Робоча програма з навчальної дисципліни " участь захисника у кримінальному судочинстві"


Тематичний план навчальної дисципліниСкачати 479.43 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації15.04.2016
Розмір479.43 Kb.
#10072
ТипРобоча програма
1   2   3

2.1. Тематичний план навчальної дисципліниз/п

НАЗВА ТЕМИ

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

Самос-

тійна

робота
в тому числі

Усього
Лекцій

Семінарські,

практичні заняття

1

2

3
4

5


6

Змістовий модуль 1. Участь захисника у кримінальному судочинстві

1.

Право на захист від обвинувачення у кримінальному процесі України.

6


4


2


4


2.

Правові можливості захисника під час досудового слідства

8


4

4

6

3.

Участь захисника в суді першої інстанції

4

2

2

4

4.

Судові дебати

2

2
2

5.

Роль адвоката-захисника у провадженнях з перевірки вироків,постанов і ухвал

4

2

2

2


6.

Порядок складання заяв адвокатами до Європейського суду з прав людини.

4

2

2

2


7.

Особливості здійснення захисту прав та законних інтересів підозрюваних,обвинувачених,підсудних та засуджених по окремим категоріям справ.

4

2

22
Усього з модулю 1

32

18

14

22


2.2. Зміст лекційних занятьЗмістовий модуль 1

Лекційні заняття 1

Тема: Право на захист від обвинувачення в кримінальному процесі України

 1. Конституційні основи здійснення адвокатом функції захисту від обвинувачення у кримінальному судочинстві.

 2. Порядок запрошення і призначення захисника.

 3. Обставини,що виключають участь захисника у справі.

 4. Відмова від захисника і його заміна. Усунення захисника від участі у справі.

 5. Етичні аспекти здійснення захисту за призначенням.


Лекційні заняття 2-3

Тема: Правові можливості захисника під час досудового слідства

 1. Права та обв’язки захисника на досудовому слідстві.

 2. Перше побачення з підзахисним,зміст інтерв’ю .

 3. Формування правової позиції по справі, план захисту.

 4. Роль адвоката в обранні підзахисному запобіжного заходу.

 5. Участь адвоката у слідчих діях.

 6. Адвокатське розслідування.

 7. Підготовка та складання клопотань.

 8. Оскарження адвокатом дій слідчого та прокурора.

 9. Ознайомлення з матеріалами справи,адвокатське досьє.Лекційне заняття 4

Тема: Участь адвоката-захисника в суді першої інстанції


 1. Методика вивчення матеріалів кримінальної справи в суді.

 2. Планування захисту в суді та систематизація матеріалів справи.

 3. Повноваження адвоката-захисника під час попереднього розгляду кримінальної справи.

 4. Роль адвоката-захисника у судовому слідстві,його права та обов’язки.

 5. Методика складання адвокатом зауважень на протокол судового засідання та участь адвоката-захисника у розгляді зауважень на протокол судового засідання судом.Лекційне заняття 5

Тема: Судові дебати


 1. Поняття,предмет та зміст захисної промови.

 2. Підготовка захисної промови,тези промови.

 3. Культура та виразність судової промови. Репліка.

 4. Судова аудиторія і спілкування з нею.


Лекційне заняття 6

Тема: Роль адвоката-захисника у провадженнях з перевірки вироків,постанов і ухвал

 1. Правові підстави для апеляційного оскарження адвокатом вироків,постанов,ухвал суду першої інстанції.

 2. Вимоги до апеляції,строки та порядок її подання.

 3. Промова адвоката-захисника в апеляційній інстанції.

 4. Роль адвоката у касаційному провадженні з перегляду вироків,постанов та ухвал суду.

 5. Процесуальне представництво адвоката на стадії судового виконання.


Лекційне заняття 7

Тема:Порядок складання заяв адвокатами до Європейського суду з прав людини.

 1. Історія формування та організація діяльності Європейського суду з прав людини.

 2. Порядок,строки та правові підстави звернення до Європейського суду з прав людини.

 3. Форма та зміст заяви до Європейського суду з прав людини.

 4. Письмовий змагальний процес. Заходи щодо отримання доказів.Лекційне заняття 8-9
Тема: Особливості здійснення захисту прав та законних інтересів підозрюваних,обвинувачених,підсудних по окремим категорія справ.

 1. Особливості захисту неповнолітніх.

 2. Захист осіб,щодо яких застосовуються примусові заходи

медичного характеру.

3. Захист осіб,що обвинувачуються у злочинах проти життя

та здоров`я особи.


 1. Захист осіб,що обвинувачуються у вчиненні злочинів проти власності. 1. Особливості захисту осіб,що обвинувачуються у злочинах,пов’язаних з незаконним обігом наркотичних речовин та прекурсорів.

 2. Здійснення захисту прав та законних інтересів підсудних у справах приватного обвинувачення.


2.3. Зміст семінарських, практичних, лабораторних занять
Змістовий модуль 1

Семінарське заняття 1

Тема: Право на захист від обвинувачення у кримінальному процесі України.

 1. Забезпечення права на захист - конституційний принцип судочинства в Україні.

 2. Законні інтереси та майнові права підозрюваного, обвинуваченого, підсудного засудженого.

 3. Прийняття адвокатом доручення на ведення кримінальної справи.

 4. Допуск адвоката до участі у справі, порядок підтвердження повноважень.

 5. Обставини,що виключають участь захисника у справі.

 6. Етичні аспекти здійснення захисту за призначенням.

 7. Гарантії адвокатської діяльності у кримінальному судочинстві.

Джерела:1-3, 6,8,9,10,12,2225-27,36,41,42.
Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття:адвокатура, адвокат,захисник, адвокатська таємниця, гарантії адвокатської діяльності, законні права та інтереси підозрюваних та обвинувачених.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

- поняття захисника у кримінальному процесі;

- правове регулювання діяльності адвокатів у кримінальному процесі, зміст нормативних актів;

- порядок та підстави призначення адвоката-захисника;

- гарантії діяльності адвокатів - захисників.

Готуючись до семінарського заняття необхідно вивчити та проаналізувати конспект лекцій, після чого студент має прочитати відповідні глави підручника та нормативні акти, що стосуються теми.
Семінарське заняття 2-3

Тема: Правові можливості захисника під час досудового слідства.

 1. Права та обв’язки адвоката-захисника на досудовому слідстві.

 2. Вступ адвоката у справу.

 3. Зміст першого побачення з підзахисним.

 4. Поняття та види правових позицій захисту у кримінальній справі.

 5. Поняття колізії та можливість її виникнення. Межі колізійного захисту.

 6. Роль адвоката в обранні підзахисному запобіжних заходів.

 7. Адвокатське розслідування.

 8. Участь адвоката у допитах та інших слідчих діях.

 9. Підготовка та складання клопотань. Оскарження дій слідчого та прокурора.

 10. Ознайомлення з матеріалами кримінальної справи та складання адвокатського досьє.

 11. Аналіз доказів,що містяться у справі.

Джерела:3,5,8,911,15,17,22,25-2734-40.


Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: право на захист, вільний вибір захисника, підозрюваний, обвинувачений, підсудний, колізія інтересів,правова позиція,клопотання,досьє.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

- порядок запрошення та призначення захисника;

- угода,ордер;

- усунення захисника від участі у справі;

- адвокатське розслідування;

- аналіз доказів,що містяться у кримінальній справі.

Готуючись до семінарського заняття студентам необхідно проаналізувати конспект лекцій, прочитати відповідні глави підручника, вивчити статті КПК України, що регулюють участь адвоката у кримінальній справі на досудовому слідстві.

Семінарське заняття 4

Тема: Участь адвоката-захисника в суді першої інстанції


 1. Методика вивчення матеріалів кримінальної справи в суді. Аналіз обвинувального висновку.

 2. Участь захисника у попередньому розгляді справи. Підготовка та заявлення клопотань.

 3. Права та обв’язки адвоката-захисника в суді першої інстанції.

 4. Участь адвоката-захисника у судовому слідстві.

 5. Ознайомлення з протоколом судового засідання та методика складання зауважень на протокол.

 6. Заявлення клопотань та оскарження дій слідчого.

 7. Захисна промова адвоката.

Джерела:3,8,9,18,20,22,24-27,34-42.
Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: обвинувальний висновок, позиція захисту, клопотання, судові дебати, репліка, протокол судового засідання.

Особливу увагу звернути на такі питання:

- аналіз обвинувального висновку та доказів,що містяться у справі;

- поняття позиції захисту та її види;

- права адвоката в суді першої інстанції;

- методика ознайомлення з матеріалами справи;

- порядок заявлення клопотань;

- методика підготовки захисної промови.

Готуючись до семінарського заняття студентам необхідно проаналізувати конспект лекцій, вивчити відповідні глави підручника та КПК України.


Семінарське заняття 5

Тема: Роль адвоката-захисника у провадженнях з перевірки вироків, постанов, ухвал

 1. Порядок та правові підстави апеляційного оскарження вироку адвокатом.

 2. Повноваження адвоката в апеляційній інстанції. Зміст промови адвоката-захисника в апеляційній інстанції.

 3. Касаційне оскарження вироку адвокатом.

 4. Роль адвоката у перегляді судових рішень за ново виявленими обставинами.

 5. Адвокат - представник потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача.


Джерела: 3,12,18,20,22,25-27,34-42.
Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: апеляція, вирок,касація, ново виявлені обставини,потерпілий,цивільний позивач,цивільний відповідач.

Особливу увагу звернути на такі питання:

- підстави апеляційного оскарження вироку адвокатом - захисником;

- права адвоката в апеляційній інстанції;

- підстави для касаційного оскарження вироків,ухвал та постанов суду;

- нововиявлені обставини.

Готуючись до семінарських занять з теми «Роль адвоката-захисника у провадженнях з перевірки вироків,постанов і ухвал» студентам необхідно уважно проаналізувати конспект лекцій, прочитати відповідні глави підручника та Кримінально-процесуального кодексу, а також Постанови Пленуму Верховного суду України, що узагальнюють судову практику з перегляду вироків,постанов і ухвал судів в апеляційному та касаційному порядку, а також за нововиявленими обставинами. Не бажано викладати лише теоретичний матеріал без посилань на нормативні акти, або переписувати текст Постанови Пленуму ВСУ без будь-яких його пояснень. Для опанування матеріалу студентам необхідні міцні знання з кримінального процесу, студент повинен розкрити роль адвоката-захисника на кожній із стадій процесу.


Семінарське заняття 6

Тема: Порядок складання заяв адвокатами до Європейського суду з прав людини

 1. Організація діяльності Європейського суду з прав людини.

 2. Поняття прав та основних свобод в контексті Європейської Конвенції.

 3. Право на справедливий судовий розгляд у світлі українського законодавства та правозастосовної практики.

 4. Порядок,строки та правові підстави звернення до Європейського суду з прав людини.

 5. Зміст та вимоги до заяви,що подається до Європейського суду з прав людини.

Джерела:1, 3,22,43.
Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття:Європейський суд з прав людини,Конвенція про захист прав людини та основних свобод, Протоколи до Конвнції,заява до Європейського суду з прав людини.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

- права та основні свободи визначені в Європейській конвенції;

- процедуру підготовки та розгляду справ Європейським судом;

- форма та зміст заяви до Європейського суду з прав людини.

Готуючись до семінарського заняття студент повинен проаналізувати конспект лекцій, вивчити Європейську конвенцію з прав людини та Протоколи до неї,ознайомитись з практикою Європейського суду з прав людини; знати вимоги до заяв, що подаються до Європейського суду з прав людини,підготувати конспект до семінарського заняття.


Семінарське заняття 7

Тема: Особливості здійснення захисту прав та законних інтересів підозрюваних,обвинувачених,підсудних по окремим категоріям кримінальних справ


 1. Особливості захисту неповнолітніх та осіб,щодо яких застосовуються примусові заходи медичного характеру.

 2. Захист осіб,що обвинувачуються у вчиненні злочинів проти життя та здоров`я людини.

 3. Захист осіб,що обвинувачуються у вчиненні злочинів проти власності.

 4. Особливості захисту осіб,що обвинувачуються у злочинах,пов’язаних з незаконним обігом наркотичних речовин та прекурсорів.

 5. Здійснення захисту у справах приватного обвинувачення.


Джерела:3,9-13,16,18-22.
Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: відповідач, заперечення проти позову, зустрічний позов, судові дебати, апеляція.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

- зміст заперечень проти позову;

- порядок надання зустрічного позову;

- повноваження адвоката в суді першої інстанції;

- порядок оскарження рішень суду.

Готуючись до семінарського заняття студентам необхідно проаналізувати конспект лекції, ознайомитись з постановами Пленуму Верховного Суду України,що судової практики з розгляду окремих категорій справ,визначених в плані семінарського заняття та практикою Європейського суду з прав людини, прочитати відповідні глави підручника та КПК України, підготувати конспект з питань семінарського заняття.


2.4. Зміст самостійної роботи студентів
Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом і виконується в поза аудиторний час, передбачений тематичним планом навчальної дисципліни.

Під час вивчення навчальної дисципліни студенти повинні навчитися самостійно мислити, поглиблювати засвоєні теоретичні знання, опановувати практичні навички складання процесуальних документів,тактику та методику ведення захисту прав та законних інтересів підозрюваних, обвинувачених, підсудних, засуджених та виправданих. з різних категорій кримінальних справ. Відповіді на питання повинні бути законспектовані, їхнє викладення має бути стислим і чітким, обов‘язковими є посилання на використані джерела.

Форма контролю самостійної роботи – перевірка конспекту або обговорення на семінарському занятті. Питання, відведені для самостійної роботи, виносяться на поточний, модульний і підсумковий семестровий контроль.

З метою самостійного визначення рівня засвоєння теоретичного матеріалу студентам пропонуються питання для самоконтролю набутих знань.


Змістовий модуль 1

Тема:Право на захист від обвинувачення у кримінальному процесі України.


 1. Сутність права на вільний вибір захисника та його значення в адвокатській діяльності. Поняття «захисник» за чинним законодавством України.

 2. Співвідношення принципів законності та домінантності інтересів клієнта в діяльності адвоката-захисника.


Джерела: 1-3, 6-8,9,10,12,2225-27,36,41,42.

.

Методичні вказівки.


Підготуйтесь до дискусії з питання 2. Законспектуйте основні положення правових актів, в яких визначається, хто може бути допущений в якості захисника у кримінальній справі

Питання для самоконтролю


 1. Поняття «захисник» за чинним законодавством України.

 2. Законні інтереси та майнові права підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого.

 3. Угода на ведення кримінальної справи.

 4. Порядок допуску захисника до участі у справі.

 5. Обов`язкова участь захисника.

 6. Відмова від захисника та його заміна.

 7. Порядок оплати праці захисника за призначенням.

 8. Усунення захисника від участі у справі.

 9. Етичні аспекти здійснення захисту за призначенням.Тема: Правові можливості захисника під час досудового слідства

1.Адвокатська майстерність у колізійному захисті.

2.Роль адвоката у реалізації принципу презумпції невинуватості.

Методичні вказівки

Складіть конспект із вказаних питань. Підготуйтесь до дискусії з питання необхідності прийняття в Україні для адвокатів Стандартів якості захисту у кримінальних справах.Джерела:1,5,7,8,12,2225-27,32,34-37,41,42.

Питання для самоконтролю


 1. З якого моменту адвокат може бути допущений до участі в справі як за­хисник?

 2. Коли адвокат може відмовитись від участі у справі?

 3. У яких випадках слідчі дії можуть бути проведені без участі захисника?

 4. Які документи підтверджують повноваження захисника на досудовому слідстві?

 5. Який документ складає слідчий про допуск адвоката до участі у справі?

 6. Які права адвоката на досудовому слідстві?

 7. Який зміст захисної промови адвоката?

 8. У яких випадках адвокат може бути усунутий від участі у справі?

 9. Зміст першого побачення з підзахисним.

 10. Порядок оскарження незаконного затримання особи.

 11. Аналіз висновків експертиз.

 12. Аналіз протоколів допитів та інших слідчих дій.

 13. Поняття та мета адвокатського розслідування.

 14. Порядок оскарження дій слідчого та прокурора.

 15. Строки та порядок подання апеляції на постанову суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Тема: Участь адвоката-захисника в суді першої інстанції

1.Зміст підготовки до судового засідання.

2.Роль захисника під час застосування спрощеної процедури розгляду кримінальної справи.
Джерела:2,3,8,25-2734-39.

Методичні вказівки

Складіть перелік документів, які на Вашу думку має містити адвокатське досьє по кримінальній справі. Законспектуйте основні вимоги до спрощеної процедури розгляду кримінальної справи.


Питання для самоконтролю
1.Яка методика вивчення справи в суді та ознайомлення з обвинувальним висновком?

2.Які питання може вирішувати адвокат під час попереднього розгляду справи?

3.Поняття принципу змагальності та диспозитивності в кримінальному процесі.

4.Права та обов’язки адвоката-захисника у судовому засіданні.

5.Підстави та порядок заявлення клопотань в суді.

6.Порядок ознайомлення з протоколом судового засідання та подача зауважень на протокол.Тема:Судові дебати.
1.Судова аудиторія і спілкування з нею. Канали впливу на судову аудиторію.

2.Види судових промов у кримінальних справах.

3.Поняття,предмет та структура захисної промови.

4.Письмова підготовка судової промови.

5.Культура та виразність судової промови. Репліка.
Джерела:23,28-31,33,40.
Дана тема виноситься для самостійної роботи в повному обсязі. Студентам необхідно самостійно опрацювати тему та скласти конспект з зазначених питань.

Питання для самоконтролю

1.Поняття,предмет та зміст судової промови.

2.Види судових промов.

3.Роль судових промов у здійсненні процесуальних функцій.

4.Судова аудиторія і канали впливу на неї.

5.Підготовка та проголошення судової промови.

6.Тези судової промови.

7.Початок і закінчення судової промови.

8.Поняття та етичний аспект захисної промови,її вступна частина.

9.Викладення фактичних обставин справи.

10.Аналіз та оцінка доказів адвокатом-захисником.

11.Пропозиції щодо кваліфікації злочину.

12.Характеристика особи підсудного і потерпілого.

13.Міркування про міру покарання та цивільний позов.

14.Заключна частина захисної промови. Репліка адвоката.

15.Альтернатива в захисній промові.Тема: Роль адвоката-захисника у провадженнях з перевірки вироків,постанов,ухвал
1.Вимоги до касаційної скарги.

2.Підстави та порядок перегляду судових рішень Верховним Судом України.

3.Порядок та підстави здійснення помилування засудженого. Вимоги до клопотання про помилування.
Джерела:3,12,20,25-27,34-37,40-42.
Методичні вказівки
Підготуйтесь до дискусії з питання 2.Законспектуйте підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України та вимоги до заяви.
Питання для самоконтролю

1.Порядок і строки апеляційного оскарження вироків, постанов, ухвал суду першої інстанції.

2.Вимоги до апеляції.

3.Доповнення,зміна і відкликання апеляції адвокатом-захисником.

4.Роль та повноваження адвоката в апеляційному розгляді справи.

5.Підстави для скасування або зміни вироку.

6.Порядок та строки касаційного оскарження судових рішень.

7.Вимоги до касаційної скарги.

8.Підстави для скасування судових рішень касаційною інстанцією.

9.Повноваження адвоката-захисника в касаційній інстанції.

10.Поняття нововиявлених обставин.

11.Підстави перегляду судових рішень Верховним Судом України.

12.Вимоги до заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України.

13.Порядок здійснення помилування засуджених в Україні.

14.Роль адвокат-захисника у виконанні судових рішень.

Тема: Порядок складання заяв адвокатами до Європейського суду з прав людини.

1.Право на життя відповідно до Європейської конвенції.

2.Поняття заборони катування за Європейською конвенцією.

3.Право на справедливий судовий розгляд за Європейською конвенцією.Джерела:5,7,22.
Методичні вказівки

Ознайомтесь із змістом Європейської конвенції з прав людини,законспектуйте відповіді на питання 1-3; ознайомтесь із практикою Європейського суду з прав людини в частині порушень державою Україна та іншими державами ст.ст.2,3,6 Європейської конвенції з прав людини.Питання для самоконтролю

1.Коли створено Європейський суд з прав людини?

2.Структура та організація діяльності Європейського суду з прав людини.

3.Порядок,строки та правові підстави звернення до Європейського суду з прав людини.

4.Форма та зміст заяви.

5.Критерії прийнятності заяви до розгляду.

6.Поняття письмового змагального процесу.

7.Що таке справедлива сатисфакція?


Тема: Особливості здійснення захисту прав та законних інтересів підозрюваних,обвинувачених,підсудних по окремим категоріям кримінальних справ.
1.Особливості провадження у справах неповнолітніх.

2.Підстави та порядок призначення стаціонарної судово-психіатричної експертизи.


Методичні вказівки

По першому питанню проаналізуйте Кримінально-процесуальний кодекс України та зазначте,в чому полягають відмінності провадження досудового слідства щодо неповнолітніх,від інших осіб. Складіть клопотання від імені адвоката-захисника про призначення комплексної психолого -психіатричної експертизи неповнолітньому,якій обвинувачується в умисному вбивстві з особливою жорстокістю.


Питання для самоконтролю
1.Обрання позиції захисту у справах неповнолітніх та осіб, до яких застосовуються примусові заходи медичного характеру.

2.Особливості кваліфікації злочинів проти життя та здоров`я особи.

3.Аналіз висновків судово-медичних та імунологічних експертиз.

4.Порядок визначення вартості викраденого майна.

5.Аналіз висновків товарознавчих експертиз.

6.Аналіз адвокатом доказів,здобутих в результаті оперативно-розшукової діяльності.

7.Аналіз висновків судово-хімічних експертиз.

8.Вимоги до скарги приватного обвинувачення.2.5.Модульний контроль
2.5.1.Питання для модульного контролю

Змістовий модуль 1

 1. Принципи та гарантії адвокатської діяльності.

 2. Вимоги до адвоката та його помічника.

 3. Організаційні форми адвокатської діяльності.

 4. Права та обв’язки адвокатів.

 5. Адвокатська таємниця.

 6. Оплата праці адвоката за призначенням.

 7. Дисциплінарна відповідальність адвокатів та її підстави.

 8. Проблеми адвокатури на сучасному етапі.

 9. Поняття та принципи адвокатської етики.

 10. Основні положення Правил адвокатської етики.

 11. Зміст угоди про надання правової допомоги у кримінальній справі.

 12. Одностороннє розірвання адвокатом угоди про надання правової допомоги.

 13. Етичні аспекти здійснення захисту за призначенням.

 14. Порядок та підстави притягнення адвоката до кримінальної відповідальності.
 1. Конституційні основи здійснення адвокатом функції захисту від обвинувачення у кримінальному судочинстві.

 2. Захисник у кримінальній справі.

 3. Прийняття адвокатом доручення на ведення кримінальної справи.

 4. Запрошення адвоката. Призначення адвоката. Заміна адвоката.

 5. Допуск адвоката до участі у справі. Порядок підтвердження повноважень.

 6. Відмова адвоката від прийняття захисту та відмова від вже прийнятого на себе захисту.

 7. Обставини, що виключають участь адвоката у справі в якості захисника. Поняття колізії та можливість її виникнення між адвокатом та підзахисним.

 8. Відмова від адвоката.

 9. Обов`язкова участь адвоката у справі.

 10. Позиція захисту: поняття та види.

 11. Конфіденційне побачення адвоката з клієнтом.

 12. Формування правової позиції по справі.

 13. Поняття законних інтересів обвинуваченого, його особистих та майнових прав.

 14. Права та обов’язки захисника у кримінальному судочинстві. Гарантії адвокатської діяльності у кримінальному процесі.

 15. Участь адвоката у дізнанні та досудовому слідстві.

 16. Роль адвоката при обранні запобіжного заходу підозрюваному, обвинуваченому.

 17. Заявлення адвокатом клопотань, оскарження дій слідчого та прокурора.

 18. Діяльність адвоката – захисника з доказування.

 19. Ознайомлення з матеріалами справи, складання адвокатського досьє.

 20. Права та обов’язки адвоката-захисника під час попереднього розгляду справи.

 21. Роль адвоката в суді першої інстанції. Участь у дослідженні доказів.

 22. Поняття та зміст захисної промови адвоката. Репліка.

 23. Ознайомлення з протоколом судового засідання. Подання зауважень на протокол судового засідання.

 24. Порядок розгляду зауважень на протокол судового засідання.

 25. Апеляційне оскарження вироку суду, його особливості при колізії позицій адвоката та підзахисного.

 26. Зміст та форма апеляції.

 27. Роль адвоката в апеляційній інстанції, його права.

 28. Зміст промови адвоката в апеляційному суді.

 29. Підстави для оскарження вироків в касаційному порядку. Вимоги до касаційної скарги.

 30. Роль адвоката в касаційній інстанції.

 31. Роль адвоката у перегляді судових рішень за ново виявленими обставинами.

 32. Процесуальні передумови участі адвоката в якості представника у кримінальній справі.

 33. Обставини, що виключають участь адвоката як представника.

 34. Повноваження адвоката-представника потерпілого на досудовому слідстві та в суді 1-ї інстанції.

 35. Особливості участі адвоката-представника потерпілого у справах приватного обвинувачення.

 36. Представництво адвокатом інтересів цивільного позивача або цивільного відповідача,його права та обов’язки .

 37. Участь адвоката - представника потерпілого,цивільного позивача,цивільного відповідача у перевірочних стадіях кримінального процесу.

 38. Особливості захисту неповнолітніх

 39. Захист осіб,щодо яких застосовуються примусові заходи медичного характеру.

 40. Тактика та методика здійснення захисту осіб,що обвинувачуються у злочинах проти життя та здоров`я людини.

 41. Особливості захисту осіб,що обвинувачуються у вчиненні злочинів проти власності.

 42. Здійснення захисту у справах приватного обвинувачення.

 43. Особливості захисту осіб,що обвинувачуються у злочинах,пов’язаних з незаконним обігом наркотичних речовин та прекурсорів.

 44. Аналіз адвокатом-захисником протоколів слідчих дій.

 45. Аналіз адвокатом захисником висновків експертиз.

 46. Правові підстави та строки звернення до Європейського суду з прав людини.

 47. Вимоги до заяви в Європейський суд з прав людини.2.5.2.Приклади тестових завдань.

1.Скаргу на постанову суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою захисник подає:

а) протягом доби слідчому,в провадженні якого перебуває кримінальна справа;

б) протягом трьох діб безпосередньо до апеляційного суду;

в) протягом трьох діб до суду, який виніс оскаржуване рішення.

 1. Доповніть види позиції у справі:

 1. позиція визнання вини;

 2. позиція мовчання;3.У добу середньовіччя найдовший термін підготовки до адвокатської діяльності передбачався:

 1. в Німеччині;

 2. у Франції;

 3. в Англії.


4.Основних рис адвокатура почала набувати:

 1. з ХІІ ст.;

 2. з Х1Х ст.;

 3. з ХV1ст.


5.Розвиток світової адвокатури почався:

 1. з грецької адвокатури;

 2. з китайської адвокатури;

 3. з римської адвокатури.2.5.3.Приклади задач
Задача 1. Починаючи з 2005 року адвокат Савченко І.І. здійснював представництво інтересів ТОВ «Світоч» у різних судових справах. В січні 2009 р. адвокат разом з колегами створив адвокатське об`єднання «Радник». Дізнавшись про даний факт, ТОВ « Світоч» відмовилось від послуг адвоката Савченко І.І., мотивуючи тим, що в адвокатському об`єднанні адвокатом Савченко І.І. буде порушено адвокатську таємницю відносно товариства.

Дати відповіді на питання: 1. Чи є вірними доводи ТОВ «Світоч»?

 2. Як співвідноситься принцип гласності в діяльності адвокатського об`єднання з принципом конфіденційності адвокатської діяльності?

 3. Висловіть своє бачення стосовно збереження адвокатської таємниці адвокатом,який перебуває в складі адвокатського об`єднання.


Задача 2. Адвокат-захисник обвинуваченого Ж. при ознайомленні з матеріалами досудового слідства заявив клопотання про проведення додаткових слідчих дій,яке було задоволено слідчим. Після проведення слідчих дій, слідчий надав можливість обвинуваченому та його захисникові ознайомитись з усіма додатковими матеріалами. Вивчивши додаткові матеріали, адвокат звернувся до слідчого з вимогою ознайомитись з усією справою.

Дати відповідь на питання: 1. Чи є законною вимога адвоката?

2.6.Індивідуально – консультативна робота
Індивідуально-консультативна робота з дисципліни « Участь захисника в кримінальному судочинстві» здійснюється шляхом проведення періодичних консультацій для студентів викладачем (за окремим розкладом). Під час індивідуально-консультативної роботи викладач додатково пояснює студентам методику і зміст самостійної роботи, надає їм консультації з теоретичних та практичних питань ,з питань підготовки до виконання модульних завдань.

Студент має можливість отримати додаткову оцінку за:

- написання реферату по запропонованим темам;

- підбір та огляд джерел, які відсутні у списку рекомендованих джерел;

- аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій;

- формування аналітичних звітів та участь в науково-практичних конференціях.

2.6.1.Тематика рефератів


 1. Проблеми адвокатури на сучасному етапі.

 2. Особливості захисту неповнолітніх.

 3. Захисна промова адвоката та її значення.

 4. Особливості захисту осіб, до яких застосовуються примусові заходи медичного характеру.

 5. Особливості захисту осіб, що обвинувачуються у вчиненні злочинів проти власності.

 6. Оскарження адвокатом постанови суду про обрання запобіжного заходу - взяття під варту.

 7. Відповідальність представників за недобросовісне ведення справи.

 8. Особливості захисту осіб, що обвинувачуються у незаконному збуті наркотичних речовин та прекурсорів.

 9. Особливості захисту осіб, які обвинувачуються у вчиненні злочинів проти життя та здоров`я особи.

 10. Етика помічника адвоката.

 11. Презумпція невинуватості підозрюваного, обвинуваченого, підсудного.

Форма контролю – обговорення (захист) матеріалів реферату під час ІКР.

Вимоги до оформлення реферату


Реферат повинен містити:

• вступ;


• основну частину;

• висновки;

• список використаних джерел.

У вступі подається загальна характеристика проблеми.

У основній частині аналізуються тенденції розвитку явища; стан проблеми, що розглядається.

У висновках представляються основні напрями удосконалення проблеми, висновки студента про проведене дослідження.

Обсяг реферату - 10-15 сторінок (вступ -1-2 стор., основна частина 8-10 стор., висновки 1-2 стор.). У тексті реферату повинні бути посилання на використані джерела. Реферат оформлюється на стандартних аркушах формату А 4.
2.6.2.Тематика творчих та наукових завдань

Студентам пропонується підготувати письмові творчі роботи з наступної проблематики:


1.Аналіз законопроектів про адвокатуру.

2.Проаналізувати стан надання безкоштовної правової допомоги в Україні.

3.Шляхи реформування адвокатури України.

4.Формування правової держави в Україні й необхідність подальшого реформування адвокатури.

5.Проблеми участі адвоката у кримінальній справі за призначенням.
Студент повинен виконати мінімум 1 творче завдання і представити його на розгляд викладачу на тому семінарському занятті,тема якого висвітлена у тій чи іншій роботі.

Форма контролю-- перевірка правильності виконання завдань з врахуванням самостійності, творчості, інноваційності.3. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КРЕДИТНО-ТРАНСФЕРНОЇ СИСТЕМИ (ECTS)
Оцінювання знань студентів здійснюється паралельно за національною (4-бальною) шкалою і за шкалою ECTS (100-бальною).

Така система контролю дозволяє здійснювати оцінювання більш гнучко, об’єктивно і сприяє систематичній та активній самостійній роботі студентів упродовж усього навчання, забезпечує змагальність між студентами в навчанні, стимулює виявлення і розвиток творчих здібностей студентів.

Система обов’язкова для використання в ході підготовки студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем Бакалавр, Спеціаліст, Магістр відповідно до навчальних планів.
3.1. Поточний контроль
3.1.1. З поточного контролю знань за семінарські заняття та самостійну роботу студент максимально може набрати 60 балів.

3.1.2. Кількість набраних за семінарські заняття та самостійну роботу балів визначається як результат множення семестрової середньої арифметичної оцінки з цих занять на 12 (ціну у балах однієї одиниці оцінки за національною шкалою).

3.1.3. Семестрова середня арифметична оцінка з семінарських занять та самостійної роботи обчислюється шляхом ділення суми кодів (5, 4, 3, 2) отриманих студентом протягом семестру оцінок (“відмінно”, “добре”, “задовільно”, „незадовільно”) на цих заняттях з урахуванням перездач на кількість отриманих оцінок.

Семестрова середня арифметична оцінка заокруглюється до десятих бала.

Студентові, який має невідпрацьовані незадовільні оцінки чи пропущені заняття, семестрова середня арифметична оцінка не виставляється до їх відпрацювання.

3.1.4. Оцінювання самостійної роботи за змістовий модуль здійснюється в рамках поточного контролю шляхом оцінювання за 4-бальною шкалою із занесенням до документів обліку успішності

студентів.

3.1.5. Оцінка з поточного контролю виставляється одна за семестр після проведення останнього у ньому семінарського заняття.

3.1.6. Викладач, який проводить семінарські заняття, виставляє у визначений термін кількість набраних з поточного контролю балів і заносить їх у відповідні документи обліку успішності студентів.
3.2. Модульний контроль
3.2.1. В умовах кредитно-трансферної системи організації навчального процесу зміст навчальних дисциплін залежно від їх обсягу розподіляється в робочій програмі на змістові модулі.

3.2.2. Кожний змістовий модуль оцінюється у балах за шкалою ECTS. Ціна модуля залежить від обсягу навчального матеріалу і визначається робочою програмою. Максимально за усі змістові модулі протягом семестру студент може отримати 40 балів.

3.2.3. Модульний контроль здійснюється після проведення усіх форм організації начального процесу, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни з урахуванням часу, необхідного для перездач, незалежно від того, чи читалися з них лекції і проводилися семінарські заняття.

3.2.4. Модульний контроль проводиться з використанням комп‘ютерної техніки, в письмовій формі або, як виняток, у письмово-усній формі.

Письмова чи комп’ютерна компонента модульного контролю обов’язкова та проводиться у формі виконання контрольних завдань (тестів, ситуаційних задач) для перевірки знання фактичного матеріалу відповідних модулів. Письмово-усна форма контролю застосовується на підставі рішення декана факультету за поданням кафедри.

3.2.5. Завдання для проведення модульного контролю можуть бути диференційованими за складністю, кількістю правильних відповідей та відповідною системою їх оцінювання.

3.2.6. Для проведення модульного контролю формуються варіанти контрольних завдань, які повинні бути рівнозначними за складністю. Структура завдань, система та критерії оцінювання результатів їх виконання визначаються робочою програмою навчальної дисципліни та доводяться до відома студентів на початку семестру.

3.2.7. До складання модулів допускаються студенти, які не мають незадовільних оцінок чи невідпрацьованих пропущених семінарських занять. Якщо модуль був прийнятий без фактичного відпрацювання незадовільних оцінок чи пропущених семінарських занять або необґрунтовано був визнаний викладачем складеним, результати його складання анулюються деканом відповідного факультету.

3.2.8. Модульний контроль проводиться у визначений розкладом час і місці. Тривалість модульного контролю не повинна перевищувати дві академічні години. На один день для студентів академічної групи встановлюється модульний контроль лише з однієї навчальної дисципліни. Якщо запланована письмово-усна форма проведення модульного контролю, то усна компонента проводиться після перевірки письмових завдань.

Перевірка письмової компоненти здійснюється протягом 3-х робочих днів із внесенням результатів у документи обліку успішності студентів.

3.2.9. Контрольне завдання виконується кожним студентом індивідуально. Самостійність виконання студентом свого завдання та дотримання встановленого порядку проведення контрольного заходу контролюється викладачем. При виконанні контрольного завдання студент може користуватися лише дозволеними допоміжними матеріалами або засобами. Під час контрольного заходу студенту забороняється в будь-якій формі обмінюватися інформацією з іншими студентами, а також використовувати, розповсюджувати, збирати варіанти контрольних завдань. У разі порушення зазначеного порядку робота студента припиняється і йому виставляється 0 балів, незалежно від обсягу виконаного контрольного завдання.

3.2.10. Студенти, які з поважних причин не були допущені або не з‘явилися на складання модульного контролю, допускаються до складання модульного контролю в установленому порядку.

Студенти, які без поважних причин не були допущені або не з‘явилися на складання модульного контролю, за модульний контроль отримують 0 балів.

Кількість набраних за модульний контроль балів заноситься викладачем у документи обліку успішності студентів.

3.2.11. Перескладання модулів не допускається.

3.2.12. Студент має право ознайомитися з власними результатами модульного контролю після завершення його проведення на курсі.3.3. Підсумковий семестровий контроль

3.3.1. Підсумковий семестровий контроль з навчальної дисципліни проводиться у формі заліку (диференційованого заліку) за обсягом навчального матеріалу, визначеним робочою програмою, і в терміни, встановлені розкладом.

3.3.2. Студент вважається допущеним до семестрового контролю з конкретної навчальної дисципліни (заліку (диференційованого заліку), якщо він виконав усі види робіт, передбачені робочою програмою цієї навчальної дисципліни.

3.3.3. Семестрова оцінка з навчальної дисципліни, підсумковий семестровий контроль з якої проводиться у формі заліку (диференційованого заліку), обчислюється шляхом додавання набраних студентом балів з поточного та модульного контролю (табл.3.1) за шкалою ЕСТS (табл.3.2).

Таблиця 3.1

Порядок обчислення балів, набраних студентом з поточного, модульного та підсумкового семестрового контролю з навчальної дисципліниКаталог: files -> %D0%EE%E1%EE%F7%B3%20%EF%F0%EE%E3%F0%E0%EC%E8%20%D5%D3%D3%CF -> 1.%DE%F0%E8%E4%E8%F7%ED%E8%E9%20%F4%E0%EA%F3%EB%FC%F2%E5%F2 -> %CF%B3%E4%E3%EE%F2%EE%E2%EA%E0%20%EC%E0%E3%B3%F1%F2%F0%B3%E2%20%E7%E0%20%F1%EF%E5%F6%B3%E0%EB%FC%ED%B3%F1%F2%FE%208.03040101 -> %CF%F0%EE%E3%F0%E0%EC%E8%20%F2%E0%20%F0%EE%E1%EE%F7%B3%20%EF%F0%EE%E3%F0%E0%EC%E8%20%ED%E0%E2%F7%E0%EB%FC%ED%E8%F5%20%E4%E8%F1%F6%E8%EF%EB%B3%ED -> %CA%F0%E8%EC%B3%ED%E0%EB%FC%ED%EE-%EF%F0%E0%E2%EE%E2%E0%20%F1%EF%E5%F6%B3%E0%EB%B3%E7%E0%F6%B3%FF
1.%DE%F0%E8%E4%E8%F7%ED%E8%E9%20%F4%E0%EA%F3%EB%FC%F2%E5%F2 -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
1.%DE%F0%E8%E4%E8%F7%ED%E8%E9%20%F4%E0%EA%F3%EB%FC%F2%E5%F2 -> Робоча програма з навчальної дисципліни
1.%DE%F0%E8%E4%E8%F7%ED%E8%E9%20%F4%E0%EA%F3%EB%FC%F2%E5%F2 -> Програма для студентів юридичного факультету Семестр V (модуль 1, 2) VІ
1.%DE%F0%E8%E4%E8%F7%ED%E8%E9%20%F4%E0%EA%F3%EB%FC%F2%E5%F2 -> Міністерство освіти І науки
%CA%F0%E8%EC%B3%ED%E0%EB%FC%ED%EE-%EF%F0%E0%E2%EE%E2%E0%20%F1%EF%E5%F6%B3%E0%EB%B3%E7%E0%F6%B3%FF -> Робоча програма з навчальної дисципліни теоретико-прикладні проблеми кримінального права україни для підготовки фахівців
1.%DE%F0%E8%E4%E8%F7%ED%E8%E9%20%F4%E0%EA%F3%EB%FC%F2%E5%F2 -> Робоча програма з навчальної дисципліни історія держави І права україни для підготовки фахівців
%CF%B3%E4%E3%EE%F2%EE%E2%EA%E0%20%EC%E0%E3%B3%F1%F2%F0%B3%E2%20%E7%E0%20%F1%EF%E5%F6%B3%E0%EB%FC%ED%B3%F1%F2%FE%208.03040101 -> Робоча програма з навчальної дисципліни проблеми державного будівництва та управління в україні для підготовки фахівців

Скачати 479.43 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка