Роль бібліотекиСкачати 124.68 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір124.68 Kb.
ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

c:\documents and settings\администратор\рабочий стол\фото презентац\герб лицея.jpg


Презентація на тему:

Роль бібліотеки

Ізюмського професійного ліцею щодо морально-етичного виховання учнівської молоді

Підготували :

Зав. бібліотекою Якімова В.О.

Бібліотекар Бондаренко І.І.

2014р.

Слайд 2

Ніщо не обходиться нам так дешево

і не ціниться так дорого, як ввічливість

М. Сервантес

Справжня ввічливість полягає

в доброзичливому ставленні до людей

Ж.- Ж. Руссо

Манери людини - це дзеркало,

у якому відображається його портрет

Й. Гете


Слайд 3

Розвиток України, як сучасної демократичної держави ,повинен ґрунтуватися на формуванні в учнівської молоді високоморальних якостей, високого рівня культури, патріотичної та громадянської свідомості, ціннісних орієнтирів, які ведуть людину шляхом пізнання Істини, Добра, Краси. Саме тому особлива увага в державній національній програмі «Освіта: Україна ХХІ століття» приділяється особистості, її індивідуальності, духовності й моральності. Значення морально-етичного виховання учнів сьогодні особливо актуальне. Це пояснюється тенденцією втрати молодим поколінням моральних орієнтирів, що спостерігається останнім часом і виявляється в інфантильності, зростаючій агресивності, бездуховності. Дефіцит моральних цінностей і зневаження моральних норм - це одна з першочергових проблем, над якою працює весь педагогічний колектив ліцею.

Проблеми морально-етичного виховання молоді на сучасному етапі розвитку українського суспільства є вельми актуальними. У вирі кардинальних змін (політичних, соціальних, економічних) відбувається перегляд вартісних набутків, стрімка переоцінка цінностей. Проблема морально-етичного розвитку учнів загострюється внаслідок широкого розповсюдження відеомереж , які пропагують низькопробні взірці масової культури, негативно впливають на нестійку психіку молодих людей, збуджують її, викликають відповідні поведінкові реакції. У цьому напрямку ми й спрямовуємо виховну роботу .

Основою морального виховання є етика. Етика (від гр. ethika- звичка, норов, звичай) - наука, об'єктом вивчення якої є мораль.

Мораль - це система поглядів і уявлень, норм, оцінок, що регулюють моральну поведінку людей у суспільстві. Мораль регулює поведінку людини у всіх сферах суспільного життя - у праці, побуті, політиці, науці, в сімейних, особистісних, колективних, міжнаціональних та міжнародних стосунках.

В основі змісту морального виховання лежать загальнолюдські морально-духовні цінності. Загальнолюдські морально-духовні цінності - це набуті попередніми поколіннями незалежно від расової, національної чи релігійної приналежності морально-духовні надбання, які визначають основу поведінки і життєдіяльності окремої людини або певних спільнот.Слайд 4

Морально-етичне виховання полягає у:

- вихованні у молоді почуття власної гідності, честі, свободи, рівності, працелюбності, самодисципліни;

- формуванні моральної культури особистості, засвоєнні моральних норм, принципів, категорій, ідеалів суспільства на рівні власних переконань;

- прищепленні етики відносин та культури стосунків.

Серед властивостей, які характеризують морально-етичну сферу особистості, психологи виділяють, в першу чергу, гуманність, відповідальність, сумлінність, порядність, справедливість, повагу до себе та інших людей, тактовність, культуру поведінки та мовлення.

Завдання морально-етичного виховання - роз'яснювати суть моральних цінностей.

Моральне виховання виступає провідним чинником всебічного гармонійного розвитку особистості. Морально-духовні цінності кожної особистості є її найбільшим надбанням. Тому й оцінювати людину передусім необхідно за рівнем сформованості моральних цінностей.

Завданнями морального виховання є оволодіння нормами і правилами моральної поведінки, формування почуттів та переконань, вироблення умінь і навичок моральної поведінки, адекватної поведінки у процесі суспільних відносин.

Слайд 5

Розглянемо, що впливає на розвиток та становлення учнів: сім'я, друзі, навчальний заклад, мистецтво, інтернет , бібліотека .

Знання правил етикету – це необхідний елемент вихованості . Але вони ще не роблять людину вихованою.

Свідоме сприйняття правил етикету й гарного тону, глибока переконаність у доцільності й обов'язковості їх дотримання, палке бажання слідувати їм – це також важливий психологічний аспект вихованості. Його треба формувати обережно й старанно, використовуючи для цього всі можливості. Вихована людина, це людина яка дотримується правил гарного тону.Слайд 6

Вихована людина повинна володіти: культурою мовлення, елементарною ввічливістю, умінням розмовляти і підтримувати бесіду, умінням керувати своїми емоціями, тактовністю, умінням правильно поводитися в громадських місцях, дотримуватися охайного зовнішнього вигляду.

Головним завданням бібліотекаря є виховання в учнів високої духовної, моральної, етичної, правової, трудової, екологічної культури, формування національної самосвідомості, розвиток індивідуальних здібностей і талантів кожного учня через книгу.

Слайд 7

Бібліотека нашого ліцею - центр інформації, спілкування, виховання. Існує вона з перших днів існування закладу. І ось уже 92 роки служить вимогам часу. Бібліотека має обладнане приміщення, є книгосховище, абонемент, читальна зала на 30 місць, типове бібліотечне обладнання, привабливий інтер'єр. Атмосферу комфорту і злагоди надають у бібліотеці чудові свіжі квіти. Книжковий фонд бібліотеки розставлений по системі ББК і налічує 30580 примірників, із них підручників 10667 примірників, з етики та естетики – 83 прим. Бібліотека отримує 38 примірників періодичних видань. Із них 17 - «Освіта та педагогічні науки», які використовуються в морально-етичному вихованні учнівської молоді. Загальна кількість читачів 567 чол., із них учнів – 503 чол. Слайд 8

При підготовці та проведенні виховних заходів ми використовуємо:


  • систематичний каталог ( розділи 74.200.5 «Окремі напрями виховання школярів»; 87.7 «Етика»; 87.717.7 «Етикет») та алфавітний каталог;

  • тематичну картотеку «Етикет від А до Я»;

  • тематичну папку «100 правил бездоганного етикету»;

-рекомендаційний список літератури «Морально-етичне виховання».

Разом з класними керівниками, майстрами виробничого навчання, соціальним педагогом, психологом приділяємо велику увагу питанню морально-етичного виховання та розвитку духовності підростаючого покоління.Слайд 9
Уроком ввічливості «Прості норми моралі» розпочався новий навчальний рік для учнів ліцею. На уроці ветеран ліцею, в минулому викладач історії Третьякова Зінаїда Іванівна ознайомила учнів групи кухарів з історією правил гарного тону, афоризмами видатних людей про виховання, провела вікторину. Присутні змогли ознайомитися з книжковою виставкою «Прості норми моралі ». c:\documents and settings\администратор\рабочий стол\культура поведения\прості норми моралі\sam_1760.jpg

Слайд 10

До Міжнародного Дня толерантності була проведена відкрита виховна година «Всі різні – всі рівні» з учнями груп кухарів та автослюсарів. Урок проводили класний керівник групи АЗ – 312 Зібіцький Ю.Є., Носачов В.Г. – викладач історії, завідувач бібліотекою Якімова В.О., соціальний педагог Шамрай Л.П. , психолог Носачова Н.Є., учні. На уроці ведучі знайомили учнів з поняттям толерантності та рисами толерантної людини, навчали виявляти толерантне ставлення один до одного у різних життєвих ситуаціях, виховували в учнів почуття взаємоповаги, відповідальності, довіри. Учні групи Максимова Юля, Задорожня Ірина, Триполко Вікторія, Фоміна Ганна, Дідко Анастасія, Батченко Вікторія поставили маленьку мініатюру. Під час проведення уроку використовувались презентація та відеоролик. c:\documents and settings\администратор\рабочий стол\культура поведения\толерантність\dscn0483.jpg

Групи «Електрозварник ручного зварювання. Слюсар з ремонту автомобілів» (АЗ-312, класний керівник Зібіцький Ю.Є.; майстри в/н Відіньов В.І., Черкасов О.М.) і «Кухар. Кондитер» (К-312, класний керівник Онопрієнко Н.М.; майстри в/н Фартушна Т.Г., Машкова С.В.)

Слайд 11

Сім’я – це унікальний соціальний інститут, першооснова духовного, економічного та соціального розвитку суспільства. Саме тому в наш час виникає необхідність пояснювати молодому поколінню важливість самовдосконалення і обговорювати приклади з життя оточуючих, вчитися на чужих помилках, щоб уникнути їх у власному. Соціальний педагог Шамрай Л.П. провела тренінг «Сім'я та етична поведінка» з учнями груп «Муляр. Штукатур». Під час проведення був використаний відеофільм на дану тематику. Учні з зацікавленістю обговорювали відеоматеріали та висловлювали власну думку. d:\робота бібліотеки на сайті ліцею\бібліотека 21.02.2014\img_4095.jpg

Група «Муляр. Штукатур»

(М-311, класний керівник Крівцов А.П., майстер в/н Біцман В.М).Слайд 12

Традиційними стали заходи, проведені разом з викладачами української мови і літератури, історії, зарубіжної літератури. Тема культури мовлення звучала під час проведення літературної композиції до Дня української писемності та мови «Мова українська, гордосте моя!» з учнями груп кухарів та слюсарів-електриків . Про культуру мовлення, про забруднення мови жаргонними словами, про вживання слів-паразитів розповіла викладач української мови Ошурко Н.О. Красюк Анастасія, Кисельникова Дар'я, Руденко Максим, Павленко Віталій ( М- 313) розповіли про історію виникнення свята. Григор'єв Микола, Мамаєв Віталій, Коновалов Сергій (СЕ-313) декламували поезії Тараса Шевченка, Лесі Українки, Василя Стуса, Ліни Костенко.c:\documents and settings\администратор\рабочий стол\свято рідної мови\img_5710.jpgСлайд 13

Активно використовується така форма пропаганди книги, як презентація. Цього навчального року були проведені презентації книг Ігоря Кузнєцова «100 правил бездоганного етикету» та Тамари Чмут «Етика ділового спілкування». c:\documents and settings\администратор\рабочий стол\культура поведения\sam_2420.jpgСлайд 14

До етикету відносимо: правила вітання, представлення та знайомства, звертання до інших, вимоги щодо одягу, поведінка у громадських місцях, поведінка чоловіка стосовно жінки, правила піднесення подарунків, сервірування столу й поводження за столом тощо. Щоб закріпити свої теоретичні та практичні знання з учнями групи «Кухар. Офіціант. Бармен» (майстер виробничого навчання Мирошниченко С.Ф.) був проведений урок-практикум «Етика поведінки за столом».


c:\documents and settings\администратор\рабочий стол\поведение за столом 1\sam_2399.jpg

Слайд 15
Звичайно, не треба забувати і про індивідуальну роботу з учнями. Мета цієї роботи – прилучити учня до книги. З метою формування в учнів моральних якостей, етичної культури у бібліотеці проводяться бесіди : «Учням про культуру поведінки», «Етикет від А до Я», «Сто правил бездоганного етикету», «Правила поведінки у громадському транспорті», «Правила поведінки у бібліотеці», «Прості норми моралі». І коли результатом бесід з учнями є бажання прочитати хоча б одну книгу – мета досягнута, щось там у потаємних куточках дитячої душі зміниться на краще обов'язково.

d:\робота бібліотеки на сайті ліцею\шекспир\sam_1949.jpg
Група «Кухар. Кондитер» (К-312, класний керівник Онопрієнко Н.М.;

майстри в/н Фартушна Т.Г., Машкова С.В.)

На тему ввічливе ставлення до людей похилого віку, до своїх однолітків, та вчителів, правила поведінки у ліцеї та за його межами, ввічливе відношення до дівчат, допомога одногрупникам був проведений диспут "Золоте правило ввічливості" з учнями груп мулярів та автослюсарів-токарів.

c:\documents and settings\администратор\рабочий стол\культура поведения\сім,я і етична поведінка\img_4092.jpg

Група «Муляр. Штукатур» (М-311, класний керівник Крівцов А.П., майстер в/н Біцман В.М).Слайд 16

При проведенні виховних заходів в бібліотеці обов'язково оформлюються інформаційно-ілюстративні виставки: «Лунай, прекрасна наша, мово !», «Прості норми моралі», «Толерантність – мистецтво жити разом ! », «Духовний храм людини : сім'я, родина, рід» та інші.d:\робота бібліотеки на сайті ліцею\партизанська слава\sam_2116.jpg

Група «Кухар. Кондитер» ( К-311, класний керівник Владикіна О.В., майстер в/н Гордієнко А.М.)

Проблеми молоді завжди привертали увагу вихователів, але особливо актуальними вони стали останнім часом. Гуманізація і демократизація сучасного навчального закладу висуває на перше місце моральне виховання учнів. Моральна культура сучасної молоді далека від високого рівня. Цинізм, грубощі у спілкуванні з дорослими та ровесниками, жорстокість, нерозуміння високохудожнього мистецтва та навіть небажання його сприймати - усе це, на жаль, притаманне їй. Та й чого ж можна очікувати, коли нас заполонили заокеанські телесеріали, відеофільми, порнографічна продукція. Така "культура" не здатна виховати в молодої людини нічого, крім аморальності та бездуховності. Доводиться навіть констатувати, що в нашому суспільстві панує сьогодні культ насильства і усе це цілеспрямовано "вбивається" у підсвідомість, одурманюючи юні душі.

Роздумуючи над накопиченим досвідом, можна зробити висновок про те, що залучення учнів до духовних історичних традицій українського народу є цілющим джерелом їхнього духовного розвитку. Важливим завданням є не розгубити духовні надбання, не замулити криниці неперехідних істин, загальнолюдських вартостей, прадавніх культурних традицій, які українське суспільство виробило впродовж віків свого існування в загальнокультурному контексті. Працюючи у цьому напрямку ми формуємо почуття національної гордості, збагачуємо внутрішній світ учнів.

(Слайд 17)Список використаної літератури

  1. Безрук М.М. Я и другие Я, или Правила поведения для всех / М.М. Безрук .- М.: Политиздат, 1991 – 317 с., ил.

  2. Бех Й.Д. Психологические основы нравственного развития личности / Й.Д. Бех. - К.: Знання, 2002. - 173 с.

  3. Блюмкин В.А. Этика и жизнь / В.А. Блюмкин .- М.: Политиздат, 1987. – 111 с. – (Философская библиотечка для юношества).

  4. Бронскова О.В., Дякунчак Н.Я. Рівень вихованості особистості як результат організації навчально-виховного процесу («Все починається з добра»- тиждень вихованості у Люботинському професійному ліцеї залізничного транспорту) /О.В. Бронскова, Н.Я. Дякунчак // Вісник профосвіти. - 2013.- №17-18 .- С.15

  5. Войскунский А.Е. Я говорю, мы говорим…Очерки о человеческом общении / А.Е. Войскунский. – М.: Знание, 1982. – 192 с.

  6. Гавриленко М.Н. Турнир знатоков этикета / М.Н. Гавриленко // Позакласний час. – 2011. - №3. – С.87.

  7. Грибова Л.А. О культуре поведения / Л.А. Грибова. – К.: Рад. школа, 1983. – 239 с., ил.

  8. Грицай Ж. Що таке етикет особливих випадків / Ж. Грицай // Відкритий урок: Розробки, технології, досвід. – 2011. - №10. – С.40-43.

  9. Демиденко В.К. Деякі аспекти морального виховання: Практичний матеріал для керівників, вихователів і вчителів / В.К. Демиденко. - К.: Знання, 2005. - 221 с.

  10. Донцов А.В. Психолого-педагогічні особливості формування ціннісних орієнтацій / А.В. Донцов. - К.: Знання, 2005. - 158 с.

  11. Дробницкий О.Г. Проблеми нравственности / О.Г. Дробницкий. - М.: Наука, 2007. -251 с.

  12. Єременко О.С. У лабіринтах етикету: школа життєвих навичок / О.С.Єременко // Позакласний час. - 2010.- № 10.- С.99-101.

  13. Жуковський В.М. Морально-етичне виховання/ В.М. Жуковський. - К.: Либідь, 2004. - 536 с. Журба К. Виховання духовної культури підлітків / К. Журба // Шкіл. світ. - 2004. - №34. - С 22-25.

  14. Іванова О. Як поводитися в громадському місці:Виховна година / О. Іванова // Профтехосвіта. – 2013. - №12. – С.30-32.

  15. Кузнецов И.И. 100 правил безупречного этикета / И.И. Кузнецов. - Минск: Харвест, 2012.-640 с.- (Карманная библиотека).

  16. Кузнєцова Т.Л. Робота бібліотеки у формуванні ціннісних орієнтацій учнів ПТНЗ / Т.Л.Кузнєцова // Шкільна бібліотека. – 2010. - №10. – С.145-146.

  17. Культура мови: Етичні бесіди // Позакласний час. – 2009. - №3-3. – С.59-62.

  18. Лебедева В.В. У країні Ввічливості і доброти / В.В. Лебедева // Все для вчителя. – 2011. - №2. – С.79-80.

  19. Лисенко А.І. Чемним треба бути всюди / А.І. Лисенко // Все для вчителя. – 2011. - №2. – С.61-62.

  20. Литовченко О.М. Формули етикету на щодень // О.М. Литовченко. – Позакласний час. – 2013. - №11-12. – С.31-32.

  21. Лицарський турнір ввічливості: Зі сценарної скарбнички // Позакласний час. – 2012. - №19 – 20. – С.121.

  22. Мальченко М. Правила етикету / М. Мальченко // Профтехосвіта, 2014. - №7. – С.30-33.

  23. Мархайчук М.В. Толерантність – її роль у житті людини: Читацька конференція / М.В. Мархайчук // Позакласний час. – 2013. - №11-12. – С.49-51.

  24. Мы и наша сім’я: Книга для молодых супругов / Сост.: В.И. Зацепин, В.Д. Цимбалюк. – 2-е изд. – М.: Молодая гвардия, 1985. – 367 с., ил.

  25. Рікер П. Етика і мораль / П. Рікер. - К.: Знання, 2005. - 283 с.

  26. Томан І. Мистецтво говорити / І. Томан . Пер.з чес. – 2-е вид. - К.: Політвидав України, 1989. – 293 с., іл.

  27. Уледов А.К. Нравственное воспитание/ А.К. Уледов. - М.: Наука, 2001. - 225 с.

  28. Учням про культуру поведінки // Позакласний час. – 2009. - №23-24. – С.37-40.

  29. Хронюк У.Є. Психологія спілкування і взаємин у повсякденному житті / У.Є. Хронюк // Позакласний час. – 2011. - №8. – С.81.

  30. Черепанцева О. Морально-духовний розвиток учнів / О. Черепанцева // Профтехосвіта. – 2013. - №12. – С.28-29.

  31. Чмут Т.К., Чайка Г.Л. Етика ділового спілкування: Навч. посіб.- 6-е вид., випр. і доп. / Т.К. Чмут, Г.Л. Чайка. - К.: Знання, 2007.-230 с. - (Вища освіта ХХІ століття).

  32. Етикет від А до Я : Етикет святкових прийомів // Позакласний час. – 2014. - №1. – С.111-112.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка