Робоча програма навчальної дисципліни екзистенціальна психологія та психотерапія Спеціальність 03010201 «Психологія»Скачати 190.56 Kb.
Дата конвертації14.04.2016
Розмір190.56 Kb.
#7807
ТипРобоча програма


Вищий навчальний заклад

Університет економіки та права «КРОК»

Кафедра психологіїРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Екзистенціальна психологія та психотерапія


Спеціальність 8.03010201 «Психологія»

Факультет Юридичний факультет


Європейська кредитно-трансферна система


 • Університет «КРОК», 2013 рік


Київ – 2013 рік


 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Навчальна дисципліна «Екзистенціальна психологія і психотерапія» базується на останніх досягненнях вітчизняної та зарубіжної філософії та психології, а також психотерапевтичних теорій і концепцій. Метою навчальної дисципліни є практичне знайомство студентів з комплексом філософських і психологічних знань щодо діяльності психолога та психотерапевта екзистенціального напрямку, що пов'язано зі світоглядними проблемами сучасної молоді і служить глибинною підставою перспектив їх професійної орієнтації та відкриває джерела їх навчальної мотивації. Цією метою обумовлені наступні завдання дисципліни:

- Розуміти причини затребуваності екзистенціальної тематики серйозною кризою, пережитим психологічною наукою, нездатністю традиційної природно-науково орієнтованої психології відповідати на запити сучасного суспільства.

- Мати і практично використовувати психологічні знання про взаємовідносини людини з життєвим світом, взятим як ціле.

- Розуміти наявність і принципову важливість загальних законів буття людини в світі, пізнання яких необхідне для вирішення будь-яких конкретних проблем.

- Визначати особливості ситуації, пережитої нашою країною, яку цілком можна назвати прикордонної ситуацією як ситуації життєвої кризи, коли розпадається звичний хід подій, у людини частіше виникають екзистенційні питання, на які не здатна давати відповіді класична психологія.

- Розуміти важливість екзистенціальної позиції в прийнятті буття-у-світі клієнта як унікального способу, яким він сприймає себе і світ і задає напрямок свого життя.

- Знати філософські ідеї, які допомагають прояснити, відобразити і зрозуміти життя такий, як її переживає кожен індивід у прагненні долати деякі проблеми або вирішувати дилеми.

- Мати психологічні знання, що допомагають розглядати індивіда як що знаходиться у фундаментальній взаємопов'язаності з екзистенційними факторами, особливо зі свободою і фактичністю (обмеженнями свободи).

- Вміти розпізнавати і досліджувати психологічні фактори, що сприяють розвитку довіри індивіда до себе - автентичність та відкритість до буття.

- Розуміти необхідність екзистенціальної психології в двох крайніх випадках: у ситуаціях непоправної втрати, руйнування особистості і в ситуаціях самотрансценденції, виходу особистості за свої межі, прагнення вгору, до безмежного розвитку, не викликаного ніякої життєвої необхідністю і тому непоясненому.

- Знати основи екзистенційно-психологічного аналізу, який розширює контекст розгляду людських проблем до загальних принципів буття, залучаючи в аналіз «вічні» питання людського існування; що виявляється продуктивним шляхом вирішення проблем, які спочатку здаються набагато більш простими і локальними.

- Вміти пояснювати мету екзистенціальної психотерапії і консультування як допомогу клієнту знайти сенс свого власного життя, усвідомити особистісну свободу і відповідальність і відкрити свої потенції як особистості в повноцінному спілкуванні.

- Розуміти завдання екзистенціального консультування і психотерапії як безумовне визнання особистості клієнта і його долі найважливішим, унікальним і безумовно заслуговує визнання «життєвим світом», саме існування якого є самоцінність.

- Визначати мету екзистенціальної терапії як допомоги людині в розумінні можливостей, що надаються самою природою людини, життям і переховуються в ньому самому, і обмежень, частина з яких пов'язана з недосконалістю і обмеженістю самого людини, частина укладена в його життєвих контекстах, а деякі з них лежать в самій природі людського існування.
 1. Програма навчальної дисципліни


Вступ

Вплив сучасних політичних, економічних, соціальних змін на світосприйняття, засвоєння особистістю соціальних норм і розвиток особистості. Сучасні погляди на філософські знання і розвиток психологічного мислення. Історичні корені виникнення філософії і особливості філософського мислення. Роль світогляду у виникненні особистісних проблем. Проблема професійного самовизначення і стан практичної та академічної психології.Розділ 1. Екзистенціальна філософія та світогляд сучасної людини.

Тема1. Філософія як джерело розуміння утруднень людини. Давньогрецька філософія як евдемонія. Місія філософії - розуміти, прояснювати і підтримувати конкретну дійсність звичайних людей. Новий імпульс у зацікавленості філософів конкретними питаннями людського існування. Увага до суб'єктивного життя індивідуума як основа для наповнення практики психотерапії. Екзистенціалізм як філософія, яка має стосунок до конкретної людини. Екзистенційний підхід як привід звернутися до морального вибору, екзистенціальним кризам і постійним викликам повсякденної дійсності.

Погляд на людську істоту як Dasein, чи буття-в-світі: книга Хайдеггера «Буття і час». Сенс життя як фундаментальне філософське питання. Сумніви щодо сенсу життя як початок усякої філософії. Смисловий вакуум. Переживання безглуздості як головна проблема людського життя. Умова можливості виявлення сенсу. Сенс людського життя як здатність надавати їй сенс. Три джерела сенсу (В.Франкл).

Екзистенціальна тривога і переживання безглуздості. Прийняття відповідальності за себе перед обличчям викликів і випадковостей життя. Кьеркегор про етапи здобуття здатності до само дослідження. Екзистенціальна тривога як основна концепція екзистенціальної філософії, базова складова життєвості. Тривога і страх. Як людині слід проживати своє життя. Невизначеність моральних і етичних орієнтирів в сучасному світі. Ніцше про необхідність переоцінки цінностей. Принципова важливість звернення до філософської карти людської екзистенції.

Категорія часу у людському житті. Життя як процес трансформації. Три стани часу по Хайдеггеру. Теперішнє як доля. Майбутнє як доля і призначення. Створення призначення зі спадщини і долі. Історичність екзистенції.


Тема 2. Принципова важливість звернення до філософської карти людської екзистенції.

Ідея інтенціональності та феноменологія Брентано - Гуссерля. Прозорість людської свідомості і його необхідність з'єднання зі світом.

Життєвий світ як середовище проживання, джерело напрямку життя, бажань і поведінки людини. Індивідуальна перспектива світу, точка відліку, власна атмосфера і світогляд.

Ситуації. З'єднане з миром конкретними відносинами. Хайдегер про «вкинутість» в світ, який вже є. Людина як частина певної культури, навколишнього середовища, історії суспільства і конкретної ситуації. Можливість здійснення власних виборів всередині даностей ситуації. Сартр про фактичність і необхідність визнання несвободи від ситуації життя. Здатність вибору позиції.

Прикордонні ситуації: які не підлягають зміні, але виключно прийняттю їх неминучості і нездоланності. Хайдегер про розкритість факту, що Dasein існує як буття, кинуте до свого кінця. К. Ясперс про прикордонні ситуації. Самообман. Сартр про спробу людини робити вигляд власної визначеності. Мета життя як усвідомлення здатності вибирати. Людина як свобода, яка вибирає.

Тема 3. Розповідання людиною своєї історії як спосіб створення свого Я.

Крихке Я. Я як інтенціональність і буття-в-світі. Сартр про існування та сутність. Створення власного Я зі своїх вчинків. Роль виборів у становленні людини. Неможливість бути певним \ незмінним. Почуття незавершеності.

Екзистенціальна вина як почуття занепокоєння щодо себе, переживання недостатності себе як людської істоти. Голос совісті. Сартр про приреченість бути вільними. Хайдегер про поклик сумління, що веде до конфронтації зі своєю долею. Поклик сумління як поклик турботи. Вимоги автентичного буття. Хайдегер про модальності екзистенції і екзистенціалів.

Інтенціональність свідомості як місце, де виявляє себе буття. Спонукання до турботи.

Умонастрій як спосіб відгукуватися світу, стан, в якому людина себе виявляє. Розкриття світу за допомогою резонансу з ним. Фарбування світу настроєм і навпаки. Виявлення власного буття в настроях.

Хайдегер про розходження між розумом і розумінням; про відкритість світу і прийняття його з подякою за те, що є; про використання «погляду» для розуміння світу і свого ставлення до нього. «Обачність», «Перегляд» та «Прозорість».

Мова як провідник для розуміння способу буття. Комунікація. М. Бубер про можливість позитивного способу людських взаємодій. Я-воно і Я-Ти форми відносин. Кьеркегор про іронію та виклик як здатність жити в напрузі між протилежностями.

Парадокс. Ідея екзистенціальної філософії про напругу між ворогуючими силам в житті людини.


Розділ 2. Екзистенціальна психологія.

Тема 4. Визначення та своєрідність екзистенціальної психології. Причини затребуваності екзистенціальної психології в даний час. Місце ЕП серед інших підходів у психологічній науці. Проблема визначення екзистенціальної психології та її предмета. Феноменологія. Відмінності екзистенціальної психології та еклектизму в психологічній практиці. Основні положення гуманістичної та екзистенціальної психології. Європейський напрям екзистенціальної психології: Людвіг Бинсвангер, Медард Бос, Карл Ясперс, Жан-Поль Сартр, Віктор Франкл, Альфрід Ленглє, Калфрід фон Дюркхайм. М. Бахтін, С.Л. Рубінштейн, М. Мамардашвілі

Американський напрямок екзистенціальної психології: Ролло Мей, Ірвін Ялом, Джеймс Бюдженталь, загальна характеристика.Тема 5. Екзистенціальна тематика в психології.

Екзистенціальна тривога; відчай і надія; життя і смерть; самотність і єдність; свобода і відповідальність; абсурд і сенс; любов; присутність; вина; вірність; турбота; зосередженість. Автентичність.


Розділ 3. Екзистенціальна психотерапія.

Тема 6. Теоретичні орієнтири, принципи та етапи Е-терапії.

Основні принципи екзистенціальної концепції людини. Історія, школи та визначення екзистенціальної терапії. Основні фокуси уваги (теоретичні орієнтири): Кінцівка життя; Свобода як необхідність постійного вибору між різними можливостями життя і прийняття відповідальності за зроблені вибори; «Відчуженість в світ» як неминучість перебування в мережі всіляких відносин (со-буття; буття-з) і базова, екзистенціальна ізоляція; Невизначеність і тривога як універсальний екзистенціальний стан; Пошук сенсу як потреба в осмисленні всього, що відбувається в житті; Життя у часі: необхідність пов'язувати минуле, сьогодення і майбутнє в цілісний тимчасовий процес життя.

Основні принципи екзистенціальної концепції людини (психотерапії): Визнання взаємозалежної природи людини (inter-relatedness). Неминучість невизначеності (uncertainty). Універсальність екзистенціальної тривоги.

Етапи терапевтичного процесу в Е-терапії: Прояснення бажань і намірів клієнта. Підготовка життєвих виборів і рішень.

Здійснення рішень (дії клієнта). Універсальні результати зміни світогляду в екзистенціальній психотерапії. Європейський та американський напрямки екзистенціальній психотерапії.

Тема 7. Практика екзистенціальної психотерапії.

Опис консультативного і психотерапевтичного процесу:

- Особливості терапевтичного контракту; - Визначення терапевтичних цілей;

- Терапевтичні відносини: три основні феноменологічні установки. Терапевтична «техніка» в екзистенціальній парадигмі (підходи):

- Наголос на розвиток самосвідомості; - Культивування свободи і відповідальності; - Допомога у відкритті або творенні сенсу; - Унікальність і ідентичність; - Робота з тривогою; - Відносини з часом.
5. Теми практичних занять


з/п


Назва теми

1

Сенс людського життя як здатність надавати їй сенс. В. Франкл про три джерела сенсу.

2

Кьеркегор про етапи здобуття здатності до само дослідження.

3

Екзистенціальна тривога як запаморочення від свободи. Тривога і страх. Час як найбільш значна категорія людського життя.

4

Я як інтенціональність і буття-в-світі. Сартр про існування та сутності. Створення власного Я зі своїх вчинків. Основоположна роль виборів для становлення людини. Неможливість бути певним \ незмінним.

5

Карл Ясперс, Жан-Поль Сартр, М. Бахтін, М. Мамардашвілі. Ролло Мей, Ірвін Ялом, Джеймс Бюдженталь, Віктор Франкл.

6

Як допомогти людині знайти напрям життя, що його задовольняє, при повному усвідомленні парадоксів, з якими при цьому доведеться зіткнутися лицем до лиця. Як навчитися міркувати про самого себе і вступати в ефективну комунікацію з іншими (Бубер).7. Самостійна робота
Плани та завдання для самостійної роботи студентів

До основних форм самостійної роботи студентів при вивченні курсу «Екзистенціальна психологія і психотерапія» слід віднести: • опрацювання лекційного матеріалу,

 • самостійне вивчення додаткового теоретичного матеріалу;

 • підготовка до практичних занять і виконання позааудиторних

завдань;

 • підготовка до складання заліку.
з/п


Назва теми

1

Минуле як спадок, з яким людина йде вперед, і яке він може пригадувати різними способами. Справжнє як доля. Майбутнє як доля і призначення.

Проблемні питання:

1. Життя як процес трансформації. Життя у складі руху, трансформації та дії.

2. Створення призначення зі спадщини і долі. Історичність екзистенції.2

Поклик сумління як поклик турботи. Буття винним як основа Буття, як «турбота».

3

Екзистенціальна психотерапія завжди вимагає філософського дослідження того, що є для клієнта істинним.

Проблемні питання:

1. Можливість примиритися з тими протиріччями людського життя, які їй внутрішньо притаманні;

2. Мужність жити (Тілліх) автентично і смиренно4

Визначення феноменології Францем Брентано.

Феноменологія за Е. Гуссерлєм, К. Ясперсом та М. Хайдегером.

Проблемні питання:

1. Протест «наукової» психології уявлень екзистенціалістів про свободу людини бути тим, ким він хоче.

2. Звинувачення екзистенціальної психології у суб'єктивізмі. Наполягання М. Боса на тому, що Dasein не є ні ідеалізмом, ні суб'єктивізмом: люди і речі, які вони розкривають або «висвічують», взаємозалежні у своєму існуванні.


5

Межа, що розділяє свідоме і несвідоме, як кордон особистісної свободи. Досвід екзистенціального тлумачення концепції Фрейда Людвігом Бінсвангером.

Проблемні питання:

Відкидання екзистенціальною психологією експериментальних методів, що прийняті в психології, вважаючи їх наслідком дегуманізації.8. Індивідуальні завдання
Якщо в межах часу самостійної роботи студентів передбачається виконання індивідуального навчально-дослідного завдання до окремого розділу, теми або дисципліни в цілому:

Зміст індивідуального навчально-дослідного завдання (навчального проекту)

1.Ми є кінцевими у часі істотами, тобто володіємо обмеженим часом для побудови свого життя і реалізації себе в ній.

2.Залежність повноти буття від ступеня реалізованості можливостей.

3. Ми вільні у виборі щось робити або нічого не робити - відмова діяти теж є вибором, рішенням.

4. Так як ми вибираємо, ми володіємо можливістю певною мірою створювати свою долю.

5. Смисли не з'являються автоматично; осмисленість життя є результатом наших пошуків і визначення своїх унікальних цілей.

6. Суттєвою складовою частиною нашого життя є екзистенціальна тривога, що супроводжує усвідомлення своєї свободи.
9. Методи навчання

Навчальні заняття проводяться в аудиторіях Університету у формі лекцій, семінарів, індивідуальних занять та консультацій.

Лекційний курс передбачає надання для студентів знань з найбільш складних та дискусійних проблем щодо професійної психології, професійних та особистих якостей юриста-практика. При цьому основні питання лекційного курсу сформовано таким чином, щоби їх зміст логічно доповнювався, поглиблювався та розширявся змістом питань семінарських занять та самостійної роботи студентів.

Метою лекційного курсу - є тлумачення, інтерпретація та трансформація від лектора до студентів сучасних знань про екзистенціональну традицію в психології.

Зазначена мета передбачає реалізацію наступних завдань: • надати можливість студентам з’ясувати та занотувати найбільш складні теоретичні та практичні проблеми «Екзистенціальної психології»;

 • навчити творчому мисленню та вмінню розрізняти різний ступінь важливості розглядуваних проблем, їх взаємозв’язок та взаємозумовленість;

 • створити теоретичне підґрунтя для можливості ефективної підготовки до семінарських занять та самостійного опанування матеріалом запропонованої для самостійної роботи тематики.

Основними методами лекційних занять є вільна інтерпретація та трансформація лектором сучасних знань Лекційний матеріал подається у поєднанні вербальної інтерпретації психологічних та юридичних дефініцій та понять з поєднанням наочного матеріалу.

Організація семінарських занять здійснюється у таких формах як усна доповідь студентів, реферативні повідомлення, науково – дослідницькі повідомлення, дискусії тощо.

Індивідуальне навчальне заняття проводять з окремими студентами з метою підвищення рівня їх підготовки та розкриття індивідуальних творчих здібностей.

Індивідуальні навчальні заняття організуються за окремим графіком з урахуванням індивідуального навчального плану студента й можуть охоплювати частину або повний обсяг занять з однієї або кількох навчальних дисциплін, а в окремих випадках — повний обсяг навчальних занять для конкретного освітнього або кваліфікаційного рівня.

Консультація — форма навчального заняття, за якої студент отримує відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування. Консультація може бути індивідуальною або проводитися для групи студентів залежно від того, чи викладач консультує студентів з питань, пов´язаних із виконанням індивідуальних завдань, чи з теоретичних питань навчальної дисципліни.

Під час проведення лекційних, практичних (семінарських) занять, поряд з традиційними використовуються інноваційні форми та методи викладання навчального матеріалу, а саме: - інтерактивні лекції, обговорення, диспути, дебати, дискусії, реферативні доповіді, розгляд практичних ситуацій тощо.

Введення модульно-рейтингової системи вивчення курсу надає можливість реального поєднання процесу викладання та самостійної роботи студентів.

Самостійна робота студентів (СРС) є складовою навчального процесу, важливим чинником, який формує вміння навчатися, сприяє активізації засвоєння студентами знань та їх реалізації.

Мета СРС — сприяти засвоєнню в повному обсязі навчальної програми та формуванню самостійності як особистісної риси та важливої професійної якості, сутність якої полягає в умінні систематизувати, планувати та контролювати власну діяльність.

Завдання СРС — засвоєння певних знань, умінь, навичок, закріплення та систематизація здобутих знань, їх застосування при виконанні практичних завдань та творчих робіт, а також виявлення прогалин у системі знань із предмета.

Самостійна підготовка до лекцій передбачає ознайомлення з основними положеннями опорного конспекту лекцій з дисципліни і рекомендованою до теми літературою. До семінарського заняття студенти самостійно готують питання та вирішують ситуаційні завдання. Самостійна робота студентів передбачає також написання рефератів, які потім заслуховуються і обговорюються в аудиторії. Самостійною роботою також є підготовка доповідей на наукові студентські конференції, а також участь в юридичних гуртках університету.

Для самостійної роботи запропоновано ті питання, які не заплановані як обов'язкові (перелік додається). Вибір цих тем базується на інтересах студентів майбутніх спеціалістів. Формою контролю за цим процесом стають теоретичні дискусії на семінарських заняттях та індивідуальні співбесіди зі студентами

Самостійна робота студентів передбачає вирішення трьох завдань: • Опрацювання запропонованих навчально – методичним комплексом питань до кожної окремо визначеної тематичним планом теми;

 • Підготовка наукового повідомлення з одного із декількох запропонованих питань;

 • Самостійне опрацювання дефініцій відповідно до конкретно визначених новітніх підручників та навчальних посібників.

Формами контролю за самостійною роботою студентів є: співбесіда, колоквіум, круглий стіл, реферат.

Співбесідою передбачається скорочена доповідь викладачеві і аналізу підібраних матеріалів по темі та надати особисті висновки.

Колоквіумом передбачається розгорнутий виступ студента з групи (курсу) за обраною ним темою.

Круглий стіл передбачає колективне обговорення групою (курсом) теми, яку призначає викладач з колективним складанням висновків.

Реферат (доповідь) передбачає написання з обраної теми скороченої роботи, до складу якої входить: обґрунтування важливості обраної теми, стислим викладом матеріалів підібраної літератури з даної теми, докладний розгляд питань, обґрунтування висновків. До реферату додається список використаної літератури. Обсяг реферату - не менше 10 рукописних сторінок.

Кращі реферати можуть бути використані студентами під час підготовки доповідей на студентські конференції.


10. Методи контролю

Для визначення успішності навчання використовуються контрольні заходи, які включають поточний та підсумковий контроль.

Поточний контроль знань студентів здійснюється під час проведення семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретного завдання.

Під час вивчення даної дисципліни використовуються такі форми поточного контролю:

а) усне опитування конкретно визначених студентів;

б) заслуховування реферативних повідомлень студентів та персональна оцінка рівня знань;

в) заслуховування науково – дослідницьких повідомлень та персональна оцінка рівня знань доповідача;

г) проведення письмових контрольних робіт;

д) письмові експрес опитування.

Формою підсумкового контролю з дисципліни «Екзистенціальна психологія та психотерапія» є диференційований залік.


11. Критерії підсумкового оцінювання

Проміжок за шкалою Університету

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за національною шкалою

90 та вище

Відмінно (A)

Відмінно

80–89

Дуже добре (B)

Добре

70–79

Добре (C)

60–69

Задовільно (D)

Задовільно

50–59

Достатньо (E)

25–49

Незадовільно (FX)

Незадовільно

1–24

Неприйнятно (F)


12. Методичне забезпечення

Навчальний процес здійснюється у формах: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студентів, контрольні заходи.

Навчальні заняття відбуваються у формі лекцій, опитування, обговорення та коротких доповідей студентів, що є актуальними та відповідають темі, що розглядається; у формі практичних занять та вирішення проблемних завдань.

Під час проведення лекційних занять з навчальної дисципліни «Екзистенціальна психологія та психотерапія» використовуються такі методи викладання, як читання лекцій, демонстрація презентацій та інших наочних матеріалів, обговорення зі студентами ключових проблемних питань лекцій.

Практичні заняття передбачають проведення студентами дискусії щодо питань з попередньо визначених робочою програмою тем, підготовку рефератів та доповідей. Передбачено підготовку студентами доповідей-презентацій на основі рекомендованих джерел, а також у результаті самостійного пошуку. Під час проведення практичних занять використовуються такі методи та технології викладання, як бліц-опитування студентів за питаннями семінару, виступи студентів з доповідями-презентаціями та рефератами за темою семінару, виступи студентів з доповідями за результатами виконання індивідуальних, обов`язкових, додаткових та проблемних питань і завдань.

Основними формами і методами самостійної роботи студентів з дисципліни є повторення питань тем лекційних занять за конспектом лекцій, опрацювання основної літератури, виконання індивідуальних завдань, виконання додаткових завдань.13. Рекомендована література
Базова

 1. Бондаренко А. Ф. Психологическая помощь: теория и практика / А. Ф. Бондаренко, изд. 4-е, испр. и доп. – К. : Освіта України, 2007. – 332 с.

 2. Бондаренко А. Ф. Основы психологии. Учебник для студентов гуманитарных вузов. – К. : Освіта України, 2009. – 328 с.

 3. Зеер Э.Ф. Психология профессий. М.: Академический Проект, 2008.336с.

 4. Леонтьев Д.А. Психология свободы: к постановке проблемы самодетерминации личности // Психологический журнал, т. 21, 2000, № 1, с. 15-25.

 5. Ленгле А. Психотерапия – научный метод или духовная практика. Московский Психотерапевтический Журнал 2003, №2.

 6. Мамардашвили М. Эстетика мышления. М.: Московская школа политических исследований, 2000.

 7. Роджерс K.P. Консультирование и психотерапия. СПб.: Питер,2010.


Допоміжна

 1. Летуновский В.В. Экзистенциальная парадигма и проблема понимания // 5-ая Международная конференция "Психология, педагогика и социология чтения". Материалы сообщений. М., 2001.

 2. Летуновский В.В. Экзистенциальный анализ. Перспективы метода в психологической практике // 1-ая Всероссийская научно-практическая конференция по экзистенциальной психологии. Материалы сообщений. М., 2001.

 3. Лушин П. Об экологичности психологического воздействия: эко-фасилитативная логика. // Практическая психология и социальная работа, 2010.-№6.-С. 43-49.

 4. Мороз В. Размышления о Боге СПб.: Реноме, 2013, — 80 с.

 5. Мэй Р. Смысл тревоги. М., "Класс", 2001.

 6. Олпорт Г. Становление личности. М., "Смысл", 2002.

 7. Роджерс К. Консультирование и психотерапия. М., ЭКСМО Пресс, 2000.

 8. Улановский А.М. Феноменологическая и экзистенциальная установка в психотерапии // 1-ая Всероссийская научно-практическая конференция по экзистенциальной психологии. Материалы сообщений. М., 2001. С. 95-97

 9. Франкл В.Э. Основы логотерапии. Психотерапия и религия. СПб.: Речь, 2000.

 10. Франкл В.Э. Психотерапия на практике. СПб.: Речь, 2000.

 11. Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления: Пер. с нем. М.: Республика, 1993.

 12. Хайдеггер М., Ясперс К. Переписка 1920-1963 гг. М., 2001.

 13. Ялом И. Когда Ницше плакал. М., 2001.

 14. Ялом И. Теория и практика групповой психотерапии. СПб., Питер, 2000


13. Інформаційні ресурси

(електронні джерела вільного доступу з адресами (режимом доступу)) 1. Экзистенциальная Психология Под ред.. Ролло Мэя http://www.psylib.ukrweb.net/books/meyro04/index.htm

 2. Экзистенциальная Психология Глубинного Общения С.Л.Братченко http://psylib.org.ua/books/brats01/index.htm


 3. Экзистенциализм и экзистенциальная психология http://fant-usas.at.ua/publ/ehkzistencializm_i_ehkzistencialnaja_psikhologija/1-1-0-209

 4. Э кзистенциальная психология http://psihoanalitiki.ru/occupations/teorii-lichnosti/ekzistencialnaya-psihologiyaКаталог: media -> library -> category -> knmzd -> rpnd
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни гендерна психологія університет «крок», 2013 рік київ 2013
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни зоопсихологія та порівняльна психологія європейська кредитно-трансферна система Університет «крок», 2013 рік Стадник В. А., 2013 рік
rpnd -> Дипломної освіти інститут Європейська кредитно-трансферна система Університет «крок», 2013 рік Київ 2013 рік
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни актуальні проблеми економічної психології спеціальність 03010201 «Психологія»
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни вікова психологія європейська кредитно-трансферна система  Університет «крок», 2013 рік Київ 2013 рік Мета та завдання навчальної дисципліни
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни теорія держави та права Київ Мета та завдання навчальної дисципліни
rpnd -> Програма навчальної дисципліни п 9 менеджмент зовнішньоекономічної діяльності напрям підготовки
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційний менеджмент» напрям підготовки 030204 «Міжнародна інформація»
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни управління інформаційними зв’язками

Скачати 190.56 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал