Робоча програма навчальної дисципліни ввспб 40. психосоціальні аспекти девіантної поведінки та психічних захворюваньСкачати 453.13 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації11.04.2016
Розмір453.13 Kb.
#1280
ТипРобоча програма
1   2

ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


  1. Контрольна робота виконується державною (українською) мовою.

  2. Обсяг контрольної роботи не повинен перевищувати 15 сторінок комп’ютерного тексту. Контрольна робота має бути оформлена належним чином (див. Патика Н.І. Стандарти на оформлення магістерських, дипломних, бакалаврських, курсових, контрольних робіт та рефератів. – К.: ІПК ДСЗУ, 2008. – 26с.).

  3. Контрольна робота повинна мати вступ, основну частину (3 розділи з відповідними підрозділами), висновки та список використаних джерел, виконана 14-м розміром шрифту Timеs Nеw Roman через 1,5 інтервали.

  4. Контрольна робота має бути виконана і направлена для перевірки протягом міжсесійного періоду, тобто навчального року, протягом якого здійснюється робота студента над засвоєнням навчального матеріалу як самостійно, так і під керівництвом викладача, але не пізніше як за 30 днів до початку сесії для студентів заочної форми навчання, передбаченої навчальним планом.


ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

  1. Контрольна робота оцінюється за чотирибальною національною шкалою та в балах за кредитно-трансфертною системою:

   Оцінка

   ECTS

   Оцінка

   у національній шкалі

   Бали


   за ECTS

   A ( відмінно)

   5 (відмінно)

   47 - 50


   B (дуже добре)

   4 (добре)

   44 - 46


   C (добре)

   40 - 43


   D (задовільно)

   3 (задовільно)

   35 - 39


   E (достатньо)

   30 - 34


   FX (незадовільно) з можливістю повторного складання

   2 (незадовільно)

   18 - 29


   F (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням

   1-17


  2. У разі отримання слухачем незадовільної оцінки, останній повинен усунути виявлені недоліки і повторно захистити її в установлений викладачем строк.

  3. Слухач, який не виконав контрольної роботи або якщо його робота не зарахована за результатами її виконання, не допускається до семестрового контролю з дисципліни.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Теоретична частина. Перелік тем для рефератів

 1. Особистість як суб’єкт соціальних відносин.

 2. Внутрішньоособистісні фактори, що детермінують соціальну поведінку людини.

 3. Фактори мікросоціального середовища, що обумовлюють соціальну поведінку особистості.

 4. Соціальні ролі та соціальна поведінка.

 5. Девіантна поведінка як соціально-психологічна проблема.

 6. Соціально-економічні фактори, що детермінують девіантну поведінку.

 7. Біологічні трактування причин девіантної поведінки. Теорія Ч.Ломброзо.

 8. Психологічні передумови девіантної поведінки.

 9. Девіантна поведінка як фактор ризику делінквентності підлітків.

 10. Поняття моралі та її соціально-поведінкове значення.

 11. Суїцидальна поведінка як прояв девіантної поведінки особистості.

 12. Діалектична єдність девіантної поведінки та суспільних норм.

 13. Класифікація девіантної поведінки особистості.

 14. Соціально-психологічні аспекти позитивної та негативної девіації.

 15. Значення соціальних і культурних факторів у формуванні девіантної поведінки.

 16. Аномія як основна причина девіації (за Е.Дюркгеймом та Р.Мертоном).

 17. Джерела девіантної поведінки особистості в сучасному суспільстві.

 18. Девіація і субкультури.

 19. Вплив ціннісних орієнтацій особистості на формування девіантної поведінки.

 20. Особливості формування хворобливих соціально-психологічних станів у суспільствах, що переживають трансформацію.

 21. Значення конфліктів у стимулюванні девіантної поведінки.

 22. Психологічні основи профілактики і корекції девіантної поведінки особистості.

 23. Психолого-педагогічні передумови попередження девіантної поведінки особистості.

 24. Організація роботи психолога з девіантними особистостями.

 25. Категорія психічного здоров’я.

 26. Поняття «стигми» в психіатрії.

 27. Деструктивний вплив психічних захворювань на особистість хворого та його соціальну поведінку.

 28. Експертні аспекти поведінкових розладів при психічних захворюваннях.

 29. Основи соціальної реабілітації психічно хворих.

 30. Вплив моделі соціальної поведінки на професійне становлення особистості.


Практична частина. Ситуаційні задачі.

 1. Хлопчик 10 років погано поводиться на уроках, виявляє агресію до однокласників. Якими мають бути дії шкільного психолога в даній ситуації?

 2. До психолога на консультацію прийшли мати і дитина – 15-річний підліток. Жінка розлучилася з чоловіком 3 роки тому, в нього інша сім’я. Дитина прогулює школу, тривалий час проводить за комп’ютером, конфліктує з матір’ю і не допомагає їй по господарству. Що має порадити психолог у такому випадку?

 3. Дівчинка 13 років поступила до відділення токсикології дитячої лікарні через отруєння ліками як спробу суїциду. Вдягається у все чорне, волосся пофарбоване в зелений колір. Цікавиться окультизмом і фентезі, в компанії кілька разів пробувала курити «траву». Окресліть алгоритм дій психолога.

 4. Студент 24 років, раніше був звичайним спокійним за вдачею хлопцем, дещо сором’язливим, навчався добре, товаришував з однокурсниками. Після сварки з дівчиною почав прогулювати заняття, не склав сесію, конфліктує з батьками. Змінилося коло друзів – став відвідувати неформальні молодіжні організації, цікавиться субкультурою готів, зробив татуювання та пірсинг. Яку допомогу може надати психолог?

 5. Дівчина навчалася в коледжі за фахом «дизайнер одягу», по закінченні планувала продовжити навчання в університеті. Однак на другому курсі коледжу почала гірше вчитися, скаржиться на «плутання думок», «завантаженість в голові». Порушився сон, стала усамітнюватися, уникати студентських вечірок та інших заходів, у яких раніше охоче брала участь. Поясніть можливі причини такого стану і окресліть завдання психолога в цій ситуації.

 6. Хлопець 22 років, з 15-річного віку хворіє на параноїдну форму шизофренії, інвалід ІІ групи. Проживає окремо від батьків, коло спілкування обмежене. Які заходи соціальної реабілітації можна порадити в даному випадку?

 7. Молодий чоловік 26 років проживає в соціально неблагополучній родині (мати і вітчим зловживають алкоголем), спеціальної освіти не має, працює вантажником в супермаркеті, не бачить перспектив у своєму житті. Чим може допомогти психолог в такому випадку?- Аргументуйте свою думку.

 8. До шкільного психолога по допомогу звернулася класний керівник 10 класу з проханням вплинути на учнів з метою зменшення взаємної агресії. Протягом останніх 2-3 місяців з’ясування стосунків між однокласниками набуло вкрай агресивної форми, щоденні бійки, псування речей тощо. Якими можуть бути причини такої поведінки і як має діяти шкільний психолог?

 9. Хлопець 14 років з соціально неблагополучної родини: батько страждає на хронічний алкоголізм, неодноразово вчиняв правопорушення в стані сп’яніння, проживає окремо. Мати багато працює (бухгалтер в приватній фірмі), з дитиною спілкується мало, не цікавиться її справами. Через погану поведінку та відставання в навчанні хлопець був переведений до спеціальної школи-інернату, де одразу звернув на себе увагу брутальною поведінкою. Як має працювати з такою дитиною шкільний психолог?

 10. Жінка 32 років – інвалід ІІ групи, за фахом перекладач англійської мови, не працює останні 5 років, страждає на параноїдну форму шизофренії. Які заходи соціальної реабілітації може порадити психолог?

 11. Дівчина 16 років раптово вибігла на середину проїжджої частини і розмахувала руками, намагаючись керувати дорожнім рухом, створюючи небезпечну ситуацію для себе та оточуючих. «Швидкою допомогою» була невідкладно госпіталізована до психіатричної лікарні. Якими можуть бути причини неадекватної поведінки дівчини та які психодіагностичні методики має застосувати клінічний психолог для диференціальної діагностики?

 12. Шкільний психолог працює в інтернаті для дітей-напівсиріт, багато з яких є «соціальними соротами». Якими мають бути заходи профілактично-корекційної роботи психолога щодо попередження формування девіантної поведінки в учнів інтернату?

 13. Хлопець 12 років в компанії старших за віком друзів неодноразово «з цікавості» вживав різні психоактивні речовини. Як можна охарактеризувати таку поведінку і якими мають бути дії психолога в цій ситуації?

 14. Чоловік страждає на параноїдну шизофренію, є інвалідом ІІ групи, не працює, проживає окремо від родини, веде дивакуватий спосіб життя. Його дружина за фахом художник, її роботи цінуються фахівцями, однак вона теж має певні психічні відхилення і, занурюючись в роботу, не займається домашнім господарством, не прибирає і не готує. Дитина – син 16 років – має досить високий рівень інтелектуального розвитку, однак до успіхів у навчанні ставиться байдуже, часто прогулює школу, втікає з дому, подорожує «автостопом» по всій країні, півроку проживав у циганському таборі. Після мандрівок самостійно повертається додому, але через деякий час знову подається в мандри. Дайте соціально-психологічну характеристику ситуації та окресліть дії психолога в даному випадку.

 15. Група підлітків регулярно обляпують фарбою лавки в міському парку. Як можна охарактеризувати таку поведінку і які соціально-психологічні заходи можуть бути ефективними для її корекції?
 1. Методи навчання

Для активізації процесу навчання студентів в ході вивчення дисципліни застосовуються такі навчальні технології та засоби: лекції, інтерактивні практичні заняття, ділові ігри, тренінги, перегляд відеофрагментів тощо.

 • на лекціях чітко та зрозуміло структурується матеріал; зосереджується увага студентів на проблемних питаннях; наводяться конкретні приклади практичного застосування отриманих знань; звертаються до зарубіжного досвіду вирішення окремих проблем; заохочуються студенти до критичного сприймання нового матеріалу замість пасивного конспектування; використовуються наочні матеріали, схеми, таблиці, моделі, графіки; використовуються технічні засоби навчання: мультимедійний проектор, слайди тощо;

 • на практичних заняттях запроваджуються різні навчальні технології: вирішення ситуаційних вправ; розв’язання проблемних питань; мозковий штурм; кейс-методи; презентації; аналіз конкретної ситуації; робота в малих групах; рольові та ділові ігри; банки візуального супроводження; письмовий контроль знань; індивідуальне та групове опитування; перехресна перевірка завдань з наступною аргументацією виставленої оцінки тощо.

Обов’язковими елементами активізації навчальної роботи студентів є чіткий контроль відвідування студентами занять, заохочення навчальної активності, справедлива диференціація оцінок.


 1. Методи контролю

Контроль і оцінювання знань, вмінь та навичок студентів складається з двох етапів:

 • поточного контролю роботи студентів;

 • підсумкового контролю (залік).

Поточний контроль здійснюється в процесі вивчення дисципліни на семінарських заняттях і проводиться у терміни, які визначаються календарним планом.

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння теоретичного матеріалу, вироблення навичок використання знань на практиці, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст теми, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал (презентація).

Об’єктами поточного контролю знань студентів є:


 • систематичність, активність, своєчасність та результативність роботи над вивченням програмного матеріалу дисципліни, у т.ч. виконання домашніх завдань та розв’язання задач;

 • виконання завдань для самостійного опрацювання;

 • виконання модульного завдання.

Поточний контроль знань, вмінь та навичок студентів передбачає застосування таких видів:

 • тестові завдання;

 • обговорення проблеми, дискусія;

 • аналіз конкретних ситуацій (поданих у вигляді усного, текстового або графічного матеріалу);

 • ділові ігри (кейс-методи);

 • презентації результатів роботи;

 • інші.

Об’єктом підсумкового контролю знань студентів у формі заліку є виконання усних та письмових завдань.

На залік виносяться вузлові питання, типові та комплексні задачі, завдання, що потребують творчого підходу та вміння синтезувати отримані знання.

Результати заліку студентів заочної форми навчання оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів.
 1. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИПоточне тестування, самостійна та контрольна робота

Підсумковий тест

Сума

50

50

100

Змістовний модуль 1

Змістовний модуль 2

Змістовний модуль 3Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7
Шкала оцінювання: національна та ECTS

90-100 балів – відмінно (А);

82-89 балів – добре (В);

75-81 балів – добре (С);

68-74 балів – задовільно (D);

60-67 балів – задовільно (E);35-59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (FX);

  1. балів – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F). 1. Методичне забезпечення:

навчально-методичний комплекс вивчення дисципліни, робоча програма навчальної дисципліни, програма навчальної дисципліни, фото- , відео- та інші ілюстративні матеріали, стимульні тестові психодіагностичні матеріали.
12. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

 1. Характеристика особистості як суб’єкта соціальних відносин.

 2. Умови продуктивності активної діяльності особистості.

 3. Визначення і сутність соціальної поведінки особистості.

 4. Різновиди соціальної поведінки за її характером.

 5. Основні детермінуючі фактори девіантної поведінки.

 6. Погляди Ч.Ломброзо на причини девіантної поведінки.

 7. Поняття девіантної поведінки.

 8. Зв’язок девіантної поведінки з психологічними рисами особистості.

 9. Соціологічне пояснення девіантної поведінки.

 10. Сутність поняття «аномія».

 11. Самогубство як прояв девіантної поведінки.

 12. Погляди Е.Дюркгейма на девіантну поведінку.

 13. Негативні та позитивні аспекти девіантної поведінки.

 14. Девіантна поведінка як фактор удосконалення соціальних норм.

 15. Розвиток теорії аномії в працях Р.Мертона.

 16. Основні форми девіантної поведінки.

 17. Різновиди позитивної девіації.

 18. Прояви негативної девіації.

 19. Конформізм як прояв девіантної поведінки.

 20. Поняття інноваційної девіантної поведінки (за Р.Мертоном).

 21. Ескейпізм (ретритизм) як різновид девіантної поведінки та його прояви.

 22. Активні прояви девіантної суспільної поведінки (бунт, заколот, тероризм, радикалізм).

 23. Ритуалізм як форма девіантної поведінки.

 24. Сутність теорії структурного функціоналізму Р.Мертона.

 25. Основи класифікації девіантної поведінки.

 26. Соціальна дезорганізація суспільства як одне із джерел девіантної поведінки особистості.

 27. Вплив субкультур на соціальну поведінку особистості.

 28. Субкультури та девіації.

 29. Пояснення девіацій з погляду марксизму.

 30. Внутрішня суперечливість суспільства в теорії конфліктів як причина девіантної поведінки особистості.

 31. Девіації з погляду теорії «навішування ярликів».

 32. Поняття стигматизації в психіатрії.

 33. Соціальна несправедливість як джерело девіації.

 34. Методи дослідження девіантної поведінки.

 35. Протиріччя соціального розвитку як фактор появи та поширення девіації.

 36. Соціокультурні аспекти девіантної поведінки.

 37. Механізми взаємозв’язку різних факторів девіантної поведінки.

 38. Вплив ціннісних орієнтацій особистості на її соціальну поведінку.

 39. Значення мікросоціального с середовища в процесі формування соціальної поведінки особистості.

 40. Мотиваційна сфера особистості та її соціальна поведінка.

 41. Інституціональні форми суспільства як фактори, що детермінують соціальну поведінку.

 42. Стійкі перекручування ціннісних орієнтацій як прояв соціально-поведінкових відхилень.

 43. Соціальна поведінка девіантної особистості на ринку праці.

 44. Майнові злочини як прояв соціальної девіації.

 45. Взаємозв’язок моральних норм і соціальної поведінки.

 46. Соціально-психологічні особливості, що впливають на соціальну поведінку особистості.

 47. Негативні соціальні явища як поведінкове віддзеркалення суспільних відносин.

 48. Експертні аспекти поведінкових розладів (питання осудності, дієздатності, працездатності).

 49. Поняття соціальної реабілітації.

 50. Визначення психолого-педагогічної реабілітації.

 51. Завдання Державної служби зайнятості України в контексті професійно-трудової реабілітації осіб із порушеннями психічного здоров’я.

 52. Визначення професійної реабілітації.

 53. Психологічний супровід професійно-трудової реабілітації осіб із порушеннями психічного здоров’я.

 54. Нормативно-правове забезпечення соціальної реабілітації.

 55. Законодавче регулювання процесу соціальної реабілітації осіб із психічними захворюваннями.

 56. Психологічні зміни особистості внаслідок психічних захворювань.

 57. Вплив психотичних психічних захворювань на соціальну поведінку особистості.

 58. Поведінкові девіації внаслідок межових порушень психічного здоров’я.

 59. Психосоціальне значення психогігієни та психопрофілактики.

 60. Гендерні особливості соціальної поведінки та поведінкових девіацій особистості.


13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Нормативно-правові акти

 1. Конвенція ООН про права інвалідів, ратифікована Законом України N1767-VI ( 1767-17 ) від 16.12.2009 }.

 2. Конвенція 159 Міжнародної організації праці «Про професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів», ратифікована Законом України від 6 березня 2003 р. № 624-ІV.

 3. Рекомендації Міжнародної організації праці №88 щодо професійного навчання дорослих, включаючи інвалідів, ухвалені 30 червня 1950 р. на 33-й сесії Генеральної конференції МОП у Женеві.

 4. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, №21, ст. 252 (із змінами і доповненнями).

 5. Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» від 06.10.05 №2961/2005 // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 2-3, ст.36 (із змінами і доповненнями).

 6. Закон України «Про психіатричну допомогу» /Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000.- №19, ст..143 (із змінами і доповненнями)/

 7. Закон України «Про зайнятість населення».- Режим доступу: http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/Povidomlennya/65491.html/.


Базова

 1. Максимова Н.Ю. Психологія девіантної поведінки.- К., 2011.- 518 с.

 2. Змановская Е.В. Девианология: Психология отклоняющегося поведения: Уч. пособие.- М., 2008.- 288 с.

 3. Клейберг Ю.А. Психология девиантного поведения: уч. пособие для вузов.- М., 2001.- 160 с.

 4. Мартинюк І.А. Патопсихологія: навч. посібник.- К., 2008.- 208 с.

 5. Зейгарник Б.В. Патопсихология: уч. пособие.- М., 2007.- 208 с.

 6. Холостова Е.И., Дементьева Н.Ф. Социальная реабилитация: уч. пособие.- М., 2003.- 340 с.

 7. Вікова психологія: підручник / Р.В.Павелків.- К., 2011.- 469 с.

 8. Крайг Г., Бокум Д. Психология развития. – СПб: Питер, 2004. – 940 с.

 9. Фернхем А., Хейвен П. Личность и социальное поведение. – СПб.: Питер, 2001. – 368 с.

 10. Примуш М.В. Загальна соціологія.- К., 2004.


Допоміжна

 1. Большой толковый психологический словарь /Ребер А. том 1 (А-О). – М.: Вече, 2000. – 592 с.

 2. Венар Ч., Кериг П. Психопатология развития детского и подросткового возраста. – М.: Олма-пресс, 2004. – 384 с.

 3. Докторович М.О. Делінквентна поведінка особистості: факторний аналіз// Максименко С.Д. Реалізація нужди у підлітковому віці: збірник наукових праць, т.2, вип.. 4.- с. 65-68.

 4. Ханипов Р.А. Делинквентное поведение несовершеннолетних как нарушение социальных и правовых норм //Социологические исследования. – 2007. – №12. – с. 95-103.

 5. Вікова та педагогічна психологія: навч. посібник// О.В.Скрипниченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін..- К., 2007.- 400 с.

 6. Заброцький М.М. Вікова психологія: навч. посібник.- К., 2002.- 104 с.


Інформаційні Інтернет-ресурси

 1. http://uk.wikipedia.org/wiki

 2. http://pidruchniki.ws


IV. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік

IV. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік

V. Засоби діагностики успішності навчання: поточне тестування, оцінка за участь в практичних заняттях, оцінка за самостійно виконану роботу, підсумкова письмова контрольна робота

ЗМІСТ1. Опис навчальної дисципліни

32. Мета та завдання навчальної дисципліни

43. Програма навчальної дисципліни

84. Структура навчальної дисципліни


10


5. Теми семінарських занять

11

6. Самостійна робота


11
7. Індивідуальні навчально-дослідні завдання

168. Методи навчання

219. Методи контролю
10. Розподіл балів, які отримують студенти
11. Методичне забезпечення

21
22
2212. Орієнтовний перелік питань до підсумкового

контролю знань2313. Рекомендована література

24Навчально-методичне видання
Коляденко Ніна Володимирівна
Робоча програма навчальної дисципліни

«Психосоціальні аспекти девіантної поведінки та психічних захворювань»

Відповідальний за випуск М.М.Руженський

Комп’ютерний набір Н.В.Коляденко

Підписано до друку 26. 12. 2013 р. Формат 60×84/16. Папір офсетний.

Друк ротаційний трафаретний. Ум. друк. арк. 1,3.

Тираж 100 прим. Зам. № _____


Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи

до державного реєстру видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції. Серія ДК №1805 від 25.05.2004.


Інститут підготовки кадрів

Державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ)

03038, Київ – 38, вул. Нововокзальна 17.Тел./факс (044) 536-14-85Каталог: ponn -> books -> parts -> index -> downloads
downloads -> Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України
downloads -> Навчально-методичний посібник Київ 2012 к 43 Рецензенти: Болтівець С.І., доктор психологічних наук, професор
downloads -> Методи психодіагностики в системі профвідбору
downloads -> Державної служби зайнятості україни
downloads -> Міністерство праці та соціальної політики України
downloads -> Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни л. Г. Авдєєв, Н. В. Ортікова Професійна орієнтація безробітних громадян та молоді
downloads -> 24 листопада 2011 року Частина 1 Київ 2011 ббк 74. 212 А 43 Рецензенти: Киричук О. В
downloads -> Державної служби зайнятості україни актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання незайнятого населення в умовах фінансово-економічної кризи
downloads -> Перспективи розвитку
downloads -> Інститут підготовки кадрів

Скачати 453.13 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка