Рожко Наталія ОлександрівнаСкачати 80.83 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір80.83 Kb.
Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Лабораторія виховної роботи та захисту прав дитиниРоботу виконав слухач курсів

заступників директорів з виховної роботи

Рожко Наталія Олександрівна

смт Врадіївка

Врадіївська ЗОШ І-ІІІ ст. №1

заступник директора школи

з виховної роботи

Миколаїв - 2012Рожко Наталія Олександрівна

заступник директора

школи з виховної роботи

Врадіївська ЗОШ І-ІІІ ст. №1


Як зберегти здоров’я дитини?

круглий стіл з батьками


Здоров'я це повнота духовного життя, радість, ясний розум.

Твоє здоров'я у твоїх руках.

В. О. Сухомлинський
Мета:

 • звернути увагу батьків на виховання і розвиток потреби у здоровому способі життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей;

 • формувати в батьків потребу в залученні дітей до занять фізкультурою.


ХІД ЗБОРІВ
Вступне слово вчителя

Людина — досконале створіння природи. Та для того, щоб вона могла насолоджуватися життям і його красою, дуже важливо мати здоров'я.

Здоров'я і фізичний розвиток дітей — одна з головних проблем сім'ї та школи.

Здоров'я дітей останні роки має стійку тен­денцію до погіршення. Так, за матеріалами Націо­нальної академії наук України, абсолютно здорових учнів у початкових класах на сьогодні — лише 5 %.


Вправа «Фактори впливу»

- Шановні батьки!

На дитячий організм щомиті впливає величезна кількість найрізноманітніших факторів, кожен з яких позитивно чи негативно позначається на її здоров'ї. Давайте разом визначимо фактори, що впливають на організм дитини та і наш також.

(батьки відповідають, вчитель записує висловлювання на дошці)
- Усі перераховані вами фактори можна об'єднати в чотири групи:

спадковість; довкілля, екологія; медичне обслуговування; спосіб життя.

- Усі ці групи факторів, певна річ, впливають на наше здоров'я. Але який вплив важливіший? Які фактори впливають більш суттєво? Над цими запитаннями думали спеціалісти зі Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я.

- Будь ласка, попрацюйте зараз у групах і подумайте над таким запитанням: «На скільки відсотків здоров'я людини залежить:


 • від батьків, що дали відповідну спадковість;

 • від довкілля;

 • від медицини, котра обслуговує нас;

 • від самої людини, від способу життя, який вона веде?»

Цікаво, чи співпадуть ваші погляди і думки експертів ВООЗ.

(Обговорення (1хв), вчитель занотовує відповіді на дошці.)
- Думка спеціалістів ВООЗ така:

 • спосіб життя - 50%;

 • довкілля, екологія - 20%;

 • спадковість - 20%;

 • медичне обслуговування - 10%.
 • Таким чином, на здоров'я кожного з нас впливає безліч факторів, але найважливіший з них - спосіб життя.
 • Який же спосіб життя ведуть ваші діти?

(аналіз попередньо проведеного анкетування учнів

з метою вивчення способу життя)

Здоров'я людини — одна з глобальних проблем люд­ства. У Статуті Всесвітньої організації охорони здоров'я визначено, що здоров'я — це стан повного фізичного, психічного й соціального добробуту.

Серед причин поганого здоров'я є: неувага до влас­ного здоров'я, невміння його зберегти. Як же дітей змалечку навчити цінувати своє здоров'я, докладати зу­силля, щоб зберігати та зміцнювати його? Батьки по­винні з перших кроків життя дитини звертати увагу на фізичний розвиток дитини, створити умови позитивно­го, психологічного клімату в сім'ї.

Отже, що ж все-таки означає «бути здоровим?»(Вчитель вивішує три плакати. Над ними напис «Здо­ровий спосіб життя).

I. Фізичне виховання:

 • повноцінне і правильне харчування;

 • фізичні заняття;

 • знання гігієнічних правил занять фізичними вправами;

 • дозування і призначення простих загартувальних процедур;

 • заняття в спортивних секціях.

II. Психічний аспект:

 • алкоголю, курінню, наркотикам — ні!!!

 • радіти життю;

 • добре ставлення до всього живого;

 • піклування про інших;

 • мої захоплення;

 • любов до рідних;

 • спішу робити добро.

III. Соціальний аспект:

 • чисте довкілля — основа нашого здоров'я;

 • людина — частина природи;

 • завтрашній характер — у сьогоденному вчинку.

Так як, здоров'я людини більше, ніж на 50 відсотків, залежить від способу життя. Тому особливо важливим постає питання про правильний вибір цього способу. Адже, без сумніву, тільки здорова дитина до­сягає успіхів у навчанні, добре розвивається фізично, має врівноважений психічний стан.

Звичайно, добре, коли здоровий спосіб життя виби­рають цілими родинами.

Може, хтось з вас хоче поділитись традиціями здо­ров'я своєї родини?(Розповідь батьків)
На дошці — факти, які говорять самі за себе.

 • Мінімальна кількість кроків за день — 10 ти­сяч, сучасна людина робить ледь половину.

 • У 13 років підвищується тиск до 130-80.

 • 60-80 % дітей мають надлишкову вагу.

 • Для збереження балансу рухової активності школяр повинен щодня робити 25-30 тисяч кроків.

• 51 % дітей не бувають на вулиці після школи.

 • 73 % дітей не роблять перерви між виконан­ням домашніх завдань.

 • Вік від 1 до 15 років набагато важливіший для збереження здоров'я, ніж від 15 до 60.

 • За статистикою, на 100 народжених дітей у 20-ти з часом розвивається плоскостопість, пов'язана зі слабкістю м'язів.

Для збирання необхідної інформації, подання ре­альної картини з цього питання провести завчасно анкетування дітей і проаналізувати результати на батьківських зборах.

Анкетування учнів

 1. Чи займаєшся ти спортом?

 2. Чи подобається тобі займатися спортом?

 3. Ти займаєшся один чи з батьками?

 4. Чи робиш ти зарядку?

 5. Чи роблять зарядку твої батьки разом з тобою?

 6. Які види спорту тобі подобаються найбільше?

 1. Чи подобалися тобі уроки фізкультури?

 1. Які спортивні гуртки ти відвідуєш?

 2. Чи подобається тобі в них займатися?

 3. Кого ти вважаєш для себе взірцем?

Усі люди розуміють, що важливо займатися фізкультурою, загартову­вати свій організм, робити зарядку, більше руха­тися. Але як важко пересилити себе, примусити встати раніше, зробити кілька вправ. Ми відкла­даємо заняття на потім, обіцяємо собі, що колись-таки почнемо, але іноді починати вже пізно... Як у вихованні моральності й патріотизму, так і у ви­хованні поважного ставлення до свого здоров'я, не­обхідно починати з раннього дитинства.

Чудово, якщо батьки на особистому прикладі мо­жуть демонструвати це малюку.

На думку медиків, 75 % хвороб закладаються в ди­тинстві.

Приходячи до школи, ми висуваємо на перший план результати успішності, забуваючи, що вони теж залежать від стану здоров'я нашої дитини.

Виховуючи дитину в родині, школі, ми часто вжива­ємо слово «звичка». До шкідливих звичок учнів ми зараховуємо безвідповідальність, відсутність умін­ня плідно трудитися й багато чого іншого. Але ми, дорослі, не замислюємося на тим, що в основі вище перелічених проблем перебуває відсутність звички в дитини до того, щоб бути здоровою духовно й фі­зично. Дуже часто батьки в родині говорять дитині: «Погано їстимеш — занедужаєш. Не будеш тепло одягатися — застудишся!» Але практично в роди­нах батьки нечасто говорять: «Не робитимеш заряд­ку — не станеш сильним! Не займатимешся спор­том — важко буде досягти успіхів у навчанні!»

Мабуть, тому наші учні здоров'я, як життєву цін­ність, ставлять аж на дев'яте місце. Науково-технічний прогрес призвів до того, що людина все менше розуміє, що таке фізична праця. А ди­тина й поготів.

Деякі батьки вважають, що руху на уроці фізкуль­тури достатньо, щоб заповнити рухове навантажен­ня. Однак це не так. Рухова активність на уроці фіз­культури заповнює 11 % дефіциту рухової актив­ності. За минуле століття, на думку вчених, частка безпосередньої м'язової роботи людини знизилася від 94 % до 1 %. Головними вадами XXI століття стають накопичення негативних емоцій без фізич­ної розрядки, переїдання й гіподинамія. На думку фахівців, навіть якщо діти рухаються достатньо, їхні рухи одноманітні, не всі м'язи беруть участь у рухах, і результат від такої активності не має ве­ликої користі. Такий стан речей загрожує психіч­ному й фізичному здоров'ю учнів.

За результатами досліджень, учень початкової шко­ли проводить за уроками в середньому 2-3,5 го­дини, шестикласник — 3-4 години, старшоклас­ник — 6 і більше годин. І це не беручи до уваги урочних годин.

Ми сьогодні повинні пам'ятати й про комп'ютер, адже це теж 2-3 години часу. Малорухомий спосіб життя стає нормою існування дорослих і дітей.

Як допомогти школяру, як зробити так, щоб він почав жити активно? Як зробити, щоб учіння ви­кликало приплив енергії, а навчання приносило радість, розвивало рефлексивні вміння учнів? Ба­гато чого може зробити родина. Дитина-школяр надзвичайно наслідувальна, тому можна викорис­товувати цей факт.

Велика справа — звичка. Якщо з дитинства за­класти звичку до фізичної культури, вона зали­шиться й у старшому віці.

Зарядка уранці, вечірні прогулянки, активний відпочинок під час канікул, вихідні на природі — от ліки від хвороб душі й тіла, які можуть вияви­тися, якщо батьки не виховають у дитини звички бути фізично й душевно здоровою.

(обговорення, висловлювання батьків)
Для участі в класних зборах з цієї теми можна за­просити вчителя фізичної культури, який може звернути увагу на такі питання:


 • ставлення в родині до уроку фізкультури;

 • поводження учнів на уроках;

 • вимоги й рекомендації щодо форми;

 • розповідь про гуртки й секції;

 • розповідь про спортивні заходи школи й досяг­нення.

Доречно буде також запросити на збори медичну сестру, яка повинна звернути увагу на такі питання:

 • харчування учнів;

 • гігієна дітей.

- Ми сьогодні з вами отримали багато корисної інформації щодо

збереження здоров'я наших дітей. Тож давайте підведемо підсумок підберемо ключі здоров'я. На свої столах ви знайдете вирізанні з паперу ключі здоров’я.

- Вам необхідно на ключах записати складові здорового способу життя і прикріпити їх біля замка «Здоров'я».( батьки зачитують напис і прикріплюють навколо замка)


«Живі квіти землі» — так поетично назвав дітей М. Горький. Ми з вами повинні зробити все для то­го, щоб дати можливість цим квітам повністю роз­цвісти, розпустити пелюстки.Тому сьогоднішня наша розмова дуже важлива та актуальна.
- Шановні батькиі! Бажаю вам:

З - завзятості, злагоди, звитяги

Д - добра, достатку, добробуту

О - омріяності, обнадійливості

Р - радості, розвитку, рішучості,

О - оригінальності, оновлення

В - віри, вірності, відваги, відданості

Я - яскравості, ясності

Бажаю вам – здоров’я.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка