Робоча навчальна програмаСторінка2/3
Дата конвертації15.04.2016
Розмір0.61 Mb.
1   2   3
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

З ОСНОВ МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

для студентів ІV курсу медичного факультету

за спеціальністю „Медична психологія”

на 2009/2010 навчальний рікп/п


Найменування теми

К-ть год.
1

2

3

4

1.

Предмет і завдання, зміст та об’єм медичної психології. Місце медичної психології в системі психологічних, медичних та інших наук. Становлення та розвиток медичної психології. Формування медико-психологічних поглядів у практичній діяльності лікаря. Сучасний стан Медико-психологічної допомоги в Україні. Перспективи розвитку. Теоретичні і методологічні основи медичної психології.

2
2.

Мозок і психіка. Особливості психічної діяльності здорової і хворої людини. Поняття психічної норми і патології. Психологічні феномени і психопатологічні симптоми. Нозос - патос. Реакція – стан - розвиток. Психотичне - непсихотичне. Екзогенне-ендогенне-психогенне. Одужання – хроніфікація - дефект. Адаптація – дезадаптація. Негативне – позитивне. Психічне здоров’я, критерії визначення. Психосоматичні і соматопсихічні взаємовпливи і хвороба. Методи дослідження в медичній психології.


2
3.

Хвороба і стан відчуттів, сприйняття та уявлень. Індивідуальні особливості відчуттів, сприйняття та уявлень в оцінці хворобливого стану пацієнта (хворого). Зміни відчуттів, сприйняття та уявлень при соматичних і психічних захворюваннях. Медико-психологічні аспекти болю. Ставлення хворого до розладів відчуттів, сприйняття та уявлень. Медико-психологічні аспекти допомоги хворим з розладами відчуттів, сприйняття та уявлень.

2
4.

Хвороба і стан пам’яті та уваги. Психологічні феномени і психопатологічні симптоми розладів пам’яті та уваги при соматичних та психічних захворюваннях. Увага лікаря, її значення для оцінки соматичного і психічного стану хворого, діагностичного та лікувального процесів. Медико-психологічні аспекти допомоги хворим з розладами пам’яті та уваги.


2
1

2

3

4

5.

Хвороба і стан мислення та інтелекту. Розлади мислення та інтелекту при соматичних і психічних захворюваннях. Значення розладів мислення та інтелекту для оцінки психічного стану хворого і його взаємостосунків у сім’ї, колективі, з медичним персоналом. Медико-психологічні аспекти допомоги хворим з дефектами в інтелектуальній сфері (набутим недоумством - деменції та природженим недоумством (розумова відсталість).

2
6.

Хвороба і стан афективно-вольової сфери. Значення емоцій і почуттів у життєдіяльності людини. Особливості вольової діяльності. Розлади емоцій, почуттів та вольової діяльності при соматичних і психічних розладах. Психологічні феномени і психопатологічні симптоми, їх діагностика. Медико-психологічні аспекти допомоги хворим з розладами афективно-вольової сфери.

2
7.

Хвороба та стан свідомості і самосвідомості. Критерії ясної свідомості. Оцінка самосвідомості. Розлади свідомості та самосвідомості, критерії діагностики. Медико-психологічна допомога хворим з порушенням свідомості і самосвідомості.

2
8.

Особистість. Акцентуації характеру особистості і хвороба. Розлади зрілої особистості та поведінки у дорослих (психопатії). Диференційна діагностика. Медико-психологічні аспекти допомоги пацієнтам з акцентуаціями характеру та психопатичним особис-тостям (психологічне консультування, психокорекція, психотерапія).

2
9.

Особистість і хвороба. Психологія соматичного хворого та система психологічного благополуччя і психологічного неблагополуччя. Переживання хворим хвороби. Внутрішня (аутопластична) картина хвороби. Психологічні чинники, що впливають на перебіг, лікування, реабілітацію хворих. Медико-психологічні аспекти допомоги хворим на соматичні захворювання.

2
10.

Медична психологія в акушерстві, гінекології та педіатрії. Психологія вагітної жінки, роділлі та породіллі. Психологія хворої жінки на гінекологічні захворювання та в клімактеричному періоді.

Взаємостосунки лікаря гінеколога і хворої жінки. Медико - психологічна допомога в акушерстві та гінекології.Медична психологія у практиці лікаря педіатра. Відношення дитини до хвороби. Психологічний контакт

2
1

2

3

4
між лікарем і хворою дитиною. Психологія взаємовідношень мама–дитина–лікар. Медико-психологічні аспекти допомоги в клініці педіатрії та в амбулаторних умовах.11.

Медико-психологічні аспекти роботи з хворими на захворювання нервової системи. Психологічні і психопатологічні розлади у хворих на захворювання центральної та периферичної нервової системи. Типи реагування на хворобу та її наслідки. Психологічні чинники, що впливають на перебіг та лікування хворих на нервові хвороби. Медико-психологічні аспекти надання допомоги хворим на захворювання нервової системи.

2
12.

Медична психологія і психіатрія. Психологічні феномени і психопатологічні симптоми в клінічній картині шизофренії, епілепсії, афективних розладів (МДП). Особливості роботи медичного психолога з психічнохворими у стаціонарі, психоневрологічному диспансері, в умовах сім’ї. Медико-психологічні аспекти допомоги хворим на психічні розлади та членам їх сімей.

2
13.

Особистість і невротичні пов’язані зі стресом та соматоформні розлади. Психологічні особливості хворих на тривожні, тривожно – фобічні, обсесивно – компульсивні та дисоціативні (конверсійні) розлади. Стан фрустрації. Психологічний захист особистості („Я”). Медико-психологічні аспекти допомоги хворим на невротичні розлади.

2
14.

Особистість і надзвичайні ситуації. Психологічні і психічні розлади у осіб, що знаходяться в надзвичайних ситуаціях: природних (екологічних), техногенних (антропогенних) і комбінованих. Гостра реакція на стрес. Колективна реакція страху (паніка). Психологія осіб, що зазнали насильства. Психологія пост-травматичного стресу. Організація і надання медико-психологічної допомоги особам, що знаходилися в умовах екстремальних ситуацій.


2
15.

Медико-психологічні аспекти аддикцій. Мотивації вживання психоактивних речовин (алкоголю, наркотичних, токсичних речовин та лікарських засобів). Механізми формування потреб вживання психоактивних речовин. Ігрові залежності. Медико-психологічні аспекти допомоги особам з аддиктивною поведінкою.


2
1

2

3

4

16.

Розлади поведінки, які пов’язані з порушенням фізіологічних функцій. Психологічні особливості

хворих з розладами прийому їжі (нервова анорексія, нервова булімія, переїдання, блювання); з розладами сну неорганічної природи (безсоння, сноходіння, нічні страхи, кошмари). Медико-психологічні аспекти допомоги хворим особам з порушенням фізіологічних функцій.2
17.

Психологічні особливості осіб, що страждають сексуальними розладами. Сексуальна відраза. Відсутність сексуального задоволення. Відсутність генітальних реакцій. Оргазмічна дисфункція. Передчасна еякуляція. Вагінізм. Диспарейнія. Підвищений статевий потяг тощо. Медико-психологічні аспекти допомоги особам із сексуальними розладами.

2
18.

Психологічні аспекти лікарської діяльності. Особистість лікаря. Психологія діагностичного та лікувального процесів. Професійна психічна деформація, лікарські помилки, нещасні випадки, професійні злочини. Ятрогенні захворювання та їх профілактика.


В с ь о г о :

36Тематичний план лекцій з Основ медичної психології схвалено на методичній нараді кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка 30.03.2009 року, протокол № 7.


Завідувач кафедри

д.мед. н., професор В.М.Пашковський


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З ОСНОВ МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

для студентів ІV курсу медичного факультету

вищих медичних закладів освіти

за спеціальністю 7.110110 – „Медична психологія”

на 2009/2010 навчальний рік

п/п


Найменування теми

К-ть год.

Примітка

1

2

3

4

1.

Предмет і завдання, зміст та об’єм медичної психології. Організація медико-психологічної служби. Сучасний стан і перспективи розвитку медико-психологічної служби в Україні.

2
2.

Мозок і психіка. Свідомість, самосвідомість, несвідоме. Поняття психічної норми і патології. Критерії ясної (не порушеної) свідомості. Визначення стану свідомості у хворих.

2
3.

Методи дослідження в медичній психології та їх значення: спостереження, клінічне інтерв’ю, психологічна керована бесіда, збір психологічного анамнезу, психологічний аналіз біографії, природний експеримент, експериментально – психологічні методи дослідження.

2
4.

Хвороба і стан відчуттів, сприймань та уявлень. Психологічні і патологічні зміни при захворюваннях. Методи дослідження стану відчуттів, сприйняття, уявлень. Їх значення для оцінки психічного стану пацієнта (хворого). Медико-психологічні аспекти болю. Медико-психологічні аспекти допомоги хворим з розладами відчуттів, сприймань та уявлень.

2
5.

Хвороба та стан пам’яті і уваги. Психологічні і патологічні зміни функцій пам’яті та уваги при захворюваннях. Методи дослідження пам’яті та уваги. Їх значення для оцінки психо(пато)логічного стану хворого (пацієнта). Медико-психологічні аспекти допомоги хворим з розладами пам’яті та уваги.

2
6.

Хвороба та стан мислення. Параметри мислення. Розлади мислення у хворих. Порушення мислення при локальних ураженнях головного мозку. Діагностика розладів мислення. Їх значення для оцінки психічного стану хворого. Медико-психологічні аспекти допомоги хворим з розладами мислення.

2
7.

Хвороба та стан інтелекту. Недоумство природжене і набуте. Критерії діагностики розумової відсталості та деменцій. Методи дослідження рівня інтелекту. Медико –психологічні аспекти допомоги хворим з інтелектуальним дефектом. Психологічна допомога членам сім’ї.

2
1

2

3

4

8.

Хвороба та стан емоцій і почуттів. Психологічні феномени емоцій. Розлади емоцій та почуттів при соматичних і психічних захворюваннях. Порушення емоцій при локальних ураженнях головного мозку. Методи діагностики. Оцінка емоційного стану хворого. Медико-психологічні аспекти допомоги хворим з розладами емоцій та почуттів.

2
9.

Хвороба та стан волі, діяльності, психомоторики. Розлади ефекторної сфери. Розлади потягів. Методи діагностики. Психологічна і психо(пато)логічна оцінка порушень ефекторних функцій. Медико-психологічні аспекти допомоги хворим з порушенням вольової діяльності.

2
10.

Хвороба та стан свідомості і самосвідомості. Критерії оцінки стану свідомості і самосвідомості у хворих. Розлади свідомості у соматичних і психічнохворих. Їх значення для оцінки психічного стану хворого. Медико-психологічні аспекти допомоги хворим з розладами свідомості і членам їх сімей.

2
11.

Особистість. Психологічна структура особистості. Темперамент і характер. Акцентуації характеру особистості. Типи акцентуацій. Психологічні критерії діагностики. Психологічний захист особистості (захист „Я”). Медико-психологічні аспекти допомоги особам з акцентуаціями характеру.

2
12.

Особистість. Гармонійні і дисгармонійні особистості. Розлади зрілої особистості і поведінки у дорослих (психопатичні особистості). Психологічні особливості формування. Класифікація психопатичних особистостей. Психологічні критерії діагностики. Медико-психологічні аспекти допомоги психопатичним особистостям та членам їх сімей.

2
13.

Особистість і хвороба. Особистість хворої людини. Переживання хворим хвороби. Особливості індивідуальних реакцій на хворобу. Внутрішня (аутопластична) картина хвороби. Типи відношення хворих до хвороби. Психо(пато)логічні зміни особистості внаслідок хвороби. Медико-психологічні аспекти допомоги хворим в залежності від типологічних особливостей особистості.

2
14.

Медико-психологічні аспекти роботи з психічно-хворими. Психологічні феномени і психопатологічні симптоми в клініці психічних розладів. Особливості роботи медичного психолога в психіатричному стаціонарі, в психоневрологічному диспансері, в умовах сім’ї

2
1

2

3

4
психічнохворого. Медико-психологічна допомога психічнохворим та членам їх сімей.15.

Психологія хворих на шизофренію (в залежності від клінічної картини, віку, стадії перебігу шизофренічного процесу). Психологічні особливості хворих в умовах стаціонару та при амбулаторному лікуванні. Догляд і нагляд за хворими на шизофренію. Медико-психологічна допомога хворим та членам їх сімей.

2
16.

Психологія хворих на епілепсію. Зміни особистості хворих на епілепсію. Розлади психіки при епілепсії. Психологічні особливості догляду, нагляду, лікування та працевлаштування хворих. Медико-психологічна допомога хворим на епілепсію та членам їх сімей.

2
17.

Психологія хворих на афективні розлади. Психологічні особливості перебігу афективних розладів. Особливості догляду і нагляду за хворими. Медико-психологічна допомога хворим на афективні розлади та членам їх сімей.


2
18.

Психологія хворих із соматичними та психічними розладами у передстаречому та старечому віці. Психологічні особливості старості. Особливості догляду і нагляду за хворими. Медико-психологічна допомога хворим з розладами в інволюційному і старечому віці та членам їх сімей.

2
19.

Особистість і невротичні розлади. Невроз - хвороба особистості. Психологічні особливості хворих на тривожні, тривожно – фобічні, обсесивно – компульсивні, дисоціативні (конверсійні) розлади. Особливості медико- психологічної допомоги хворим на невротичні розлади.

2
20.

Психологічні розлади і їх особливості в осіб в умовах надзвичайних ситуацій: природних (екологічних), техногенних (антропогенних), комбінованих. Психічні розлади у осіб, що зазнали насильства. Гостра реакція на важкий стрес. Психологія посттравматичного стресу. Мета, завдання, зміст Медико-психологічної допомоги людям, що знаходяться в умовах екстремальних ситуацій.

2
21-22.

Дослідження психологічного стану хворого. Медико-психологічна діагностика порушення психічних функцій. Оформлення протоколу дослідження. Мета дослідження. Підбір і застосування експериментально-психологічних методик. Порядок роботи. Отримані результати, їх обробка і обговорення. Висновки. Складання плану оздоровчих медико-психологічних заходів лікування, реабілітації та профілактики рецидивів захворювання та реабілітації хворих.

4
1

2

3

4

23.

Розлади поведінки і психологічні особливості осіб, які пов’язані з порушенням фізіологічних функцій. Психологічні особливості хворих на розлади прийому їжі (нервова (психічна) анорексія, нервова булімія, переїдання, блювання); на розлади сну неорганічної природи (безсоння, сноходіння, нічні страхи, кошмари). Методи діагностики. Медико-психологічна допомога.

2
24.

Психологічні критерії діагностики сексуальних розладів. Сексуальна відраза. Відсутність сексуального задоволення. Відсутність генітальної реакції. Оргазмічна дисфункція. Передчасна еякуляція. Вагінізм. Диспарейнія неорганічної природи. Медико-психологічні аспекти допомоги хворим зі статевими розладами.

2
25.

Медико-психологічні аспекти аддикцій. Мотивації прийому психоактивних речовин (алкоголю, наркотичних, токсичних речовин і лікарських засобів): атарактична, гедонічна, гіперактивація поведінки, субмисивна, псевдокультурна та інші. Механізми формування та домінування алкогольної, наркоманічної і токсикоманічної потреб та інших видів психологічної залежності: еволюційний, деструктивний, пов’язаний з аномалією розвитку особистості. Ігрові залежності. Медико-психологічна допомога особам з аддиктивною поведінкою.

2
26.

Психологія соматичного хворого. Загальні закономірності. Типи реагування на хворобу. Соматопсихічні розлади при хворобах внутрішніх органів. Психологічні чинники, що впливають на перебіг, лікування соматичних захворювань. Медико-психологічна допомога хворим на захворювання внутрішніх органів.

2
27.

Медико-психологічні аспекти роботи з хворими на хірургічну патологію. Психологія хворого до і після хірургічного втручання. Психологічні особливості онкологічного хворого. Проблема канцерофобії. Психологія хворого на нейрохірургічну патологію (пухлини, черепно-мозкові травми та ін.). Медико-психологічна допомога хворим на хірургічну патологію.


2
28.

Медико-психологічні аспекти в акушерстві та гінекології. Психологія вагітної жінки, роділлі та породіллі. Психічні та поведінкові розлади у післяпологовому періоді. Психологія хворої на гінекологічні захворювання та в клімактеричний період. Взаємостосунки лікаря гінеколога і хворої жінки. Медико-психологічна допомога в акушерстві та гінекології.


2
29.

Медико-психологічні аспекти в клініці педіатрії. Ставлення дитини до хвороби в залежності від віку, індивідуальних особливостей, виховання в родині, дитячих установах. Психологічні та психогігієнічні умови догляду та лікування хворої дитини. Психологія взаємостосунків мама –дитина – лікар. Психологія „аномальної дитини”. Особливості медико – психологічних заходів при захворюваннях дітей і підлітків. Медико-психологічна допомога хворим дітям та їхнім батькам.

2
30.

Медико-психологічні аспекти в клініці неврології. Психологічні і психопатологічні розлади у хворих із захворюваннями центральної та периферичної нервової системи. Типи реагування на хворобу і її наслідки. Психологічні чинники, що впливають на перебіг та лікування хворих. Медико-психологічна корекція психологічних та психічних розладів у хворих на захворювання нервової системи та членам їх сімей.

2
31.

Медико-психологічні аспекти роботи медичного психолога з хворими на інфекційні, шкірно-венеричні захворювання та туберкульоз. Психологічні і психопатологічні розлади у хворих. Типи реагування хворих на хворобу. Психологічні чинники, що впливають на перебіг та лікування. Медико-психологічна допомога хворим та членам їх сімей.


2
32.

Медико-психологічні аспекти умирання і смерті. Стадії умирання і смерті. Поведінка і суб’єктивне переживання умираючого. Стан свідомості в момент смерті. Термінальний стан хворого. Проблема евтаназії та хоспіси. Медико – психологічне супроводження умираючого.

Психологічні особливості суїцидента. Критерії суїцидного ризику. Діагностика суїцидальної поведінки. Медико-психологічна допомога особам, схильних до суїциду та в після-суїцидальному стані (періоді).
2
33.

Психологічні аспекти реабілітації. Поняття „недостатність” і „реабілітація”. Цілі реабілітації. Система медичної, професійної та шкільної реабілітації. Реабілітаційна психологія. Деякі проблеми окремих

цільових груп реабілітації. Допомога дітям із природженими вадами та сім’ям з неповноцінними дітьми. Процес подолання хвороби (справитись з хворобою) у хронічних соматичних хворих. Професійна інтеграція психічно хворих. Суспільна інтеграція осіб із фізичними вадами і порушеннями органів чуття.
2
34.

Психологічні аспекти лікарської діяльності. Особистість лікаря. Професійна придатність до лікарської (медичної) діяльності. Хворий і його образ ідеального лікаря. Медична психологія в діяльності лікаря. Психологія діагностичного та лікувального процесів. Психологічний контакт між лікарем і хворим. Професійна психічна деформація. Професійні злочини, нещасні випадки, лікарські помилки. Ятрогенні захворювання, їх профілактика.

2
35.

Медико-психологічна експертиза: мета, завдання, методи, організація. Участь медичного психолога в медико – соціально – трудовій, військовій, психолого-медико – педагогічній, судово – психолого – психіатричній експертизах. Поняття агравації, симуляції, дисимуляції. Етичні і правові аспекти психологічної експертизи.

2
36.

Психологія здоров’я. Проблеми здоров’я і здорового способу життя. Психологічні фактори здоров’я. Критерії психічного і соціального здоров’я. Відношення до здоров’я. Психологія професійного здоров’я. Професійне вигорання і ресурси його подолання. Психотерапевтичний вплив, психологічне консультування, психологічна корекція. Роль медичного психолога у збереженні і зміцненні психічного здоров’я.

Захист результатів медико-психологічного дослідження хворого (підсумкове заняття).

2В с ь о г о :

72Тематичний план практичних занять з Основ медичної психології схвалено на методичній нараді кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка 30.03.2009 року, протокол № 7.


Завідувач кафедри

д.мед. н., професор В.М.Пашковський


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
студентів 4 курсу медичного факультету
за спеціальністю 7.110110 „Медична психологія”
на 2009/2010 навчальний рікп/п


Найменування теми

К-ть год.

При-мітка

1.


Клініко-психологічні методи дослідження: клінічне інтерв’ю психологічна бесіда, збір психологічного анамнезу, аналіз біографії (автобіографії), природний експеримент.

4
2.

Експериментально-психологічні методи дослідження стану відчуттів, сприйняття, уваги, пам’яті, мислення, інтелекту, емоцій та почуттів, волі (діяльності, психомоторики) та типології особистості хворого.

6
3.

Психологічні особливості хворих на захворювання серцево-судинної системи (пороки серця, стенокардія та інфаркт міокарда, гіпертонічна хвороба). Медико-психологічна допомога.

2
4.

Психологічні особливості хворих на захворювання легень (бронхіальна астма, пневмонії, бронхіт). Медико-психологічні аспекти допомоги.

2
5.

Психологічні особливості хворих на захворювання шлунково-кишкового тракту (гастрит, виразкова хвороба шлунку та 12-палої кишки, синдром подразненого кишечника). Медико-психологічні аспекти допомоги.

2
6.

Психологічні особливості хворих на ендокринні захворювання (цукровий діабет, тиреотоксикоз, синдром Іценко-Кушинга та інші, психічні розлади при лікуванні стероїдними гормонами). Медико-психологічна допомога.

2
7.

Психологічні особливості хворих на захворювання крові. Медико-психологічні аспекти допомоги гематологічним хворим.

2
8.

Психологія хворих на злоякісні пухлини. Медико-психологічна допомога онкологічним хворим.

2
9.

Психологічні особливості хворих на інфекційні захворювання (черевний тиф, дизентерія, дифтерія інфекційний гепатит, СНІД та ін.). Медико-психологічна допомога.

2
10.

Психологія хворих на туберкульоз. Медико-психологічна допомога хворим.

2
11.

Психологічні особливості хворих на шкірні хвороби (ней-родерматити, екзема, піодерміти та інші) та венеричні хвороби (сифіліс, гонорея). Медико-психологічна допомога.

2
12.

Психологічні особливості хворих, що перенесли інсульт (розлади мови, парези, паралічі). Медико-психологічні аспекти допомоги.


2
13.

Психологічні особливості хворих з природженими і набутими дефектами тіла, опорно – рухового апарату та з пошкодженням (вадами) обличчя. Медико-психологічна допомога.

2
14.

Психологічні особливості хворих з дефектами органів чуття (сліпих, глухих, глухонімих). Медико-психологічна допомога.

2
15.

Психологічні особливості хворих з дементними станами (хвороба Альцгеймера, хвороба Піка, судинна деменція та інші). Медико-психологічна допомога хворим та членам їх сімей.

2
16.

Медико-психологічна допомога особам, що страждають розумовою відсталістю та членам їх сімей.

2
17.

Психологічні особливості хворих з урологічною патологією. Медико-психологічна допомога.

2
18.

Психологічні особливості осіб з розладами статевої ідентифікації, сексуальної переваги. Медико-психологічна допомога.

2
19.

Психологічні і поведінкові розлади, пов’язані з сексуальним розвитком і орієнтацією. Медико-психологічна допомога.

2
20.

Порушення психологічного розвитку дітей (розлади мови, шкільних навичок, рухових функцій). Медико-психологічна допомога.

2
21.

Поведінкові та емоційні розлади, які починаються в дитячому та підлітковому віці (гіперкінетичні розлади, розлади поведінки). Медико-психологічна допомога.

2
22.

Хворий і медичне середовище, як лікувальний фактор. Лікувальний режим. Психологічна атмосфера в медичному колективі. Взаємостосунки між медичним персоналом і хворим. Взаємини між хворими. Госпіталізм. Медична деонтологія.

2
23.

Психологічні особливості одиноких осіб, інвалідів та людей похилого віку, що знаходяться в будинках – інтернатах.

2
24.

Психологічні основи реабілітації хворих з психічними розладами в залежності від типології особистості та компенсаторних можливостей.

2В с ь о г о :

54Тематичний план самостійної роботи студентів з Основ медичної психології схвалено на методичній нараді кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка 30.03.2009 року, протокол № 7.


Завідувач кафедри

д.мед. н., професор В.М.Пашковський


ЗАСОБИ
для проведення початкового, поточного та підсумкового
контролю рівня знань, вмінь і практичних навичок
з ОСНОВ МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
у студентів 4 курсу медичного факультету
за спеціальністю 7.110110 – „Медична психологія”


на 2009/2010 навчальний рік

Початковий рівень знань студентів оцінюється шляхом опитування з психологічних дисциплін, які вивчалися на 1-3 курсах (загальна психологія, соціальна психологія, психодіагностика та ін.).

Поточний рівень знань та вмінь проводиться шляхом оцінки роботи студентів із хворими: вміння наладити психологічний контакт, провести інтерв’ю, дослідити стан психічних процесів і зробити висновки, виставити психологічний діагноз.

Проміжний рівень знань та вмінь контролюється шляхом оцінки самостійної роботи студента – проведення психологічного дослідження хворого, скласти протокол психологічного дослідження, спланувати медико- психологічні заходи щодо конкретного хворого та членів його сім’ї.

Підсумковий контроль рівня знань та вмінь – перевідний іспит з „Основ медичної психології” проводиться шляхом співбесіди екзаменатора із студентом за білетною програмою, яка затверджується на методичній нараді кафедри та предметною методичною комісією.
Схвалено на методичній нараді кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка 30.03.2009 року, протокол № 7.
Завідувач кафедри

д.мед. н., професор В.М.Пашковський


ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК

з ОСНОВ МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

для студентів 4 курсу медичного факультету

за спеціальністю 7.110110 – “Медична психологія”на 2009/2010 навчальний рік
Практичні навички та уміння лікаря за спеціальністю “Медична психологія”, крім загально медичних, повинні забезпечувати кваліфіковане професійне вирішення задач в галузі психодіагностики, психологічного консультування, психокорекції і психотерапії.

Обов’язковими для засвоєння студентами такі практичні навички:

 1. Створити психологічний контакт з пацієнтом (хворим).

 2. Провести цілеспрямовану психологічну бесіду з хворим.

 3. Скласти програму і організувати психологічне дослідження пацієнта.

 4. Вибрати адекватний методичний апарат досліджень.

 5. Самостійно провести клініко-психологічне дослідження пацієнта (клінічне інтерв’ю, збір психологічного анамнезу, психологічний аналіз біографії, природний експеримент).

 6. Проаналізувати функцію психічних процесів і визначити їх стан.

 7. Володіти експериментально-психологічними методами дослідження відхилень психічних функцій у хворих:

 • дослідження відчуттів та сприйняття;

 • дослідження уваги;

 • дослідження пам’яті;

 • дослідження мислення;

 • дослідження інтелекту;

 • дослідження емоційно-вольової сфери;

 • дослідження особистості;

 • дослідження стану свідомості і самосвідомості;

 • дослідження міжособистісних відношень.

 1. Провести кількісний і якісний аналіз результатів дослідження в залежності від задач досліджень (диференційна діагностика, аналіз важкості стану, оцінка ефективності лікування).

 2. Володіти основними інтерпретаційними схемами і підходами в оцінці психологічних феноменів.

 3. Адекватно показати виявлені патопсихологічні феномени в психодіагностичних висновках.

 4. Володіти основними прийомами нейропсихологічного дослідження: гнозиса, праксиса, мовних функцій.

 5. Володіти основами комп’ютерної діагностики.

 6. Застосувати основні методи психокорекції (індивідуальної, сімейної, групової) в роботі з хворими з урахуванням нозологічної і вікової специфіки.

 7. Володіти методиками індивідуального, групового і сімейного консультування здорових осіб з урахуванням вікової специфіки.

 8. Володіти підходами організації психотерапевтичного середовища.

 9. Розробляти і впроваджувати систему психогігієнічних та психопрофілактичних заходів, спрямованих на гармонійний розвиток особистості та збереження психічного здоров’я.

 10. Надавати медико-психологічну допомогу у виробничих колективах.

 11. Застосувати вміння і навички з медичної психології та лікувальної справи в умовах психіатричного і соматичного стаціонару та поліклінічних закладів.

 12. Встановити психологічний контакт з хворим на психічні розлади (непсихотичні і психотичні).

 13. Виявити симптоми психічних розладів у психічно хворого.

 14. Провести цілеспрямовану бесіду з рідними хворого з метою виявлення можливих причин захворювання, динаміки і характеру його проявів.

 15. Провести цілеспрямовану психотерапевтичну бесіду з рідними хворого.

 16. Проводити діагностику психологічних факторів ризику з метою вибору корекційних програм і оцінити ефективність психологічного впливу.

 17. Володіти основними методами психокорекції (індивідуальної, сімейної, групової) в роботі з хворими з урахуванням нозологічної і вікової специфіки.

 18. Виявити тип внутрішньої картини хвороби і зони конфліктних переживань з метою проведення психокорекції для адаптації пацієнта.

 19. Розробляти реабілітаційні заходи психологічного і соціально-трудового статусу пацієнта.

 20. Володіти навичками організації психотерапевтичного середовища.

 21. Планувати та впроваджувати психопрофілактичні заходи в медичних закладах.

 22. Володіти навичками проведення особистісного і професійно орієнтованого тренінгів.

 23. Володіти основними методами психотерапевтичного впливу.

 24. Дотримуватися вимог професійної етики і деонтології, зберігати лікарську таємницю, забезпечувати психологічний комфорт пацієнтів.

 25. Використовувати досягнення психологічної, педагогічної і медичної науки з метою ефективного викладання курсу медичної психології в медичних навчальних закладах.

Схвалено на методичній нараді кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка 30.03.2009 року, протокол № 7.


Завідувач кафедри

д.мед. н., професор В.М.Пашковський1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка