Робоча програма токсикологічна хімія 12020101 «Фармація» Факультети: фармацевтичний, підготовки іноземних громадянСторінка1/8
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.18 Mb.
#10740
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5   6   7   8
Міністерство охорони здоров'я України

Івано-Франківський національний медичний університет

Фармацевтичний факультет

Факультет підготовки іноземних громадян

Кафедра хімії

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

З ДИСЦИПЛІНИ «ТОКСИКОЛОГІЧНА ХІМІЯ»
ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.12020101 – "Фармація"


Івано-Франківськ - 2012

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

___________ Ерстенюк А.М.

”__” .________ 2012 р.
РОБОЧА ПРОГРАМА

Токсикологічна хімія

7.12020101 «Фармація»

Факультети: фармацевтичний, підготовки іноземних громадян

Кафедра хімії
Нормативні дані

Форма навчанняКурс

Семестр

Кількість годин

Підсумко-

вий модуль

ний контроль (тиждень)


Підсумок по дисципліні

(тиждень)

Всього

Аудиторних

С

П

РС


Лекції

Практичні заняття

Лаборато-

рні


заняття

Семі

нарські


заняття

Денна

IV, V

8, 9

216

30

72114

35,
Робочу програму склали: доц.Стецьків А.О., ст.викладач Тимошенко В.Я.Івано-Франківськ - 2012

Робоча програма складена на основі типової програми з токсикологічної хімії, затвердженої першим заступником Міністра Охорони здоров’я України Р.О.Мойсеєнко 05.04.2012р. для студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів та фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації для спеціальності 7.12020101 «Фармація» відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) і освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими МОН України, навчальним планом, розробленим на засадах Європейської кредитно-трансферної системи, затвердженим наказом МОЗ України №930 від 07.12.2009 року.

Програма структурована на модулі, змістовні модулі, теми у відповідності з вимогами запропонованими наказом МОЗ України від 12.10.2004 року № 492 у документі «Рекомендації щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін». Вона містить 3 модулі, які в свою чергу поділяються на 6 змістовних модулів.

Робочу програму обговорено на засіданні кафедри ”30” жовтня 2012 р.

Протокол №3
Завідувач кафедри ______________доц.Стецьків А.О.
Робочу п рограму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії

” ” _________2012 р.Протокол №__
Голова циклової комісії ______________ проф.Мойсеєнко М.І.

ЗМІСТ
1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1. Робочий навчальний план . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2. Тематичні плани . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.1. Тематичний план лекцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2. Тематичний план практичних занять . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      1. Тематичний план самостійної позааудиторної роботи . . . . . . . .

      2. Структура залікових кредитів модулів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3. Засоби контролю знань студентів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.1. Засоби проведення поточного контролю рівня знань. . . . . . . . .
1.3.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань і його форми. . . . . . . . . .
1.4. Перелік навчально-методичної літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.1. Основна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
1.4.2. Додаткова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ . .
2.1. Загальні методичні матеріали. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1. Мета і завдання дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2. Аналіз зв’язків із суміжними дисциплінами. . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.3 Методи активації і інтенсифікації навчання. . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.4 Основні знання та вміння. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.5. Перелік обов’язкових практичних навичок . . . . . . . . . . . .
2.2.Методичні матеріали для викладачів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.1. Тези лекцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.2. Методичні розробки для викладачів до проведення практичних занять з студентами

2.2.3.Тести контролю знань студентів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2.3. Методичні матеріали для студентів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.1. Методичні вказівки для студентів до практичних занять . . . . .
2.3.2. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів . . . . . . . .
2.3.3. Теми індивідуальних занять і їх форми

2.4. Перелік питань для підсумкового контролю . . . . . . . . . . . . . . .


3. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. . . . . . . . . . . . . . . .

1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


1.1.РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Згідно з навчальним планом вивчення аналітичної хімії здійснюється впродовж другого року навчання. Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.
п/п

Назва дисципліни

Кредит

Всього

Кількість годин, з них


Вид контролю

Аудиторних


СПРС

Лекції

Практичні заняття

8 сем.

9 сем.

8 сем.

9 сем.

8 сем.

9 сем.

1 сем.

2 сем.

1.

Токсикологічна хімія

6,0

216

10

20

32

40

30

84

Модуль 1;

15 тиждень

Модуль 2, 3;

30, 37 тиждень

Програму дисципліни «Токсикологічна хімія» поділено на 3 модулі, які у свою чергу поділяються на 6 змістовних модулів:


Змістовий модуль 1. Основи токсикологічної хімії та хіміко-токсикологічного аналізу. Основні закономірності поведінки отруйних речовин в організмі. Складання плану судово-токсикологічного дослідження. Токсикологічна характеристика та методи хіміко-токсикологічного аналізу групи отруйних речовин, які ізолюються з біологічного матеріалу настоюванням досліджуваних об’єктів водою (мінеральні кислоти, луги та їх солі) та отрут, які ізолюються з біологічного матеріалу дистиляцією з водяною парою (леткі речовини).
Змістовий модуль 2. Токсикологічна характеристика та методи хіміко-токсикологічного аналізу групи отруйних речовин, які ізолюються з біологічного матеріалу мінералізацією (метали).
Змістовий модуль 3. Токсикологічна характеристика та методи хіміко-токсикологічного аналізу групи отруйних речовин, які ізолюються з біологічного матеріалу підкисленою водою або підкисленим етиловим спиртом, а також полярними органічними розчинниками, які змішуються з водою (лікарські речовини та отрути природного походження - отрути рослин, грибів, тварин і комах).
Змістовий модуль 4. Експрес-аналіз гострих інтоксикацій лікарськими речовинами (алкалоїдами і їх синтетичними аналогами) та отрутами природного походження.
Змістовий модуль 5. Токсикологічна характеристика та методи хіміко-токсикологічного аналізу групи отруйних речовин, які ізолюються з біологічного матеріалу органічними розчинниками - пестициди (отрутохімікати).
Змістовий модуль 6. Токсикологічна характеристика та методи хіміко-токсикологічного аналізу групи отруйних речовин, які потребують особливих методів виділення (фториди, кремнійфториди, бром, йод) та отрути, які визначаються безпосередньо в біологічному об’єкті - карбону (ІІ) оксид (чадний газ).

1.2. ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка