Робочий зошит учня з української мови (з професійною спрямованістю)Сторінка2/4
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.66 Mb.
#919
1   2   3   4

Личить і годиться


“Чи однаково часто виступають семантично близькі дієслова личить і годиться?”

Личити найбільше вживається в значенні “пасувати до зовнішності людини”. Наприклад: “Вбрання... явно личило їй” (Олесь Гончар). Інше його значення – “пристойно, відповідно до становища, характеру чинити”. “Хто тут тебе поставив за пророка? Прилюдно жінці личило б мовчати” (Леся Українка).

Іноді це слово використовують у застиглій формі 3-ї особи однини – у розумінні “як має бути”, “як належить”. “Він ішов мовчки, не поспішаючи, спокійно й поважно, як і личить хазяїнові Дніпрового берега” (Олесь Донченко). У значенні “як належить” літературна мова знає також слово годитися. “Буду їсти та пити, та хороше ходити – звісно, як панові вельможному годиться” (Марко Вовчок).

Останнім часом в усному мовленні й у художній літературі лексему личити стали використовувати частіше, аніж годитися (в спільному значенні), хоча в деяких контекстах краще було б ужити друге з них.
 1. І. Прочитайте текст, складіть і запишіть план, за планом усно перекажіть прочитане. Дотримуйтесь логічності та точності мовлення.

ІІ. Складіть опорну схему-конспектc:\documents and settings\admin\local settings\temporary internet files\content.ie5\fqasdqhn\mp900439407[1].jpg

Усне професійне спілкування передбачає використання

діалогічної і монологічної форми. Як форма монологу

є публічний виступ. Вони бувають різних видів і проводяться

в ораторському стилі. Це – доповідь, промова, лекція.

Типи доповіді:

1. ділова доповідь – містить виклад питань із визновками і пропозиціями (розрахована на підготовлену аудиторію; відбувається активне обговорення, аргументована критика; слова вживаються тільки у прямому значенні, речення чіткі, аргументовані);

2. звітна доповідь – містить об’єктивні факти за певний період роботи підприємства; чітко окреслюється мета, характер, завдання, наводяться цифри, іноді – цитати. Варто укласти план доповіді, щоб була струнка система викладу. В кінці приймається рішення і програма на наступний період роботи.

Промова – усний виступ із висвітленням інформації, дуже часто емоційно насичений. Типи промови:

1. ділова промова – характеризується лаконізмом, критичністю, полемічністю та аргументованістю викладених фактів; орієнтована на логічне сприйняття слухача; сприймається у контексті якоїсь проблеми;

2. мітингова промова – виголошується на злободенну тему і стосується суспільних проблем, які хвилюють широкий загал; це короткий емоційний вислів, що висвітлює нестандартний аспект, щоб по-новому сприйняти відомі факти; використовуються вигуки, заклики, звертання; її успішність залежить від індивідуального стилю оратора;

3. агітаційна промова – дуже близька до мітингової, в ній пропагуються думки, переконання, ідеї і відбувається активна агітація за їх втілення в життя.

4. лекція – це одна із форм розв’язання наукових, науково-навчальних, науковопопулярних та інших знань шляхом усного викладу матеріалу; бувають: навчальнопрограмові, настановчі, оглядові, лекції зі спеціального курсу;

5. бесіда – бувають приватні і ділові; один із видів бесіди є колоквіум ( один із видів спілкування, вид екзамена, а також збори, на яких заслуховують і обговорюють наукові доповіді);

Однією із специфічних форм усного професійного мовлення є телефонна розмова.

Має три типи: 1) момент встановлення зв’язку (привітання відповідно до мовного етикету, звертання); 2) виклад справи; 3) заключні слова.

До форм писемного професійного спілкування належить текст – синтаксична одиниця, що складається із речень різних типів і характеризується специфічними мовними засобами залежно від стилів мови.

Основні види текстів:1) власне наукові тексти ( статті, дипломні роботи, підручники, посібники, енциклопедії);

2) технічні тексти (виробничо-технічні, інструктивні тексти, довідкові);

3) науково-ділові( описи винаходів, технічна документація);

4) офіційно-ділові (юридичні, управлінські, ділові листи);

5) науково-публіцистичні.

Одним із типів оформлення текстів є анотування і реферування.

Анотація – це короткий стислий виклад змісту книги, статті; викладаються найголовніші моменти наукового тексту своїми словами або з використанням речень з тексту.

Реферат – це вид наукового тексту, що комбінує тексти одного чи кількох різних авторів, але на одну і ту  саму тему.

Конспект (від латинського “огляд’) – це короткий виклад запису змісту якогось твору або усного викладання.

Рецензія – це критичний відгук на художній твір, наукову працю. Складається з 2-х частин: 1) ознайомлення з роботою, 2) дається її оцінка. Основні реквізити рецензії: заголовок, текст, підпис, дата, печатка. 1. І. Прочитайте вірші про спілкування; поясніть, які почуття та настрої хотіли передати автори.
Спілкування
 Люблю говорити ,
Люблю спілкування з людьми: 
Проблеми свої відпустити 
Порадити і бути таким, як завжди.
Спілкуватися на різні теми, 
Що хочеш про те й говори -  
Не брехати нагло у вічі 
І бути відвертим завжди. . .
  (Н.Коротко)

Порція спілкування


Стоїш  у  черзі  у  столовій,
Де  порціями  видається  спілкування.
Прийняти  участь  в  акції  безмовній-
Для  тебе  все  стає  під  питання.
Ось  перша  порція  дійшла  до  рук,
Призвівши  до  фурору,
А  інша - принесла  лиш  дивний  «стук»,
У  голові,  як  від  вина  "Кагор".
Розподіл  порцій  дуже  незначний-
Комусь  дісталось  більше...
Але  ж  запас  тих  порцій  вичерпний.
Я  думаю,що  вийду  з  черги...ліпше !? (Сльоза)

Для  спілкування  безліч  тем
Обрати  можна  без  проблем.
Та  спробуй  лише  віднайти
З  ким  тишу  чути  хочеш  ти!

(О.Ковальчук)

Швидко спливає миття спілкування,
Боже, як швидко спливає життя,
Довго тривають години чекання,
Миттю проходять хвилини буття.
Бачу щасливе і світле дитинство,
Юність і молодість бачу свою;
Ніжно плекаю в собі українство,
Мову кохаю і пісню мою.
(Г.Акулов)
ІІ. Спробуйте самостійно сформулювати визначення «спілкування». Перевірте себе за §3, ст.24, опрацювавши матеріал письмово.


 1. c:\documents and settings\admin\local settings\temporary internet files\content.ie5\fqasdqhn\mc900234543[1].wmf Мозковий штурм

Поясніть усно значення поданих висловів

Єдина справжня розкіш — це розкіш людського спілкування

( Антуан де Сент-Екзюпері)

Коли зі мною відразу погоджуються, я відчуваю, що я не правий.

(Оскар Уайльд) 1. c:\documents and settings\admin\local settings\temporary internet files\content.ie5\w1b0kh9d\mc900440402[1].png Відкритий мікрофон

Прочитайте та поміркуйте: з якими проблемами на роботі стикається людина з обмеженими фізичними можливостями

Продовжіть фразу:

«Глухонімий, кажучи відверто, не гірше і не краще за інших людей. Він носить в собі однакові зародки пристрастей, володіє однаковими стихіями удосконалення … » (В.І. Флері)
 1. Рольова гра.

Прочитайте текст за ролями. Визначте мовленнєві мотиви кожного учасника спілкування в кожній ситуації. Проаналізуйте їхню мовленнєву поведінку, зверніть увагу на вербальні й невербальні засоби спілкування.

«Семен стоїть у сінях, заглядає в одчинені хатні двері.

Він недавно прибіг знадвору i в очах йому темно. Хата йому здається за темний льох, вікна — за дірки, в які зазирає ясний день. Вся стіна перед дверима обставлена чорними сумними іконами, перед ними горить три лампадки, привішені вряд на довгих шнурках. Десь далеко-далеко, як у глибокій норі, горять у печі дрова.

Коло печі порається підтикана мати, червона од огню, з пасмами на чолі кіс, що вибилися з-під очіпка.

— Мамо, дайте снідать!.

— А Богу молився? Не помолишся, до самого вечора не дам — так собі й знай, — казала мати, сердито тьоригаючи рогачем. — Людські діти в неділю, поки з церкви не вийдуть, то й ріски в рот не беруть, а ти, такий лобаню, схопився, лоба не перехрестивши, та до хліба зараз тягнешся? Безстрамнику!.

— У дядька ж Микити більший за мене, а його ще ні разу не молили! — гуде плаксиво Семен.

Бач, з кого він привод бере? З Микити! Та то ж шибеник на те, на те він махамет.

А дядина казала ж, що ми обидва з Микитою махамети.

Мати побожно скривилася й заплющила очі.

— Що ти вдієш із таким кателиком… Із таким лобурем, таким харцизякою! — Далі скривилася й, зітхнувши, почала всовіщати: — І що ти собі думаєш, Семене, коли ти порозумієш? Тож тільки невіра, басурмени Богу не хочуть молитися, а ти ж хрещена тварюка. Та тебе ж за цеє в пекло, в огонь негасимий завдадуть. Он глянь, що будуть робити на тім світі грішникам! – мати показала рукою на стіну.

Семен спідлоба зиркнув у той бік, де висіла на стіні велика картина страшного суду; од неї завжди смерділо Семенові духом чортячого кубла.

Він одступив далі й промовив уперто:

— Хай завдають.

— На сковороді на гарячій будеш сидіти, гарячу смолу будеш пити.

— Дарма…


— Будуть тебе куці залізним гаком за язик тягнути.

Язик у Семена в роті боязко заворушився, покотилась слина, і він сплюнув.

— А я втечу-у…

— Куди? Дурню! Скрізь вони тебе знайдуть, скрізь впіймають. Упіймають тебе, басурмена, потягнуть на саме дно в пекло і вкинуть тебе, неблагословенного, в казан у киплячий…»(С.Васильченко). 1. c:\documents and settings\admin\local settings\temporary internet files\content.ie5\fqasdqhn\mc900197662[1].wmf Ланцюжок

Прочитайте текст. Складіть письмовий розгорнутий план і перекажіть текст, передаючи кінець фрази своєму сусідові по парті. Останнє «звено» підводить підсумки.

Сигнали очей

Протягом віків люди надавали великого значення очам, їх впливу на поведінку людини. Очі можуть багато розповісти про людину і стати надійним сигналом у процесі спілкування, тому що вони є основним центром людського тіла, «дзеркалом душі».

При різному освітленні зіниці можуть розширюватись або звужуватись і настрій людини може змінюватися від негативного до позитивного або навпаки. Якщо людина збуджена, то її зіниці розширюються і можуть стати в чотири рази більшими своєї нормальної величини. І навпаки – якщо настрій негативний, роздратований чи сердитий, то зіниці звужуються до мінімальних розмірів – «очі- намистинки» чи «зміїний погляд».

Спостереження за зіницями потенційних покупців практикували ще ювеліри древнього Китаю. Вони спостерігали за очима покупців у процесі обговорення ціни.

Для того, щоб установити хороші стосунки зі співрозмовником, партнером, погляди повинні зустрічатися протягом 60–70% усього часу розмови. Це примусить вашого співрозмовника поставитися до вас із симпатією. Тому не дивно, що нервова сором’язлива людина, чий погляд постійно «бігає» і зустрічається із поглядом співбесідника менше, ніж 30% часу бесіди, викликає мало довіри.

Йдучи на ділові переговори, не радять одягати темних окулярів, тому що вони можуть викликати у партнерів неприємне відчуття, що їх розглядають упритул.

Не менше значення має «географічна» зона обличчя і тіла, на яку спрямований погляд. Це також досить сильно впливає на процес переговорів.

Під час переговорів на обличчі партнера уявіть своєрідний трикутник (точка посередині лоба та очі). Зосередивши свій погляд посередині цієї зони, ви справите враження серйозної людини.

Ваш партнер відчує, що ви людина відповідальна та надійна. Якщо ваш погляд не буде опускатись нижче рівня очей партнера, ви зможете тримати хід бесіди під контролем. Такий погляд називається діловим.

Якщо погляд опускається нижче рівня очей партнера, виникає дружня атмосфера. Це так званий «неформальний погляд». Трикутна зона цього погляду розташована між очима і ротом співрозмовника.

Щоб встановити повний контроль над поглядом співрозмовника під час візуальної презентації, використовуйте ручку чи указку, щоб показувати на щось і в той же час розповідати про це. Якщо вам більше не потрібно, щоб співрозмовник дивився в тому напрямку підніміть ручку на рівень очей співрозмовника. Він за ручкою підніме голову, зустрінеться з вашим поглядом і зможе засвоїти все те,

про що ви говорите. При цьому долоня вашої іншої руки повинна бути розкрита і знаходитись у полі зору співрозмовника.

Як і всі інші сигнали тіла, тривалість погляду визначається національними традиціями. У Європі люди довго дивляться один на одного, що може бути образливим, наприклад, японцям, які в процесі розмови надають перевагу тому, що дивляться на шию співбесідника, а не в обличчя. Тому завжди необхідно враховувати національні традиції.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Запитання і завдання для самоконтролю

І. Дайте відповіді на запитання:

1. У яких формах існує мова?

2. Що спільного в писемному і усному мовленні?

3. У чому полягають специфічні риси писемного мовлення?

4. У чому полягають специфічні риси усного мовлення?ІІ. Прочитайте текст, відредагуйте та розставте розділові знаки де потрібно. Поміркуйте: чому потрібно уважно ставитись до безпеки власного життя.

У Києві найбільше із летальним кінцем травм у будівельників і тих хто працює на підприємствах що виготовляють будівельні матеріали. У нинішньому році у Києві на виробництві було зареєстровано 56 випадків, із яких 23 — це будівельники. Вони падали з висоти або їм на голову звалювалися якісь предмети. В одних випадках — робота без страховки, в інших не було загороджень. Загалом по Києву займаються будівництвом около двухсот всяких підприємств, на яких працює маса людей, що приїхали у столицю на заробітки і не мають достатнього досвіду та кваліфікації в будівельній галузі.

Нещодавно було закрито дев’ять будівельних майданчиків, як таких, які не відповідають нормальним умовам праці. Небезпеку можуть становити неякісно зібрані та застарілі крани, порушення інших норм з охорони праці будівельників.

 1. c:\documents and settings\admin\local settings\temporary internet files\content.ie5\3cwgr0lz\mc900293480[1].wmf Броунівський рух

Поміркуйте : чому писемне мовлення складніше від усного?

 1. І. Опрацюйте усно матеріал підручника «Професійне спілкування» на ст.30.

ІІ. c:\documents and settings\admin\local settings\temporary internet files\content.ie5\kf8bi8cy\mc900439855[1].wmf Робота в парах

Створіть ситуацію, в якій одна особа – прораб- намагаєтесь змусити підлеглого зварювальника змусити працювати понаднормово, інша – висококваліфікований зварювальник.

Зробіть висновок: чи впливає кваліфікація працівника на культуру його мовлення? Чи залежить чистота та культура мовлення від віку людини?

 1. Мовленнєва діяльність. Вимоги до культури мовлення.
 1. Прочитайте теоретичний матеріал. Опрацюйте самостійно, заповніть таблицю. Утворіть всі можливі схеми.c:\documents and settings\admin\local settings\temporary internet files\content.ie5\fqasdqhn\mp900439407[1].jpg


Мовлення людини – це


Культура мовлення – це

Головним завданням культури мови є:

Мовлення людини – це своєрідна візитна картка, це свідчення рівня освіченості людини, її культури, а разом з тим, через сукупну мовленнєву практику мовців – це і показник культури суспільства.

Культура мовлення – це наука, що вивчає нормативність мови, її відповідність тим вимогам, що ставляться перед мовою у суспільстві. Нормативність мови включає такі якості, як точність, чистота, доречність, правильність. Мові високої культури властиві багатство словника, різноманітність граматичних конструкцій, художня виразність, логічна структурність.
«Заговори, щоб я тебе побачив!» - говорить народне прислів’я. І це дійсно так. Адже за вашою мовою складають думку про вас.
Головним завдання культури мови є:

виховання навичок літературного спілкування;

пропаганда й засвоєння літературних норм у слововжитку,

граматичному оформленні мови;

у вимові та наголошуванні;

неприйняття спотвореної мови або суржику.

Людина з низькою культурою мовлення порушує правила словоживання, граматики, вимови та наголошення, написання.

Якщо ж людина володіє культурою мовлення, то про неї кажуть,що це людина розвинутого інтелекту і високої загальної культури.У чому ж виявляється культура мовлення?

Насамперед, у таких аспектах, як: нормативність, адекватність, естетичність, поліфункціональність мовлення.Нормативність – це дотримання правил усного та писемного мовлення: правильне наголошування, інтонування, слововживання,

будова речень, діалогу, тексту, це дотримання загальноприйнятих стандартів. Наше завдання – розвинути в собі здатність оптимального вибору мовних засобів відповідно до предмета розмови.

Український народ здавна відзначався культурою мовних стосунків. Так, турецький мандрівник Евлія Челебі, після перебування в 1657 році в Україні писав, що українці – це стародавній народ, а їхня мова всеосяжніша, ніж перська, китайська, монгольська. До речі, його цікавили лайливі слова у різних мовах. Так от, у цій «всеосяжній» українській мові йому вдалося знайти аж чотири лайливих вирази: «щезни, собако», «свиня», «чорт», «дідько».

Культура мовлення суспільства – це чи не найяскравіший показник стану його моральності, духовності, культури взагалі. Словесний бруд, що заполонив мовлення наших співгромадян, мовленнєвий примітивізм, вульгарщина – тривожні симптоми духовного нездоров’я народу.

Сьогодні культура і мова виявилися об'єднаними в царині духовних вартостей кожної людини і всього суспільства. Мабуть, ніхто не буде заперечувати, що через низьку культуру мови виявляються виразні ознаки бездуховності.

Мовна неграмотність, невміння написати елементарний текст перекласти його з української мови на російську чи навпаки чомусь перестали сприйматись як пляма на службовому мундирі.

Мовна культура кожної людини і студентів зокрема має стати надійною опорою у вираженні незалежності думки, розвиненості людських почуттів. Обов'язковою ознакою високої мовної культури є володіння лексичним багатством рідної мови. Кожна культурна людина з вищою освітою має вчитися глибше пізнавати тонкощі рідної мови, сприймати гру відтінків рідного слова (учитися серцем сприймати красу слова). Адже українська мова може здивувати і захопити.

Основні ознаки культури мови:

1) змістовність (потрібно продумувати текст і основну думку висло-влювання; розкривати їх повно; говорити й писати лише те, що добре відомо; не говорити й не писати зайвого; добирати матеріал, якого не вистачає);

2) правильність і чистота (дотримуватися норм літературної мови);

3) точність (добирати слова і будувати речення так, щоб найточніше передати зміст висловлювання);

4) логічність і послідовність (говорити і писати послідовно, забезпечувати смислові зв’язки між словами і реченнями в тексті; складати план виступу чи лекції; систематизувати дібраний матеріал; уникати логічних помилок);

5) багатство (використовувати різноманітні мовні засоби, уникати неви-правданого повторення слів, однотипних конструкцій речень);

6) доречність (ураховувати, кому адресовано висловлювання, як воно буде сприйняте при певних обставинах спілкування);

7) виразність і образність (добирати слова і будувати речення так, щоб якнайкраще, якнайточніше передати думку, бути оригінальним у висловлюванні і вміти впливати на співрозмовника).


Як досягти високої культури мовлення, виразності й багатства індивідуальної мови?

Поради:


 • виробіть стійкі навички мовленнєвого самоконтролю і самоаналізу; не говоріть квапливо – без пауз, «ковтаючи» слова;

 • частіше «заглядайте у словник» (М. Рильський), правопис, посібники зі стилістики тощо;

 • постійно збагачуйте свій інтелект, удосконалюйте мислення, бо немає думки – немає мови;

 • постійно збагачуйте себе новими мовними засобами зі сфери професійного мовлення свого і близьких фахів;

 • вивчайте мовлення майстрів слова;

 • читайте хоч би періодично українську класичну і сучасну літературу та публіцистику, пресу з тим, щоб мати «на слуху» рівень розвитку сучасної української літературної мови;

 • постійно будьте уважними до своєї мови і мови найближчих осіб, колег, дбайте про автоматизм гарного мовлення;

 • сприймайте мову як свою людинолюбну сутність, як картину світу, як порадника і помічника в суспільному житті;

 • оволодівайте жанрами, видами писемного мовлення, зокрема ділового мовлення;

 • привчайте себе до системного запису власних думок та спостережень, щоденникових записів, сімейної хроніки тощо;

 • виробіть звичку читання «з олівцем у руках»;

 • жоден цікавий і вартісний вираз не повинен бути втрачений для вас.


 1. c:\documents and settings\admin\local settings\temporary internet files\content.ie5\w1b0kh9d\mc900297567[1].wmf Робота в малих групах


Попрацюйте над вимовою скоромовок. Оцінювання – учнівське колективне.

 • Ворона проворонила вороненя. 

 • Пік біля кіп картоплю Прокіп.

 • Раз — дрова, два — дрова, три — дрова.

 • Розкажу вам  про покупки,  про покупки,  про покупки, про покупочки мої.

 • Улас у нас, Панас у нас. 1. Каталог: public -> oipopp -> repository -> dcr
  dcr -> Метафізика абсурду та етика трагічного стоїцизму
  dcr -> Використання ікт в навчально – виховному процесі дошкільного навчального закладу
  dcr -> Урок 1 Тема уроку. Продукти харчування, їх склад. Мета
  dcr -> Урок розвитку зв’язного мовлення та трудового навчання
  dcr -> Байка. Особливості в українській і світовій літературі. Сміючись, говорити правду. Урок позакласного читання
  dcr -> Застосування заходів і засобів з надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях
  dcr -> Мистецтво книжкової мініатюри. Художня культура польсько литовської доби
  dcr -> Цілісність форми і декору, симетрія, рівновага, декоративна форма. Витинанка «Дерево життя»
  dcr -> Технологія електротехнічних робіт
  dcr -> Зв`язок споруд із природою. Садово-паркова архітектура, композиція


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал