Робоча програма навчальної дисципліни теорія держави та права Київ Мета та завдання навчальної дисципліниСкачати 433.9 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації14.04.2016
Розмір433.9 Kb.
#7397
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5

Вищий навчальний заклад

Університет економіки та права «КРОК»


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Теорія держави та праваКиїв

Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета навчальної дисципліни «Теорія держави та права» полягає в формуванні у нової генерації українських юристів широкого юридичного світогляду, правової свідомості, у виробленні правильних оцінок розвитку державно-правових явищ, вихованні політичної та правової культури.

Завдання навчальної дисципліни «Теорія держави та права» полягає у засвоєнні студентами комплексу важливих процесів виникнення, розвитку та сучасного функціювання держави і права, виробленні глибокого розуміння основних закономірностей історичного процесу, вмінні правильно аналізувати правові акти, ті чи інші форми діяльності державного апарату, виборчого права, розумінні їхніх причин, наслідків, ефективності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повиннензнати:

 • сучасні проблеми науки ТДП;

 • основні закономірності виникнення, розвитку та функціонування держави та права;

 • функції держави, форми і методи їх реалізації;

 • механізм та апарат держави;

 • форму держави;

 • основні сучасні концепції держави;

 • сутність та форми права;

 • систему права і систему законодавства;

 • форми реалізації норм права;

 • структуру та зміст правовідносин;

 • правове регулювання та його механізм;

 • основні сучасні концепції права;

 • тенденції державно-правового розвитку країн світу новітнього часу на основі об’єктивного аналізу фактів, подій, почерпуваних із засобів масової інформації, наукових джерел (публікацій), особистих вражень;

вміти:

 • використовувати суспільно-політичний досвід, правову культуру провідних країн світу для розбудови та утвердження у світі незалежної, демократичної, правової держави Україна;

 • робити правильні прогнози стосовно тенденцій розвитку сучасного глобалізованого світу, а також окремих країн – стратегічних партнерів України та передбачати їх можливі (негативні чи позитивні) наслідки для українського народу;

 • синтезувати (систематизувати та узагальнювати) сучасний політико-правовий досвід таких країн як Англія, Бразилія, Індія, Китай, Німеччина, Росія, США, Франція, Японія та ін. в державно-правовому будівництві;

 • аналізувати законотворчу діяльність парламентських структур в провідних країнах світу, співвідносити знання з декількох джерел інформації, формувати об’єктивні висновки та конструктивні пропозиції;

 • об’єктивно оцінювати критичні судження політиків, слідчих, суддів, адвокатів, прокурорів на основі глибоких знань;

 • важливість новітніх ідей та теорій державно-правового будівництва в умовах глобалізації;

 • сформувати в собі особисто науково-юридичний світогляд, високу загальноправову культуру, здатність приймати вірні та вмотивовані рішення під час професійної діяльності.


Програма навчальної дисципліни
Вступ. Ставши на шлях розбудови власної державності, Україна неухильно орієнтується на світові стандарти щодо ствердження прав людини та громадянина поставивши собі на меті побудувати суверенну і незалежну демократичну соціально-орієнтовану державу при широкій участі у процесах державотворення громадянського суспільства.

Конституція України наголошує, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю (ст. 3). В Україні визнається і діє принципи верховенства права (ст. 8). Саме тому згідно навчального плану підготовки фахівців – юристів вивчається навчальна дисципліна “Теорія держави та права та інші загальнотеоретичні, фундаментальні та професійно-орієнтовані дисципліни.


Розділ (модуль) 1. Основи вчення про державу

Тема 1. Предмет, методи та функції загальної теорії держави та права


Загальна характеристика науки теорія держави та права. Становлення, розвиток і сучасний стан теорії держави та права. Предмет теорії держави та права.

Методологія теорії держави та права. Поняття методу науки і наукової методології. Філософські основи теорії держави та права як загальний метод. Соціальна філософія як основа методології сучасної юридичної науки взагалі і теорії держави та права, зокрема.

Конкретнонаукові методи (конкретно-соціологічний, статистичний, історичний, кібернетичний тощо). Спеціальні методи юридичних досліджень (метод порівняльно-правового дослідження, формально-логічний аналіз норм права, конкретно-соціологічні дослідження, метод моделювання, метод соціального експериментування).

Конкретноправові способи пізнання державно-правових явищ (порівняльне правознавство, техніко-юридичного аналізу тощо).

Поняття юридичної науки. Правова дійсність як предмет юридичної науки. Юридична наука в системі суспільних наук. Співвідношення теорії держави та права із гуманітарними науками (філософією, політологією, соціологією тощо). Роль і місце теорії держави та права у системі юридичних наук.

Класифікація юридичних наук. Функціональні і прикладні юридичні науки. Теоретичні і історичні юридичні науки. Галузеві і міжгалузеві юридичні науки. Міжнародно-правові науки.

Поняття функцій науки. Основні функції юридичної науки (онтологічна, евристична, методологічна, організаційна, прогностична, світоглядна, навчальна).

Значення теорії держави та права для розвитку юридичних наук, а також для підготовки фахівців в галузі юриспруденції. Теорія держави та права як навчальна дисципліна, її структура.

Виникнення і розвиток загальнотеоретичної юридичної науки на терені України.


Каталог: media -> library -> category -> knmzd -> rpnd
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни гендерна психологія університет «крок», 2013 рік київ 2013
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни зоопсихологія та порівняльна психологія європейська кредитно-трансферна система Університет «крок», 2013 рік Стадник В. А., 2013 рік
rpnd -> Дипломної освіти інститут Європейська кредитно-трансферна система Університет «крок», 2013 рік Київ 2013 рік
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни актуальні проблеми економічної психології спеціальність 03010201 «Психологія»
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни вікова психологія європейська кредитно-трансферна система  Університет «крок», 2013 рік Київ 2013 рік Мета та завдання навчальної дисципліни
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни екзистенціальна психологія та психотерапія Спеціальність 03010201 «Психологія»
rpnd -> Програма навчальної дисципліни п 9 менеджмент зовнішньоекономічної діяльності напрям підготовки
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційний менеджмент» напрям підготовки 030204 «Міжнародна інформація»
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни управління інформаційними зв’язками

Скачати 433.9 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал