Рівненська міська рада (32 сесія, 6 скликання) рішенн яСкачати 384.5 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації25.04.2016
Розмір384.5 Kb.
  1   2   3
РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

(32 сесія, 6 скликання)Р І Ш Е Н Н Я
26 грудня 2013 року № 3637

Про Програму розвитку малого

і середнього підприємництва в місті

Рівному на 2014 – 2015 роки

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні", з метою реалізації заходів Стратегічного плану економічного розвитку міста Рівного, затвердженого рішенням Рівненської міської ради від 22.11.2006 № 317, враховуючи Методичні рекомендації щодо формування і реалізації регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, затверджені наказом Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 18.09.2012 № 44, на підставі отриманих пропозицій Рівненська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму розвитку малого і середнього підприємництва в місті Рівному на 2014 – 2015 роки (далі – Програма), що додається.

2. Начальнику Управління економіки міста М. Киреї, керівникам управлінь та відділів виконавчого комітету Рівненської міської ради, залученим підприємствам та організаціям забезпечити виконання заходів, передбачених Програмою.

3. Начальнику Управління бюджету і фінансів В. Шульзі забезпечити фінансування заходів, передбачених Програмою.

4. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з питань економічного розвитку, промисловості, інвестицій та підтримки підприємництва; постійній комісії з питань бюджету, фінансів та управління комунальною власністю; постійній комісії з питань науки, освіти, культури, духовного відродження, молоді, спорту, зв’язків з громадськими об’єднаннями та засобами масової інформації; постійній комісії з питань Регламенту, депутатської діяльності та етики, розвитку місцевого самоврядування; постійній комісії з питань транспорту і зв’язку; секретарю міської ради А. Грещуку та заступнику міського голови С. Васильчуку, а організацію його виконання – начальнику Управління економіки міста М. Киреї.

Секретар міської ради А. Грещук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Рівненської

міської ради

26.12.2013 № 3637

ПРОГРАМА


РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

В МІСТІ РІВНОМУ НА 2014 – 2015 РОКИ


ВСТУП

Важливим напрямком стратегічного розвитку міста є створення сприятливого середовища для формування та функціонування суб’єктів малого і середнього бізнесу, які є одним з найдієвіших засобів розв’язання соціально-економічних проблем регіону. У зв’язку з цим у місті запроваджено програмний підхід до розвитку підприємництва.

З метою визначення основних шляхів реалізації на місцевому рівні державної політики розвитку малого і середнього підприємництва, конкретизації шляхів його розвитку розроблено Програму розвитку малого і середнього підприємництва в місті Рівному на 2014 – 2015 роки (далі – Програма), яка є складовою частиною Програми соціально-економічного розвитку міста Рівного на 2011 – 2015 роки.

В основу Програми покладені положення законів України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні", "Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні", "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", враховані Методичні рекомендації щодо формування і реалізації регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, затверджені наказом Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 18.09.2012 № 44, та особливості економічних і соціальних проблем міста.

Програма уособлює в собі узгоджений за ресурсами, виконавцями і термінами реалізації комплекс заходів, спрямованих на створення правових, фінансових, соціально-економічних, організаційно-господарських та інших умов розвитку суб’єктів господарювання в місті Рівному з урахуванням аналізу результатів виконання програм розвитку малого підприємництва за попередні періоди.

Програму сформовано на підставі пропозицій управлінь та відділів виконавчого комітету Рівненської міської ради, членів Координаційної ради з питань розвитку підприємництва та залучення інвестицій, громадських об’єднань підприємців, науковців міста.

Виконання цієї Програми є послідовним продовженням роботи виконавчого комітету Рівненської міської ради, громадськості та ділових кіл міста щодо створення системи підтримки розвитку малого і середнього підприємництва в місті Рівному. Фінансування заходів Програми буде здійснюватися за рахунок коштів міського бюджету та коштів виконавців.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО

ПІДПРИЄМНИЦТВА В МІСТІ РІВНОМУ НА 2014 – 2015 РОКИ


1

Загальна характеристика міста

Площа території (км2) – 58,2

Кількість населення станом на 01.01.2013 (тисяч осіб) – 250,3

Специфіка.

У загальному обсязі матеріального виробництва провідне місце займає промисловість. Значну частину цього обсягу становить продукція переробної промисловості, зокрема хімічної і нафтохімічної промисловості, машинобудування, виробництва харчових продуктівРівень безробіття – 2,1%

2

Дата затвердження Програми (найменування і номер відповідного рішення)

Програма розвитку малого і середнього підприємництва в місті Рівному на

2014 – 2015 роки

Затверджена рішенням міської ради від 26.12.2013 № 3637


3

Головний розробник Програми
Співрозробники Програми

Управління економіки міста виконавчого комітету Рівненської міської ради
Члени Координаційної рада з питань розвитку підприємництва та залучення інвестицій (керівники структурних підрозділів виконавчого комітету Рівненської міської ради, органів виконавчої влади, громадських організацій, депутати міської ради та науковці міста)

4

Мета Програми

Спрямування дій органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, громадських об’єднань підприємців, установ інфраструктури підтримки підприємництва, наукових організацій на комплексне вирішення питань підтримки розвитку малого і середнього підприємництва в місті, залучення його потенціалу до розв’язання місцевих соціально-економічних проблем, створення сприятливого бізнес-середовища, підвищення рівня економічних показників розвитку міста, забезпечення зайнятості населення шляхом підтримки підприємницької ініціативи громадян

5

Перелік пріоритетних завдань Програми

- реалізація державної регуляторної політики;

- ефективне використання системи державної підтримки малого і середнього підприємництва в місті;

- залучення до підприємницької діяльності незайнятого населення, стимулювання створення нових робочих місць на діючих і новостворених підприємствах та активізація самозайнятості;

- підтримка інвестиційної та інноваційної діяльності;

- забезпечення здійснення інформаційно-консультативної, навчально-методичної, ресурсної та фінансово-кредитної підтримки;

- сприяння розвитку сучасної інфраструктури підтримки підприємництва, вдосконалення її роботи шляхом підвищення якості та розширення спектру послуг;

- сприяння міжрегіональному та міжнародному співробітництву суб’єктів малого і середнього підприємництва


6

Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми в динаміці змін цільових показників:

Вихідні дані на початок дії Програми

(за 2012 рік)Очікувані результати

2014

рік


2015

рік


Кількість зареєстрованих юридичних осіб (за мінусом ліквідованих), осіб

8110

8210

8270

Кількість зареєстрованих фізичних осіб (за мінусом ліквідованих), осіб

23179

23200

23400

Кількість малих підприємств, одиниць

2320

2390

2460

Кількість середніх підприємств, одиниць

120

123

125

Кількість малих підприємств на 10 тис. чол. наявного населення, одиниць

93

94

96

Кількість зайнятих працівників на малих підприємствах, тис. осіб

15,4

15,5

15,6

Кількість зайнятих працівників на середніх підприємствах, тис. осіб

19,4

19,8

20,3
Частка реалізованої продукції (товарів, послуг) малих підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг), %

29,3

29,8

30,2

Частка реалізованої продукції (товарів, послуг) середніх підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг), %

41,3

42,3

42,9

Обсяг надходжень до зведеного бюджету від малих підприємств і підприємців – фізичних осіб, млн. грн.

228,7

680,0

700,0

Обсяг надходжень до місцевого бюджету від малих підприємств і підприємців – фізичних осіб, млн. грн.

125,9

460,0

480,0

Залучення суб’єктів малого і середнього підприємництва до виконання робіт/послуг за державні кошти:

- кількість (одиниць);

- обсяги (млн. грн.)


262

159,8


285

165,0


310

172,0


7

Обсяги фінансування з міського бюджету

- на 2014 рік становить 140 тис. грн.;

- на 2015 рік становить 150 тис. грн.8

Джерела фінансування Програми

Кошти міського бюджету, позабюджетних фондів, вітчизняних та іноземних інвесторів, фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та інших державних фондів і їх регіональних відділень, власних коштів виконавців та інших коштів, не заборонених чинним законодавством

9

Система організації контролю за виконанням Програми

Внутрішній контроль здійснюється Управлінням економіки міста виконавчого комітету Рівненської міської ради, а зовнішній – Координаційною радою

з питань розвитку підприємництва та залучення інвестицій.

Управління економіки міста щокварталу

в установленому порядку інформує виконавчий комітет Рівненської міської ради про хід виконання Програми.

Результати виконання Програми раз на рік заслуховуються на засіданні виконавчого комітету Рівненської міської ради


2. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Програма розвитку малого і середнього підприємництва в місті Рівному на 2014 – 2015 роки розроблена відповідно до законів України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні", "Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні", "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України "Про виконання Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада", середньострокового плану реалізації Стратегії економічного та соціального розвитку Рівненської області на період до 2015 року "Західна брама", рішень Рівненської міської ради "Про затвердження Стратегічного плану економічного розвитку міста Рівного", "Про Програму соціально-економічного розвитку міста Рівного на 2011 – 2015 роки" та з урахуванням Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, затверджених наказом Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 18.09.2012 № 44, а також пропозицій членів Координаційної ради з питань розвитку підприємництва та залучення інвестицій, структурних підрозділів виконавчого комітету Рівненської міської ради, територіальних органів виконавчої влади, громадських об’єднань підприємців, громадських організацій, науковців міста.


2.1. СТАН РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО

ПІДПРИЄМНИЦТВА В МІСТІ РІВНОМУ

Розвиток малого і середнього підприємництва є найбільш динамічною рушійною силою, що забезпечує стабільне процвітання місцевої економіки. У зв’язку з цим, дії органів місцевого самоврядування значною мірою спрямовані на створення сприятливих умов для розширення потенціалу розвитку місцевих суб’єктів малого і середнього підприємництва.

Пріоритетними напрямками в проведенні роботи зі створення сприятливих умов для використання можливих перспектив розвитку бізнесу є стимулювання підприємницької ініціативи, розвиток інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва, вдосконалення фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки, збільшення кількості нових робочих місць, залучення до підприємницької діяльності незайнятого населення, вдосконалення системи надання дозвільно-погоджувальних та адміністративних послуг суб’єктам господарювання.

Завдяки реалізації в попередніх роках програм розвитку малого підприємництва та відповідним результатам роботи інфраструктури підтримки підприємництва в місті Рівному спостерігається позитивна динаміка росту основних показників діяльності суб’єктів господарювання.

За даними Єдиного державного реєстру, з початку реєстрації, станом на 01.10.2013 в місті зареєстровано 10 926 юридичних осіб та 43 331 фізична особа, за відповідний період скасовано реєстрацію 2 739 юридичних та 20 946 фізичних осіб.

Зокрема в 2012 році було зареєстровано на 3,3 % юридичних осіб більше ніж у 2011 році, а за 9 місяців 2013 року – відповідно на 2,4 % більше ніж у 2012 році. В цілому з 2010 по 2012 роки кількість зареєстрованих юридичних осіб збільшилась на 738 одиниць.Рис. 1. Динаміка розвитку юридичних осіб

Впродовж 2012 року зареєстровано фізичних осіб – підприємців на 2,3 % більше в порівнянні з 2011 роком, а за 9 місяців 2013 року – відповідно на 1,8 % більше ніж у 2012 році. В цілому з 2010 по 2012 роки кількість зареєстрованих фізичних осіб – підприємців збільшилась на 1 798 одиниць.

Рис. 2. Динаміка розвитку фізичних осіб – підприємців

Так, у 2012 році в місті кількість зареєстрованих фізичних та юридичних осіб (за мінусом ліквідованих) становила 31 289 одиниць, з них фізичних осіб – 23 179, юридичних осіб – 8 110.

За статистичними даними, кількість діючих малих підприємств у місті Рівному у 2012 році становила 2 320 підприємств, з них мікропідприємств – 1 887. Частка малих підприємств у загальній кількості підприємств у відповідному періоді становила 95 %.

Кількість середніх підприємств у 2012 році становила 120 підприємств, частка яких у загальній кількості діючих підприємств становила 4,9 %.

Рис. 3. Розподіл підприємств до загальної кількості діючих підприємств
У 2012 році, з розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення припадали 93 малі підприємства, що в порівнянні з минулим роком більше на 6,9 %. В Україні цей показник у середньому становив 76 підприємств, а в Рівненській області – 40 підприємств.Рис. 4. Кількість малих підприємств на 10 тисяч наявного населення
Аналізуючи зайнятість на малих та середніх підприємствах, необхідно зазначити, що в 2012 році у сфері малого і середнього бізнесу було зайнято 34,8 тис. осіб, з яких кількість зайнятих працівників на малих підприємствах становила 15,4 тис. осіб, а на середніх – 19,4 тис. осіб.

Загалом за підсумками 2012 року на малих та середніх підприємствах кількість занятих працівників у порівнянні з 2011 роком збільшилась на 12,3 %, зокрема на середніх підприємствах вона зросла на 4,7 тис. осіб та становила 45,7 % від загального обсягу зайнятих працівників, а на малих підприємствах відповідно зменшилась на 0,9 тис. осіб і становила 36,2 % від загального обсягу зайнятих працівників.

Рис. 5. Частка зайнятих працівників на підприємствах (відповідно до їх розмірів) від загальної кількості зайнятих працівників

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) малими підприємствами міста у 2012 році становив 3 883,1 млн. грн., що на 9,1 % більше в порівнянні з 2011 роком, та становив 29,3 % у загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг). Разом з тим обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) середніми підприємствами міста у 2012 році становив 5 470,6 млн. грн., що на 20,3 % більше в порівнянні з 2011 роком, та становив 41,3 % у загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг).Рис. 6. Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг)

малими і середніми підприємствами

Постійно зростає роль малого підприємництва у формуванні доходів бюджетів усіх рівнів. Так, загальна сума надходжень до зведеного бюджету від діяльності малих підприємств і підприємців – фізичних осіб за 9 місяців 2013 року становила 547,56 млн. грн., а загальна сума надходжень до міського бюджету за відповідний період становила 336,59 млн. грн.Рис. 7. Обсяги надходжень до зведеного та міського бюджетів від
малих підприємств і підприємців – фізичних осіб

Левову частку надходжень до зведеного та міського бюджетів становлять надходження від діяльності малих підприємств і підприємців – фізичних осіб. Так, станом на 01.10.2013 вони становлять відповідно 44,1 % та 80 % від загальних надходжень.Рис. 8. Структура надходжень

до зведеного бюджету

Рис. 9. Структура надходжень

до міського бюджету
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка