Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Регіональної економічної І соціальної географії для спеціальностіСторінка1/4
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.6 Mb.
#10684
ТипРобоча програма
  1   2   3   4
Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Перший проректор, декан


___________________ (ініціали, прізвище)

___” серпня 2009 рокуРОБОЧА ПРОГРАМА

(за кредитно-модульною системою навчання)

з Регіональної економічної і соціальної географії

для спеціальності 6.070501 «Географія»

6.070502 «Економічна і соціальна географія»

Факультет - географічний
Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту

Нормативні

дані
Форма

навчання


Курс

Семестри

Всього годин


К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)

(год)


Лабораторних

(год)


Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)Розрахункові, графічні роботи

(семестр)Курсові роботи

(семестр)Заліки (сем)

Екзамен

(семестр)


Денна


3

5,6

324

4

60

45
10

2015

6

Заочна


3

5,6

324

-

16

16
-

2945

6

Робоча програма складена на основі Концепції стандарту вищої базової географічної освіти та навчальних підручників і посібників затверджених Міністерством освіти і науки України.
Робоча програма складена: доц. Бурка Йосипом Андрійовичем

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри Економічної географії та екологічного менеджменту протокол № ___ від ___ серпня 2009 року


Завідувач кафедри ________________________ проф. В. П. Руденко

(підпис)


Схвалено методичною радою географічного факультету "___ " серпня 2008 року

Голова методичної ради

географічного факультету _________________________ проф. В. П. Руденко

(підпис)

1. Пояснювальна записка

1. 1. Мета курсу “Регіональна економічна і соціальна географія”:

дати знання про формування, розвиток і розміщення історико-географічних районів світу, регіональних відмін у рівнях соціально-економічного розвитку країн, економіко-географічних особливостей розвитку найбільших країн світу, рівня і характеру економічної інтеграції країн.


1. 2. Завдання: навчити студентів складати опис історико-географічних районів світу, характеризувати регіональні відміни у рівнях соціально-економічного розвитку різних типів країн, давати оцінку сучасного рівня і характеру економічної інтеграції країн, складати регіональні комплексні економіко- та соціально-географічні характеристики країн і окремих регіонів, давати аналіз регіональних економіко- і соціально-географічних закономірностей розвитку.


1. 3. Компетенції: Студент зобов’язаний оволодіти знаннями про особливості виділення історико-географічних регіонів світу, давати економіко-географічну оцінку розвитку регіонів, розкривати специфіку регіонального розвитку, характеризувати рівень розвитку окремих держав та прогнозувати напрямки ровитку та оцінювати проблемні питання.

2. структура змістових модулів, навчальних елементів дисципліни „регіональна економічна та соціальна географія світу” та навчальної діяльності студента
Компетенції (прогнозовані результати навчання)

Тема змістового модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Види заняття

Види діяльності та

поточного контролю на занятті

Кіль­кість

балів

ІНДЗ

(за

вибором)

К-ть балів

за ІНДЗ

Всього балів за види навч. занять

НЕ

Л

С

Ср

Пр

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ЗМ 1. Теоретичні і методологічні основи курсу «Регіональна економічна і соціальна географія світу». Регіони Європи.
Студент зобов’язаний пояснити суть об’єкту і предмету курсу, оволодіти основними теоретичними засадами та географічними концепціями і гіпотезами. Вивчити історію розвитку регіональної економімічної і соціальної географії.

НЕ 1. 1.

Теоретичні засади регіональної економічної і соціальної географії світу.- Об’єкт і предмет регіональної економічної і соціальної географії світу.

- Основоположні теоретичні базові вчення курсу.

- Географічні теорії, концепції та гіпотези.

- Історія розвитку регіональної економічної і соціальної географії світу.2


Контрольна робота

4


Студент повинен освоїти методи вивчення та дослідження економіко-географічних дисциплін.

НЕ 1. 2.

Методи дослідження.- Історичній, картографічний, порівняльний, статистичний, економіко-математичний, геоінформаційний методи досліджень.

- Методи спостережень, системного аналізу, економічного районування, дистанційних спостережень.

- Зв’язок регіональної економічної і соціальної географії світу з іншими науками.


2


Контрольна робота

4


Вивчити політичну карту світу, оволодіти основними характеристиками окремих держав та міжнародних організацій і союзів.

НЕ 1. 3.

Політична карта світу.- Базові поняття.

- Основні періоди та етапи формування політичної карти світу.

- Типологія країн світу за основними класифікаціями.

- Міжнародні організації та союзи.


2


2


2


Тестування

Усне опитування

Контрольна робота

Індивіду-альна

4
Оволодіти глибокими знаннями про регіон Західна Європа. Вміти охарактеризувати окремі країни Західної Європи.

НЕ 1. 4.

Економіко-географічна характеристика Західної Європи.- Загальні відомості про регіон.

- Природні умови і ресурси, населення, господарство.

- Економіко-географічна характеристика провідних країн Західної Європи: Німеччини, Франції, Великої Британії.

2


2


2


Контрольна робота

Тестування

Практична


3

3Оволодіти глибокими знаннями про регіон Західна Європа. Вміти охарактеризувати окремі країни Північної Європи.

НЕ 1. 5.

Економіко-географічна характеристика Північної Європи- Загальні відомості про регіон.

- Природні умови і ресурси, населення, господарство.

- Економіко-географічна характеристика провідних країн Північної Європи: Швеція, Норвегія, Фінляндія, Данія.


21

Контрольна робота

Практична


Усне опитування

Оволодіти глибокими знаннями про регіон Західна Європа. Вміти охарактеризувати окремі країни Південної Європи.

НЕ 1. 6.

Економіко-географічна характеристика Південної Європи- Загальні відомості про регіон.

- Природні умови і ресурси, населення, господарство.

- Економіко-географічна характеристика провідних країн Південної Європи: Італія, Іспанія, Греця.


22

Контрольна робота

Практичні заняттяОволодіти глибокими знаннями про регіон Західна Європа. Вміти охарактеризувати окремі країни Східної та Південно-Східної Європи.

НЕ 1. 7.

Економіко-географічна характеристика Східної та Південно-Східної Європи- Загальні відомості про регіон.

- Природні умови і ресурси, населення, господарство.

- Економіко-географічна характеристика провідних країн Південно-Східної Європи: Польща, Чехія, Угорщина, Країни Алтіїї, Більрусь, Болгарія, Словенія, Молдова, Російська Федерація.


22

Контрольна робота

Практичні заняттяЗМ 2. Економіко-географічна характеристика регіонів Азії та основних держав.

35

Вміти давати загальну економіко-географічну характеристику Азії.

НЕ 2. 1.

Загальна характеристика Азії- Загальні відомості про регіон.

- Природні умови і ресурси, населення, господарство.
2


Письмові завдання

2


Оволодіти глибокими знаннями про регіон Центральна Азія. Вміти охарактеризувати окремі країни Центральної Азії.

НЕ 2. 2.

Економіко-географічна характеристика Центральної Азії.- Загальні відомості про регіон.

- Природні умови і ресурси, населення, господарство.

9.3. Економіко-географічна характеристика провідних країн Центральної Азії: Казахстан, Узбекистан, Туркменістан, Киргизстан.


21

Контрольна робота

Практична робота2

2Оволодіти глибокими знаннями про регіон Південно-Західна Азія. Вміти охарактеризувати окремі країни Південно-Західної Азії.

НЕ 2. 3.

Економіко-географічна характеристика Південно-Західної Азії- Загальні відомості про регіон.

- Природні умови і ресурси, населення, господарство.

- Економіко-географічна характеристика провідних країн Південно-Західної Азії: Туреччина, Ізраїль, Іран, Ірак, Саудівська Аравія, ОАЕ, Кувейт, Азербайджан, Грузія, Вірменія, Афганістан.


22

Контрольна робота

Тестування


Практична

2

2Оволодіти глибокими знаннями про регіон Південна Азія. Вміти охарактеризувати окремі країни Південної Азії

НЕ 2. 4.

Економіко-географічна характеристика Південої Азії- Загальні відомості про регіон.

- Природні умови і ресурси, населення, господарство.

- Економіко-географічна характеристика провідних країн Південної Азії: Індія, Пакистан, Шрі-Ланка.


21

Контрольна

Усне опитування2

2Оволодіти глибокими знаннями про регіон Південно-Східна Азія. Вміти охарактеризувати окремі країни Південно-Східної Азії.

НЕ 2. 5.

Економіко-географічна характеристика Південно-Східної Азії- Загальні відомості про регіон.

- Природні умови і ресурси, населення, господарство.

- Економіко-географічна характеристика провідних країн Південно-Східної Азії: Сінгапур, Малайзія, Індонезія, Таїланд, Бруней, В’єтнам.


22

Тестування

Практичні роботи2

2Оволодіти глибокими знаннями про регіон Східна Азія. Вміти охарактеризувати окремі країни Східної Азії.

НЕ 2. 6.

Економіко-географічна характеристика Східної Азії- Загальні відомості про регіон.

- Природні умови і ресурси, населення, господарство.

- Економіко-географічна характеристика провідних країн Східної Азії: Японя, Китай, Південна і Північна Корея, Монголія.


22

Контрольна робота

Практична робота2

2


Індивідуальна робота

3ЗМ 3. Економіко-географічна характеристика регіонів Північної Америки.

30

Вміти давати загальну економіко-географічну характеристику Північної Америки.

НЕ 3. 1.

Загальні відомості про регіон Північна Америка- Економіко-географічне положення.

- Природні умови і ресурси.

- Населення.

- Господарство.

- Рекреація і туризм.


2


Контрольна робота

3


Вміти давати загальну економіко-географічну характеристику США і Канади.

НЕ 3. 2.

Економіко-географічна характеристика Сполучених Штатів Америки і Канади- Економіко-географічна характеристика США.

- Економіко-географічна характеристика Канади та Гренландії (Данія).2
2Індив. опит.
Індив. опит.


5
3


Вміти давати загальну економіко-географічну характеристику Латинської Америки.

НЕ 3. 3.

Економіко-географічна характеристика Латинської Америки- Економіко-географічне положення.

- Природні умови і ресурси.

- Населення.

- Господарство.

- Рекреація і туризм.


2


Контр. роб.

3


Вміти давати загальну економіко-географічну характеристику провідних країн Латинської Америки.

НЕ 3. 4.

Економіко-географічна характеристика провідних країн Латинської Америки- Мексика.

- Центральна Америка і Вест-Індія.

- Андські країни: Болівія, Венесуела, Еквадор, Колумбія, Перу, Чилі.

- Країни Амазонії і Ла-Плати: Аргентина, Бразилія, Гайана, Уругвай, Парагвай, Суринам, Гвіана (Фр.)2
2


Індив. опит.
Індив. опит.

4
3

ЗМ 4. Економіко-географічна характеристика Африки, Австралії та Океанії.

35

Вміти давати загальну економіко-географічну характеристику Африки.

НЕ 4. 1.

Загальні відомості про регіон Африка- Економіко-географічне положення.

- Природні умови і ресурси.

- Населення.

- Господарство.

- Рекреація і туризм.


2


Контр. роб.
Інд. опит.

4


Вміти давати загальну економіко-географічну характеристику Північної Африки і провідних країн регіону.

НЕ 4. 2.

Економіко-географічна характеристика Північної Африки і провідних країн регіону- Економіко-географічне положення.

- Природні умови і ресурси.

- Населення.

- Господарство.

- Рекреація і туризм.


2


Контр. роб.
Інд. опит.

3


Вміти давати загальну економіко-географічну характеристику Західної Африки і провідних країн.

НЕ 4. 3.

Економіко-географічна характеристика Західної Африки і провідних країн регіону- Економіко-географічне положення.

- Природні умови і ресурси.

-Населення.

- Господарство.

- Рекреація і туризм.


2


Контр. роб.


3


Вміти давати загальну економіко-географічну характеристику Центральної Африки і провідних країн регіону.

НЕ 4. 4.

Економіко-географічна характеристика Центральної Африки і провідних країн регіону- Економіко-географічне положення.

- Природні умови і ресурси.

- Населення.

- Господарство.

- Рекреація і туризм.


2


Інд. опит.

3


Вміти давати загальну економіко-географічну характеристику Східної Африки і провідних країн регіону.

НЕ 4. 5.

Економіко-географічна характеристика Східної Африки і провідних країн регіону- Економіко-географічне положення.

- Природні умови і ресурси.

- Населення.

- Господарство.

- Рекреація і туризм.


2


Інд. опит.

3


Вміти давати загальну економіко-географічну характеристику Південної Африки і провідних країн регіону.

НЕ 4. 6.

Економіко-географічна характеристика Південної Африки і провідних країн регіону- Економіко-географічне положення.

- Природні умови і ресурси.

Населення.

- Господарство.

- Рекреація і туризм.


2


Інд. опит.

3


Освоїти загальні відомості про регіон Австралія та Океанія.

НЕ 4. 7.

Загальні відомості про регіон Австралія та Океанія- Економіко-географічне положення.

- Природні умови і ресурси.

- Населення.

- Господарство.

- Рекреація і туризм.


2


Контр. роб.


4


Вміти дати загальну економіко-географічну характеристику Австралійському Союзу.

НЕ 4. 8.

Австралійський Союз- Економіко-географічне положення.

- Природні умови і ресурси.

- Населення.

- Господарство.

- Рекреація і туризм.


2


Інд. опит.

3


Вміти давати загальну економіко-географічну характеристику Океанії.

НЕ 4. 9.

Економіко-географічна характеристика Океанії- Склад та економіко-географічне положення.

- Природні умови і ресурси.

- Населення.

- Господарство.

- Рекреація і туризм.


2


Інд. опит.

3
Всього годин30


Каталог: robociprog -> ryden
ryden -> Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни " Управління персоналом "
ryden -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з методика соціально-виховної роботи в сучасній школі
robociprog -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Туристського країнознавства для напрямку підготовки
robociprog -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з предмету Основи міжнародної еколого-економічної діяльності
robociprog -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу Основи геоекології Для спеціальностей 6
robociprog -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
robociprog -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з н п. «Корпоративне управління готельно-курортною сферою»
robociprog -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу
ryden -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка