Ріст І розвиток людиниСкачати 72.62 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір72.62 Kb.
РІСТ І РОЗВИТОК ЛЮДИНИ

Розвиток соматичної та вегетативної нервової системи. Анатомо-фізіологічні особливості нервової системи у новонароджених. Геронтологічні зміни нервової системи.

 1. Розвиток соматичної нервової системи в ембріональний період.

 2. Особливості соматичної нервової системи у новонароджених.

 3. Безумовні рухові рефлекси новонароджених.

 4. Особливості соматичної нервової системи у дітей грудного віку.

 5. Дозрівання пірамідного шляху.

 6. Особливості електроенцефалограми дітей.

 7. Особливості вегетативної нервової системи новонароджених.

 8. Співвідношення тонусу парасимпатичної і симпатичної нервової системи. Гематоенцефалічний бар’єр новонароджених.

 9. Зміни нервової системи в процесі старіння.


Морфо-функціональні особливості основних аналізаторів (зорового, слухового, вестибулярного), їх розвиток у різні періоди життя людини. Геронтологічні зміни зорового та слухового аналізатора.

 1. Поняття про особливості основних аналізаторів (зорового, слухового, вестибулярного).

 2. Гіперметропія новонароджених.

 3. Гострота зору в дітей різних вікових груп.

 4. Становлення вестибулярного аналізатора в онтогенезі.


Формування вищої нервової діяльності в різні періоди життя людини (розвиток умовних рефлексів, вищих психічних реакцій, пам’яті, уваги). Виховання. Виховання дітей дошкільного, шкільного віку. Проблеми виховання у підлітковому віці.

 1. Особливості умовно-рефлекторної діяльності в дітей.

 2. Поняття про орієнтувальні реакції.

 3. Співвідношення між збудженням і гальмуванням у корі головного мозку.

 4. Особливості умовно-рефлекторної діяльності в людей літнього віку.


Формування і розвиток кістяка у віковому аспекті. Склад кісткової тканини в людей різних вікових груп. Проблеми остеопорозу. Геронтологічні зміни опорно-рухового апарату. Проблеми остеопорозу.

 1. Поняття про розвиток опорно-рухового апарату.

 2. Формування кістяка в ембріона.

 3. Особливості розвитку кістяка в дітей різних вікових категорій.

 4. Поняття про зміни обміну в хрящах у період гормональної перебудови в осіб літнього та старечого віку.


Розвиток ендокринної системи. Особливості нейроендокринної регуляції в процесі росту і розвитку людини. Анатомо-фізіологічні особливості надниркових залоз, інсулярного апарату підшлункової залози, прищитоподібних залоз.

 1. Анатомічні особливості гіпофіза, щитоподібної, підшлункової, прищитоподібних та інших ендокринних залоз.

 2. Вплив адреналіну на розумову діяльність дітей.

 3. Дія тиреоїдних гормонів у дітей.

 4. Підвищення активності при статевому дозріванні.

 5. Вплив андрогенів і естрогенів.

 6. Поняття про статеве дозрівання.

 7. Зміни нейрогуморальної регуляції в разі старіння.

 8. Клімактеричний період у жінок і чоловіків.


Вікові особливості системи кровотворення (фізико-хімічні, транспортувальні, захисні особливості зсідання крові). Вікові зміни в системі крові.

 1. Вікові особливості фізико-хімічних властивостей крові.

 2. Білковий склад крові.

 3. Зміни крові в процесі старіння.

 4. Вікові особливості транспортувальної функції крові.

 5. Типи гемоглобіну, особливості фетального гемоглобіну в людей різних вікових категорій.

 6. Особливості захисних функцій крові.

 7. Вікові зміни системи зсідання крові.


Обмін речовин і енергії, терморегуляція в різні періоди життя людини. Механізми регуляції обміну речовин і терморегуляції. Особливості процесів травлення після переходу на загальний харчовий раціон.

 1. Особливості обміну білків, жирів і вуглеводів.

 2. Основний обмін у новонароджених.

 3. Механізми регуляції обміну речовин.

 4. Добові норми вітамінів, мінеральних речовин, мікроелементів.

 5. Характеристика особливостей водно-електролітного обміну та терморегуляції в новонароджених і дітей раннього віку.

 6. Особливості водно-електролітного обміну та терморегуляції в людей старечого віку.


Вікові особливості системи кровообігу: морфо-функціональні, фізіологічні, особливості провідної системи, механізмів регуляції. Анатомо-фізіологічні особливості серцево-судинної системи у новонароджених.

 1. Морфо-функціональні особливості кровообігу плода.

 2. Співвідношення в роботі правого і лівого шлуночків серця плода. Структурні зміни серцево-судинної системи та особливості провідної системи серця новонароджених.

 3. Особливості фізіології серцевого м’яза та нагнітальної функції в неонатальний період.

 4. Реакції серцевого м’яза на фізичне навантаження.

 5. Кровообіг людей літнього і старечого віку.

 6. Зміна геодинамічних показників.

 7. Особливості серцевого циклу та механізмів регуляції серцево-судинної системи.

 8. Тривалість серцевого циклу новонароджених, тривалість систоли і діастоли.


Особливості органів дихання у віковому аспекті: газообмін, зміни показників зовнішнього і внутрішнього дихання, структурні і функціональні зміни, регуляція дихання. Механізм першого вдиху. Зовнішнє дихання новонародженого.

 1. Вікові особливості газообміну.

 2. Стійкість тканин плода до гіпоксії.

 3. Поняття механізму першого вдиху.

 4. Структурні зміни дихальної системи в дітей.

 5. Показники зовнішнього та внутрішнього дихання.

 6. Особливості дихання в період старіння.

 7. Функціональні зміни в системі дихання.


Особливості системи травлення в людей різних вікових періодів: порожнинного, мембранного, пристінкового травлення, асиміляція харчових інгредієнтів, мікрофлори товстої кишки. Особливості системи травлення у різні вікові періоди. Проблеми, пов’язані з органами сечової системи.

 1. Особливості системи травлення в період онтогенезу.

 2. Гематотрофний і амніотрофний тип живлення.

 3. Функціонування слинних залоз новонародженого.

 4. Умовний слиновидільний рефлекс.

 5. Ферментативна активність шлункового соку та травлення в шлунку і кишках. Мембранне травлення і роль нормальної мікрофлори товстої кишки.

 6. Показники секреторної функції шлунка в дітей різного віку.

 7. Особливості травлення в разі старіння.

 8. Порушення процесів усмоктування і моторики, особливості регуляції.


Формування і розвиток системи виділення в людей різних вікових періодів. Особливості регуляції сечоутворення, основні показники функціонування нирок. Особливості регуляції сечоутворення, основні показники функціонування нирок.

 1. Формування системи виділення у ембріона.

 2. Морфо-функціональні особливості нирок новонароджених.

 3. Роль легенів і шкіри у видільній системі новонароджених.

 4. Адаптація нирок новонароджених.

 5. Особливості регуляції сечоутворення в дітей.

 6. Основні показники й особливості нирок у людей літнього віку.

 7. Вікові особливості сечоутворення.


Психологія дорослої людини в різні періоди життя. Психологія людей літнього і старечого віку. Психологія дорослої людини в різні періоди життя. Психологія людей літнього і старечого віку.

 1. Роль дорослих у формуванні особистості підлітка.

 2. Форми емоційного спілкування з людьми різних вікових категорій.

 3. Психологія людей літнього та похилого віку.

 4. Основні аспекти й особливості геронтопсихології.

 5. Медико-соціальні та психологічні аспекти смерті.


Сім’я та шлюб, їх роль у формуванні здорової людини. Аспекти шлюбу. Роль шлюбу в житті людини.

 1. Аспекти шлюбу та роль і значення шлюбу в житті людини.

 2. Моделі шлюбу.

 3. Характеристика реалізації людини в шлюбі, статеве життя в шлюбі, планування сім’ї.


Вплив різних факторів на ріст і розвиток ембріона і плода, дітей і дорослих різних вікових груп: фізичних, хімічних, біологічних, екологічних, а також тютюнокуріння, вживання алкоголю, наркотиків та ін. Впив різних чинників на ріст і розвиток ембріона і плода. Хромосомні та генні аномалії.

 1. Вплив різних чинників на ріст і розвиток ембріона, плода, дітей різних вікових груп.

 2. Визначення та тлумачення понять “здоров’я”, “хвороба”, “рівень здоров’я”, “довкілля”, “біосфера”.

 3. Законодавчі документи про охорону навколишнього середовища, основи санітарного законодавства.

 4. Роль медсестри в проведенні санітарно-гігієнічних заходів у лікувальних закладах.


Значення гігієнічних факторів у розвитку людини, а саме: повітряного середовища, сонячного випромінювання, чинників мікроклімату, ґрунту, води, вібрації, шуму, електромагнітних полів. Роль особистої гігієни. Гігієнічне значення окремих компонентів повітряного середовища. Клімат. Акліматизація.

 1. Гігієнічні значення окремих компонентів повітряного середовища.

 2. Позитивний оздоровчий вплив сонячного випромінювання.

 3. Клімат, акліматизація, хімічний склад повітря, його вплив на організм людини. Вплив забруднення ґрунту на здоров’я людини і санітарні умови охорони ґрунту. Фізіологічне та гігієнічне значення води (вимоги до якості питної води).

 4. Гігієнічне значення житла.

 5. Особиста гігієна та основи здорового способу життя.

 6. Гігієна праці і профілактика професійних захворювань.

 7. Гігієна дітей і підлітків, основи режиму дня.


Роль харчування в різні вікові періоди життя. Основи раціонального харчування вагітних і жінок, які годують груддю.

 1. Харчування та його значення для здоров’я людини.

 2. Режим харчування та його значення в різних вікових групах.

 3. Вплив екологічного оточення на якість продуктів харчування.

 4. Характеристика та аналіз значення збалансованого харчування.

 5. Уміння дотримуватися режиму харчування.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка