Родимченко А. ОСкачати 46.04 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір46.04 Kb.
#21144
Родимченко А.О.,

Чорток Ю.В. к.е.н.,

Євдокимов А.В. к.е.н, доцент

Сумський державний університет

ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ СТРАТЕГІЙ В УПРАВЛІННІ ТОРГОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
У наш час дуже стрімко почали розвиватись торгові підприємства і зайняли непогані ринкові позиції порівняно з великими та міжнародними компаніями. Вони задовольняють попит майже усіх сфер діяльності споживачів. Дуже важливе значення набуло логістичне управління такими підприємствами, щоб зберегти свої позиції на конкурентному ринку незважаючи потужні європейські тенденції ринку, як стрімкий розвиток технологій, інновацій, інтеграції. Вирішити ці проблеми можливо за допомогою використання та моделювання логістичних стратегій, а також скрупульозного аналізу логістичних процесів на торгових підприємствах.

Логістична діяльність підприємства торгівлі охоплює традиційні сфери закупівельної, збутової, внутрішньовиробничої (виробничі за своєю суттю та специфічні за формою торгово-технологічні процеси в межах торговельних об'єктів), складської, транспортної, інформаційної логістики, управління замовленнями та управління запасами, формування інфраструктури логістичних процесів (визначення потреби в об'єктах гуртової та роздрібної торгівлі, планування їх розвитку та розміщення на полігоні обслуговування, забезпечення технічного оснащення торговельних об'єктів), а також організаційно-управлінську діяльність із створення та управління цією системою.

До найбільш загальних логістичних стратегій відносять «худу» та динамічну логістичну стратегію і логістичну стратегію, засновану на стратегічних союзах [1].

«Худа» стратегія базується на принципі управління витратами, тобто виробництві тих же або зіставних продуктів, що і у конкурентів, але дешевше. Перші спроби здійснення «худих» операцій були вироблені у виробничій сфері за ініціативою Toyota. «Худі» операції можуть не працювати в дуже динамічних або невизначених умовах. У цих випадках можна скористатися гнучкішою логістичною стратегією, заснованою на динамічності.

Мета динамічної стратегії - забезпечити високу якість обслуговування споживачів, оперативно реагуючи на появу нових або зміну колишніх умов. Виділяють два аспекти динамічності - швидкість реагування на зовнішні умови, здатність коректувати логістичні характеристики з урахуванням запитів окремих споживачів. Організації, що використовують її сфокусовані на споживачах.

Але на практиці ніякого строгого розмежування між ними не немає і організаціям не обов'язково вибирати тільки одну з логістичних стратегій в збиток інший. Наприклад, якщо постачальник покращує зв'язок з своїми замовниками через електронний обмін даних або продає матеріали через веб-сайт, то цим він одночасно скорочує витрати і покращує якість обслуговування. По суті обидві стратегії рахують задоволення споживачів і низькі витрати домінуючими напрямами, але по-різному описують процес досягнення мети.

Мета стратегії формування союзів з постачальниками і замовниками – збільшення ефективності ланцюга постачань, коли всі її члени працюють спільно і спільно отримують вигоди від довгострокової кооперації.

Зазвичай причинами використання цієї стратегії є прагнення до більш довершеного обслуговування споживачів, вищій гнучкості, до зниження витрат, прагнення уникнути інвестицій в споруди, відсутність досвіду у організацій. Найчастіше партнерства створюються між транспортними компаніями, до інших областей співпраці відносяться складування, послуги у сфері імпорту/експорту, обробка інформації [4].

До інших, що часто зустрічаються, в яких ставка робиться на конкретніші аспекти своєї діяльності, відносяться наступні логістичні стратегії: диференціації, стратегія на основі тимчасових параметрів, стратегії на основі захисту навколишнього середовища, стратегії підвищеної продуктивності, стратегії з доданою вартістю, стратегії диверсифікації або спеціалізації, стратегія фокусування, стратегії зростання.

Формування логістичної стратегії становить комплексний, впорядкований та інтегрований процес, спрямований на отримання сукупних результатів системи в сенсі створення вартості і покращання рівня обслуговування для споживачів. Цей процес сконцентрований на отриманні сатисфакції клієнтів, враховуючи та передбачаючи їхні майбутні потреби [5].

Головна стратегія торговельного підприємства орієнтована на покращання ефективності функціонування матеріалопотоків підприємства. Цілі стратегій конкуренції торговельних підприємств збігаються з цілями логістичних стратегій, які скеровані на підвищення ефективності функціонування матеріалопотоків.

У зарубіжній літературі в теорії управління застосовують таку класифікацію стратегій:

- стратегії офенсивні, тобто на основі активних дій, направлені на розвиток і інновації: стратегії низьких витрат, диференціації, концентрації;

- стратегії дефенсивні, скеровані на зміцнення існуючих ринкових позицій, з використанням нових можливостей: стратегія лідерства, швидкого виходу з ринку [3].

Основними характеристиками сучасної логістичної стратегії фірми можна вважати наступні:

- узгодженість рішень усіх логістичних підсистем;

- послідовність і комплексність дій різних часових періодів;

- реальність і еластичність планів.

Основними елементами модельного подання логістичної стратегії є сукупність логістичних стратегічних рішень у сферах перебігу логістичних процесів закупівель, зберігання, транспортування і дистрибуції. Логістична стратегія має внутрішній вимір, охоплюючи реалізацію ефективних матеріальних та інформаційних потоків в межах торговельного підприємства; а також зовнішній – це зв'язки з оточенням в реалізації закупівель і дистрибуції товарів [2].

Отже, логістичну стратегію можна розглядати як поглиблення тради­ційної стратегії торговельного підприємства. Логістична стратегія торгового підприємства має бути головною рушійною силою забезпечення та досягнення стратегічних цілей підприємства. Для зміцнення та підтримання конкурентоспроможності торгового підприємства необхідно розробляти модель логістичної стратегії та здійснювати контроль за її дотриманням.Література

  1. Алесинская Т.В. Основы логистики / Т. В. Алесинская. Общие вопросы логистического управления. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2005. - 121 с.

  2. Міщук І.П. Формування систем логістики у підприємствах кооперативної торгівлі / І. П. Мыщук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» “Логістика”. - №633. - Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2008. – с. 451-457.

  3. Талан М.В. Моделювання логістичних стратегій торговельних підприємств / М. В. Талан // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» “Логістика”. - №633. - Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2008. – с. 696-701.

  4. Фролова Л.В. Механізми логістичного управління торговельним підприємством: Монографія / Л. В. Фролова.-Донецьк: ДонДУЕТ, 2005.- 322 с.

  5. Samii A.K. Stratégie logistique: Supply chain management, Dunod. - Paris, 2004.


Скачати 46.04 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал