Робоча програма дисципліни метаСкачати 55.34 Kb.
Дата конвертації01.05.2016
Розмір55.34 Kb.
Кафедра соціальної роботи та соціальної педагогіки

Напрям підготовки 6.010106 - Соціальна педагогіка

Соціально-педагогічна робота у сфері дозвілля

Робоча програма дисципліни


МЕТА: формування теоретичних знань у галузі дозвілля, розвиток умінь організації і проведення дозвілля різних категорій населення

Завдання: Допомогти студентам засвоїти теоретичні основи педагогіки дозвілля,ознайомити студентів з і історією організації дозвілля в Україні та інших країнах,допомогти студентам оволодіти уміннями і навичками організації дозвілля.

Теми семінарських занять

Генеза педагогіки дозвілля

Особливості організації дозвілля молоді

Соціально-психологічні особливості культурно-дозвіллєвого середовища Методика культурно-дозвіллєвої діяльності як феномен

Гра у структурі дозвілля

Колективні форми організації вільного часу

Методика організації і проведення масових форм дозвілля

Організація вільного часу молоді у науково-просвітницьких закладах.

Особливості організації сімейного дозвілля

Педагогічна майстерність в управлінні та організації культурно-дозвіллєвої діяльності


ЗАВДАННЯ  ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Підготувати сценарій українського народного свята

Підготувати сценарій народного свята однієї із зарубіжних країн

Підібрати ігри для різних вікових категорій: пізнавально-інтелектуальну, рольову, ділову, гру-жарт, рухливу.

Розробити конспект гри-театралізації

Підготувати конспект проведення диспуту

Розробити конспект проведення вікторини

Розробити конспект заочної мандрівки

Розробити конспект тематичного вечору

Скласти план роботи гуртка

Підготувати екскурсію до культурних-історичних місць Черкас.

Розробити конспект майстер-класу за одним із напрямків дозвіллєвої діяльності.


Теми рефератів:

 1. Культурні центри України

 2. Літературна Черкащина

 3. По Золотій підкові

 4. Черкаські майстри живопису

 5. Садово-паркова архітектура Черкащини

 6. Історичні місця Черкащини

 7. Парки культури і дозвілля рідного міста

 8. Центри дозвілля для дітей та молоді

 9. Музична культура Черкаського краю

 10. Митці театру Черкащини

 11. Зимові свята у сучасному житті

 12. Свята весняного циклу

 13. Осінні свята у житті сучасного села

 14. Літні свята у історії та сучасності

 15. Організація дозвілля у літніх таборах відпочинку

 16. Організація дозвілля людей похилого віку

 17. Дозвілля у Японії

 18. Традиції у організації дозвілля Китаю

 19. Організація вільного часу у Німеччині

 20. Особливості французького дозвілля

 21. Дозвілля у США

Питання до заліку

 1. Дозвільна діяльність українців у XIX столітті.

 2. Гра в структурі дозвільної діяльності.

 3. Дозвільна діяльність людини Середньовіччя.

 4. Індивілуальні форми організації дозвілля.

 5. Форми організації і проведення вільного часу XVI-XIX ст. у Європі.

 6. Сучасні класифікації форм і методів організації дозвілля

 7. Вітчизняна історія дозвілля (буденне і святкове дозвілля).

 8. Теорія і практика гри та її пізнавальні й виховні можливості

 9. Розваги, ігри, видовища як основні форми вітчизняного дозвілля.

 10. Колективні форми організації дозвілля.

 11. Вітчизняна дозвільна діяльність у ХІХ столітті.

 12. Види ігор

 13. Соціальні інститути дозвілля в роки радянської влади.

 14. Особливості організації дозвілля у клубах.

 15. Принципи організації вільного часу

 16. Сучасні ігрові технології

 17. Чинники організації вільного часу.

 18. Масові форми організації дозвілля.

 19. Вік людини як важливий чинник розмежування часу на зайнятий і вільний.

 20. Сучасні ігрові технології

 21. Основні ціннісні орієнтири в сфері дозвілля у юнацькому віці.

 22. Методика проведення конкурсу.

 23. Роль дозвільної діяльності людини в зрілому віці.

 24. Методика проведення ігрової програми.

 25. Соціальний стан як важливий чинник який визначає ціннісні орієнтації в сфері дозвілля.

 26. Методика проведення масових форм дозвілля

 27. Національні традиції як важливий чинник, який впливає на ціннісні орієнтації в сфері дозвілля.

 28. Рольова гра у структурі дозвілля.

 29. Соціальна інфраструктура дозвілля

 30. Методика проведення КВК

 31. Споживання як рівень дозвільної діяльності.

 32. Масові форми дозвільної діяльності

 33. Творчість як рівень дозвільної діяльності

 34. Релігійні свята і обряди в структурі дозвільної діяльності.

 35. Екстеріоризація як рівень дозвільної діяльності.

 36. Соціальний педагог, соціальний працівник як організатор масової дозвільної діяльності.

 37. Роль дозвільної діяльності людини в зрілому віці.

 38. Методика проведення вікторин.

 39. Соціальний стан – важливий чинник, який визначає ціннісні орієнтації.

 40. Методика проведення КВК.

 41. Вітчизняна історія дозвілля: буденне і святкове дозвілля.

 42. Методика проведення ігрової програми.

 43. Дозвілля в античну епоху: стародавня Греція і Давній Рим

 44. Гра у структурі дозвілляЛІТЕРАТУРА

Основна:


 1. Бочелюк В.Й. ,Бочелюк В.В. Дозвіллєзнавство.-К.,2006.-205с.

 2. Воловик А, Воловик Педагогіка дозвілля.-К.,1996.

 3. Харченко С.Я., Бєлецька І.В. Організація вільного часу школярів.-Луганськ,»Альма-матер»,2007.-303с

Додаткова 1. Дворшна Ю.В. Клуб и свободное время // Клуб - М 1999 -№ 6. - С. 2

 2. Ерасов Б.С. Социальная культурология: Учеб. пособие. - М: Аспект пресс, 1997. - С. 196-233.

 3. Земба М. Елементи персонального управлшня в неурядових оргагазаціях. - Львів: Товариство Лева, 1998. - С. 16.

 4. Камаева Г.И., Позднякова Т.С. Подросток в клубе. - М.,1985.

 5. Каникулы, игра, воспитание. О педагогическом руководстве игровой деятельностью школьников: Кн.для учителя / Под ред. Газмана О.С. - М., 1988.

 6. Картотека коллективных и познавательных ролевых игр школьников. - Вьіп. 1. - Челябинск, 1989.

 7. Коваль М.В. Рациональнее использовать досуг учащихся // Сов. педагогика. - 1986. - №5.

 8. Ковтун В. Зустрінемось у парку? Парки культури і відпо
  чинку України на сучасному етапі: деякі моменти соціологічно
  го аналізу // Укр. культура. - 1999. - №2.

 9. Кон И.С. Психология ранней юности: Кн. для родителей. - М., 1989.

 10. Кондратьева О. Игротека // Учительская газета. - 1996.- 2 июня.

 11. Кравець В. Теорія і практика дошлюбної підготовки молоді. - К., 2000.

 12. Кузьминова М.П. Специфика воспитательной работы в микрорайоне школы // Сов. педагогика. - 1982. - №10.

 13. Курипова И.А. Технология воспитательных дел в школе.- Чебоксари, 1999.

 14. Левина Л.А. Свободное время как фактор формирования развития личности: Автореф. дис. ... канд, филос. наук. -М., 1984

 15. Маркова Л.Ф. Конкурс-змагання "Козацькі забави" //Почат. шк. - 1996. - № 10.

 16. Мельничук О. Сучасні моделі клубних закладів для учнівської молоді // Рід. шк. - 2001. - № 5.

 17. Мельніков І.М. Позашкільні заклади України: основні напрямки розвитку та оновлення діяльності. - К., 1993.

 18. Меренков А., Кленова Н., Ломова В. Саморазвитие детей в досуговой деятельности // Нар. образование. - 1999. -№9.

 19. Мид М. Культура й мир детства. - М., 1988.

 20. Мирошкина М. Как составить программу работы клуба по месту жительства // Нар. образование. - 2001. - №3.

 21. Мукачи А. Игры детей мира. - М., 1987.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка