Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Регіональної економічної І соціальної географії для спеціальності


Зміст семінарських, практичних занятьСторінка3/4
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.6 Mb.
#10684
ТипРобоча програма
1   2   3   4

3.2. Зміст семінарських, практичних занять

Практичні - 45 год.
п/п

Назва теми, зміст теми

Кількість годин

Тема 1

Політична карта світу. Територія і кордони. Політико-територіальні утворення. Основні періоди та етапи формування політичної карти світу.

2

Тема 2

Особливості і закономірності формування крупних регіонів світу та їх географія.

2

Тема 3


Особливості економічного розвитку та загальна

характеристика господарства країн Західної Європи.2


Тема 4

Особливості економічного розвитку та загальна характеристика господарства країн Північної Європи.

2

Тема 5

Особливості економічного розвитку та загальна характеристика господарства країн Південної Європи.

2

Тема 6

Особливості економічного розвитку та загальна характеристика господарства країн Східної Європи.

2

Тема 7

Особливості економічного розвитку та загальна характеристика господарства країн Південно-Східної Європи.

2

Тема 8

Особливості економічного розвитку та загальна характеристика господарства країн Північної та Центральної Азії.

2

Тема 9

Особливості економічного розвитку та загальна

характеристика господарства країн Південно-Західної та Південної Азії2

Тема 10

Особливості економічного розвитку та загальна характеристика господарства країн Північної Америки.

2

Тема 11

Економіко-географічна характеристика Сполучених Штатів Америки і Канади.

2

Тема 12

Особливості економічного розвитку та загальна характеристика господарства країн Латинської Америки.

2

Тема 13

Економіко-географічна характеристика країн Латинської Америки.

2

Тема 14

Особливості економічного розвитку та загальна характеристика господарства Африки.

2

Тема 15

Особливості економічного розвитку та загальна характеристика господарства країн Північної Африки.

2

Тема 16

Особливості економічного розвитку та загальна характеристика господарства країн Центральної Африки.

2

Тема 17

Особливості економічного розвитку та загальна характеристика господарства країн Східної Африки.

2

Тема 18

Особливості економічного розвитку та загальна характеристика господарства країн Західної Африки.

2

Тема 19

Особливості економічного розвитку та загальна характеристика господарства країн Південної Африки.

2

Тема 20

Економіко-географічна характеристика провідних країн Африки: Єгипет, Алжир, Ефіопія, Конго, Занзібар, Кенія, ПАР.

2

Тема 21

Особливості економічного розвитку та загальна характеристика господарства країн Австралії та Океанії.

2

Тема 22

Економіко-географічна характеристика Австралії.

1

Тема 23

Економіко-географічна характеристика Нової Зеландії та Океанії.

2
Всього

45


4. Тематика ІНДЗ (рефератів, есе, творчих робіт)

Самостійні роботи - 201 год.
№№ п/п

Назва теми, зміст теми

Кількість

годин

1

Теоретичні засади регіональної, економічної і соціальної географії світу

7

2

Географічні теорії. Основні концепції та гіпотези.

8

3

Зв'язок регіональної, економічної і соціальної географії світу з іншими науками.

7

4

Історія розвитку регіональної, економічної і соціальної географії світу.

7

5

Політична карта світу.

8

6

Економіко-географічна характеристика Європи. Європейський Союз.

7

7

Економіко-географічна характеристика Західної та Північної Європи.

8

8

Економіко-географічна характеристика Південної та Південно-Східної Європи.

8

9

Економіко-географічна характеристика Східної та Південно-Східної Європи.

8

10

Економіко-географічна характеристика Російської Федерації

10

11

Економіко-географічна характеристика Казахстану і Центральної Азії.

7

12

Економіко-географічна характеристика Південно-Західної Азії.

7

13

Економіко-географічна характеристика Південної та Південно-Східної Азії.

8

14

Економіко-географічна характеристика Східної Азії.

7

15

Загальні відомості про регіон Північна Америка

7

16

Економіко-географічна характеристика Сполучених Штатів Америки і Канади

8

17

Економіко-географічна характеристика Латинської Америки

8

18

Економіко-географічна характеристика провідних країн Латинської Америки

8

19

Загальні відомості про регіон Африка

8

20

Економіко-географічна характеристика Північної Африки і провідних країн регіону

7

21

Економіко-географічна характеристика Західної Африки і провідних країн регіону

7

22

Економіко-географічна характеристика Центральної Африки і провідних країн регіону

7

23

Економіко-географічна характеристика Східної Африки і провідних країн регіону

7

24

Економіко-географічна характеристика Південної Африки і провідних країн регіону

78

25

Загальні відомості про регіон Австралія та Океанія

7

26

Австралійський Союз

7

27

Економіко-географічна характеристика Океанії

8
Всього

201


5. Модуль контроль (контрольні питання)

№1.


1. Давній (до У ст.н.е.) та Середньовічний (У-ХУ ст.) періоди формування політичної карти світу.

2. Загальна економіко-географічна характеристика країн Європи.

3. Економіко-географічна характеристика Австралії.
№2.

1. Особливості формування єдиного економічного простору Європи.

2. Природно-ресурсний потенціал Російської Федерації.

3. Економіко-географічна характеристика Федеративної Республіки Німеччина.


№3.

1. Загальна економіко-географічна оцінка країн Північної Європи.

2. Географія населення Російської Федерації.

3. Економіко-географічна характеристика Індії.


№4.

1. Організація Об'єднаних Націй (ООН). Основні підрозділи. Природно-ресурсний потенціал країн Східної Азії.

2. Географія чорної металургії Російської Федерації.

3. Економіко-географічна характеристика Італії.


№5.

1. Новий період (кінець ХУ ст. - завершення І Світової війни в XX ст.). формування політичної карти світу.

2. Природно-ресурсний потенціал Австралії та Океанії.

3. Економіко-географічна характеристика Греції.


№6.

1. Класифікація країн за ідеологічною орієнтацією.

2. Роль зовнішньоекономічних зв'язків у розвитку господарства країн Південної Європи.

3. Економіко-географічна характеристика Китаю (КНР).


№7.

1. Геополітичне значення економіко-географічного положення країн Центральної Європи.

2. Географія промисловості Австралії.

3. Економіко-географічна характеристика Пакистану.


№8.


1. Класифікація країн за формою державного режиму.

2. Галузі спеціалізації промисловості і сільського господарства характерні для країн Центральної Європи.

3. Економіко-географічна характеристика Японії.
№9.

1. Вплив соціально-історичних подій на формування економічного простору країн Південно-Східної Європи.

2. Географія транспорту Російської Федерації.

3. Економіко-географічна характеристика карликових держав Європи.


№10.

1. Класифікація країн за політичною структурою.

2. Галузева структура господарства країн Південно-Східної Європи.

3. Економіко-географічна характеристика Польщі.

№11.

1. Класифікація країн світу за площею.2. Галузева спеціалізація господарства країн Західної Європи.

3. Економіко-географічна характеристика Республіки Білорусь.


№12.

1. Класифікація країн світу за чисельністю населення.

2. Особливості розміщення населення та трудові ресурси країн Західної Європи.

3. Економіко-географічна характеристика Угорщини.


№13.

1. Перший етап (1918-1945 р.р.) новітнього періоду формування політичної карти світу.

2. Природно-ресурсний потенціал країн Західної Європи.

3. Економіко-географічна характеристика Литви.


№14.

1. Класифікація країн світу за формою правління.

2. Особливості міграційних процесів у Західній Європі та їх причини.

3. Економіко-географічна характеристика Латвії.


№15.

1. Класифікація країн світу за формою державного устрою.

2. Значення інтеграційних процесів у формуванні господарства країн Західної Європи.

3. Економіко-географічна характеристика Естонії.

№ 16.

1. Класифікація країн за рівнем соціально-економічного розвитку.2. Економіко-географічне положення Австралії та Океанії.

3. Економіко-географічна характеристика Румунії.

№17.

1. Третій етап (с поч.90-х до наших днів) Новітнього періоду формування політичної карти світу.2. Природно-ресурсний потенціал країн Північної та Центральної Азії.

3. Економіко-географічна характеристика Болгарії.


№ 18.

1. Другий етап (1945-1990 р.р.) Новітнього періоду формування політичної карти світу.

2. Природно-ресурсний потенціал країн Південно-Західної Азії.

3. Економіко-географічна характеристика Канади.


№19.

1. Міжнародні організації та союзи. Політичні блоки.

2. Природно-ресурсний потенціал країн Південної Азії.

3. Економіко-географічна характеристика Португалії.


№20.

1. Міжнародні економічні Союзи.

2. Природно-ресурсний потенціал країн Південно-Східної Азії.

3. Економіко-географічна характеристика Франції.


№21.

1. Особливості економіко-географічного положення країн Північної та Центральної Азії.

2. Економіко-географічна характеристика машинобудування Білорусії.

3. Економіко-географічна характеристика Мексики.

Варіанти кваліфікаційних контрольних завдань

підготовлені доцентом кафедри економічної

географії та екологічного менеджменту

Й.А.Буркою


Затверджено на засіданні кафедри

економічної географії та екологічного менеджменту

(протокол № ___ від "___"________200__ р.)

Зав. кафедрою __________ проф. В. П. Руденко
7. Література до дисципліни
1. Алисов Н. В., Хорев Б. С. Зкономическая и социальная география мира (общий обзор). – М.: Гардарики, 2000. – 704 с.

2. Безуглий В. В., Козинець С. В. Регіональна економічна і соціальна географія світу: Навч. посіб. Вид. 2-ге, доп., перероб. – К.: ВЦ «Академія», 2007. – 688 с.

3. Безуглий В. В., Козинець С. В. Регіональна економічна і соціальна географія світу: Посіб. – К.: ВЦ «Академія», 2003. – 688 с.

4. Безуглий В. В. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: ВЦ «Академія», 2005. – 704 с.

5. Вступ до економічної і соціальної географії / А. П. Голіков, Я. Б. Олійник, А. В. Степаненко. – К.: Либідь, 1996. – 320 с.

6. Дергачев В. А. Мировая зкономика: зкономика зарубежньїх стран. – М.: Флинта, 2000. - 480 с.

7. Єпідганов А. О., Сало І. В. Регіональна економіка. – К.: Наукова думка, 2000. – 344 с.

8. Економіка зарубіжних країн: Підручник / А. С. Філіпенко, В. А. Вергун, В. І. Бураківський та ін. – К.: Либідь, 1996. – 416 с.

9. Зкономическая и социальная география России. – М., 1998. – 476 с.

10. Економічна і соціальна географія світу. Підручник / За ред. Б. Яценка. – К.: Арт.Ек, 1997. – 246 с.

11. Економічна і соціальна географія світу. Підручник. Вид.2-е / За ред. Є. П. Качана. – Тернопіль: Астон, 1999. – 368 с.

12. Качан Є. П., Ковтонюк М. О., Петрига М. О. Розміщення продуктивних сил зарубіжних країн. – Тернопіль, 1993. – 518 с.

13. Масляк П. О., Олійник Я. Б., Степаненко А. В. Словник-довідник учня з

економічної і соціальної географії світу. – К.: Лібра, 1996. – 328 с.

14. Ростов Є. Ф. Економіка країн світу: Довідник. – К.: НВП "Картографія",

1998. – 383 с.

15. Соціально-економічна географія світу / За ред. С. П. Кузика. – Тернопіль:

Підручники і посібники, 1998. – 256 с.

16. Юрківський В. М. Країни світу – К.: Либідь, 1999. – 368 с.

17. Юрківський В. М. Регіональна економічна і соціальна географія. Зарубіжнікраїни. – К.: Либідь, 2000. – 416 с.

Програма

курсу "Регіональна економічна і соціальна географія"
Об'єкт, предмет і зміст регіональної економічної і соціальної географії. Торетичні засади регіональної економічної і соціальної географії світу. Географічні теорії, основні концепції та гіпотези. Методи дослідження. Історія розвитку регіональної економічної і соціальної географії світу. Політична карта світу. Політико-територіальні утворення. Основні періоди та етапи формування політичної карти світу. Типологія країн світу. Класифікація країн за: площею, чисельністю населення, формою правління, формою державного устрою, ідеологічною орієнтацією, формою державного режиму, політичною структурою, рівнем розвитку науки і техніки, рівнем соціально-економічного розвитку. Міжнародні організації та союзи. Політичні блоки. Економічні союзи. Змішані блоки.

Західна Європа. Економіко-географічна характеристика Європи. Європейський Союз. Загальні відомості про регіон Західна Європа. Економіко-географічне положення. Природні умови і ресурси. Населення. Господарство. Особливості економічного розвитку та загальна характеристика господарства. Промисловість. Сільське господарство. Транспорт. Зовнішньоекономічні зв'язки. Рекреація і туризм. Економіко-географічна характеристика провідних країн Західної Європи: ФРН, Великої Британії, Франції.

Північна Європа. Загальні відомості про регіон. Економіко-географічне положення. Природні умови і ресурси. Населення. Господарство. Особливості економічного розвитку та загальна характеристика господарства. Промисловість. Сільське господарство. Транспорт. Зовнішньоекономічні зв'язки. Рекреація і туризм. Економіко-географічна характеристика країн Північної Європи: Данії, Ісландії, Норвегії, Фінляндії, Швеції.

Південна Європа. Загальні відомості про регіон. Економіко-географічне положення. Природні умови і ресурси. Населення. Господарство. Особливості економічного розвитку та загальна характеристика господарства. Промисловість. Сільське господарство. Транспорт. Зовнішньоекономічні зв'язки. Рекреація і туризм. Економіко-географчіна характеристика провідних країн Південної Європи: Греції, Іспанії, Італії, Португалії.

Східна (Центральна) Європа. Загальні відомості про регіон. Економіко-географічне положення. Природні умови і ресурси. Населення. Господарство. Особливості економічного розвитку та загальна характеристика господарства. Промисловість. Сільське господарство. Транспорт. Зовнішньоекономічні зв'язки. Рекреація і туризм. Економіко-географічна характеристика провідних країн Східної (Центральної) Європи: Білорусії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини, Угорщини, Чехії.

Каталог: robociprog -> ryden
ryden -> Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни " Управління персоналом "
ryden -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з методика соціально-виховної роботи в сучасній школі
robociprog -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Туристського країнознавства для напрямку підготовки
robociprog -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з предмету Основи міжнародної еколого-економічної діяльності
robociprog -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу Основи геоекології Для спеціальностей 6
robociprog -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
robociprog -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з н п. «Корпоративне управління готельно-курортною сферою»
robociprog -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу
ryden -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка