Робоча програма охорона праці та безпека життєдіяльності


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ВИКЛАДАЧУСторінка2/2
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.49 Mb.
#10810
ТипРобоча програма
1   2

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ВИКЛАДАЧУ


для проведення практичного заняття

з дисципліни Охорона праці та безпека життєдіяльності

Тема 3. «ВИМОГИ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ В ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИХ, СТОМАТОЛОГІЧНИХ І РЕНТГЕНКАБІНЕТАХ. РОБОТА З ЄМКОСТЯМИ ПІД ТИСКОМ (АВТОКЛАВАМИ), ЗІ СКЛОМ ТА ПРИЛАДАМИ ЗІ СКЛА В КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНИХ ЛАБОРАТОРІЯХ»
Підготував асистент кафедри ЕМД та МК Копчук С. І.
Обговорено на засіданні кафедри “___”_________2012р .

Протокол №_________.Івано-Франківськ, 2012


1.

Навчальна мета

Засвоїти основні вимоги техніки безпеки при організації роботи в фізіотерапевтичних, стоматологічних, ренгенкабінетах.

Навчитись працювати з ємкостями під тиском (автоклавами), зі склом та приладами зі скла в клініко-діагностичних лабораторіях.2.

Час

90 хв.

3.

Місце проведення

Навчальний клас.

4.

Навчально-матеріальне оснащення


а) Література

 1. Закон України про «Охорону праці».

 2. І.В.Кочін, Г.О.Черняков, П.І.Сідоренко і ін. «Охорона праці та безпека життєдіяльності населення у надзвичайних ситуаціях». Київ «Здоров’я», 2005.

 3. Є.П.Желібо, В.В.Зацарний «Безпека життєдіяльності». Київ, «Каравела», 2006.

 4. Наочні посібники.Навчальні питання та розрахунок часу

№ з/п

Навчальні питання

ЧасВступ

10Техніка безпеки при роботі з електроприладами

10Техніка безпеки при роботі з електромагнітними установками

10Техніка безпеки при роботі з лазерними установками

10.Техніка безпеки при роботі в фізіотерапевтичному кабінеті

10Техніка безпеки при роботі в рентгенкабінеті

10Техніка безпеки при роботі в зуботехнічній лабораторії

10Техніка безпеки при роботі в стоматологічному кабінеті

10Техніка безпеки при роботі з вогненебезпечними та вибухонебезпечними речовинами

10


Методичні вказівки
1. Загальні організаційно-методичні вказівки
Заняття проводити у складі групи. Воно починається з докладу старости групи про присутність студентів і їх готовність до заняття.

Викладач звертає увагу студентів на вивчення під час самостійної підготовки актуальності теми у зв’язку з тим, що техніка безпеки при роботі у фізіотерапевтичних, стоматологічних, рентгенкабінетах є надзвичайно важливою, як для медичного персоналу, пацієнтів, так і для нормального функціонування вишезгаданих кабінетів.


2. методичні вказівки щодо відробки навчальних питань

Заняття проводити у вигляді діалогу для закріплення пройденого матеріалу, знань, отриманих студентами на лекції, в процесі самостійної підготовки і в проведенні поточного модуля.

При розгляді питань особливу увагу звернути на важливості тем, які розглядаються.

При підведенні підсумків оцінити роботу студентів на занятті, вказати на недоліки в підготовці до заняття.
2.3. МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ
2.3.1. Методичні вказівки для студентів

до практичних занять
ВЗІРЕЦЬ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ національний МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

кафедра екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

Затверджую”

Завідуючий кафедрою ЕМД та МК

професор В.КРИСА


“____”________________ 2012 р.
Методичні вказівки
студентам для проведення практичного заняття
з дисципліни «Охорона праці та безпека життєдіяльності»

Тема 3 «ВИМОГИ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ В ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИХ, СТОМАТОЛОГІЧНИХ І РЕНТГЕНКАБІНЕТАХ. РОБОТА З ЄМКОСТЯМИ ПІД ТИСКОМ (АВТОКЛАВАМИ), ЗІ СКЛОМ ТА ПРИЛАДАМИ ЗІ СКЛА В КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНИХ ЛАБОРАТОРІЯХ»


Підготував асистент кафедри ЕМД та МК Копчук С.І..

Обговорено на засіданні

кафедри

“___”________ 2012р.

Протокол №_________.

Івано-Франківськ, 2012

1.

Актуальність теми

1. Теоретична та практична підготовка майбутніх фахівців щодо створення безпечних умов діяльності і життя.

2. Аналізувати і оцінювати наслідки впливу на людину небезпечних, шкідливих і вражаючих факторів, які є в лікувальних закладах та вимоги техніки безпеки.

3. Ознайомлення з інструкціями з техніки безпеки при роботі в фізіотерапевтичних, стоматологічних та рентгенкабінетах.


2.

Навчальна мета

Засвоїти основні вимоги техніки безпеки при організації роботи в фізіотерапевтичних, стоматологічних, ренгенкабінетах.

Навчитись працювати з ємкостями під тиском (автоклавами), зі склом та приладами зі скла в клініко-діагностичних лабораторіях.3.

Навчальні питання:

1. Техніка безпеки при роботі з електроприладами

2. Техніка безпеки при роботі з електромагнітними установками

3. Техніка безпеки при роботі з лазерними установками

4. Техніка безпеки при роботі в фізіотерапевтичному кабінеті

5. Техніка безпеки при роботі в рентгенкабінеті

6. Техніка безпеки при роботі в зуботехнічній лабораторії

7. Техніка безпеки при роботі в стоматологічному кабінеті

8. Техніка безпеки при роботі з вогненебезпечними та вибухонебезпечними речовинами
4.

Завдання до самостійної позааудиторної підготовки

Для реалізації мети заняття необхідно підготуватись по наступних питаннях:

 1. Техніка безпеки при роботі з електроприладами, електромагнитними та лазерними установками.

 2. Техніка безпеки при роботі в фізіотерапевтичному кабінеті, рентгенкабінеті, зуботехнічній лабораторії, стоматологічному кабінеті.

 3. Техніка безпеки при роботі з радіоактивними речовинами, органічними речовинами, отруйними, вогненебезпечними та вибухонебезпечними речовинами.

 4. Техніка безпеки при роботі зі склом та приладами зі скла.

5.

Навчально-матеріальне оснащення

а) Література


 1. Закон України про «Охорону праці».

 2. І.В.Кочін, Г.О.Черняков, П.І.Сідоренко і ін. «Охорона праці та безпека життєдіяльності населення у надзвичайних ситуаціях». Київ «Здоров’я», 2005.

 3. Є.П.Желібо, В.В.Зацарний «Безпека життєдіяльності». Київ, «Каравела», 2006.


б) Наочні посібники:

 1. Інструкції з техніки безпеки

 2. Стенди навчального класу.

 3. Плакати, таблиці.2.3.2. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів
ВЗІРЕЦЬ
Навчальне завдання

студентам на самостійну підготовку

з дисципліни "Охорона праці та
безпека життєдіяльності
"
Тема № 3. Вимоги техніки безпеки при організації роботи в фізіотерапевтичних, стоматологічних, рентгенкабінетах. Робота з ємкостями під тиском (автоклавами), зі склом та приладами зі скла в клініко-діагностичних лабораторіях»
Навчальні питання


  1. Техніка безпеки при роботі з електроприладами, електромагнітними та лазерними установками.

  2. Техніка безпеки при роботі в фізіотерапевтичному кабінеті, рентгенкабінеті, зуботехнічній лабораторії, стоматологічному кабінеті.

  3. Техніка безпеки при роботі з радіоактивними речовинами, органічними речовинами, отруйними, вогненебезпечними та вибухонебезпечними речовинами.

  4. Техніка безпеки при роботі зі склом та приладами зі скла.

Література:

 1. Закон України «Про охорону праці».

 2. І.В.Кочін, Г.О.Черняков, П.І.Сидоренко та ін. «Охорона праці та безпека жіттєдіяльності населення у надзвичайних ситуаціях». Київ. «Здоров’я, 2005.

 3. Є.П.Желібо, В.В.Зацарний «Безпека життєдіяльності». Київ, «Каравела», 2006.

Примітка: 1. В робочих зошитах мати конспекти з викладених питань.

2.Навчальні питання опрацювати на самостійній підготовці.2.3.3. Тематика індивідуальних завдань та їх форма


 1. Розташування хімічно небезпечних об’єктів на території України (графічна робота на карті).

 2. Розташування радіаційно небезпечних об’єктів на території України (графічна робота на карті).

 3. Розташування хімічно небезпечних об’єктів на території Івано-Франківської області (графічна робота на карті).

 4. Розташування радіаційно небезпечних об’єктів на території Івано-Франківської області (графічна робота на карті).

 5. Медико-екологічні наслідки аварій на хімічно небезпечних об’єктах (реферативна доповідь).

 6. Медико-екологічні наслідки аварій на радіаційно небезпечних об’єктах (реферативна доповідь).

 7. Медико-екологічні наслідки повені 2006 року в західних областях України (реферативна доповідь).

3. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
3.1. Технічні засоби


    1. Кінопроекційна апаратура.

    2. Графопроектори.

    3. Магнітофон.

    4. Екрани.

    5. Прозірки.

    6. Оргтехніка.

    7. Дозиметричні прилади.

    8. Прилади хімічної розвідки.


3.2. Унаочнення
Навчальні стенди:

  1. Топографічні карти.

  2. Методика оцінки обстановки.

  3. Організація лікувально-евакуаційного забезпечення при НС.

  4. Організація медичного забезпечення військової частини в обороні.

  5. Медичне постачання.

  6. Медична розвідка.

  7. Медицина катастроф.

  8. Класифікація надзвичайних ситуацій.

  9. Транспортні аварії

  10. Екологічні катастрофи.

  11. Аварії на ХНО.

  12. Майданчик спеціальної обробки

  13. Відділення спеціальної обробки

  14. Технічні засоби дезактивації та дегазації.

  15. Дезактивуючі та дегазуючі речовини і розчини

  16. Технічні засоби хімічної розвідки.

  17. Засоби захисту від ЗМУ.

  18. Захист військ від ядерної зброї.

  19. Схема тканинного дихання та механізм дії ціанідів.

  20. Медична допомога ураженим ОР на етапах медичної евакуації.

  21. Фізико-хімічні властивості ОР

  22. Схема механізму уражаючої дії ФОР.


Макети


       1. Макет майданчика санітарної обробки.

       2. Макет Відділення спеціальної обробки.

       3. Макет схема ДП-5В.

       4. Макети фільтруючих та ізолюючих засобів захисту органів дихання.

       5. Макети апаратів штучного дихання та польової кисневої апаратури.
   1. Плакати та посібникиПоділіться з Вашими друзьями:
1   2
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка