Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Регіональної економічної І соціальної географії для спеціальностіСторінка2/4
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.6 Mb.
1   2   3   4

3. Зміст завдань самостійної роботи та запитань для самоперевірки її виконанняЗМ

НЕ в яких передба-чено СМ

Тема, завдання самостійної роботи

Види діяльності та форми перевірки й оцінювання самостійної роботи

Список рекомендованої літератури до теми

НЕ 1. 1.

Теоретичні засади регіональної економічної і соціальної географії світу.

Письмове опитування

[осн. 1, 2, 8; дод. 2]

НЕ 1. 2.

Методи дослідження.

Пистмове опитування

[осн. 1, 2, 8; дод. 2]

НЕ 1. 3.

Політична карта світу.

Письмове опитування, усне опитування, робота з картографічним матеріалом

[осн. 1, 2, 8; дод. 7, 8]

НЕ 1. 5.

Економіко-географічна характеристика Північної Європи

Усне опитування

[осн. 1, 2, 3, 5, 6, 7,8; дод. 1, 7, 9]

НЕ 1. 7.

Економіко-географічна характеристика Східної та Південно-Східної Європи

Письмове опитування

[осн. 1, 2, 3, 5, 6, 7,8; дод. 1, 5, 7, 9]

НЕ 2. 1.

Загальна характеристика Азії

Усне опитування

[осн. 1, 2, 3, 5, 6, 7,8; дод. 1, 7, 9]

НЕ 2. 3.

Економіко-географічна характеристика Південно-Західної Азії

Письмове опитування

[осн. 1, 2, 3, 5, 6, 7,8; дод. 1, 7, 9]

НЕ 2. 4.

Економіко-географічна характеристика Південої Азії

Усне опитування

[осн. 1, 2, 3, 5, 6, 7,8; дод. 1, 7, 9]

НЕ 3. 1.

Загальні відомості про регіон Північна Америка

Письмове опитування

[осн. 1, 2, 3, 5, 6, 7,8; дод. 1, 7, 9]

НЕ 4. 2.

Економіко-географічна характеристика Північної Африки і провідних країн регіону

Усне опитування

[осн. 1, 2, 3, 5, 6, 7,8; дод. 1, 7, 9]

НЕ 4. 6.

Економіко-географічна характеристика Південної Африки і провідних країн регіону

Письмове опитування

[осн. 1, 2, 3, 5, 6, 7,8; дод. 1, 7, 9]

НЕ 4. 9.

Економіко-географічна характеристика Океанії

Усне опитування

[осн. 1, 2, 3, 5, 6, 7,8; дод. 1, 7, 9]

4. тематика індз (рефератів, есе, творчих завдань)


 1. Теоретичні засади регіональної, економічної і соціальної географії світу.

 2. Географічні теорії. Основні концепції та гіпотези.

 3. Зв’язок регіональної, економічної і соціальної географії світу з іншими науками.

 4. Історія розвитку регіональної, економічної і соціальної географії світу.

 5. Політична карта світу.

 6. Економіко-географічна характеристика Європи. Європейський Союз.

 7. Економіко-географічна характеристика Західної та Північної Європи.

 8. Економіко-географічна характеристика Південної та Південно-Східної Європи.

 9. Економіко-географічна характеристика Східної та Південно-Східної Європи.

 10. Економіко-географічна характеристика Російської Федерації.

 11. Економіко-географічна характеристика Казахстану і Центральної Азії.

 12. Економіко-географічна характеристика Південно-Західної Азії.

 13. Економіко-географічна характеристика Південної та Південно-Східної Азії.

 14. Економіко-географічна характеристика Східної Азії.

 15. Загальні відомості про регіон Північна Америка.

 16. Економіко-географічна характеристика Сполучених Штатів Америки і Канади.

 17. Економіко-географічна характеристика Латинської Америки.

 18. Економіко-географічна характеристика провідних країн Латинської Америки.

 19. Загальні відомості про регіон Африка.

 20. Економіко-географічна характеристика Північної Африки і провідних країн регіону.

 21. Економіко-географічна характеристика Західної Африки і провідних країн регіону.

 22. Економіко-географічна характеристика Центральної Африки і провідних країн регіону.

 23. Економіко-географічна характеристика Східної Африки і провідних країн регіону.

 24. Економіко-географічна характеристика Південної Африки і провідних країн регіону.

 25. Загальні відомості про регіон Австралія та Океанія.

 26. Австралійський Союз.

 27. Економіко-географічна характеристика Океанії.


5. модуль контроль

(контрольні питання до дисципліни, для самоконтролю та самоперевірки)
 1. Давній (до У ст.н.е.) та Середньовічний (У-ХУ ст.) періоди формування політичної карти світу.

 2. Загальна економіко-географічна характеристика країн Європи.

 3. Економіко-географічна характеристика Австралії.

 4. Особливості формування єдиного економічного простору Європи.

 5. Природно-ресурсний потенціал Російської Федерації.

 6. Економіко-географічна характеристика Федеративної Республіки Німеччина.

 7. Загальна економіко-географічна оцінка країн Північної Європи.

 8. Географія населення Російської Федерації.

 9. Економіко-географічна характеристика Індії.

 10. Організація Об'єднаних Націй (ООН). Основні підрозділи. Природно-ресурсний потенціал країн Східної Азії.

 11. Географія чорної металургії Російської Федерації.

 12. Економіко-географічна характеристика Італії.

 13. Новий період (кінець ХУ ст. - завершення І Світової війни в XX ст.). формування політичної карти світу.

 14. Природно-ресурсний потенціал Австралії та Океанії.

 15. Економіко-географічна характеристика Греції.

 16. Класифікація країн за ідеологічною орієнтацією.

 17. Роль зовнішньоекономічних зв'язків у розвитку господарства країн Південної Європи.

 18. Економіко-географічна характеристика Китаю (КНР).

 19. Геополітичне значення економіко-географічного положення країн Центральної Європи.

 20. Географія промисловості Австралії.

 21. Економіко-географічна характеристика Пакистану.

 22. Класифікація країн за формою державного режиму.

 23. Галузі спеціалізації промисловості і сільського господарства характерні для країн Центральної Європи.

 24. Економіко-географічна характеристика Японії.

 25. Вплив соціально-історичних подій на формування економічного простору країн Південно-Східної Європи.

 26. Географія транспорту Російської Федерації.

 27. Економіко-географічна характеристика карликових держав Європи.

 28. Класифікація країн за політичною структурою.

 29. Галузева структура господарства країн Південно-Східної Європи.

 30. Економіко-географічна характеристика Польщі.

 31. Класифікація країн світу за площею.

 32. Галузева спеціалізація господарства країн Західної Європи.

 33. Економіко-географічна характеристика Республіки Білорусь.

 34. Класифікація країн світу за чисельністю населення.

 35. Особливості розміщення населення та трудові ресурси країн Західної Європи.

 36. Економіко-географічна характеристика Угорщини.

 37. Перший етап (1918-1945 р.р.) новітнього періоду формування політичної карти світу.

 38. Природно-ресурсний потенціал країн Західної Європи.

 39. Економіко-географічна характеристика Литви.

 40. Класифікація країн світу за формою правління.

 41. Особливості міграційних процесів у Західній Європі та їх причини.

 42. Економіко-географічна характеристика Латвії.

 43. Класифікація країн світу за формою державного устрою.

 44. Значення інтеграційних процесів у формуванні господарства країн Західної Європи.

 45. Економіко-географічна характеристика Естонії.

 46. Класифікація країн за рівнем соціально-економічного розвитку.

 47. Економіко-географічне положення Австралії та Океанії.

 48. Економіко-географічна характеристика Румунії.

 49. Третій етап (с поч.90-х до наших днів) Новітнього періоду формування політичної карти світу.

 50. Природно-ресурсний потенціал країн Північної та Центральної Азії.

 51. Економіко-географічна характеристика Болгарії.

 52. Другий етап (1945-1990 р.р.) Новітнього періоду формування політичної карти світу.

 53. Природно-ресурсний потенціал країн Південно-Західної Азії.

 54. Економіко-географічна характеристика Канади.

 55. Міжнародні організації та союзи. Політичні блоки.

 56. Природно-ресурсний потенціал країн Південної Азії.

 57. Економіко-географічна характеристика Португалії.

 58. Міжнародні економічні Союзи.

 59. Природно-ресурсний потенціал країн Південно-Східної Азії.

 60. Економіко-географічна характеристика Франції.

 61. Особливості економіко-географічного положення країн Північної та Центральної Азії.

 62. Економіко-географічна характеристика машинобудування Білорусії.

 63. Економіко-географічна характеристика Мексики.

6. критерії оцінювання навчальних досягнень студентів за шкалою ECTS та національною шкалоюОцінка

в

балах

Оцінка за

національною

шкалою

Оцінка за шкалою

ЕСТS

Критерії оцінок (умови

заліків)

Оцінка

Пояснення

90-100

Відмінно


А

Відмінно

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)«Відмінно» - студент детально знає теоретичний матеріал з предмету „Регіональної економічної і соціальної географії", уміє давати економіко-географічну окремим країнам і регіонам, розуміє сутність основних положень теорії та вільно їх трактує, оперує термінологією з курсу. На запитання викладача за програмою курсу відповідає не вагаючись. Виконав всі види завдань з курсу. Опрацював теми для самостійного вивчення.

82-89

Добре

В

Дуже добре

(вище середнього рівня з кількома помилками)«Дуже добре» - студент знає теоретичний матеріал, уміє пояснити сутність основних понять регіональної економічної і соціальної географії. Знання в межах навчальних програм, підручників, навчальних посібників. Здатний самостійно складати нові, більш ефективні алгоритми діяльності для вирішення типових задач і завдань. На запитання відповідає.

75-81
С

Добре

(в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)«Добре» - Все вище сказане виконує не повною мірою, однак знає теорію й практику. Здатний виконувати засвоєні види діяльності та окремі операції на практиці. Виконує завдання викладача. При відповідях на запитання інколи вагається, але знаходить вірні рішення. Опрацював теми для самостійного вивчення.67-74

Задовільно

D

Задовільно

(непогано, але зі значною кількістю недоліків)«Задовільно» - знає основні

теоретичні положення. При повторенні матеріалу відразу працює якісніше. Відповідає на

більшу частину запитань викладача. Опрацював теми для самостійного вивчення.


60-66

Е

Достатньо

(виконання

задовольняє мінімальним критеріям)


«Достатньо» - все вище вказане виконує не повною мірою, однак виконав більшу частину тем для самостійного опрацювання. На більшу частину запитань викладача відповідає.

35-59

НезадовільноНезадовільно

«Незадовільно» (з можливістю повторного складання)» - не виконані вимоги для оцінки «достатньо», але студент виконує додаткові завдання в межах програми курсу.
F

Незадовільно

(з обов'язковим повторним курсом)«Незадовільно (з обов 'язковим повторним курсом)» - не виконані вимоги на рівні «достатньо», не виконані додаткові завдання.

7. Література до дисципліни


7. 1. Основна література


 1. Безуглий В. В., Козинець С. В. Регіональна економічна і соціальна географія світу: Навч. посіб. Вид. 2-ге, доп., перероб. – К.: ВЦ «Академія», 2007. – 688 с.

 2. Безуглий В. В., Козинець С. В. Регіональна економічна і соціальна географія світу: Посіб. – К.: ВЦ «Академія», 2003. – 688 с.

 3. Безуглий В. В. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: ВЦ «Академія», 2005. – 704 с.

 4. Дергачев В. А. Мировая зкономика: зкономика зарубежньїх стран. – М.: Флинта, 2000. - 480 с.

 5. Економічна і соціальна географія світу. Підручник / За ред. Б. Яценка. – К.: Арт.Ек, 1997. – 246 с.

 6. Економічна і соціальна географія світу. Підручник. Вид.2-е / За ред. Є. П. Качана. – Тернопіль: Астон, 1999. – 368 с.

 7. Соціально-економічна географія світу / За ред. С. П. Кузика. – Тернопіль: Підручники і посібники, 1998. – 256 с.

 8. Юрківський В. М. Регіональна економічна і соціальна географія. Зарубіжні країни. – К.: Либідь, 2000. – 416 с.


7. 2. Додаткова література


 1. Алисов Н. В., Хорев Б. С. Зкономическая и социальная география мира (общий обзор). – М.: Гардарики, 2000. – 704 с.

 2. Вступ до економічної і соціальної географії / А. П. Голіков, Я. Б. Олійник, А. В. Степаненко. – К.: Либідь, 1996. – 320 с.

 3. Єпідганов А. О., Сало І. В. Регіональна економіка. – К.: Наукова думка, 2000. – 344 с.

 4. Економіка зарубіжних країн: Підручник / А. С. Філіпенко, В. А. Вергун, В. І. Бураківський та ін. – К.: Либідь, 1996. – 416 с.

 5. Зкономическая и социальная география России. – М., 1998. – 476 с.

 6. Качан Є. П., Ковтонюк М. О., Петрига М. О. Розміщення продуктивних сил зарубіжних країн. – Тернопіль, 1993. – 518 с.

 7. Масляк П. О., Олійник Я. Б., Степаненко А. В. Словник-довідник учня з економічної і соціальної географії світу. – К.: Лібра, 1996. – 328 с.

 8. Ростов Є. Ф. Економіка країн світу: Довідник. – К.: НВП "Картографія", 1998. – 383 с.

 9. Юрківський В. М. Країни світу – К.: Либідь, 1999. – 368 с.

3. Зміст дисципліни

3.1 Зміст лекційного курсу

№№ п/п

Назва теми, зміст теми

Кількість годин

Тема 1

Об'єкт, предмет і зміст "Регіональної економічної і соціальної географії". Методи дослідження.

2

Тема 2

Типологія країн світу та їх класифікація

2

Тема 3

Економіко-географічна характеристика країн Європи. Загальна економіко-географічна характеристика регіону, його склад. Населення, міста, господарство. Регіональний поділ країн Європи.

2

Тема 4

Економіко-географічна характеристика провідних країн Західної Європи: ФРН, Великої Британії, Франції.

2

Тема 5

Економіко-географічна характеристика країн Північної Європи: Данії, Ісландії, Норвегії, Фінляндії, Швеції.

2

Тема 6

Особливості економіко-географічного розвитку країн Південної Європи: Греції, Іспанії, Італії, Португалії.

2

Тема 7

Особливості економіко-географічного розвитку країн Східної Європи: Білорусії, Естонії, Латвії, Польщі, Словаччини, Угорщини, Чехії.

3

Тема 8

Південно-Східна Європа: Албанія, Болгарія, Боснія і Герцоговина, Македонія, Молдова, Румунія, Словенія, Хорватія, Югославія.

2

Тема 9

Економіко-географічна характеристика Російської Федерації

2

Тема 10

Економіко-географічна характеристика республік Закавказзя: Азербайджан, Вірменія, Грузія.

2

Тема 11

Економіко-географічна характеристика країн Південно-Західної Азії: Афганістану, Іраку, Ірану, Туреччини, Саудівської Аравії.

3

Тема 12

Країни Південно-Східної Азії: В'єтнаму, Індонезії, Камбоджі, Лаосу, Малайзії, Таїланду, Філліпін, Сінгапуру.

2

Тема 13

Казахстан і країни Центральної Азії.

2

Тема 14

Економіко-географічна характеристика країн Південної Азії: Індія, Непал, Пакистан, Шрі-Ланка, Бангладеш.

3

Тема 15

Економіко-географічна характеристика країн Східної Азії: Китаю, КНДР, Республіка Корея, Японія.

3

Тема 16

Північна Америка, США, Канада

6

Тема 17

Латинська Америка, Мексика, Бразилія, Болівія, Венесуела, Еквадор, Колумбія, Перу, Чилі, Аргентина, Парагвай, Уругвай.

4

Тема 18

Північна Африка: Алжир, Західна Сахара, Єгипет, Лівія, Мавританія, Марокко, Судак, Туніс.

4

Тема 19

Західна Африка: Бенін, Буркіна Фасо, Гана, Гвінея, Кот-д'Івуар, Ліберія, Малі, Нігер, Сьєрра-Леоне, Того.

4

Тема 20

Центральна Африка: Ангола, Габон, Демократична Республіка Конго, Екваторіальна Гвінея, Камерун, Конго, ЦАР, Чад.

4

Тема 21

Східна Африка: Ефіопія, Замбія, Кенія, Малаві, Руанда, Сомалі, Танзанія, Уганда.

4

Тема 22

Південна Африка: Ботсвана, Зімбабве, Лесото, Мадагаскар, Мозамбік, Намібія, ПАР, Свазіленд.

4

Тема 23

Австралія та Океанія: Австралія, Нова Зеландія, Папуа-Нова Гвінея, Фіджі.

4

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка