Робоча програма навчальної дисципліни гігієна та екологія напрям підготовкиСторінка3/4
Дата конвертації15.04.2016
Розмір0.79 Mb.
#10244
ТипРобоча програма
1   2   3   45. Тематичний план лекцій


№ п/п

Тема лекції

Кількість годин

1.

Вступ в гігієну та екологію. Гігієнічне значення складових біосфери, сонячної радіації, клімату та погоди. Вода та здоров’я. Гігієнічне значення води. Гігієнічні основи водопостачання. Методи покращання якості питної води. Гігієна населених місць.

2

2.

Харчування та здоров’я населення. Наукові основи раціонального харчування. Гігієнічні основи профілактики аліментарних захворювань та харчових отруєнь. Біобезпека харчування. Методика оцінки засобів по догляду за ротовою порожниною.

2

3.


Вчення про здоров’я дітей. Стан здоров’я школярів та фактори, що його формують. Гігієнічні основи організації навчальної та позанавчальної діяльності учнів різного віку. Основи психогігієниа та особистої гігієни.

2

4.

Праця і здоров’я. Гігієнічна характеристика фізичних, хімічних та біологічних факторів виробничого середовища.

2

5.

Гігієна лікувально-профілактичних закладів. Гігієна і охорона праці лікаря-стоматолога. Радіаційна гігієна. Гігієнічні основи протирадіаційного захисту в лікувально- профілактичних закладах загальносоматичного та стоматологічного профілю.

2

Усього годин

106. Теми практичних занятьз/п


Назва теми

Кількість

годин


1.

Місце та значення гігієни в системі медичних наук і практичної діяльності лікаря-стоматолога. Методи гігієнічних досліджень.

2

2.

Гігієнічна оцінка променистої енергії. Методика використання ультрафіолетового випромінювання з метою профілактики захворювань і санації повітряного середовища.

2

3.

Гігієнічна оцінка природного та штучного освітлення.

2

4.

Гігієнічна оцінка мікроклімату приміщень. Гігієнічна оцінка якості повітря та ефективності вентиляції.

2

5.

Гігієнічна оцінка водопостачання.

Читання лабораторних аналізів води.2

6.

Методи покращання якості питної води. Методика визначення вмісту фтору в питній воді. Профілактика карієсу та флюорозу.

2

7.

Методика гігієнічної оцінки впливу клімато-погодних умов на здоров’я людини. Гігієнічна оцінка санітарного стану ґрунту.

2

8.

Методика вивчення впливу денатурованого навколишнього середовища на стан здоров’я населення.

2

9.

Вивчення адекватності та збалансованості харчування. Методика оцінки харчового статусу та вітамінної забезпеченості організму людини.

2

10.

Гігієнічна оцінка ступеня якості та методика санітарної експертизи харчових продуктів.

2

11.

Теоретичні аспекти та методика профілактики аліментарних та аліментарно-зумовлених захворювань. Методика розслідування випадків харчових отруєнь.

2

12.

Гігієнічні основи здорового способу життя. Психогігієна та особиста гігієна. Методика гігієнічної оцінки засобів догляду за ротовою порожниною.

2

13.

Гігієнічна оцінка навчально-виховного процесу в школі та дитячих меблів

2

14.

Методи оцінки стану здоров’я та фізичного розвитку дітей і підлітків.

2

15.

Гігієнічна оцінка впливу шуму та вібрації.

2

16.

Гігієнічна оцінка впливу токсичних хімічних речовин. Методика розслідування випадків професійних захворювань та отруєнь.

2

17.

Гігієна лікувально-профілактичних закладів стоматологічного профілю. Гігієнічна оцінка умов перебування хворих та праці медичного персоналу в стоматологічній поліклініці.

2

18.

Методика контролю протирадіаційного захисту персоналу радіаційної безпеки пацієнтів при застосуванні іонізуючих випромінювань в лікувальних закладах

2

19.

Розрахункові методи оцінки радіаційної безпеки та параметрів захисту населення від зовнішнього опромінення.

2

20.

Підсумковий модульний контроль “Гігієна та екологія”.

2
Разом

407. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Вступ в гігієну та екологію. Гігієнічне значення складових біосфери, сонячної радіації, клімату та погоди. Вода та здоров’я. Гігієнічне значення води. Гігієнічні основи водопостачання. Методи покращання якості питної води. Гігієна населених місць.

1

2

Місце та значення гігієни в системі медичних наук і практичної діяльності лікаря-стоматолога. Методи гігієнічних досліджень.

1

3

Гігієнічна оцінка променистої енергії. Методика використання ультрафіолетового випромінювання з метою профілактики захворювань і санації повітряного середовища.

1

4

Гігієнічна оцінка природного та штучного освітлення.

1

5

Гігієнічна оцінка мікроклімату приміщень. Гігієнічна оцінка якості повітря та ефективності вентиляції.

1

6

Гігієнічне значення повітряного середовища приміщень та його гігієнічна оцінка (визначення концентрації СО2, окиснюваності повітря, пилових, хімічних та бактеріологічних забруднень).

1

7

Гігієнічна оцінка водопостачання.

Читання лабораторних аналізів води.1

8

Методи покращання якості питної води. Методика визначення вмісту фтору в питній воді. Профілактика карієсу та флюорозу.

1

9

Методика гігієнічної оцінки впливу клімато-погодних умов на здоров’я людини. Гігієнічна оцінка санітарного стану ґрунту.

1

10

Методика вивчення впливу денатурованого навколишнього середовища на стан здоров’я населення.

1

11

Харчування та здоров’я населення. Наукові основи раціонального харчування. Гігієнічні основи профілактики аліментарних захворювань та харчових отруєнь. Біобезпека харчування. Методика оцінки засобів по догляду за ротовою порожниною.

1

12

Вивчення адекватності та збалансованості харчування. Методика оцінки харчового статусу та вітамінної забезпеченості організму людини.

1

13

Гігієнічна оцінка ступеня якості та методика санітарної експертизи харчових продуктів.

1

14

Гігієнічні проблеми харчування в умовах забрудненого навколишнього середовища та шкідливих виробництв

1

15

Теоретичні аспекти та методика профілактики аліментарних та аліментарно-зумовлених захворювань. Методика розслідування випадків харчових отруєнь.

1

16

Аліментарна профілактика основних стоматологічних захворювань

1

17

Вчення про здоров’я дітей. Стан здоров’я школярів та фактори, що його формують. Гігієнічні основи організації навчальної та позанавчальної діяльності учнів різного віку. Основи психогігієни та особистої гігієни.

1

18

Гігієнічні основи здорового способу життя. Психогігієна та особиста гігієна. Методика гігієнічної оцінки засобів догляду за ротовою порожниною.

1

19

Гігієнічна оцінка навчально-виховного процесу в школі та дитячих меблів

1

20

Методи оцінки стану фізичного розвитку дітей і підлітків. Визначення груп здоров’я та фізичного виховання.

1

21

Праця і здоров’я. Гігієнічна характеристика фізичних, хімічних та біологічних факторів виробничого середовища.

1

22

Гігієнічна оцінка впливу шуму та вібрації.

1

23

Гігієнічна оцінка впливу токсичних хімічних речовин. Методика розслідування випадків професійних захворювань та отруєнь.

1

24

Особливості комбінованої, комплексної та поєднаної дії шкідливих речовин на організм лікаря-стоматолога та зубного техніка.

1

25

Гігієна лікувально-профілактичних закладів. Гігієна і охорона праці лікаря-стоматолога. Радіаційна гігієна. Гігієнічні основи протирадіаційного захисту в лікувально- профілактичних закладах загальносоматичного та стоматологічного профілю.

1

26

Гігієна лікувально-профілактичних закладів стоматологічного профілю. Гігієнічна оцінка умов перебування хворих та праці медичного персоналу в стоматологічній поліклініці.

1

27

Гігієнічні основи організації санітарно-протиепідемічного режиму в стоматологічних лікувально-профілактичних закладах.

2

28

Методика контролю протирадіаційного захисту персоналу радіаційної безпеки пацієнтів при застосуванні іонізуючих випромінювань в лікувальних закладах

1

29

Розрахункові методи оцінки радіаційної безпеки та параметрів захисту населення від зовнішнього опромінення.

1

30

Підсумковий модульний контроль “Гігієна та екологія”.

4
Разом

349. Індивідуальні завдання

Тема: “Оцінка впливу індивідуального харчування на рівень загальної та стоматологічної захворюваності”.

Виконується за бажанням студента з метою покращити успішність з дисципліни за шкалою ECTS. Під час виконання індивідуального завдання на основі вивчення додаткової літератури проводиться оцінка механізмів аліментарнoї регуляції діяльнoсті oрганів та систем oрганізму, встановлюється зв’язок між харчуванням та виникненням і розвитком основних стоматологічних захворювань. Розглядається нутрієнтний склад харчового раціону та виявляється його імовірний вплив на розвиток стоматологічних захворювань тощо.

10. Методи навчання

Вивчення предмету проводиться за допомогою наступних методів:

– викладання лекційного матеріалу;

– використання навчального наглядного обладнання (таблиць, стендів, муляжів тощо);

– використання комп’ютерних тестів і програм, відеофільмів,

– розв’язування ситуаційних задач,

– проведення лабораторних досліджень та оцінка їх результатів,

– аналіз та оцінка результатів інструментальних досліджень і показників,

– науково-дослідна робота,

– самостійна робота студентів.

Основними видами навчальних занять згідно з навчальним планом є:


  • лекції;

  • практичні заняття;

  • самостійна позааудиторна робота студентів (СРС);

  • елективні курси за окремими програмами.

Головна мета лекційного курсу – розвиток у студентів наукового гігієнічного мислення та його використання для оцінки рівня загального і стоматологічного здоров`я, надання рекомендацій з гігієнічних питань здоровій та хворій людині, використання гігієнічних знань для оптимізації умов праці та лікарняного середовища, профілактики внутрішньолікарняних інфекцій в лікувально-профілактичних закладах, в тому числі стоматологічного профілю, проведення санітарно-освітньої роботи тощо.

Теми лекційного курсу розкривають проблемні питання відповідних розділів гігієни та екології.

Практичні заняття за методикою їх організації є практично-орієнтованими та передбачають:


  • оволодіння студентами найбільш поширеними методиками гігієнічних досліджень факторів навколишнього середовища (температура, вологість, швидкість руху повітря, стан повітряного середовища, освітлення, вентиляція закритих приміщень, зокрема стоматологічного профілю, оцінка стану фактичного харчування населення та якості харчових продуктів, організація водопостачання тощо);

  • дослідження впливу чинників навколишнього середовища на загальне і стоматологічне здоров’я людини;

  • засвоєння основних навичок проведення поточного санітарного нагляду в лікувально-профілактичних закладів та, зокрема стоматологічних поліклініках (кабінетах);

  • розвиток гігієнічних знань і мислення шляхом оволодіння практичними навичками, розв’язання ситуаційних задач, аналізу результатів гігієнічних досліджень, оформлення певних профілактичних рекомендацій, виконання навчально-дослідниих наукових робіт та обговорення їх результатів.

Поточна навчальна діяльність студентів контролюється на практичних заняттях відповідно до конкретних цілей поточної теми та під час виконання індивідуальної роботи студентами. Засвоєння кожної теми контролюється на заняттях (початковий контроль – як рівень готовності до проведення практичних занять та кінцевий - рівень знань та умінь, що набуті) шляхом усного або письмового опитування, розв’язання типових та ситуаційних завдань.

Підсумковий контроль засвоєння модуля здійснюється по завершенню його вивчення. Оцінка засвоєння проводиться на підсумковому модульному контрольному занятті у вигляді усного чи письмового опитування, розв’язання ситуаційних задач, бланкового або комп’ютерного тестового контролю тощо.11. Методи контролю
Система оцінювання здійснюється відповідно до вимог програми дисципліни та “Інструкції про систему оцінювання навчальної діяльності студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу”, що затверджена МОЗ України (2005).

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно до конкретних цілей теми. Рекомендується застосувати на всіх практичних заняттях види об’єктивного контролю теоретичної підготовки та контроль засвоєння практичних навичок у вигляді тестування, письмового та (або) усного опитування. При засвоєнні кожної теми модуля за поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінка за 4-ри бальною шкалою.

Поточний контроль та оцінювання самостійної роботи студентів, яка передбачена поряд з аудиторною роботою, здійснюється під час поточного контролю теми на відповідному аудиторному занятті відповідно конкретним цілям з кожної теми.

Підсумковий модульний контроль засвоєння модулю відбувається по вивченні всіх тем модуля на останньому контрольному занятті шляхом усного або письмового опитування, вирішення ситуаційних задач, бланкового або комп’ютерного тестового контролю, шляхом оцінювання розрахункових робіт студентів та можливості застосувати на практиці набуті уміння.

До підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали всі види робіт, передбачені навчальною програмою, та при вивчені модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну (72 бали).

12. Розподіл балів, які отримують студенти
Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні модуля (залікового кредиту ECTS) – 200; у тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів, за результатами підсумкового модульного контролю – 80 балів.

Загальна оцінка за поточну навчальну діяльність визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності в балах. Для цього суму всіх поточних оцінок за модуль необхідно поділити на кількість практичних занять. Отримане середнє значення оцінки переводиться в бали згідно єдиної універсальної шкали перерахунку традиційних оцінок з п’ятибальної системи у рейтингові бали.
5,00 — 120

4,42 — 106

3,83 — 92

3,25 — 78

2,67 — 64

2,08— 50

4,96 — 119

4,38 — 105

3,79 — 91

3,21 — 77

2,63— 63

2,04 — 49

4,92 — 118

4,33 — 104

3,75 — 90

3,17— 76

2,58 — 62

2,00 — 48

4,88 — 117

4,29 — 103

3,71 — 89

3,13 — 75

2,54 — 61

1,96 — 47

4,83 — 116

4,25 — 102

3,67 — 88

3,08 — 74

2,50 — 60

1,92 — 46

4,79 — 115

4,21 — 101

3,63 — 87

3,04 — 73

2,46 — 59

1,88 — 45

4,75 — 114

4,17 — 100

3,58 — 86

3,00 — 72

2,42 — 58

1,83 — 44

4,71 — 113

4,13 — 99

3,54 — 85

2,96 — 71

2,38 — 57

1,79 — 43

4,67 — 112

4,08 — 98

3,50 — 84

2,92 — 70

2,33 — 56

1,75 — 42

4,63 — 111

4,04 — 97

3,46 — 83

2,86 — 69

2,29 — 55

1,71 — 41

4,58 — 110

4,00 — 96

3,42 — 82

2,83 — 68

2,25 — 54

1,67 — 40

4,54 — 109

3,96 — 95

3,38 — 81

2,79— 67

2,21 — 53

1,63 — 39

4,50 — 108

3,92 — 94

3,33 — 80

2,75 — 66

2,17 — 52

1,58 — 38

4,46 — 107

3,88 — 93

3,29 — 79

2,71 — 65

2,13— 51

1,54 — 37

Каталог: fddownload.php?download=departments -> zagalna gigiena
zagalna gigiena -> Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова
zagalna gigiena -> Робоча програма навчальної дисципліни гігієна у фармації напрям підготовки
fddownload.php?download=departments -> Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов при подготовке к практическому занятию
fddownload.php?download=departments -> Правила Трутона c правила фаз Гіббса d рівняння Менделєєва-Клапейрона e законів Коновалова 2 Вода у потрійній точці на діаграмі стану є системою
fddownload.php?download=departments -> Тема №9: ”Надання невідкладної допомоги в практиці сімейного лікаря при пожаленнях, покусах, електротравмах, утопленнях та дії низьких та високих температур”.
fddownload.php?download=departments -> Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття
zagalna gigiena -> Робоча програма навчальної дисципліни гігієна та екологія напрям підготовки
fddownload.php?download=departments -> 1. Ознайомлення з організацією навчального процесу курсу "Латинська мова та основи медичної термінології"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка