвану курточку, плетену шапочку, стоптані черевики. Я запропонував поїхати зі мною. З'ясувалося, що він живе з батьком, а мама покинула їх і виїхала в інше місто. Із дому його вигнали за дві двійки. У батька правило: отримав син двійку — ночуй, де хочеш, але не дома, дві двійки — дві ночі. Іноді він ночує в під'їзді, під батареєю, підклавши на бетонну підлогу свою курточку. Я на хвильку уявив собі сусідів по будинку, які зі спокійним серцем проходять повз хлопчину на холодній підлозі, вчителів і класних керівників, які не помічають слідів побоїв на його замурзаному обличчі й не задають собі запитання, чому учень спить на уроках. ...Дома ми тихенько пройшли з передпокою на кухню, вмилися, поїли. Вранці хлопчина разом зі мною пішов на роботу, де з неабияким бажанням допомагав мені, чим міг. Коли необхідно було розрізати упаковки, я дав йому ножа, яким він орудував з великим задоволенням. Побачивши великого чорного жука, який забрався в приміщення через відкритий люк, мій помічник вправним точним ударом розрубав бідолаху на дві частини. Коли я запитав, для чого він його знищив, хлопчина сказав: "Батько завжди вимагає вбивати всіляких комах", — і при цьому спокійно додав… ( що коли він виросте, вб'є батька). Психолог Д.Б. Ельконін, досліджуючи психологічні аспекти шкільної оцінки, писав, що оцінка — це націлена в лоб дитини гвинтівка. Але з цієї гвинтівки мають "вилітати" не лише негативні, а й позитивні оцінки, які окрилюють вихованців, викликають позитивні емоції, стимулюють до активної діяльності.(слайд 14)

Необхідною умовою реалізації принципу є оголошення результатів дидактичних зрізів, обговорення і аналіз їх за участю зацікавлених людей, складання перспективних планів ліквідації прогалин.Значними відмінностями характеризується і робота вчителів. Все це обумовлює кращі чи гірші результати навчання. Тому повинна бути й більш-менш розгалуджена градація оцінок успішності. Іншими словами, потрібно, щоб оцінки були належною мірою диференційовані. Діагностування повинно бути індивідуальним. Перевіряти треба знання, уміння і навички кожного учня. При перевірці треба враховувати індивідуальні особливості учнів: їхній темперамент, характер, здібності, нахили, інтереси, потреби, мотиви, особливості психічних функцій - мислення й мови, пам'яті, уваги, уявлення, емоцій, волі.

Вимогливість учителя до оцінювання роботи учня - обов'язкова умова високої якості навчання. Завищення оцінок, окозамилювання - велике зло. Лібералізм учителя неминуче завдає великої шкоди моральному вихованню учнів, породжує несерйозне, байдуже й безвідповідальне ставлення їх до навчання. Учні цінують і люблять вимогливих учителів (які не лише вимагають, а й добре навчають) і, навпаки не поважають учителів, які ставлять незаслужені оцінки. Учитель повинен свідомо прагнути до об'єктивної і реальної оцінки виконаної учнем роботи.1.2 Методи і форми контролю Методи контролю - це способи діагностичної діяльності, які дозволяють здійснювати зворотний зв'язок у процесі навчання з метою отримання даних про успішність навчання, ефективність навчального процесу. Вони повинні забезпечувати систематичне, повне, точне і оперативне отримання інформації про навчальний процес. Якщо розуміти контроль широко, як педагогічну діагностику, то методи перевірки можна розуміти ширше, як методи наукового дослідження педагогічного процесу. З цієї точки зору можна виділити методи шкільного контролю :

Методи усного контролю це бесіда, розповідь учня, роз'яснення, читання тексту, технологічної карти, схеми та ін. Основою усного контролю слугує монологічна відповідь учня.

Письмовий контроль (контрольна робота, твір, диктант, реферат) забезпечує глибоку і всебічну перевірку засвоєння, оскільки вимагає комплексу знань і умінь учня.

У нашій школі багато талановитих учителів, вони пропонують учням для розв'язання проблемні ситуації, численні дати й імена, сотні правил, які перевантажують пам'ять і навряд чи знадобляться в реальному житті, вчать дітей знаходити і використовувати необхідну їм інформацію.

Так, на уроці в першому класі вчителька, розповідаючи про різні дерева і кущі, могла дати дітям готові відомості (у дерева є один головний стовбур, від якого відходять гілки, а в куща головного стовбура немає, із землі одразу росте багато гілок), але вона ставить перед ними пізнавальну задачу: порівняти дерева і кущі, що показані на картині, і визначити, чим дерево відрізняється від куща. В першому випадку діти запам'ятовують матеріал, а в другому - шукають відповідь. Дуже важливо розвивати в учнів інтерес до навчального матеріалу; учень повинен розуміти важливість і потрібність матеріалу уроку чи теми йому особисто. З цією метою необхідна з боку вчителя мотивація майбутньої навчальної діяльності.

На думку вчителя початкових класів Савран В.І. : «Контроль та оцінювання знань учнів – це активний системний процес. У ході спостереження за діяльністю учнів та їх вивчення під час занять, перевірки виконання ними домашніх завдань, різних вправ на уроці та відповідей учитель уявно оцінює не тільки знання учнів, а й старанність, працелюбність, здібності, психологічні особливості самих учнів. Його контроль та оцінні судження, що характеризують якість роботи школярів, сприяють кращому засвоєнню знань, спрямовують їх дії у потрібне русло.

Благовська О.О. учитель та кл..керівник 3 класу велику увагу приділяє щоденному контролю, привчає учнів до різних форм та методів контролю на уроках.

Я б хота щоб ви поділилися досвідом які види контролю ви використовуєте на уроках, і які більш вдалі.(Євенко П.П., Клименко Т.В. , Шевчук М.В..,Пенежко К.І.,

На жаль, великим недоліком роботи групи продовженого дня є перетворення самопідготовки на заняття «репетиторством». При цьому у школярів зникає почуття відповідальності та самостійності, з'являється утриманська психологія: за невстигання відповідає вихователь.

Суттєвим недоліком є невміння вихователів спрямовувати роботу на розвиток самостійності дітей, що підміняється роботою вчителя з одним учнем біля дошки і механічним списуванням записів іншими. Також має місце зайва опіка та надмірна допомога при виконанні завдань, що призводить до втрати активності та бажання вчитися.

Часто неекономно використовується час, відведений на самопідготовку, і тому вона не має результату.

Вихователь — не вчитель, а самопідготовка — не урок. Тому вихователь використовує інші заходи контролю. Вони носять доволі гуманний характер.

Для переконання школярів у корисності самопідготовки, вихователь використовує пояснення, прохання, поради, умовляння. Під час самопідготовки доцільно використовувати методи привчання, випробування. Вихователь впливає на дитину різними засобами піклування, захисту, допомоги. Він повинен заспокоїти, підбадьорити учня в разі невдачі.(поч..ланка)

Але Контроль — одна з ефективних форм перевірки індивідуальної роботи самопідготовки. Він може мати вигляд спостережень, перевірок. Великий виховний ефект дає використання засобів заохочення: довіра, підбадьорення, схвалення, натхнення, похвала. Але вихователь має бути дуже обережним щодо засобів покарання, користуючись лише зауваженнями, засудженнями, недовірою.АЛЕ ні вихователі груп,ні класні керівники не розв'язують питання залучення батьків до організації контролю щодо вивчення д.з.

Готуючись до педради я провела моніторинг нашого з вами контролю за останні чотири роки.

високий

достатній

середній

початковий

Всього учнів

2011-2012н.р.

1

17

54

49

121

2012-2013

14

63

45

128

5

2013-2014

7


9

68

37

121

2014-2015

3


13

66

29

111

Тепер у розрізі предметів.

Результати участі та перемоги у ІІ турі предметних олімпіад.

2011-2012

У ІІ етапі – взяли участь 19 учнів , три з них зайняли призові місця, а саме: Цибуля Тетяна - ІІ місце з географії (вчитель Євенко П.П.).

Жорова Надія - ІІІ місце з географії ( вчитель Євенко П.П.).

Жорова Надія - ІІ місце з німецької мови ( вчитель Клименко Т.В..)


  • ІІ місце з біології ( вчитель Клименко Т.В..)

Мізін Артур - ІІІ місце з біології ( вчитель Клименко Т.В..)

2012 – 2013 н.р.

Мізін Артур - ІІ місце з географії (вчитель Євенко П.П.).

Галич Олексій - ІІІ місце з історії ( вчитель Кордій О.А..).

Жорова Надія - ІІ місце з німецької мови ( вчитель Клименко Т.В..)

Вільшанська Руслана - ІІІ місце з німецької мови (вчитель Клименко Т.В..)

Жорова Надія - ІІ місце з біології ( вчитель Клименко Т.В..)

Мізін Артур - ІІІ місце з біології ( вчитель Клименко Т.В..)

Запривода Руслан - ІІІ місце з біології ( вчитель Клименко Т.В..)

Пісьцька Світлана - ІІІ місце з математики ( вчитель Нестеренко О.

У ІІ етапі 2013 – 2014 н.р. – взяли участь 15 учнів , п’ять з них зайняли призові місця, а саме:

Закожурніков Євген - ІІІ місце з географії (вчитель Євенко П.П.).

Рябчук Інна - І місце з географії (вчитель Євенко П.П.).

Жорова Надія - ІІ місце з німецької мови ( вчитель Клименко Т.В..)

Аврошко Галина - ІІІ місце з німецької мови ( вчитель Клименко Т.В..)

Жорова Надія - ІІІ місце з біології ( вчитель Клименко Т.В..)

Рябчук Інна - ІІ місце з біології ( вчитель Клименко Т.В..)

Рябчук Інна - ІІІ місце з математики ( вчитель Нестеренко О.В.)

Нестеренко Андрій - ІІІ місце з математики ( вчитель Бехтер О.П..)

Жорова Надія - ІІІ місце з фізики ( вчитель Бехтер О.П..)

У 2014- 2015 н.р.

Нестеренко Андрій - ІІІ місце з географії (вчитель Євенко П.П.).

Рябчук Інна - ІІІ місце з географії (вчитель Євенко П.П.).

Нестеренко Андрій - ІІ місце з біології ( вчитель Макаренко Н.І.)

Рябчук Інна - ІІ місце з біології ( вчитель Клименко Т.В..)

Гуска Дар‘я - ІІІ місце з біології ( вчитель Клименко Т.В..)


За результатами моніторингу адміністрація:

  • визначає реальний стан навчального процесу за основними показниками та динаміку їх змін протягом досліджуваного періоду;

  • визначає «зони тривоги» стосовно якості викладацької роботи, рівня знань і досягнень учнів та з’ясовує їх причини.

Крім того отримані результати є підставою для організації коригувальної роботи, як з учнями так і з учителями.

Готуючись до педради я провела анкетування серед вчителів чи люблять Вас діти та стиль спілкування вчителя с учнями.Чи люблять Вас діти з 19 опитуваних педагогів 16 – отримали в результаті підведених підрахунків від 1 до 12 балів це значить, що діти Вас люблять, поважають, Ви вмієте спілкуватися з дітьми.3 педагога – набрали від 13 до 32 балів шановні колеги Вам бажано частіше ставити себе на місце дитини, щоб порозумітися з нею.

Є гарні слова у Й. Гете


… вчаться тільки у тих, кого люблят

Проект рішення


Всім вчителям – предметникам постійно протягом року:

1.1 Здійснювати систематичний контроль за знаннями учнів з метою об’єктивної оцінки рівня навчальних досягнень учнів та виявлення прогалин у їхніх знаннях.

1.2. Планувати повторення навчального матеріалу з метою усунення прогалин в знаннях учнів.

1.3 В своїй роботі керуватися діючими Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти.

1.4 Здійснювати індивідуальний підхід, виявляти доброзичливість і педагогічний такт у процесі контролю та оцінювання знань учнів.

1.5 Урізноманітнювати форми і методи контролю за рівнем навчальних досягнень школярів.

2.З метою успішного складання ЗНО та ДПА учнями 11 класу вчителям : української мови Нестеренко І.О., історії Кордій О.А., англійської мови Шевчук М.В. посилити контроль за підготовкою учнів до уроків .

3.Заступнику директора з НР:

3.1 Здійснювати моніторинг навчальних досягнень учнів 3 рази на рік. (вересень, грудень, травень).

3.2. Тримати на контролі питання навчальних досягнень та об’єктивність виставлення тематичного, семестрового і річного оцінювання.

4. Психологу школи Омельченко О.В.:

4.1. З метою усунення прогалин в знаннях запланувати корекційну роботу з учнями , які мають початковий рівень знань.

(до 10.11.15)

5. Керівникам МО :Савран В.І., Олійник А.А., Євенку П.П.

скласти план заходів для покращення показників успішності учнів на листопад,грудень та ІІ семестр 2015-2016 н. р.

(до 10.11.15)

6.Вихователям постійно:

6.1. Виробити навички самостійної роботи шляхом бесід, роз'яснень, переконань, рекомендацій, вправ.

6.2.Організувати індивідуальну роботу з урахуванням вікових і психологічних особливостей школярів.

6.3.Надавати допомогу дітям, які не встигають у навчанні з різних причин (не відвідування уроків, уповільнений процес засвоєння, які не оволоділи новим матеріалом).

6.4.Організовувати роботу учнів — консультантів, взаємодопомоги між дітьми.


    1. Навчати дітей прийомам самоконтролю. Заохочувати якісне виконання домашніх завдань.Анкета для вчителів

1. Назвіть найвдаліші методи і прийоми створення позитивного настрою в учнів на уроці.

2. Які методи і прийоми мотивації навчальної діяльності ви вважаєте найоптимальнішими?

3. Яким із них ви віддаєте перевагу в своїй роботі?

4. Як саме під час підготовки до уроку, обираючи методи та прийоми мотивації, ви враховуєте:

• специфіку класу;

• індивідуальні можливості учнів;

• умови роботи на уроці.

5. Чи склали ви власну систему методів мотивації навчальної діяльності?

6. Чи вдається вам виробити в учнів раціональні способи розумової праці й навичок самоорганізації; якщо так, то якими методами і засобами?

7. Чи часто ви створюєте такі умови на уроці, коли в учня активно формуються елементи «само» (самоконтролю, самоаналізу, самооцінювання)?

8. Який стиль спілкування з учнями на уроці для вас є пріоритетним:

• авторитарний;

• демократичний;

• ліберальний.

9. Який характер навчальної діяльності у вас переважає:

• репродуктивний;

• конструктивний;

• творчий.

10. Яких уроків у вас більше:

• що досягли поставленої мети;

• частково досягли мети;

• не досягли мети.

11. Чи складно вам обирати методи та прийоми мотивації навчальної діяльності? Чи потребуєте ви допомоги й якої саме?Анкета для учнів

1. Який навчальний предмет вам подобається найбільше?

2. Який предмет ви найнаполегливіше вчите?

3. Причина цього?

4. Яку мету ставите перед собою, вивчаючи певний предмет?

5. Чи мотивує вчитель вас до навчання?

6. Назвіть найвдаліші методи і прийоми створення вчителем позитивного настрою учнів на уроці.

7. Чи часто вчителі створюють на уроці умови, за яких у вас активно формуються елементи «само-» (самоконтролю, самоаналізу, самооцінювання)?

8. Який стиль спілкування учителя з учнями на уроці вам найбільше подобається:

• авторитарний;

• демократичний;

• ліберальний.9. Ваші пропозиції щодо цікавішого проведення уроків.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка