Робоча програма з навчальної дисципліни " участь захисника у кримінальному судочинстві"Скачати 479.43 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації15.04.2016
Розмір479.43 Kb.
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ


УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА

Юридичний факультет

Кафедра кримінального права та процесу

------------------------------------------------------------------------------

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з нормативного та

науково-методичного забезпечення

_____________В. Т.Савицький

___________2010 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА

з навчальної дисципліни
УЧАСТЬ ЗАХИСНИКА У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ”
Для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Магістр з напрямку підготовки 0601 Право

Хмельницький

2010
Участь захисника у кримінальному судочинстві: Робоча програма з навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Магістр з напряму підготовки 0601 Право./[уклад. Н.О.Стьопіна ]. - Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2010. - ?? с.

Укладач:

Стьопіна Н.О., старший викладач кафедри кримінального права та процесу, магістр права, адвокат
Ухвалено на засіданні кафедри кримінального права та процесу ??? вересня 2010 р., протокол № .
Завідувач кафедри _________ ________Д.Л.Виговський.

Декан юридичного факультету_____________ В. І. Нагнибіда

Рекомендовано методичною радою університету __________2010 р., протокол №______
© Стьопіна Н.О., 2010

© Хмельницький університет управління та права, 2010
ЗМІСТ

Вступ ..................................................................................5

1. Опис навчальної дисципліни.............................................. 6

2. Структура навчальної діяльності................................ .. .... 8

2.1.Тематичний план навчальної дисципліни...................... 8

2.2.Зміст лекційних занять.................................................... 10

2.3.Зміст семінарських, практичних, лабораторних занять...............................................................................................13

2.4.Зміст самостійної роботи студентів.................................21

2.5. Модульний контроль........................................................24

2.5.1.Питання для модульного контролю.........................24

2.5.2.Приклади тестових завдань.............................. ....... 29

2.5.3.Приклади задач...........................................................30

2.6. Індивідуально-консультативна робота....................... ...31

2.6.1.Тематика рефератів................................................... 31

2.6.2.Тематика творчих та наукових завдань......... ..........33

3. Система поточного та підсумкового контролю з навчальної дисципліни...................................................................................... 33

4. Список рекомендованих джерел......................................... 37


ВСТУП
Робоча програма з навчальної дисципліни « Участь захисника у кримінальному процесі» складена згідно із програмою цієї дисципліни, відповідно до освітньо–професійної програми Магістра з напряму підготовки 0601 Право.

Міждисциплінарні зв’язки: Навчальна дисципліна „Участь захисника у кримінальному судочинстві” вивчається після вивчення дисциплін «Теорія держави і права», «Історія держави та права», «Судові та правоохоронні органи», «Конституційне право» «Кримінальний процес», «Цивільний процес», «Кримінальне право», «Цивільне право».Актуальність та необхідність вивчення діяльності захисника у кримінальному судочинстві в Україні обумовлена роллю адвокатури як правозахисного інституту, що відповідно до ст. 59 Конституції України виконує функції захисту від обвинувачення та надання правової допомоги для вирішення справ у судах та інших державних органах. Належний рівень надання правової допомоги адвокатами-захисниками, пошук нових підходів ефективного виконання професійних повноважень є завданнями адвокатури на сучасному етапі судово-правової реформи. Крім того, міжнародні стандарти організації та діяльності адвокатури встановлюють,що адвокатська спільнота повинна брати участь у вирішенні проблем юриспруденції взагалі, вносити свій вклад в досягнення суспільного добробуту, дотримуватись основоположних етичних категорій справедливості, честі, гідності, поваги до особистості кожної людини.


1.ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Мета вивчення дисципліни: набуття знань з питань правового регулювання діяльності адвоката-захисника у кримінальному судочинстві України;набуття знань з питань тактики та методики здійснення захисту підозрюваних,обвинувачених,підсудних,засуджених та виправданих у кримінальних справах як під час досудового слідства так і при розгляді кримінальних справ судом.

Предмет дисципліни: є вивчення загальних засад організації та діяльності адвокатів у кримінальному судочинстві, юридичних засобів захисту прав та законних інтересів підозрюваних, обвинувачених, підсудних ,засуджених та виправданих; Правил адвокатської етики, міжнародних актів, що регулюють діяльність адвокатів;практики Європейського суду з прав людини.

Курс


Напрям підготовки,

ОКР


Характеристика навчальної дисципліни
Семестр: 8

Кількість кредитів

ECTS: 1

Тижневе навантаження: 1,50601


Право

Магістр


Статус: нормативна

Загальна кількість годин: 39

Лекції: 18 год.

Семінарські заняття:14год

Самостійна робота: 22год.

Форма підсумкового контролю: залік
У результаті вивчення дисципліни «Участь захисника у кримінальному судочинстві» студент повинен- знати:

правові підстави участі адвокат-захисника у кримінальному судочинстві та гарантії адвокатської діяльності;

тактику та методику здійснення захисту прав та законних інтересів підозрюваних,обвинувачених,підсудних,засуджених та виправданих;

2. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка