Робоча програма навчальної дисципліни «Регіональна економічна І соціальна географія»Сторінка1/4
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.52 Mb.
#10682
ТипРобоча програма
  1   2   3   4


Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

___________________________

“______”_______________20___ р.РОБОЧА ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


«Регіональна економічна і соціальна географія»

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки 6.040104 - Географія

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальностей «Економічна і соціальна географія»

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації _____________________________________

(назва спеціалізації)

факультету геолого-географічного

(назва факультету)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

Харків – 2010«Регіональна економічна і соціальна географія» Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 6.040104 - Географія, спеціальністю «Економічна і соціальна географія»

„___” ________, 2012.- 18 с.

Розробники: (вказати авторів, їхні наукові ступені, вчені звання та посади).

к.геогр.н., доц. Редін В.І.
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства
Протокол № від 2012 р.
Завідувач кафедрою соціально-економічної географії і регіонознавства
_______________________ (Нємець Л.М.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р
Схвалено методичною комісією

_______________________________________________________________

Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.
“_____”________________20__ р. Голова _______________ (Жемеров О.О.)

(підпис) (прізвище та ініціали)


1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

(ДФН)

заочна форма навчання

(ЗФН)

Кількість кредитів - 6

Галузь знань

0401 – природничі науки

(шифр і назва)Нормативна навчальна дисципліна

(цикл дисциплін професійної і практичної підготовки)


Напрям підготовки

6.040104Географія

(шифр і назва)Модулів – 4

Спеціальність (професійне

спрямування):«Економічна і соціальна географія»


Рік підготовки:

3-й, 4-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання - реферат

Семестр

Загальна кількість годин: ДФН – 216

ЗФН - 2166-й, 7-й

9-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3 години в 6-му семестрі, 4 години в 7-му семестрі

самостійної роботи студента – 6 годин в 6-му семестрі, 5 годин в 7-му семестрі


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


48 год.

18 год.

Практичні, семінарські

38 год.

4 год.

Лабораторні

0 год.

0 год.

Самостійна робота

130 год.

194 год.

ІНДЗ: 10 год.

Вид контролю

залік

залік


Каталог: files -> %D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 -> %D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D1%96%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
files -> Реферат Посереднику системі розв'язання конфлікту
files -> Виноградова В.Є профілактика та вирішення конфліктів
%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 -> Лекція Специфіка дії економічних законів і закономірностей розвитку світового господарства
%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 -> Лекція управління як суспільне явище. Основні етапи
%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 -> Держави на політичній карті світу
%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 -> Аналіз організації як об’єкту управління
%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 -> Основи підприємництва
%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D1%96%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F -> Лекція Основні засади вивчення економічної та соціальної географії


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка