Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Національне виховання учнів: регіональний аспектСторінка1/18
Дата конвертації13.04.2016
Розмір3.39 Mb.
#6248
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти


Національне виховання учнів: регіональний аспект

(з досвіду роботи загальноосвітніх навчальних закладів Рівненської області)


Частина І

Рівне – 2012

ББК 74.200

Національне виховання учнів: регіональний аспект (з досвіду роботи загальноосвітніх навчальних закладів Рівненської області) (ч.1), / Автори-упорядники: Н.Гавриш, , Коломієць Н.М. – Рівне, 2012. - 280с.

Автори-упорядники:

Гавриш Н.П., завідувач кабінету виховної роботи Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;

Ситник Г.І.

,методист кабінету виховної роботи Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;

Коломієць Н.М., старший викладач кафедри колекційної освітиРівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
Рецензенти:

Т.Гавлітіна, проректор з наукової роботи Рівненського ОІППО, кандидат педагогічних наук;

О.Шевчук, методист з виховної роботи відділу освіти Рівненської райдержадміністрації.
Відповідальний за випуск: М.Віднічук, ректор Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук
Рекомендовано до друку Вченою радою РОІППО (протокол №1 від 30.03. 2012 р.).

Перша частина посібника містить програму національного виховання учнівської молоді Рівненщини: пояснювальну записку, концептуальні засади програми та орієнтовний зміст виховання в загальноосвітніх навчальних закладах; нормативно-правове забезпечення реалізації обласної програми національного виховання учнівської молоді на 2008-2020 роки, алгоритми діяльності педагогів-виховників, деякі аспекти методичного забезпечення та матеріали досвіду роботи з організаційно-методичного забезпечення реалізації Програми; форми, методи та моніторинг її реалізації; наукові засади ціннісних ставлень особистості, психолого-педагогічні особливості формування у школярів ціннісних ставлень.

Посібник рекомендований директорам загальноосвітніх шкіл, заступникам директорів з навчально-виховної та виховної роботи, класним керівникам (вихователям), педагогам-організаторам, керівникам предметних гуртків.

Зміст

Розділ І. Програма національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020 роки

Пояснювальна записка……………………………………………………………7

Концептуальні основи Програми……………………………………………...8

Виховання в загальноосвітніх навчальних закладах:

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави…………………..24

Ціннісне ставлення особистості до історичних, культурних і духовнихнадбань рідного краю……………………………………………….33

Ціннісне ставлення особистості до сім’ї, родини, людей…………………….43

Ціннісне ставлення особистості до себе……………………………………...53

Ціннісне ставлення особистості до природи…………………………………..64

Ціннісне ставлення особистості до праці……………………………………...71

Ціннісне ставлення особистості до мистецтва………………………………..81

Розділ ІІ. Нормативно-правове забезпечення реалізації обласної програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008 - 2020 роки

Розпорядження голови Рівненської обласної держадміністрації«Про обласну програму національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008 – 2020 роки».........................................................................................................89

Рішення Рівненської обласної ради «Про обласну програму національного виховання учнівськоїмолоді Рівненщини на 2008 – 2020 роки».......................................................................................................................91

Наказ управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації «Про затвердження заходів щодо виконання програминаціонального виховання учнівської молоді Рівненщинина 2008 – 2020 роки»……………………….....92

Заходи управління освіти і науки облдержадміністрації щодо виконання обласної програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008 - 2020 роки ……………………………………………………………..93

Розділ ІІІ.Орієнтовні алгоритми діяльності педагогів-виховників з реалізації програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020 роки

Орієнтовний алгоритм діяльності заступника директора з виховної роботи з реалізації програми національного вихованняучнівської молоді Рівненщини на 2008-2020 роки………………………………………………………………..96

Орієнтовний алгоритм діяльності класного керівника з реалізації програми національного виховання учнівської молоді Рівненщинина 2008-2020 роки …………………………………………………………………………..………..97

Орієнтовний алгоритм діяльності педагога-організатора з реалізації програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008 - 2020 роки……………………………………………………………………………….98

Орієнтовний алгоритм діяльності шкільного бібліотекаря з інформаційного забезпечення реалізації програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008 - 2020 роки ……………………………………………….99

Орієнтовний алгоритм діяльності методиста з виховної роботи з реалізації програми національного виховання учнівської молоді Рівненщинина 2008 - 2020 роки………………………………………………………………………100Розділ ІV. Діагностика ціннісних ставлень особистості

Вивчення ціннісних орієнтацій учнів 5-9 класів……………………………101

Методика «Автобіографія»(вивчення ціннісних орієнтацій учнів 9-11-х класів)………………………………………………………………………….102

Опитувальник для учнів «Мої цінності»……………………………………...103

Анкета для визначення рівня духовного розвитку особистості (для учнів 9-11класів)……………………………………………………………………….105

Діагностичний опитувальник «Особистісний ріст»………………………….106

Діагностичний опитувальник «Особистісний ріст»…………………………120

Діагностична карта класного керівника………………………………………127

Анкета «Реалізуємо програму національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020 роки» (для класного керівника)………………..130

Розділ V.Деякі аспекти методичного забезпечення реалізації

обласної програми національного виховання учнівської

молоді на 2008 – 2020 роки

Орієнтовна тематика засідань методичного об’єднання класних керівників та вчителів-предметників…………………………………………………………130

Орієнтовна тематика науково-методичних проблемних тем (за змістом обласної програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008 – 2020 роки)……………………………………………………………136

Орієнтовна тематика засідань педагогічної ради з проблеми «Реалізація обласної програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008 – 2020 роки»………………………………………………………….137

Орієнтовні проблемні теми для дослідження педагогами-виховниками в системі самоосвітньої роботи………………………………………………….138

Алгоритм діяльності вчителя-предметника з реалізації програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008 – 2020 роки…………………………………………………………………………….142Розділ VІ. Організаційно-методичне забезпечення реалізаціїобласної програми національного виховання учнівськоїмолоді Рівненщини на 2008 – 2020 роки(з досвіду роботи Рівненської ЗОШ І-ІІІ ст. №18)

Наказ «Про затвердження заходів щодо виконанняПрограми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008 -2020 роки»…………….143

Заходи Рівненської ЗОШ ІІІІ ст. №18 на виконання обласної програми національного вихованняучнівської молоді Рівненщини …………………..144

План організаційно-практичних заходів РівненськоїЗОШ І-ІІІ ст. №18 щодо реалізації обласної програми національного виховання учнівської молодіРівненщини на 2008-2009 н.р…………………………………………149

Матеріали педагогічної ради………………………………………………….152

Розділ VІІ. Матеріали Перших педагогічних читань «Формування ціннісних ставлень особистості:теоретичний аспект»

Гавриш Н.П. Формування ціннісних ставлень особистості…………………161

Ситник Г.І.Ціннісне ставлення особистості: теоретичний аспект…………..171

Дем’янюк Т.Д.Теоретико-методологічні засади формування ціннісних ставлень…………………………………………………………………………179

Нікітчук І.Г.Система цінностей і ціннісних орієнтацій особистості у творчій спадщині Омеляна Вишневського………………………………………….....187

Юсин Т.А.Формування ціннісних орієнтацій і ставлень особистості як основи її життєвої позиції………………………………………………………………196

Синіцька Л.М. Реалізація у навчально-виховному (виховному) процесі школи

аксіологічного підходу до виховання(освоєння цінностей)………………....199

Киричук О.В. Формування ціннісних орієнтацій і ставлень особистості у навчально – виховному процесі школи……………………………………….203

Павлюк М.В. Формування в учнівської молоді ціннісного ставлення до природи в процесі викладання природничих наук та позаурочній природоохоронній діяльності………………………………………………….209

Кузьмич М.С. Формування ціннісних ставлень особистості в процесі викладання основ наук…………………………………………………………212

Хамедюк Н.С. Організаційно - педагогічні умови формування ціннісних ставлень особистості учня у сільському закладі…………………………….216

Кохан Т.Н. Формування ціннісних ставлень особистості у навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу…………….219

Оржеховська В.Г. Система цінностей та ціннісних орієнтаційв дослідженнях сучасних та зарубіжних науковців…………………………………………….222

Слободян В.О. Формування ціннісних ставлень школярів у процесі викладання української та зарубіжної літератури………………………….229

Нетикша Т.Л. Формування ціннісних ставлень особистості в навчально-виховному процесі………………………………………………………….....251

Бурячок Т.О. Виховання системи цінностей особистості, ґрунтованих на пріоритетах духовності………………………………………………………..255

Розділ VІІІ. Список бібліографічних джерел до реалізації програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020 рр.

Ціннісне ставлення особистості до держави і суспільства…………………..262

Ціннісне ставлення особистості до історичних, культурних і духовних надбань рідного краю…......................................................................................264

Ціннісне ставлення особистості до сім’ї, родини, людей……………………265

Ціннісне ставлення особистостідо себе………………………………………267

Ціннісне ставлення особистості до мистецтва………………………………269

Ціннісне ставлення особистості до праці…………………………………….265

Ціннісне ставлення особистості до природи...……………………………….270Глосарій ……………………………………………………………………..274

Розділ І. Програма національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020 роки

(Схвалена розпорядженням голови

Рівненської облдержадміністрації

09.02.2008 №42 і затверджена рішенням

Рівненської обласної ради29.02.2008 №695)

Пояснювальна записка

Національне виховання – важливий чинник соціального, економічного і культурного розвитку держави, збереження її національних, громадянських, духовно-моральних, сімейно-родинних цінностей.

Його сутність полягає у глибинному і всебічному пізнанні історії, культури, духовності українського народу, і на цій основі – пізнання і усвідомлення кожною дитиною себе як індивідуальності і як частки своєї нації, а через неї і всього людства.

Запропонована «Програма національного виховання учнівської молоді Рівненщини» (далі «Програма») визначає пріоритети в системі національного виховання учнівської молоді Рівненщини через формування системи життєвих цінностей особистості в урочній та позаурочній виховній діяльності.

Програма розрахована на весь період виховної діяльності класного керівника (вихователя) з учнями конкретного класу і враховує їх вікові, індивідуальні та психолого-педагогічні особливості.

Програма є багатоаспектною і має гуманістичну спрямованість. Дібрані до неї методи, форми, технології організації виховної діяльності ґрунтуються на взаємодії вихователя та вихованця і забезпечують цілісне формування гуманістичного світогляду особистості, закладають основи формування особистості, здатної у шкільному житті, діловій, громадській та сімейно-родинній сферах уникати конфліктів, поступатися і знаходити шлях до компромісів.

Соціалізуючий компонент Програми забезпечує інтеграцію особистості дитини на рівнях шкільного і дорослого життя в систему соціальних відносин, різні типи соціальних спільнот: класний колектив, дитячі і молодіжні громадські організації, творчі об’єднання, об’єднання за інтересами, місцеву громаду, передбачає включення дитини в низку соціальних ролей, засвоєння нею елементів культури, соціальних норм і цінностей, на основі яких формуються її особистісні якості.

Програма включає комплекс заходів, які забезпечують можливість досягнення найоптимальнішого результату в розвитку дитини і, перш за все, у фізичній, психічній і духовно-моральній сферах, оскільки якраз вони є фундаментом гармонійно розвиненої, цілісної, соціально-активної особистості, здатної включитися в державотворчі процеси.

Вона передбачає потужне використання класними керівниками, вихователями методів самовиховання і «самобудівництва» особистості як найбільш перспективних виховних засобів процесу демократизації і гуманізації всіх напрямків виховання.

Зміст виховання, закладений у Програмі, передбачає прилучення учнівської молоді до історії і культури Волинського Полісся, звичаїв і традицій населення рідного краю, що посилює її регіональний аспект.

В розділі «Виховання в загальноосвітніх навчальних закладах» визначено програмно-цільові і змістові орієнтири організації життєдіяльності учнівських колективів, подані орієнтовні моделі випускника школи за ціннісними ставленнями особистості до держави і суспільства, історичних, культурних і духовних надбань населення рідного краю, сім’ї, родини, людей, самої себе, природи, праці та мистецтва.

1.Концептуальні основи Програми

Загальні положення

Поступальний розвиток української держави, зміцнення в ній засад громадянського суспільства, інтеграція України у світову та європейську спільноту неможливі без реформування освіти, оновлення системи національного виховання, головна мета і завдання якого – утвердження ідеалів гуманізму, свободи особистості, демократії, соціального і духовного прогресу, установки на пріоритет загальнолюдських і національних цінностей.

Кожен народ органічно продовжує себе через систему виховання в своїх дітях, генерує національний дух, ментальність, характер, психологію, сімейно-родинно-побутову культуру, основу якої складає збереження рідної мови, пізнання духовної спадщини батьків, дідів, прадідів, вивчення свого родоводу, життя за нормами народної моралі тощо.

В основу системи національного виховання покладено національну ідею як консолідуючий чинник розвитку суспільства і нації в цілому.

Ідеалом виховання виступають національно-свідома, життєво компетентна, високоінтелектуальна, творча, здатна до саморозвитку і самовдосконалення особистість, носій національних цінностей, національних виховних традицій та звичаїв, морально-педагогічного досвіду українського етносу.

Головною особливістю сучасного національного виховання є формування в учнівської молоді ціннісного ставлення, ґрунтованого на сукупності ціннісно значущих якостей особистості, які характеризують її ставлення до світу та соціуму. Сутність цього процесу складає сприйняття дитиною світу, його реалій, явищ чи об’єктів, розуміння їх внутрішньої суті, місця та призначення в житті людини. Таке ставлення формується в процесі його проживання, соціально цінної діяльності.

У сучасній соціокультурній ситуації, яка склалась в Україні, головною домінантою системи національного виховання є формування соціальної ментальності особистості як її стрижня, який передає самовідчуття, самобачення дитиною свого місця в соціумі і яка включає національно-громадянську, національно-етнічну, сімейно-родинну, філософсько-теологічну складові. Процес виховання має бути підпорядкований набуттю дитиною вмінь ототожнювати себе з державою, як активний її громадянин, власним родоводом, як гідний член сім’ї, а також формуванню відчуття відповідності власних вчинків і позицій ідеалам духовності.

Важливими складниками системи національного виховання в сучасних умовах мають стати набуття особистістю освітньої компетентності, формування антидевіантного імунітету і розвиток суб’єктної інтенційності – якості особистості, яка дає їй можливість бути повноцінним суб’єктом власної активності. Спрямованість виховання має підпорядковуватись формуванню задоволення морально-духовних потреб особистості.

Однією з рис національної системи виховання повинно бути формування політичної культури, компетентності і толерантності особистості, виховання відданості цінностям демократії, свободи у виборі власних світоглядних позицій, прагнення активно включитись в державотворчі процеси, громадське життя сільської чи міської громади, в якій живе дитина.

В умовах сьогодення важливим є виховання молодої людини в дусі відповідального ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих як до найвищої індивідуальної і суспільної цінності, формування культури здоров’я підлітка, здатності подолати шкідливі звички.

Одним із важливих напрямків національної системи виховання є формування гармонійних відносин дитини з природою, її екологічного світогляду,готовності до включення в активну природоохоронну діяльність. Її сутність має полягати у залученні школярів до розробки екологічних стежок, глибокому вивченні природи рідного краю, свого міста та села, впорядкуванні природних джерел, берегів річок та ставків, закладанні шкільних садів, створенні кімнат, музеїв природи, екології, участі в експедиціях «Люби і знай свій рідний край», «Твоя країна – Україна», акціях «Зелений світ», «Зелена планета» тощо.

Формування в учнівської молоді ціннісного ставлення до світу неможливе без виховання в неї ціннісного ставлення до мистецтва вцілому та народного мистецтва зокрема. Цей процес передбачає введення школярів у світ мистецтва, формування на цій основі системи знань про мистецтво, набуття нового естетичного досвіду, активне включення в культуротворчу діяльність через участь в Малих академіях народних мистецтв, клубах «Духовність», «Відродження», фольклорних ансамблях, експедиції «Краса і біль України», зустрічі з народними майстрами та умільцями, виховання здатності зберігати і розвивати колективний досвід українського народу, етносу рідного краю, становлення духовної зрілості особистості.

У сучасних умовах межі виховання розширюються і охоплюють навчання і освіту як засоби виховання. Доцільно організоване за змістом і формою навчання містить в собі потужний виховний потенціал: формує соціальні настанови та ціннісні орієнтації особистості, її духовні та матеріальні потреби. Доцільно організований і гуманістично спрямований виховний процес забезпечує реалізацію низки навчальних завдань, а саме: формування цілісної картини світу, збагачення соціального і морального досвіду особистості, уявлень про зв’язок навколишнього світу та її внутрішнього життя. Організований таким чином навчально-виховний процес створює сприятливі умови для різнобічного і гармонійного розвитку особистості, її соціально педагогічної підтримки, зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я, реалізації природних здібностей і задатків, творчих потенцій, формування ціннісного ставлення до світу та до самої себе.

В системі національного виховання обов’язковим є його регіональний аспект. Його специфіка і особливості базуються на засвоєнні історичних, соціально-економічних, духовно-культурних, сімейно-родинних традицій населення Волинського Полісся.

Учнівська молодь має знати фольклор, звичаї, обряди, котрими уславлена рівненська земля, життя і діяльність славетних діячів історії, науки і культури краю, які гідні наслідування прийдешніми поколіннями.

Важливою складовою процесу національного виховання є і прилучення молоді до відродження народних промислів і ремесел, якими традиційно багата Україна та Рівненщина: лозоплетіння, гончарства, вишивання, ткацтва, писанкарства, виготовлення виробів з природного матеріалу, іконовишивки, оволодіння ними і на цій основі вироблення умінь передати такий досвід наступним поколінням.

Означені «Загальні положення» орієнтують педагогічних працівників області на виховання свідомого громадянина, патріота, людини, гідно свого народу та Батьківщини.

Мета та завдання Програми:

Найважливішими завданнями українського суспільства було і є виховання покоління гуманістів і патріотів, для яких найвищим ідеалом є єдність особистих та національно державних інтересів.

Найвищою метою виховного процесу є плекання людської особистості: фізично, психічно і духовно досконалої і здорової, з розмаїтими почуттями, глибоким інтелектуальним розвитком та універсально-широкими інтересами.

Кожна дитина – це органічна частка природного соціуму, якій притаманні власне світобачення, світорозуміння й світоставлення, певні риси характеру, здібності та уподобання.

Виховання починається в родині за визначальної ролі батьків, продовжується протягом всього дорослого життя і ґрунтується на засадах народної та академічної педагогіки, за активної ролі та впливу державних і громадських інституцій.

Виховання особистості – громадянина, патріота повинно бути діяльним, зорієнтованим на самопізнання і пізнання дитиною світу, його самотворення, розвиток історичної пам’яті, почуттів і понять совісті, чесності, гідності й національної гордості за український народ, приналежність до його держави, мови, культури, традицій тощо.

Все це визначає актуальність створення «Орієнтовної програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини».

Програма ґрунтується на правових засадах Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», враховує основні положення Національної доктрини розвитку освіти, Національної програми «Освіта» (Україна ХХІ століття»), Конвенції ООН про права дитини і визначає науково-теоретичні й практичні основи національного виховання учнівської молоді Рівненщини.Метою Програми є створення відповідного виховного простору в області, який забезпечує інтенсифікацію, ефективність і результативність виховної діяльності, функціонування шкільних та класних виховних систем, підвищення суспільного статусу виховання в освітніх закладах, модернізацію змісту виховання, його форм та методів, виховних технологій на основі впровадження новітніх досягнень вітчизняної психолого-педагогічної науки і практики, гармонізацію сімейного і суспільного виховання.

Завдання Програми:

- підвищення статусу виховання в системі освіти області;

- забезпечення розвитку виховних функцій навчальних закладів; розширення складу суб’єктів виховної діяльності, посилення координації їх виховних зусиль;

- ефективне використання національних традицій, історії та культури, традицій і звичаїв етносу рідного краю, новітніх досягнень психолого-педагогічної науки і практики;

- орієнтація шкільних і класних виховних систем загальноосвітніх навчальних закладів на пріоритет фізичного, психічного і морально-духовного розвитку особистості; розвиток виховних систем, створення авторських виховних систем;

- посилення ролі родини у вихованні дітей; орієнтація батьків на зміну традиційної функціональної стратегії у вихованні, обумовленої новими соціальними умовами; ефективна співпраця родини зі школою;

- впровадження народознавчого, людинознавчого, особистісно орієнтованого, діяльнісного, творчого та компетентнісного підходів до організації виховного процесу в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах області;

- відродження на нових теоретико-практичних засадах системи позакласного і позашкільного виховання дітей та учнівської молоді;

- сприяння розвитку дитячих і молодіжних громадських організацій та об’єднань, як простору самореалізації особистості, становлення її соціальної активності; ефективність співпраці шкільних дитячих громадських організацій і об’єднань з районними і обласними осередками дитячих і молодіжних громадських організацій;

- сприяння подальшій демократизації управління процесом виховання; зростання ролі учнівського самоврядування в демократизації життєдіяльності учнівських колективів, її соціальній адаптації;

- координація державних, регіональних і шкільних програм національного виховання учнівської молоді;

- зростання рівня професіоналізму і компетентності педагогічних працівників в організації життєдіяльності учнівських колективів.

Програма ґрунтується на наступних основних принципах національного виховання:Каталог: method kabinet -> biblioteka.php -> %D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 -> Методист інклюзивна освіта: наукові засади, проблеми та перспективи впровадження в загальноосвітній навчальний заклад
%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 -> Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Національне виховання учнів: регіональний аспект
%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 -> Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кафедра корекційної освіти
%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 -> Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Тезаурус методичного працівника
%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 -> Методист моніторинговий підхід до вивчення стану навчання І виховання у загальноосвітніх навчальних закладах
%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 -> «методичні поради щодо роботи з батьками» для курсантів – слухачів вчителів початкових класів, класних керівників Рівне 2012
%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 -> Розвиток творчої особистості дошкільнят шляхом використання казок В. О. Сухомлинського
%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 -> Вчимося жити здоровими Науково – методичний посібник Друге видання Рівне 2011
%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 -> Методичний порадник «Моніторинг в освіті» р івне, 2011 Над методичним порадником працювали


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка