Робоча програма українська література 12010102 «Сестринська справа», 12010101 «Лікувальна справа» ( фельдшер)Сторінка1/4
Дата конвертації14.04.2016
Розмір0.76 Mb.
  1   2   3   4
Міністерство охорони здоров’я України

Державний вищий навчальний заклад

Івано-Франківський національний медичний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ:

Перший проректор

__________ професор Ерстенюк Г. М.
«____________» _______________ 2012 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
5. 12010102 «Сестринська справа» , 5. 12010101 «Лікувальна справа» ( фельдшер),

5.12010106 «Стоматологія ортопедична»; 5.12020101«Фармація»

Факультет медичний, стоматологічний, фармацевтичний

Кафедра українознавства


Нормативні даніФорма навчання

Курс

Семестр

Кількість годин

Проміжний контр (тижд)

Підсумковий контр (тижд)

Всього

Аудиторних

С

П

РС

лекції

практичні

заняття


лабораторні

заняття


Семінарські

заняттяДенна

І

І-ІІ

210

80

-

-

80

50

-

д. залік

29


Вечірня

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Заочна

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Робочу програму склав к. філол. н. , доц. Курчій Д. Д.


Івано-Франківськ - 2012

Робоча програма складена к. філол. н. , доц. кафедри українознавства

Д. Д. Курчієм відповідно до затвердженої Міністерством освіти і науки України Навчальної програми (Українська література) для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти, (схвалено комісією з філології Науково-методичної Ради з питань освіти МОН України (витяг з протоколу №4 від 29. 06. 2010 р.). Надано гриф «Рекомендовано Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти як навчальну програму для студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації» (від 31. 08. 10 № 1. 4 / 18-3379). К. – 2010.


Робочу програму обговорено і затверджено на засіданні кафедри українознавства (протокол № 2 від 31 серпня 2012 року).


Завідувач кафедри українознавства акад. АН ВШУ Качкан В. А.


Програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії серпня 2012 року.

Протокол №

Голова циклової комісії доц. Мельничук О.М.Зміст


 1. Робоча навчальна програма
  1. Робочий навчальний план.

  2. Тематичні плани:

   1. Тематичний план лекцій.

   2. Тематичний план семінарських занять.

   3. Тематичний план для самостійної позааудиторної роботи.

  3. Засоби проведення контролю знань студентів.

1.3.1 Система та форми поточного, підсумкового контролів.

1.3.2. Оцінювання навчальної діяльності.

1.4. Перелік навчально-методичної літератури.

1.4.1. Основна література.

1.4.2. Додаткова література.


 1. Методичне забезпечення навчального процесу  1. Загальні методичні матеріали.

   1. Мета і завдання викладання навчальної дисципліни .

   2. Аналіз зв’язків навчальної дисципліни з суміжними предметами.

   3. Методи активізації та інтенсифікації навчання.

   4. Основні знання та вміння, які набувають студенти.

   5. Перелік обов’язкових практичних навичок.

  2. Методичні матеріали для викладачів.

2.2.1 Тези або тексти лекцій.

2.2.2. Методичні розробки для викладачів до проведення лекцій із студентами.

2.2.3. Методичні розробки для викладачів до проведення семінарських занять із студентами.

2.3. Методичні матеріали для студентів.

2.3.1. Методичні вказівки для студентів до семінарських занять.

2.3.2. Методичні вказівки для студентів до самостійної роботи студентів.

2.3.3. Теми творчих робіт.
3. Матеріальне забезпечення навчального процесу 1. Робоча програма


1. 1 Робочий навчальний план
«Сестринська справа», «Лікувальна справа» ( фельдшер),

«Стоматологія ортопедична», «Фармація»

Назва предмету,

семестр

Всього

годин


Аудиторних

Кількість годин на СПРС

Кількість годин у тиждень

Вид підсумкового контролю

л.

пз

л.з

с.з

Українська

література210

80

-

-

80

50

4

диф. залік

ІІ-ий семестрІ-ий

88

34

-

-

34

20

4
ІІ-ий

122

46

-

-

46

30

4

диф. залік


1.2. Тематичні плани
І –ий семестр 88 год.: 34 / 34 / 20
1.2.1. Тематичний план лекцій (34 год.)

Назва розділів і тем

Кількістьгодин

Примітки

I- ий семестр


Література 70-90-х років ХІХ ст.1.

Вступ. Літературний процес 70-90-х років ХІХ ст.

2
2.

І.С.Нечуй-Левицький. „Кайдашева сім’я”

2
3.

Панас Мирний (П.Рудченко). „Хіба ревуть воли, як ясла повні?”

2
4.

Українська драматургія і театр. І. Карпенко – Карий (І.Тобілевич). „Хазяїн” М.П.Старицький. «Не судилось»

2
5.

Іван Франко. Поезії. „Гімн”, „Ой ти, дівчино, з горіха зерня”, „Чого являєшся мені у сні?”, „Декадент”, „Розвивайся ти, високий дубе”. Поема „Мойсей” Повість „Перехресні стежки”

4Українська література 10-х років ХХ ст.6.

Література 10-х років ХХ ст. Б.Грінченко. „Каторжна”

2
7.


М.Коцюбинський. „Intermezzo”, „П’ятизлотник”, „Що записано в книгу життя” „Тіні забутих предків”

2
8.

Ольга Кобилянська. „Земля”

2
9.

Василь Стефаник. „Камінний хрест”, „Новина”

2
10.

Леся Українка. Поезії. „Contra spem spero”, „І все-таки до тебе думка лине...”,”Стояла я і слухала весну...”, „Все, все покинуть до тебе полинуть...”. „Лісова пісня”

4
11.

Микола Вороний. Поезії. „Іванові Франкові”, „Блакитна Панна”, „Інфанта”. Олександр Олесь (О.Кандиба). Поезії „З журбою радість обнялась...”, „Чари ночі”, „О слово рідне! Орле скутий !..”

2
12.

В.Винниченко. „Малорос-європеєць”

2Українська література 20-30 х років ХХ ст.13.

Вступ. Поезія. П.Тичина. Поезії „Арфами, арфами...”, „Гей, вдарте в струни, кобзарі...”, „Пам’яті тридцяти”. М.Рильський. Поезії. „Молюсь і вірю...”, „Запахла осінь в’ялим тютюном...”, «Слово про рідну матір»

2
14.

В.Сосюра. Поезії . „Білі акації будуть цвісти”, „Васильки”, „Любіть Україну”. Євген Плужник. Поезії. “Для вас, історики майбутні...”, “Вчись у природи творчого спокою...”

2
15.

Проза. Загальний огляд : Григорій Косинка(Стрілець). „На золотих богів”, „Мати”. М. Хвильовий (М.Фітільов). „Мати”

2Всього:

341.2.2. Тематичний план семінарських занять (34 год.)Назва розділів і тем

Кількістьгодин

Примітки
I- ий семестр


Література 70-90-х років ХІХ ст.1.

І.С.Нечуй-Левицький. „Кайдашева сім’я”

2
2.

Панас Мирний (П.Рудченко). „Хіба ревуть воли, як ясла повні?”

2
4.

Українська драматургія і театр. І. Карпенко – Карий (І.Тобілевич). „Хазяїн” М.П.Старицький. «Не судилось»

2
5.

Іван Франко. Поезії. „Гімн”, „Ой ти, дівчино, з горіха зерня”, „Чого являєшся мені у сні?”, „Декадент”, „Розвивайся ти, високий дубе”. Поема „Мойсей” Повість „Перехресні стежки”

4Українська література 10-х років ХХ ст.6.

Література 10-х років ХХ ст. Б.Грінченко. „Каторжна”

2
7.


М.Коцюбинський. „Intermezzo”, „П’ятизлотник”, „Що записано в книгу життя” „Тіні забутих предків”

2
8.

Ольга Кобилянська. „Земля”

2
9.

Василь Стефаник. „Камінний хрест”, „Новина”


2

10.

Леся Українка. Поезії. „Contra spem spero”, „І все-таки до тебе думка лине...”,”Стояла я і слухала весну...”, „Все, все покинуть до тебе полинуть...”. „Лісова пісня”

4
11.

Микола Вороний. Поезії. „Іванові Франкові”, „Блакитна Панна”, „Інфанта”. Олександр Олесь (О.Кандиба). Поезії „З журбою радість обнялась...”, „Чари ночі”, „О слово рідне! Орле скутий !..”

2
12.

В.Винниченко. „Малорос-європеєць”

2Література рідного краю

2Українська література 20-30 х років ХХ ст.13.

Вступ. Поезія. П.Тичина. Поезії „Арфами, арфами...”, „Гей, вдарте в струни, кобзарі...”, „Пам’яті тридцяти”. М.Рильський. Поезії. „Молюсь і вірю...”, „Запахла осінь в’ялим тютюном...”, «Слово про рідну матір»

2
14.

В.Сосюра. Поезії . „Білі акації будуть цвісти”, „Васильки”, „Любіть Україну”. Євген Плужник. Поезії. “Для вас, історики майбутні...”, “Вчись у природи творчого спокою...”

2
15.

Проза. Загальний огляд : Григорій Косинка(Стрілець). „На золотих богів”, „Мати”. М. Хвильовий (М.Фітільов). „Мати”

2Всього:

34  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка