Робочий зошит учня з української мови (з професійною спрямованістю)Сторінка4/4
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.66 Mb.
#919
1   2   3   4

41. Прочитайте вірші відповідно до мовних орфоепічних норм

Мова, наша мова, мова кольорова,


В ній гроза травнева, тиша вечорова.
Мова наша, мова - літ минулих повість,
Вічно юна мудрість, сива наша совість

Мова, наша мова - мрійнику - жар-птиця,


Грішнику - спокута, спраглому - криниця.
А для мене, мово, ти - як синє море,
У якому тоне і печаль, і горе

Мова наша, мова - пісня стоголоса:


Нею мріють весни, нею плаче осінь.
Нею марять зими, нею кличе літо,
В ній криваві рими, сльози "Заповіту"

Я без тебе, мово, - без зерна полова,


Соняшник без сонця, без птахів діброва.
Як вогонь, у серці я несу в майбутнє
Незгасиму мову, слово незабутнє.

Юрій Рибчинський


***

Слава людині

Слався, людино, коли по землі

Йдеш ти як ратай, сіяч, будівничий.

Слався, коли і крізь муки й жалі

Праця тебе огріває і кличе.

Слався, коли з-під крила самоти

Вітру і сонцю назустріч виходиш,

З друзями разом майструєш мости,

Разом з братами над світом їх зводиш.

Слався, коли в понадхмарні краї

Мужньо човном блискавичним сягаєш,

Слався, коли у великій сім’ї

Пісню свою по новому співаєш.

Слався, людино, що оком ясним

Завтрашнє бачиш, як щастя видиме,

Вір мені, брате; і в грудні твоїм

Серце твоє первомаєм цвістиме.

М.Рильський***

Муляр

Цеглинка на цеглинку

Й отримуєм будинки.

Фундамент з буту звожу я.

Цементним розчином мурую,

І блоки вмію класти я

На всі роки і на віка.

Л.РоговченкоІІ. Укажіть слова, у вимові яких відбувається спрощення.

c:\documents and settings\admin\local settings\temporary internet files\content.ie5\tc8c5csu\mc900349648[1].wmf


42. Тест для самоперевірки

1. Укажіть рядок, де у всіх словах відбувається спрощення:

а) гігантський, зліс__ний, кількісний, форпостний;

б) радіс__ний, пристрас_ний, вартіс_ний, баластний;

в) виїз_ний, студен_ський, совіс_ний, хвастливий;

г) жаліс__ний, поїз_ний, тиж_невий, щас_ливий.

2. Запишіть три слова, у яких відбулося спрощення.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3.У якому реченні неправильно використано чергування
у - в?

а) Все в нас є для щастя: море, небо, поля барвисті.

б) Державною мовою в Україні є українська мова.

в) Ліс красивий будь-якої пори року: у травні, у жовтні, у грудні.

г) Ці тварини століттями використовувалися для пошуків і рятування людей у горах.

4. Запишіть речення, уживаючи прийменник у (в).

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


5. Укажіть рядок зі словами, у яких [о], [е] може чергува-
тися з [і].


а) Сосна, день, бджола, осінь;

б) шостий, збоку, свого, семи;

в) роги, зорі, броду, червень;

г) щебету, воску, осколок, Чернігів.

6. Наведіть три слова, у яких [о], [е] може чергуватися з [і].

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________7. Виділіть рядок, у якому всі слова вживаються з апостро-
фом:


а) без_іменний, пор_ядок, бур_я, п__ята;

б) з_економити, під_їхати, зв_язок, цв_ях;

в) об_єм, подвір__я, в_ялий, пір_я;

г) в_ється, моркв_яний, інтерв_ю, п_є.

8. Від поданих слів утворіть іменники із суфіксом -ств(о).
Убогий - , ткач - , козак -

9. Укажіть рядок слів, у яких пишеться и:

а) мистецтво, з_гзаг, т_атр, к_парис;

б) методика, к_шлак, с__лует, республіка;

в) л_мон, хр_стиянство, реч_татив, Пакистан;

г) тел_граф, ц_стерна, мат_мат_ка, д_плом.

10. Запишіть три слова, у яких у ненаголошеній позиції
пишеться буква
е.

11. Виділіть рядок, у якому від усіх слів можна утворити
прикметники, що змінять приголосний основи при слово-
зміні:


а) Париж, Сиваш, Запоріжжя, Прага;

б) Житомир, Миколаїв, Полтава, Одеса;

в) Ужгород, Цюріх, Волга, Кавказ;

г) Іртиш, Петербург, Чернігів, Львів.

12. Подані слова поставте в давальному відмінку.

Нянька - , люлька - , шпаргалка - _________ , сорочка - _____________ , перев‘язка - ___________________ .c:\documents and settings\admin\local settings\temporary internet files\content.ie5\fqasdqhn\mp900439407[1].jpg

Запитання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Відповідь

43. Пошук інформації

Прочитайте текст, дайте відповіді на запитання.

Діалектизм (грец. διάλεκτος — наріччя, говір) — позанормативний елемент літературної мови, що має виражену діалектну віднесеність.

Діалектизми належать до лексики обмеженого вживання. Проте водночас це потужні джерела, які живлять велику ріку нашої мови, збагачуючи її синоніміку. Найчастіше діалектизми використовують у художніх та публіцистичних творах. Тут треба пам'ятати, що невмотивоване вживання діалектизмів розхитує літературні норми, знижує рівень культурни мовлення. Часто використання діалектизмів не зумовлене ні стилістичними, ні номінативними настановами; воно є наслідком недостатнього розмежуваня засобів літературної мови та діалектів або ж свідомим хизуванням, протиставленням своїх, «правильних» засобів української мови чужим, напівросійським, «неправильним». Це не сприяє ні збільшенню кількості нових носіїв української мови, ні загалом соборності України.

Найчастіше діалектизми використовують:

- у розмовному мовленні як засіб вільного, невимушеного спілкування людей – носії певного говору;

- у художніх текстах для відтворення цього типу мовлення;

- у художньому мовленні в прямій мові для створення мовної характеристики персонажа, для типізації характерів представників різних суспільних верств;

- у художньому мовленні для реального відтворення життя з усіма його подробицями;

- у художньому мовленні для відтворення місцевого колориту;

- у публіцистичному стилі для позначення реалій життя словами, яким нема відповідників у літературній мові;

- у публіцистичному стилі в прямій мові для створення мовної характеристики персонажа, для відтворення місцевого колориту.


  • Яким стилям притаманне використання діалектних слів, а яким – ні?

  • Чому діалектизми засмічують мовлення?

  • Знайдіть в хрестоматії з української літератури приклади діалектичного мовлення

44. Прочитайте діалектизми, доберіть, де потрібно, літературні відповідники поясніть фонетичні та лексичні відмінності.

Война-_____________, крів'ю-___________, хтіти-_____________, меї-___________, свої-_____________, матюнка-_____________, шкахва-_______________, рихметика-_______________, лйґінь — парубок, тбйстра — торба, пйрун — грім, фудэльний, бэтний — гордий, мйва — чайка.45. Прочитайте текст відповідно до орфоепічних норм, запишіть його фонетичною транскрипцією.

Будівельну систему, яка складається з несучих і огороджувальних або суміщених конструкцій, що утворюють наземний замкнутий об’єм, призначений для перебування чи проживання людей, а також для виконання різних виробничих процесів, називають будівлею. Будівельну систему, яка складається з несучих, а іноді й з огороджувальних конструкцій і призначена для виконання різних виробничих процесів, а також для зберігання матеріалів, виробів, обладнання, переміщення вантажів, називають спорудою.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
46. Прочитайте текст відповідно до орфоепічних норм, визначте головну думку; запишіть слова фонетичною транскрипцією, охарактеризуйте зміни ,які відбуваються в словах.

Суцільна кладка цегляних стін

У будівництві застосовують різні системи кладки. Однією з традиційних_______________________ систем є ланцюгова кладка з перев'язкою______________________ швів в кожному ряду__________. Ця кладка вимагає великої кількості_________________ цегли і високої кваліфікації каменяра. Значно простіше цегляна кладка з суцільною перев'язкою всіх швів через чотири, п‘ять або шість________________ рядів.

Міцність________________________ обох систем практично однакова. У тих випадках, коли потрібна підвищена міцність стіни, найбільший___________________ ефект забезпечує_________________ не система перев'язки швів, а горизонтальне армування цегляної кладки дротяною сіткою.Цегляні стіни (зліва при ланцюговій кладці, справа при чотирирядній з перев'язкою швів)

Основним типом зовнішньої цегляної стіни для малоповерхового житлового будівництва є стіна суцільної кладки з ефективної цеглини (багатодірчастий, пористо-дірчастий або з щільовидними порожнечами). При недостатній морозостійкості цеглини рекомендується______________________ поєднання його із зовнішньою лицьовою кладкою з суцільної цеглини або облицьовування_______________ стін фасадними плитками.

47. c:\documents and settings\admin\local settings\temporary internet files\content.ie5\w1b0kh9d\mc900297567[1].wmf Робота в малих групах

Попрацюйте над вимовою скоромовок, зверніть особливу увагу на відмінності у вимові при швидкому та повільному читанні; визначте орфоепічні зміни.


  • Коса косить - бруса просить,

Косар Герасим погострив - клин окосив.

  • Хитру сороку спіймати морока,

А на сорок сорок сорок морок.


  • Їхав Прокіп мимо кіп.

Лічив снопи по три копи: 
         Одна копа ковпаком, 
         Друга копа ковпаком, 
         Третя копа ковпаком. 

 48.Робота в малих групах

Мовленнєва гра «Асоціації»

І. Розгляньте уважно малюнки, складіть асоціативний ряд, який виринув у вас в голові, запишіть його.ІІ. На основі ваших асоціацій складіть розповідь.

http://www.vesremont.com.ua/storage/ba555c5ee9e8087d50dc8d8184103dec.jpghttp://argon-svarka.ru/uploads/posts/2010-01/1262946687_51579421_1.jpg

http://knowingme.ru/1.jpg


http://www.torange.biz/photo/4/13/%d0%a1%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-1259652188_99.jpg
http://www.legkoremont.ru/uploads/fotos/4cf1828528696-str_88_116.jpg


48. c:\documents and settings\admin\мои документы\мои рисунки\организатор клипов (microsoft)\j0432645.png Попрацюйте з орфоепічним словником: випишіть слова ,які відображають такі орфоепічні зміни:

1. ненаголошені голосні [е ] та [и ] вимовляються з наближенням [ еи] та [ ие]: [ елеиктр′од] _______________________________________________________;

2. буквосполучення дж, дз вимовляється як один звук [дж ], [дз ]:

[ п‘іджиевити] ______________________________________________________;

3.звуки [б], [д], [з] вимовляються дзвінко, не допускаючи їх оглушення:

[кладка], [розряд]____________________________________________________;

4. звук [ф] вимовляється чітко, не допускаючи вимови [хв]: [фл‘ус], [росформовка] _____________________________________________________;

5.звук [р] вимовляється чітко і твердо, не допускаючи його пом‘якшення:

[р‘ізан‘:я],[ ге и не и ратор],[ реи гул‘атор] _______________________________;

    1. напівпо‘мякшені звуки [ж],[ч],[ш] вимовляються так, щоб не допустити повного їх пом‘якшення, але й не твердо: [ч‘іпати],[ч‘ітко]

__________________________________________________________________;

    1. вимовляйте л твердо, не допускаючи його пом‘якшення: [електрие ка], [сила], [матеи р‘іал]_______________________________________________.

c:\documents and settings\admin\local settings\temporary internet files\content.ie5\kf8bi8cy\mc900437793[1].wmf Говори правильно

Несоизмеримые величины – несумірні величини


Несоизмеримые понятия – непорівнянні поняття
Подписное издание – передплатне видання
Подписной лист – підписний лист 
Срочный вклад – строковий вклад
Срочное дело – термінова (негайна, пильна) справа
Тяжёлые обстоятельства – скрутні обставини
Тяжёлая промышленность – важка промисловість
Учредительский совет – засновницька рада
Учредительное собрание – установчі збори

Теоретична хвилинка c:\documents and settings\admin\local settings\temporary internet files\content.ie5\fqasdqhn\mp900439407[1].jpg

Вплив написання

  Однією з дуже поширених помилок є послідовна вимова звуків за їх буквеним позначенням. Наше письмо звукове, тому звук в усному мовленні і буква на письмі між собою здебільшого співвідносні. Проте є багато випадків, коли написання не передає справжньої вимови звуків: адже у зв'язній мові звуки творяться не ізольовано, а впливають один на одного.

Найчастіше помилки тут такі:

Пишемо:

Треба вимовляти:


воджу, раджу, перешкоджати, запроваджений, нагородження, джаз, джем, джунглі, смієшся, учишся, принісши, привізши, учиться, робиться, безшумно, агентство, студентство.


воджу, раджу, перешкоджати, запроваджений, нагородження, джаз, джем, джунглі, смієсся, учисся, принішши, привіжши, учицця, робицця, бежшумно, агенство, студентство.


 49. c:\documents and settings\admin\local settings\temporary internet files\content.ie5\3cwgr0lz\mp900433157[1].jpgАкваріум

Розіграйте діалог-ситуацію, де перший мовець – іноземець, а інший – українець-студент.

Тема: розвиток металургійної промисловості України в ХХІ ст.

Завдання для учасників: поміркуйте, чому, вивчаючи іноземну мову, дуже важко позбутися акценту, а от лексичну, граматичну, синтаксичну систему опанувати легко.

Довідка

Металургійна промисловість об'єднує підприємства, які послідовно здійснюють видобування, збагачення, металургійну переробку руд чорних і кольорових металів та нерудної сировини (т. зв. флюсових і вогнетривких матеріалів), виробництво чавуну, сталі, кольорових і дорогоцінних металів, сплавів, прокатне виробництво, переробку вторинної сировини (металобрухту). Основними споживачами продукції металургійної промисловості є машинобудування, будівництво, транспорт.


   Металургійна промисловість складаєтся з чорної і кольорової металургії.
   Чорна металургія — одна з найбільш розвинених в Україні галузей промисловості, на яку припадає понад 1/4 всього промислового виробництва. Вона виробляє чавун, сталь, прокат, феросплави, труби та ін. Це — матеріаломістка галузь: для виплавки 1 т чавуну потрібно приблизно 3 т залізної руди, 1,1 т коксу, 20 т води, а також марганцева руда, вапняк, флюси та ін. Тому підприємства чорної металургії розміщуються біля джерел сировини чи палива або між ними.
   Україна: має для розвитку галузі значні запаси залізних і марганцевих руд, коксівного вугілля, флюсових та вогнетривких матеріалів, їх родовища дуже вдало поєднуються — переважно у Придніпров'ї та Донбасі.
   За обсягом виробництва продукції чорної металургії Україна тривалий час входила до числа провідних країн Європи і світу. Так, у 80-х рр. XX ст. тут щорічно видобувалося 120 — 125 млн. т залізної руди, 7 млн. т марганцевої руди, виплавлялося 55 млн. т сталі. Зараз аналогічні показники значно скромніші — приблизно 55 млн. т залізної руди, менше 3 млн. т марганцевої руди, 32 млн. т сталі (2000 р.). Однак Україна і далі займає чільне сьоме місце серед провідних світових виробників сталі. В останні роки постійно збільшується виробництво прокату, феросплавів, сталевих труб. Ці товари у значних обсягах експортуються за межі України; загалом продукція чорної металургії дає країні найбільше валютних надходжень від експорту.
    Найбільшими металургійними комбінатами в Україні є "Криворіжсталь", "Азовсталь" (Маріуполь), "Запоріжсталь", Дніпровський (Дніпродзержинськ), Алчевський, Макіївський. Великі металургійні заводи, які не мають повного металургійного циклу, — Донецький, Єнакіївський, два Дніпропетровських та ін. Виробництво феросплавів (сплавів заліза з іншими металами для отримання високоякісних сортів сталі) зосереджено у Запоріжжі, Нікополі, Стаханов!, а труб — у Нікополі, Новомосковську, Дніпропетровську, Маріуполі, Макіївці, Харцизьку.

   Важливими проблемами чорної металургії України є необхідність технічного і технологічного переоснащення виробництва, поліпшення якості чорних металів, випуску нових видів сталі і прокату. Слабкого розвитку поки що набули недоменні способи виробництва чорних металів, які є екологічно чистими, зокрема електрометалургія (найбільший завод — Запорізький) і порошкова металургія (єдиний завод пра-Щоє у Броварах під Києвом


   Кольорова металургія, на відміну від чорної, в Україні розвинута порівняно слабо. Вона має ряд особливостей: а) у рудах міститься незначна кількість металу, що вимагає розміщення багатьох підприємств кольорової металургії поблизу джерел сировини; б) у рудах кольорових металів міститься багато різних металів, а це вимагає комплексного використання сировини; в) галузь потребує багато енергії і води, а також згубно впливає на довкілля. Таким чином, на її розміщення і розвиток впливають енергетичні та екологічні чинники.
   У структурі кольорової металургії України провідне місце займає алюмінієва промисловість. Вона працює на привізній сировині (бокситах з Угорщини, країн Африки, Росії), її підприємства розміщені біля портів і в місцях виробництва електроенергії. Галузь представлена великим Миколаївським глиноземним заводом, продукція якого (глинозем — напівфабрикат для отримання готового металу) використовується в Україні; відправляється вона і в Росію. У Запоріжжі працює алюмінієвий завод, у Свердловську (Луганська обл.) — завод алюмінієвих сплавів.
   Серед інших галузей кольорової металургії виділяється виробництво магнію (Калуш), титану і магнію (Запоріжжя), ртуті(Горлівка), феронікелю (Побужжя, Кіровоградська обл.), золота (Мужієво, Закарпатська обл). Ці виробництва працюють на власній сировині, найбільш забезпеченими з них є титанова (родовища руд у Житомирській і Дніпропетровській областях) і ртутна (Донбас) галузі. У Костянти-нівці на привізній сировині створено цинкову промисловість.
   В Україні є два райони кольорової металургії — Донецький і Придніпровський.  Перспективним є Карпатський район.
   Серед проблем, пов'язаних із розвитком кольорової металургії, найголовнішими є забруднення повітря, нагромадження великої кількості порід, некомплектне використання сировини.

50. Запитання і завдання для самоконтролю

1. В українській мові __________________звуки, голосних звуків______ _______________,букв на позначення голосних _________________ . Приголосні звуки бувають _________________________ ____________________________________________________________________.

Значущі частини слова – це ____________________________________________.

Слово – це __________________________________________________________.

Словосполучення – це ___________________________________________ ____________________________________________________________________.

Речення – це ________________________________________________ ____________________________________________________________________.

2. Що таке діалектизми і який вплив вони мають на чистоту мовлення?

3. Скільки основних рівнів мовної структури і які виділяють у мовознавстві?

4. Запишіть фонетичною транскрипцією і проаналізуйте фонетичні зміни.

Зварювальна дуга, електрична дуга, що утворюється в зоні зварки при проходженні електричного струму через газ між електродами, і найбільш розвинена форма розряду в газах, що характеризується малою напругою, великим струмом, наявністю іонізації газів в дуговому проміжку
V. Список використаних джерел
І. Література

1. Вакуленко Т., Косенко Н. Українська мова. Практичний порадник/ Т.Вакуленко, Н.Косенко. – Х., ВД «Школа»,2009. – 352 с.

2. Друкований М.Ф., Корчевський Б.Б., Прилипко Т.В. Технологія кам'яних робіт. Навчальний посібник. - Вінниця: ВНТУ, 2004.- 389 с.
3. Заболотний О.В., Заболотний В.В. Українська мова. 10 клас.. Рівень стандарту.- Київ, "Генеза", 2010р.

4. Олійник О. Світ українського слова. Інститут Українознавства Київського університету Т.Шевченка.- К., «Хрещатик», 1994, 416 с.

5. Словник – довідник з культури української мови / Уклад. Д.Гринчишин, А.Капелюшний, О.Сербенська та ін.. – Львів: Фенікс ,1996.
ІІ. Інтернет-джерела

1. http://studentam.net.ua

2. http://metodportal.net

3. http://culture-ua.com4. http://shostak.ucoz.ua

Каталог: public -> oipopp -> repository -> dcr
dcr -> Метафізика абсурду та етика трагічного стоїцизму
dcr -> Використання ікт в навчально – виховному процесі дошкільного навчального закладу
dcr -> Урок 1 Тема уроку. Продукти харчування, їх склад. Мета
dcr -> Урок розвитку зв’язного мовлення та трудового навчання
dcr -> Байка. Особливості в українській і світовій літературі. Сміючись, говорити правду. Урок позакласного читання
dcr -> Застосування заходів і засобів з надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях
dcr -> Мистецтво книжкової мініатюри. Художня культура польсько литовської доби
dcr -> Цілісність форми і декору, симетрія, рівновага, декоративна форма. Витинанка «Дерево життя»
dcr -> Технологія електротехнічних робіт
dcr -> Зв`язок споруд із природою. Садово-паркова архітектура, композиція


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал