Робочий зошит з предмета «основи латинсько мови з медичною термінологією» для спеціальності: 12010102 “Сестринська справа” 2015 рік Робочий зошит з дисципліни «основи латинсько мови з медичною термінологією»Сторінка1/5
Дата конвертації15.09.2017
Розмір0.7 Mb.
#55427
ТипПротокол
  1   2   3   4   5555

РОБОЧИЙ ЗОШИТ

З ПРЕДМЕТА «ОСНОВИ ЛАТИНСЬКО

МОВИ

З МЕДИЧНОЮ ТЕРМІНОЛОГІЄЮ»


для спеціальності: 5.12010102 “Сестринська справа”

2015 рік

cartoongrad[1]
Робочий зошит з дисципліни «ОСНОВИ ЛАТИНСЬКО

МОВИ З МЕДИЧНОЮ ТЕРМІНОЛОГІЄЮ» призначений для самостійної доаудиторної та аудиторної роботи студентів, його розроблено у відповідності з вимогами програми з предмета від 2011 року та стандарта до рівня підготовки і мінімуму змісту з дисципліни.


Рецензент: викладач латинської мови, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії Зінченко О.В.
Розглянуто та затверджено Розробив

на засіданні ЦМК викладач

дисциплін природничо- вищої

наукової піготовки кваліфікаційної

Протокол №______ категорії,

від «____»_________2015 р. дисципліна

фармакологія,

Голова ЦМК ____________ Корнієнко О.П.


Як працювати з зошитом.
Дорогі студенти!
Робочий зошит призначено для самостійної аудиторної та позааудиторної роботи. Завдання відповідають змісту підручника «Латинська мова» автора Ю. І. Городковой. Вона призназначена для студентів, які навчаються за спеціальностями Лікувальна справа та Сестринська справа і містить вправи для повторення, засвоєння, закріплення та контролю знань з латинської мови.

Граматика представлена у вигляді схем, таблиць, опорних сигна-лів на полях, що полегшує засвоєння змістовної сторони лексики і дозволяє попередити помилки.

Перш, ніж підійти до виконання вправ, слід повторити за підручником теоретичний матеріал, який вказаний до кожної теми. Лексичний мінімум з усіх тем сприяє збагаченню активного словникового запасу з фармакології, анатомії, клінічної термінології.

Дуже важливо виконувати всі вправи, так як засвоєння нової теми тісно пов'язано з попередньою.

У кожному розділі містяться завдання підвищеної складності, які рекомендуються для факультативного виконання. Контрольні питання сприяють формуванню навичок самоконтролю. У кінці зошита є завдання для підсумкового контролю, які дозволяють за допомогою вчителя оцінити рівень засвоєння матеріалу.

Розділи «Це цікаво», «Кросворд» підвищують інтерес до вивчення латинської мови .

Удачі і успіхів вам у вивченні латинської мови!
Автор
Вступ

Латинська мова отримала свою назву від племені латинян, що населяли у давнину область Лаціум в центральній частині Апенінського півостріва. Головним містом цієї області був Рим заснований у 753 р. до н.е. Поступово латинська мова становиться основною у Римській імперії, яка займала територію сучасної Іспанії, Португалії, Франції та інших держав, що потрапили під владу Рима. Після того як була підкорена Греція, країна з більш високою культурою, латинська мова стала підкорятися сильному впливу грецької мови, з якої прийшла велика кількість слів і наукових назв з різних областей знань: hepar, diaphragma, historia, philisophia, philologia та ін.

Латинська мова є основою так званих романських мов, до яких відносятся італійська, іспанська, французська, руминська і деякі інші. Крім того, у всі європейські мови, що не належать до групи романських, в тому числі й в українську, увійшла значна кількість слів і термінів з латинської і старогрецької мов. В нашій мові дуже часто зустрічаються такі слова як студент, професор, доцент, факультет, аудиторія, лекція, консультація, експеримент, лабораторія, революція і т.д.

Починаючи з епохи Відродження стала складатися і розвиватися на основі латинської і грецької мов сучасна наукова медична термінологія. В наши дні латинська і грецька мови є основним будівельним матеріалом, на базі якого створюються нові медичні терміни. Використання «мертвих» мов в цьому відношенні дуже зручно, по-перше, тому, що їх корні не пов’язані з мовною практикою, за ними може бути закріплено одне визначене, вузькоспеціальне значення, а, по-друге- ці корні широко проникли у всі європейські мови і практично стали інтернаціональними.При роботі з зошитом передбачено використання двох основних підручників:

 • Є.М. Шевченко Латинська мова і основи медичної термінології.-Київ: ВСВ «Медицина», 2010

 • Ю.И.Городкова Латинский язык: Учебник.-М.,Медицина,1988,

на які вказано посилання, а також можна використовувати будь-які інші джерела, починаючи з методичних розробок з латини і закінчуючи безмежними теренами мережі «INTERNET».

Тема: Фонетика. Латинський алфавіт.


ae-[е]

oe-[е]

au-[ау]

еu-[еу]

ph-[ф]

ch-[х]

qu-[кв]

c - [к];

- [ц]

s - [з];

- [с]

tio+o-[тіо];

-[ціо]

oё-[ое]

rh-[р]

th-[т]

ngu-[нгв];

[нгу]Aa

Bb

Cc

Dd

Ee

Ff

Gg

Hh

Ii

Jj

Kk
Ll


Mm

Nn

Oo

Pp

Qq

Rr

Ss

Tt

Uu

Vv

Xx

Yy

Zz

Aa

Bb

Cc

Dd

Ee

Ff

Gg

Hh

Ii

Jj

Kk

Ll

Mm

Nn

Oo

Pp

Qq

Rr

Ss

Tt

Uu

Vv

Xx

Yy

Zz

ana, arteria

Betula, bucca

cito, cerebrum

da, decoctum

Ephedra

flos, folium

gutta, gemma

herba

Iodum, infusum

Juniperus, major

Kalium

linimentum,lac

manus, mixtura

nervus, Novocainum

oleum, os

pulvis, Papaver, purificata

Quercus, aqua

radix

solutio, sirupus

tinctura, truncus

unguentum, ulna

vena, vertebra

Xeroformium

hyper,hypo, dys

Zincum


1. Прочитайте алфавіт з прикладами.

2. Вивчіть алфавіт і приклади напамять.

3. Запишіть слова по пам’яті.

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

4. Прочитайте слова, попередньо повторивши правила читання.

Foramen, Ferrum, Farfara, Salvia, pasta, Aloё, chole, majalis, pnoё, ana, niger, Eucalyptus, Aurum, Oryza, nux, charta, myoma, humerus, operatio.


5. Напишіть слова латинськими літерами:

мікстура, вена, нервус, цинкум, аква, медицина, медікус, фруктус, корона.

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Повторіть §§1-9; §§1-7Контрольні запитання.

1. Що називається дифтонгом?

2. Назвіть поєднання приголосних. Як вони вимовляються?

3. Як вимовляється поєднання ti?

4. В яких випадках s читається як з?

5. Коли с вимовляється як ц?

6. Підготуватися до диктанту.


Тема: Наголос. Правила читання
Голосна другого складу (від кінця !!!)


Голосна довга

Голосна коротка

1.дифтонг:

Аlthaea1.перед другою голосною :

solutio2.перед двома приголосними:

Tabuletta2.перед ch,rh,th,ph

stomachus3.перед x та z :

Oryza3.перед збігом

r, l з p,b,t,d,c,g

Ephedra4.в суфіксах:

ur,at,ar,al,ut,in,os

tinctura


4.в суфіксах :

ic,ol,ul,cul


 1. Розділіть слова на склади, поясніть постановку наголосу (усно)

costa, costae, cerebrum, cerebellum, pulvis, os, collum, corona, arcus, abscessus, thermometrum, collapsus, plexus, musculus, enteron, fibia, fibrarum, Valeriana, Convallaria, cor, historia, nautis, fibula, sphaera, familia, amicus, sirupus, infusum, aqua, pilula, tempus, aspera, sinus, digitus, arteria, rectum, oleum, lamina, corpus, Quercus, ligamentum, ventriculus, pulmo, arachnoidea, longus, zygomaticus.
2. Прочитайте, дотримуючись правил наголосу:

Schizandra, statim, aqua, tinctura, columna, nasus, cavum, genu, species, Helianthus, pix, Betula, gemma, gemmarum, quantum, pulvis, suppositorium, combustio, Kalium, macula, signatura, Сrataegus, Althaea, decoctum, emplastrum, infusum, recipere, globulus.
Довгота другого складу

búc-ca , càp-su-la

Повторити §§10-17; §8
Повторення.
1. В яких словах ti читається як ”ці” ?

tinctura, mixturа, operatio, combustio, injectio, infectio, solutio, inhalatio.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Випишіть слова зі звуком к:

сosta, cito, Cucurbita, cutis, cerebrum, lac, Zincum, musculus, cera, Cuprum.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. В яких словах звук s читається як «з» (підкреслити):

dosis, signa, spiritus, mensura, post, garganisma, sterilisa.Контрольні запитання:

1. Коли склад є коротким і коли довгим?

2. Поясніть правила постановки наголосу.
Повторити фонетику до проведення контрольного проміжного тестування!!!
Тема: Дієслово. Наказовий та умовний способи. Дієслово esse-бути (§21).
Відмінювання дієслова визначають за голосною в

невизначеній формі.

Словарна форма: curo, are- лікувати, піклуватися.
Наказовий спосіб.


Інфінітив

(невизначена форма)Однина

Множина

sanare

miscere


dividere

finire


sana

misce


divide

fini


sanate

miscete


dividite

finite


Наказовий спосіб (Modus Imperativus): у наказовому способі використовуються тільки дієслова 2-ї особи, однини та множини: (Ти) зроби! (Ви) зробіть!

Умовний спосіб (Modus Conjunctivus): волевиявлення може бути також виражене і умовним способом (« Нехай він зробить! Нехай вони зроблять! Нехай буде зроблено! Нехай будуть зроблені!»). Як правило, в рецептурі використовуються тільки форми 3-ї особи однини и множини.

Стандартні рецептурні формулювання

з імперативом і кон’юнктивомІмператив

Конюнктив

Da. Signa.

Видай. Познач.

Detur. Signetur.

Нехай буде видано, позначено. = Видати! Позначити!

Misce. Da. Signa.

Змішай. Видай. Познач.

Misceatur. Detur. Signetur.

Нехай буде змішано, видано, позначено. = Змішати! Видати!

Позначити!Da tales doses numero…

Видай такі дози числом…

Dentur tales doses numero…

Нехай такі дози будуть видані числом ... = Видати такі дози числом…

Repete

Повтори

Repetatur

Нехай буде повторено = Повторити!

Repete bis

Повтори двічі!

Repetatur bis

Нехай буде повторено двічі =

Повторити двічі!Sterilisa!

Простерилізуй!

Sterilisetur!

Нехай буде простерилізовано = Простерилізувати!
Misce, fiat…

Змішай, нехай утвориться…

Misce, ut fiat…

Змішай, щоб утворився…

Misce, fiant…

Змішай, нехай будуть утворені…

Misce, ut fiant…

Змішай, щоб були утворені…

Misce, fiat pulvis

Змішай, нехай утвориться порошок

Misce, fiant species

Змішай, нехай утвориться збір (множина)

Recipe: … quantum satis ut fiat …/ fiant …

Візьми: … скільки потрібно, щоб утворився / утворились …

1. Визначте дієвідміну і виділіть основу дієслів:

Dare (давати), finire (закінчувати), vivere (жити), videre (дивитися),

аgitare (взбовтувати), signare (позначити), nutrire(кормити), solvere (розчиняти), vertere(вертіти), repetere(повторювати), audire (слухати), recipere (брати).

2. Утворити форми однини і множини від дієслів:

praeparare, dare, habere, colare, coquere, sanare, curare, miscere,

finire, videre, sentire, addere, terere, laborare

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
Iв. are Dare I Повторити §§19-27; §11,13

IIв. ere

IIIв. ere

IVв. ire
Лексичний мінімум

Dare-давати

Agitare-збовтувати

Recipere-брати

Servare-зберігати

Miscere-змішувати

Signare-позначати

Repetere-повторювати

Colare-цідити

Solvere-розчиняти

Finire-закінчувати

Sterilisare-стерилізувати

Sanare-виліковувати

Curare-лікувати, піклуватися

Dividere-ділити

Найважливіші рецептурні вислови

 1. Misce.Da.Signa.-Змішай.Видай.Познач

 2. Dentur tales doses.-Нехай будуть видані такі дози

 3. Sterilisetur.-Нехай буде простерилізовано

 4. Misce, fiat pasta.-Змішай, нехай буде утворена паста

 5. Misce, fiat solutio.- Змішай, нехай буде утворений розчин

 6. Misce, fiat mixtura.- Змішай, нехай буде утворена мікстура

 7. Misce, fiat linimentum.- Змішай, нехай буде утворена рідка мазь

 8. Misce, fiat unguentum.- Змішай, нехай буде утворена мазь

 9. Misce, fiat suppositorium.- Змішай, нехай буде утворена свічка

 10. Misce, fiat pulvis.- Змішай, нехай буде утворений порошок

 11. Misce, fiat globulus.- Змішай, нехай буде утворена кулька

 12. Misce, fiant species.- Змішай, нехай буде утворений збір


3. Переведіть наступні речення на рідну мову

1. Da cito. 2. Fini filtrare. 3. Bene audi. 4. Repetite. 5. Bene auscultate. 6. Dividite. 7. Vale, collega. 8. Signa. 9. Misce. 10. Sterilisa. 11. Verte. 12. Nota bene.

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________


4. Переведіть наступні речення на латинську мову

1.Змішай. Видай. Познач._________________________________________________________

2.Змішати! Видати! Позначити!____________________________________________________

3.Простерилізуй!________________________________________________________________

4.Нехай будуть видані такі дози.___________________________________________________

5.Змішай , щоб утворилась мазь.___________________________________________________5. Виписати дієслова в умовному способі (modus conjunctivus)

Dentur, da, signare, signetur, sterilisetur, fiat, fiant, repetatur

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Це цікаво!


 1. Nosce te ipsum! - (Лікар), зціли себе сам!

 2. Festina lente! – Поспішай повільно.

 3. Utile dulci miscere. – Змішувати приємне з корисним.

 4. Vale! - Будь здоровий, бувай!

 5. Fiat lux! – Хай буде світло!


Контрольні питання

1. Як визначити дієвідміну дієслова?

2. Як утворюється наказовий спосіб?

3. Вивчіть дієслова з лексичного мінімуму.

4. Поясніть словникову форму дієслова.

5. Вивчіть і запишіть по пам'яті найважливіші рецептурні вирази.

6. Підготуйтеся до диктанту по темі «Дієслово».
*Перекладіть письмово:

Змішай. Видай. Познач._______________________________________________________________

Нехай буде повторено!_________________________________________________________________

Видати! Позначити!___________________________________________________________________

Приготуй і дай._______________________________________________________________________

Візьми ліки.__________________________________________________________________________

Повторити. __________________________________________________________________________

Повтори.____________________________________________________________________________Divide et impera.______________________________________________________________________

Fiat lux._____________________________________________________________________________

Nosce te ipsum !_______________________________________________________________________

Nota bene !___________________________________________________________________________Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка