Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Туристського країнознавства для напрямку підготовкиСторінка5/5
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.71 Mb.
1   2   3   4   5
Тема 1.1. Туристичне країнознавство як наука та навчальна дисципліна

Об’єкт, предмет та функції туристичного країнознавства. Завдання, методи дослідження туристичного країнознавства, зв'язок з іншими науками.

Тема 1.2. Рекреаційно-туристичне районування

Зміст та етапи рекреаційно-туристичного районування. Туристичний район як основна одиниця рекреаційно-туристичного районування. Районоутворюючі фактори. Рекреаційно-туристичне районування за кордоном. Схеми рекреаційно-туристичного районування світу.

Розділ 2. Об’єкти світової спадщини ЮНЕСКО

Тема 2.1. Світова спадщина ЮНЕСКО як важлива складова рекреаційно-туристичних ресурсів світу.

Характеристика списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Критерії об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.

Тема 2.2. Об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО в країнах та регіонах світу.

Розподіл об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО по країнам світу. Природна та культурна спадщина ЮНЕСКО в Європі. Природна та культурна спадщина ЮНЕСКО в Азії. Природна та культурна спадщина ЮНЕСКО в Америці. Природна та культурна спадщина ЮНЕСКО в Африці. Природна та культурна спадщина ЮНЕСКО в Австралії та Океанії.

Тема 2.3. Об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні.

Софійський собор. Києво-Печерська лавра. Ансамбль історичного центру Львова. Пункти геодезичної дуги Струве. Одвічні букові ліси Карпат.

Розділ 3. Туристично-країнознавча характеристика

Європейського регіону

Тема 3.1. Рекреаційно-туристичні ресурси країн Європи.

Західна Європа. Північна Європа. Центрально-Східна Європа. Південна Європа. Східно-Середземноморська Європа.

Тема 3.2. Загальна характеристика розвитку рекреації та туризму в країнах Європейського регіону.

Західна Європа. Північна Європа. Центрально-Східна Європа. Південна Європа. Східно-Середземноморська Європа.

Розділ 4. Туристично-країнознавча характеристика Азійського регіону

Тема 4.1. Рекреаційно-туристичні ресурси країн Азії.. Північна та Центральна Азія. Південно-Західна Азія. Південна Азія. Південно-Східна Азія. Східна Азія.

Тема 4.2. Загальна характеристика розвитку рекреації та туризму в країнах Азійського регіону. Північна та Центральна Азія. Південно-Західна Азія. Південна Азія. Південно-Східна Азія. Східна Азія.

Розділ 5. Туристично-країнознавча характеристика

Американського регіону

Тема 5.1. Рекреаційно-туристичні ресурси країн Північної Америки. США. Канада.

Тема 5.2. Загальна характеристика розвитку рекреації та туризму в країнах Північної Америки.

Туризм та рекреація США. Туризм та рекреація Канади.

Розділ 6. Туристично-країнознавча характеристика Латиноамериканського регіону

Тема 6.1. Рекреаційно-туристичні ресурси країн Латинської Америки.

Центральна Америка. Південна Америка

Тема 6.2. Загальна характеристика розвитку туризму в країнах Латинської Америки.

Туризм та рекреація в країнах Центральної Америки. Мексика. Багамські острови. Туризм та рекреація в країнах Карибського басейну. Туризм та рекреація в країнах Південної Америки. Бразилія. Аргентина
Розділ 7. Туристично-країнознавча характеристика

Африканського регіону

Тема 7.1. Рекреаційно-туристичні ресурси країн Африки.

Північна Африка. Південно-Східна та Південна Африка. Західна Африка.

Тема 7.2. Загальна характеристика розвитку туризму та рекреації в країнах Африканського регіону.

Загальні риси розвитку туризму та рекреації в країнах Африканського регіону. Туризм та рекреація Єгипту. Туризм та рекреація Тунісу. Туризм та рекреація Південноафриканської республіки.

Розділ 8. Туристично-країнознавча характеристика

Австралії та Океанії

Тема 8.1. Рекреаційно-туристичні ресурси Австралії та Океанії.

Австралія. Нова Зеландія. Океанія.

Тема 8.2.Загальна характеристика розвитку туризму в Австралії та Океанії.

Туризм та рекреація Австралії. Туризм та рекреація Нової Зеландії. Туризм та рекреація Океанії.

Список рекомендованої літератури до курсу

«Туристичне країнознавство»

1. Александрова А. Ю. Международный туризм. Учебник. - М.: Аспект Пресс, 2002. – 470 с.2. Дмитревский Ю. Д. Туристские районы мира. - М., 2000. – 375 с.

3. Масляк П.О. Рекреаційна географія: навч.посіб. – К.: Знання, 2008. – 343 с.

4. Глушко А.Н., Сазыкин А.М. География туризма: Учебное пособие. - Владивосток: ТИДОТ ДВГУ, 2002. - 265 с.

5. Сапожникова Е. Н. Страноведение. Теория и методика туристского изучения стран: Учеб. пособие. — М.: Академия, 2004. – 240 с.6. Романов А.А., Саакянц Р.Г. География туризма: Учебное пособие. - 3-е издание. – 2004.
Рецензія

на навчальну програму з курсу

«Туристичне країнознавство»

складену доцентом кафедри соціальної географії

та рекреаційного природокористування

Аніпко Наталією Петрівною
Навчальною програмою курсу «Туристичне країнознавство» передбачається формування у майбутніх фахівців в галузі туризму знань і навичок аналізу туристичних ресурсів країн світу та окремих великих міст, а також практичних навичок ефективного використання набутих знань при формуванні туристичних турів за межі України. Відповідно до цього основними завданнями вивчення дисципліни “Туристичне країнознавство” є теоретична та практична підготовка студентів з питань формування сучасних уявлень про рекреаційно-туристичні ресурси та рекреаційно-туристичне господарство країн світу; набуття необхідних знань про світовий туристичний ринок в цілому; виявлення специфіки розвитку туризму в різних туристичних регіонах і країнах; засвоєння особливостей туристичної діяльності окремих країн світу та визначення їхньої туристичної спеціалізації; набуття практичних навичок створення туристичних образів країн; аналіз світового досвіду розвитку туристичного бізнесу та встановлення сучасних тенденцій розвитку туризму в тій чи іншій країні чи регіоні.

Складена програма загалом націлена на набуття студентами знань про туристичні особливості країн світу, формування в студентів цілісного уявлення про сучасний стан туристичного бізнесу певної країни (чи регіону), набуття навичок застосування отриманої інформації для подальшого створення ефективних турів (конкурентноздатних, а відповідно, економічно вигідних для турфірм, і привабливих для туристів) як майбутніх фахівців туристичного бізнесу з певного туристичного напрямку.


Рецензенти:

Д.геогр.н., доцент,

зав. кафедрою

соціальної географії та рекреаційного природокористування

К.Й. Кілінська __________


Доцент кафедри

Коновалова Н.І. ________
Список рекомендованої літератури до курсу

«Туристичне країнознавство»

Основна література

1. Александрова А. Ю. Международный туризм. Учебник. - М.: Аспект Пресс, 2002. – 470 с.

2. Дмитрук О.Ю. Туристичне країнознавство. – Київ: Київський університет, 2002.

3. Дмитревский Ю. Д. Туристские районы мира. - М., 2000. – 375 с.

4. Масляк П.О. Рекреаційна географія: навч.посіб. – К.: Знання, 2008. – 343 с.

5. Глушко А.Н., Сазыкин А.М. География туризма: Учебное пособие. - Владивосток: ТИДОТ ДВГУ, 2002. - 265 с.

6. Сапожникова Е. Н. Страноведение. Теория и методика туристского изучения стран: Учеб. пособие. — М.: Академия, 2004. – 240 с.

7. Романов А.А., Саакянц Р.Г. География туризма: Учебное пособие. - 3-е издание. – 2004.

8. Романов А.А. Зарубежное туристское страноведение: Учебное пособие. – Москва: «Советский спорт», 2001. – 288 с.

Додаткова література

9. Безуглий В.В. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: ВЦ «Академія», 2005. – 704 с.

10. Истомин В.И., Лагутенко Б.Т. Страны мира: справочник туроператора и туриста. - М.: Советский спорт, 2000.

11. Машбиц Я.Г. Комплексное страноведение. – Москва-Смоленск, 1998.

12. Мироненко Н.С. Страноведение: Теория и методы: Уч. Пособие для вузов. – М.: АспектПресс, 2001. – 268 с.

13. Соціально-економічна географія світу / За ред. Кузика С.П. – Тернопіль: Підручники і посібники, 1998. – 256 с.14. Страны и народы: Популярная энциклопедия/Под ред. Ю. В. Кузнецовой. - СПб.: Дельта, 1997.

15. Ровенчак І. Типологія країн світу. – Львів: Світ, 1997.
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка