Різновиди методик викладання англійської мовиСкачати 57.97 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір57.97 Kb.
Алла ДАВИДЕНКО

викладач

Різновиди методик викладання англійської мови

Вивчення іноземної мови має таку ж довгу традицію як і сама мова. Протягом всього часу утримувався контакт між групами людей, які розмовляли різними мовами. Бажання спілкуватися з іншими завжди було притаманне людській натурі, хоча різні були наміри і цілі, які спонукали людину до утворення діалогу. І тут виникає питання - які взагалі є методики викладання англійської мови? І навіщо взагалі стільки різних методик, якщо англійська мова лише одна. Сьогодні існують дві найпопулярніші методики викладання: класична та комунікативнаКласичну методику найчастіше використовують викладачі вузів та шкіл. Вивчення англійської мови за допомогою цього підходу починається з «нуля», алфавіту та фонетики. Увага рівномірно приділяється усім чотирьом аспектам вивчення мови: граматиці, читанню, говорінню, аудіюванню. За цією методикою викладач не повинен бути носієм мови. Цей підхід дає стабільні фундаментальні знання, які допомагають розуміти інформацію і висловлювати свої власні думки англійською мовою. Одразу можна виділити переваги й недоліки цієї методики. Переваги: фундаментальний підхід, комплексне вивчення усіх аспектів мови, довгостроковий результат. Недоліки: великі затрати часу на вивчення, багато залежить від викладача, недостатньо уваги приділяється спілкуванню. Комунікативна методика, є однією з найпопулярніших методик вивчення англійської мови ( та й інших іноземних мов у світі). Найбільшої популярності вона набула спочатку в США та в Європі а тоді дійшла й до нас. В цій методиці найбільше уваги приділяється спілкуванню та аудіюванню, отже, основна частина уроку буде присвячена спілкуванню. Тоді викладач, хоча й носій мови менше уваги буде приділяти рідній мові і якомога більше іноземній. Тобто основною метою цієї методики є занурити студента в англомовне середовище, навчити спілкуватися і розуміти англійську мову та доповнити свій словниковий запас вивченої лексики. Комунікативний підхід передбачає багато взаємодії між студентами на уроці, парні та групові завдання. Багато завдань з аудіювання. Знову ж таки слід виділити переваги та недоліки. Переваги: формування навичок спілкування, неформальна форма навчання. Недоліки: менше уваги приділяється граматиці та вивченню складної лексики. Але слід також зазначити, що існують також безліч інших нетрадиційних методик, розроблених філологами або безпосередньо викладачами шкіл, заснованих на вже існуючих методиках або повністю унікальних. Наприклад, метод професора Китайгородської Г.А. Навчання за цією методикою проводиться в умовах «real life». Адже на вступному тестуванні кожному студенту присвоюється певна роль (менеджер, директор, бізнесмен), якої він повинен притримуватися протягои всього курсу. Самі уроки проходять не як заняття, а як наприклад «business meeting». Недоліки: навчання можливе з 16 років та не підходить замкнутим людям. Метод Шехтера базується на спілкуванні англійською між студентами. Вивчення мови відбувається через відтворення етюдів (рольових ігор) на заняттях, за допомогою яких студенти не бояться спілкуватися один з одним з самого першого уроку. Метод Каллана дозволяє вивчити англійську у чотири рази швидше ніж традиційні методики. Основною метою цієї методики є те, що студент повинен весь час або спілкуватися англійською або слухати що говорить англійською викладач. Починаючи з першого заняття викладач звертається до студентів зі швидкістю 200-240 слів/хвилину. Недоліки: величезне значення відіграє викладач, якщо його рівень низький, то користі не буде ніякої. Методика Дениса Рунова дозволяє оволодіти мовою на гарному рівні вже за 8 місяців. Оскільки, вся інформація, яку потрібно вивчити стискається до таких розмірів, які може сприйняти мозок людини. За цією методикою задіяні всі аспекти мовлення (спілкування, аудіювання, граматика, читання) подані за досить стислою системою, якої потрібно дотримуватись для досягнення бажаного результату. Недоліки: навчання починається з 14 років. Ще одним із недоліків методів, які дозволяють вивчити англійську за досить короткий проміжок часу, є те, що їх дію вважають також короткостроковою. Отримані знання та досвід за цим методом дуже швидко зникнуть за відсутності практики. Слід зазначити, що згадані вище методики далеко не всі існуючі. Коли питання постає щодо обрання курсів, когось взагалі не цікавить методика викладання мови, а хтось обирає собі школу саме за цим критерієм. Існує безліч методик, але є більш універсальні, які підходять для більшості людей, але є й такі, які орієнтовані саме на певні категорії людей. Сучасна комунікативна методика пропонує широке впровадження в навчальний процес активних нестандартних методів і форм роботи для кращого свідомого засвоєння матеріалу. У практиці виявили досить високу ефективність таких форм роботи як індивідуальна, парна, групова і робота в команді. Основні відомі форми парної і групової роботи:

  • внутрішні(зовнішні) кола (inside|outside circles)

  • мозковий штурм (brain storm)

  • читання зигзагом (jigsaw reading)

  • обмін думками (think-pair-share)

  • парні інтерв’ю (pair- interviews)

Психологам та педагогам давно відомо, що ефективність навчання та запам’ятовування суттєво залежить від власної практичної діяльності людини на лекційному рівні. Коли сприймається інформація лише на слух ефективність навчання складає лише 10% від загального обсягу матеріалу. При застосуванні у навчанні семінарів ( тобто обговорення та аналіз інформації) людина опановує 30% пропонованого матеріалу. За умови, що людина в процесі навчання зможе випробувати отриману інформацію ( лабораторна, імітація практичної діяльності), спробує її застосувати та набути власний досвід по її використанню, - ефективність засвоєння матеріалу зростає до 70% від пропонованого обсягу. Більший відсоток (до 80-100%) володіння певними знаннями та навичками можливий за умови повсякденного їх застосування у практичній діяльності спілкування з носіями мови або проживання в англомовній країні).

Для поліпшення процесу навчання та підвищення ефективності вивчення англійської мови існує віртуально-тренінгова методика, яка дозволяє опанувати англійську мову на бажаному рівні у мінімальні сроки. Заняття проходять у вигляді семінарів-тренінгів, 75% навчального часу приділяється розмовній практиці, а саме формуванню та розвитку навичок застосування англійської в реальних життєвих ситуаціях. Цей метод навчання давно вже успішно використовується провідними школами світу і зарекомендував себе як найефективніший серед відомих на сьогодні. Невеликі групи по 8-12 осіб дозволяють створити комфортну атмосферу для спілкування – так зване мовне середовище. Така кількість людей у групі стає передумовою створення продуктивної конкурентно-групової діяльності та оптимального робочого навантаження. Весь процес навчання заснований на максимальній участі студентів у груповій діяльності , на засвоєнні матеріалу під час занять. Це дає змогу скоротити до мінімуму кількість домашніх завдань. Вся методика навчання побудована на принципі частотності. Лексика та граматика, яка найчастіше використовується в живій мові, вивчається й тренується в першу чергу. Було підраховано. Що пересічний англієць протягом життя застосовує для свого повсякденного спілкування не більше п’яти тисяч слів, - це приблизно одного проценту всього словникового запасу англійської мови.Отже, всі методики спрямовані звичайно на розвиток чотирьох навичок: читання, письма, говоріння та аудіювання. При цьому великий акцент робиться на використанні аудіо-, відео- та інтерактивних ресурсів. Завдяки різноманітності методичних прийомів формуються навички, необхідні в сучасному діловому житті: уміння робити доповідь, проводити презентації, вести переписку і т.ін. Інтерактивні методи мають значний потенціал для досягнення практичної мети заняття з англійської мови. Якщо заняття спрямоване на закріплення нового лексичного, граматичного матеріалу, можна використовувати метод «мозкового штурму», роботу в парах», роботу в малих групах», метод незакінчених речень». Беручи все вище сказане до уваги можна зробити висновок, що комунікативна методика навчання англійській мові є найефективнішою, особливо коли йдеться про організацію навчання в освітніх закладах. Реалізація цієї методики повною мірою залежить від бажання, компетенції та ерудиції викладача.

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка